מבט לאיראן

נובמבר 2012 – אבאן 1391 מאת: ד''ר רז צימט
אושרה היוזמה לזמן את הנשיא לתשאול בפני המג'לס

אושרה היוזמה לזמן את הנשיא לתשאול בפני המג'לס

על רקע חשש ממחסור: מגבלות על יצוא סחורות ומוצרים מאיראן

על רקע חשש ממחסור: מגבלות על יצוא סחורות ומוצרים מאיראן

האם החברה האיראנית ניצבת בפני התרחבות פתולוגיות חברתיות?

האם החברה האיראנית ניצבת בפני התרחבות פתולוגיות חברתיות?

עימות טלוויזיוני בין שריעתדרי לאצע'רזאדה

עימות טלוויזיוני בין שריעתדרי לאצע'רזאדה

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן

הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן


במוקד אירועי השבוע

  • אושרה היוזמה לזמן את הנשיא לתשאול בפני המג'לס
  • על רקע חשש ממחסור: מגבלות על יצוא סחורות ומוצרים מאיראן
  • האם החברה האיראנית ניצבת בפני התרחבות פתולוגיות חברתיות?
  • מההשתלטות על השגרירות האמריקאית עד לשיחות אפשריות  עם ארצות-הברית: עימות טלוויזיוני בין שריעתדרי לאצע'רזאדה
  • תמונות השבוע: הפגנות יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית בטהראן