מבט לאיראן

אוקטובר 2012 - אבאן 1391 מאת: ד''ר רז צימט
עלי-אכבר ולאיתי

עלי-אכבר ולאיתי

Cartoon : Taher Shabani

Cartoon : Taher Shabani

חסרי דיור המסתובבים ברחובות, בשכונות ובגנים הציבוריים.

חסרי דיור המסתובבים ברחובות, בשכונות ובגנים הציבוריים.

התנגדות לפייסבוק במהלך מצעד צבאי בעיר אצפהאן

התנגדות לפייסבוק במהלך מצעד צבאי בעיר אצפהאן

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום

מיתון בשוק הדפוס בעיר קום


במוקד אירועי השבוע
  • נמשך השיח התקשורתי בנוגע לאפשרות למשא ומתן עם ארצות-הברית
  • דו"ח המרכז למחקרים אסטרטגיים: מה עשתה הממשלה עם הכנסותיה האדירות מנפט?
  • תחליף לביקור בכלא אווין: 14 מקומות בהם צריך הנשיא לבקר
  • מחריף המאבק המשפטי כנגד פעילות נגד המשטר באמצעות פייסבוק
  • תמונות השבוע: מיתון בשוק הדפוס בעיר קום