מניתוח זהות ההרוגים הפלסטינים במבצע “עמוד ענן” בולט היקפה הנרחב של תופעת “הזהות הכפולה” של פעילי מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי. מחבל בעל ''זהות כפולה'', שנהרג במהלך מבצע ''עמוד ענן''.

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי. מחבל בעל ''זהות כפולה'', שנהרג במהלך מבצע ''עמוד ענן''.

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי לבוש מדי שוטר (פורום חמאס, 20 בנובמבר 2012).

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי לבוש מדי שוטר (פורום חמאס, 20 בנובמבר 2012).

הודעה רשמית של משרד הפנים של ממשל חמאס על מותם של 25 פעילי מנגנוני הביטחון במהלך מבצע ''עמוד ענן''.

הודעה רשמית של משרד הפנים של ממשל חמאס על מותם של 25 פעילי מנגנוני הביטחון במהלך מבצע ''עמוד ענן''.


אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי.
אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי. מחבל בעל ''זהות כפולה'', שנהרג במהלך מבצע ''עמוד ענן''. מימין: הוא נראה לבוש מדים כפעיל צבאי בוועדות ההתנגדות העממית. משמאל: לבוש מדי שוטר (פורום חמאס, 20 בנובמבר 2012).

כללי

1.    ניתוח זהותם של 25 פעילי מנגנוני הביטחון , שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן"[1], המחיש פעם נוספת את היקפה הנרחב של תופעת "הזהות הכפולה" של טרוריסטים, המשמשים גם כפעילי מנגנון הביטחון. כל 25 פעילי מנגנון הביטחון , שנהרגו במהלך המבצע (כרבע מכלל ההרוגים), זוהו גם כפעילי טרור; 23 זוהו כפעילי חמאס ושניים זוהו כפעילי וועדות ההתנגדות העממית.

2.    ממצאים אלו, התואמים גם את ממצאי מבצע "עופרת יצוקה", מעידים כי פעילי טרור רבים מועסקים במנגנוני הביטחון של ממשל חמאס, להערכתנו בשל שתי סיבות עיקריות: כאמצעי למימון העסקת פעילי טרור בגדודי עז אלדין אלקסאםושאר המסגרות הצבאיות הטרוריסטיות[2]. סיבה שנייה היא הבטחת הנאמנות והאפקטיביות של מנגנוני הביטחון לממשל חמאס. 

3.   במסגרת "השירות הכפול" של אותם פעילים הם היו מעורבים באופן פעיל בפעילות צבאית-טרוריסטית נגד ישראל בתקופה, שקדמה למבצע "עמוד ענן" כמו גם במהלכו. למרות זאת, ארגוני זכויות האדם נוהגים להתייחס לפעילים אלו ולמנגנוני ביטחון הפנים בכלל, כאל מערך אזרחי לכל דבר, המספק שירותים לאזרחים. כפועל יוצא מכך, ארגונים אלו כוללים את פעילי הטרור, שנהרגו ע"י צה"ל במניין האזרחים ובכך "מעבים" את מספר האזרחים (הבלתי מעורבים), שנהרגו בתקיפות צה"ל. דו"ח גולדסטון  אימץ בזמנו גישה זו, בציינו, כי ממשלת ישראל לא הציגה ראיות הסותרות את אופייה האזרחי של המשטרה ברצועת עזה, הגם שלשיטתו יכולים להיות "בודדים" במשטרה, שקיימו קשרים עם "הקבוצות הפלסטיניות החמושות" .

4.   יוזכר כי פתחי חמאד, שר הפנים בממשל חמאס נשא לאחרונה נאום בטקס לכבוד 25 פעילי מנגנוני הביטחון, שנהרגו במבצע "עמוד ענן". בנאומו הוא קרא להיפטר מישראל, אותה כינה "סרטן" ושיבח את התעצמות המערכת הבטחונות ברצועה. פתחי חמאד הודה בנאומו כי מנגנוני ביטחון הפנים במשרד הפנים של ממשל חמאס משתפים פעולה עם מנגנונים צבאיים השייכים ל"פלגים הלוחמים" (קרי, לארגוני הטרור) (ערוץ אלאקצא, 5 בדצמבר 2012).

5.   מסמך זה כולל שלושה נספחים:

א. נספח א'– פעילי מנגנוני הביטחון, שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן" , שכולם זוהו כבעלי "זהות כפולה".

ב. נספח ב'–  תופעת ה"זהות הכפולה" במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .

ג. נספח ג'– דוגמאות נוספות לפעילי מנגנונים בעלי "זהות כפולה", שנהרגו בתקיפות צה"ל.

* מסמך זה מתבסס על לקט מידע מה-16 בדצמבר 2012: "ממצאי ניתוח שמות המחבלים ההרוגים במבצע "עמוד ענן" ובחינת היחס בינם לבין אזרחים בלתי מעורבים, שנהרגו בשוגג"

[1]על פי הודעת משרד הפנים של ממשל חמאס מ-26 בנובמבר 2012 נהרגו 25 פעילי מנגנוני הביטחון . ההודעה כללה רשימה של 23 פעילים. שני פעילים נוספים, ששמם לא הופיע ברשימת משרד הפנים, זוהו על ידנו במהלך הבדיקה כבעלי "זהות כפולה".

[2]להערכתנו הדבר מאפשר העברת כספי תרומות, שנועדו למנגנוני הממשל של חמאס, למימון העסקת פעילים צבאיים-טרוריסטים בהיקף נרחב על-ידי משרד הפנים.