מלאכת מחשבת


מלאכת מחשבת / עמוס גלבוע אפרים לפיד

קהילת המודיעין הישראלית זכתה לשם עולמי. מי היא אותה קהילת המודיעין? מהן זירות הפעילות שלה, איך הוקמה ומה היו האירועים המכוננים בתולדותיה? כיצד היא פועלת וכיצד היא בנויה? מי היו ראשיה? מהם מודיעין אווירי, מודיעין ימי, מודיעין אנושי?

במלאכת מחשבת תשובות לשאלות אלו לרבות אחרות.

מלאכת מחשבת הוא ספר ראשון מסוגו בישראל: זהו מבט מבפנים אל קהילת המודיעין ב-60 שנותיה, מפי בני הסמכא שעשו, ועדיין עושים, בעצמם, במלאכת המודיעין לסוגיה. הספר מביא 37 מאמרים שכתבו נושאי תפקידים בכירים במודיעין הישראלי ובהם מפקד יחידת היומינע (המודיעין האנושי), מפקד יחידת ההאזנה המרכזית של חיל המודיעין וראשי אגפים ויחידות ב"מוסד" ובשב"כ.
בהקדמה למלאכת מחשבת מציגים ראשי שירותי המודיעין הנוכחיים- ראש אמ"ן, ראש המוסד וראש השב"כ- את תפישת עולמם. בשער השני מובא סיפור הקמתה של קהילת המודיעין על גופיה: "המוסד", השב"כ, חיל המודיעין (ואמ"ן).

בספר כלולים גם תאריכון מקיף של אירועים מרכזיים בתולדות המודיעין הישראלי, שמות ראשי המודיעין לדורותיהם ורשימת מונחים מעולם המודיעין.

מלאכת מחשבת רואה אור ביוזמת המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) ובשיתוף ידיעות ספרים במלאות 60 שנה לקהילת המודיעין, לזכרם של חללי קהילת המודיעין ומתוך הערכה עמוקה למייסדי הקהילה- אבן היסוד לביטחונה של מדינת ישראל.