באיסטנבול עומד להתחדש בפברואר 2013 משפט הראווה נגד ארבעה בכירים ישראלים, שלא בפניהם, סביב פרשת ה”מרמרה”*.

חסין אורוצ' בראיון לערוץ האסלאמיסטי ''קנאל A'', בו העלה את האשמות הכזב נגד יהודים תורכיים, שהשתתפו כיכול בלחימה

חסין אורוצ' בראיון לערוץ האסלאמיסטי ''קנאל A'', בו העלה את האשמות הכזב נגד יהודים תורכיים, שהשתתפו כיכול בלחימה

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל לבין המשטר הנאצי, שהונפו במהלך הפגנה ברחבת בית המשפט

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל לבין המשטר הנאצי, שהונפו במהלך הפגנה ברחבת בית המשפט

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל להיטלר ולאושוויץ, שהונפו במהלך ההפגנה ברחבת בית המשפט

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל להיטלר ולאושוויץ, שהונפו במהלך ההפגנה ברחבת בית המשפט

כותרת הראיון, בעל האופי האנטישמי, של בולנט ילדרים לעיתון התורכי  Star

כותרת הראיון, בעל האופי האנטישמי, של בולנט ילדרים לעיתון התורכי Star


כללי

1.    לאחרונה הועלו בתקשורת התורכית האסלאמיסטית טענות שקריות, אותן מוביל ארגון IHH, לפיהן לחמו יהודים תורכיים לצד חיילי צה"ל על גבי ה"מרמרה". ב-13 בדצמבר 2012 הופיע בעיתון האסלאמיסטי Yenisafak, המקורב לממשל התורכי, מאמר שכותרתו "האם יש רוצחים בקרבנו?". שלושה ימים לאחר מכן (16 בדצמבר) העניק חסין אורוצ', סגן מנהיג IHH, ראיון לערוץ אסלאמיסטי קטן בשם "קנאל A", בו העלה טענה שקרית, לפיה חמישה חיילי צה"ל, שהשתלטו על הספינה "מרמרה" היו יהודים אזרחי תורכיה. חסין אורוצ' ציין באותו ראיון, כי IHH דרש מממשלת תורכיה ומשרות המודיעין התורכי (MIT) לאתר את חמשת היהודים הללו ולהעמידם לדין.

2.    ארגון IHH, שארגן את משט "המרמרה", ואשר פעיליו נטלו חלק בלחימה עם צה"ל, הפך את משפט הראווה באיסטנבול לקמפיין הסתה חריף נגד ישראל, שהממשל התורכי לא עשה עד כה דבר כדי למנוע אותו. קמפיין זה, המכוון להפוך את המשפט לכתב האישום נגד ישראל ומדיניותה, כלל בין השאר הפגנה המונית ברחבת בית המשפט בפתיחת המשפט בה הוצגו כרזות המשוות בין ישראל ("הציונות") להיטלר ולנאצים.בהמשך שולבה בקמפיין כאמור לעיל, גם הסתה אנטישמית, שהופנתה נגד הקהילה היהודית בתורכיה.

3.   יוזכר כי לארגון IHH ולמנהיגו בולנט ילדרים עבר עשיר של הסתה אנטישמית, המתמקדת בדרך כלל בעשיית שימוש פוליטי במיתוס האנטישמי לפיו היהודיםהציונים שולטים בעולם ובכלל זה בארה"ב (דוגמאות ראו נספח ג'). אולם הפעם, בשונה מהמקובל, הופנתה ההסתה האנטישמית של IHH והתקשורת האסלאמיסטית התורכית פנימה, כלפי הקהילה היהודית הקטנה המתגוררת בתורכיה, שאינה קשורה בשום דרך שהיא לפרשת "המרמרה"[1].

4.    כיוון זה של ההסתה האנטישמית התווה ע"י בולנט ילדריםמנהיג IHH. בראיון לעיתון האסלאמיסטי סבאח, כמה חודשים לפני פתיחת משפט הראווה באיסטנבול, טען ילדרים, כי על גבי "המרמרה" פעלו ישראלים דוברי תורכית (סבאח, 26 במאי 2012). הצהרתו של חסין אורוצ', סגן מנהיג IHH אודות "חמשת החשודים" דוברי התורכית שהיו בקרב חיילי צה"ל, נועדה להערכתנו לעבות ולחזק את הצהרתו של ילדרים תוך עשיית שימוש בהאשמה האנטישמית הקלאסית אודות הנאמנות הכפולה של היהודים ברחבי העולם.

5.     בעקבות המחאה של הליגה נגד השמצה ( ADL) פורסמה הודעה מטעם משרד החוץ התורכי, אשר נועדה לנסות ולקזז נזקים תדמיתיים. זאת, תוך חזרה על עמדתה המוכרת של ממשלת תורכיה, כי היא העניקה ליהודים מקלט מרדיפות במשך מאות שנים, וכי היא רואה באנטישמיות ובגזענות פשע נגד האנושות (ראו נספח א'). עם זאת, להערכתנו, ספק אם יש בה כדי להעיד על כוונת הממשל התורכי לפעול בנחרצות למניעת הפיכת משפט הראווה באיסטנבול לבמה להסתה אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית ואולי אף אנטישמית (אצל בולנט ילדרים וגורמים אנטישמים נוספים אין אבחנה בין אנטי-ישראליות, אנטי-ציונות ואנטישמיות).

נספחים

6.    להלן שלושה נספחים:

א.    נספח א'– הראיון, שהעניק חסין אורוצ' והתגובות עליו.

ב.    נספח ב'– חסין אורוצ', סגן מנהיג IHH.

ג.     נספח ג'– דוגמאות להתבטאויות אנטישמיות של בולנט ילדרים בעבר.

* בהמשך ללקט מידע מה-10 בנובמבר 2012: בבית משפט באיסטנבול החלו השימועים במסגרת משפט ראווה של  ארבעה בכירים ישראליים בגין אחריות להריגת תשעת הנוסעים התורכיים על סיפון ה"מרמרה". ארגון IHH, שפעיליו ניהלו על גבי ה"מרמרה" מאבק אלים נגד צה"ל, מנצל את המשפט לקמפיין הסתה חריף נגד ישראל ומתכוון למנף את תוצאות המשפט להגשת תביעות נגד בכירים ישראלים גם מחוץ לתורכיה".

[1]בתורכיה מתגוררת קהילה יהודית קטנה המונה כ-20,000-18,000 אנשים.