חקר המודיעין כדיסצפלינה מחקרית גלויה: ארה”ב כמקרה מבחן


ד"ר אהוד ערן [1]

ספרו של Robert Jervis מאוניברסיטת קולומביה
ספרו של Robert Jervis מאוניברסיטת קולומביה: Why Intellegence Fails: Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War. המחקר המודיעיני בארה"ב מניב ספרים ומאמרים מחקריים רבים העוסקים במקומו של המודיעין במדיניות החוץ ובתהליכי קבלת החלטות של ארה"ב

הקדמה

בעשור האחרון חלה עליה דרמטית בהיקפי המחקר בנושאי מודיעין במרחב הלא חסוי בארה"ב. העלייה היא תוצאה של אירועים חיצוניים אך גם של שינויים פנימיים בשירותי המודיעין ובקהילה האקדמית האמריקנית. גורמי המודיעין, יותר מכל שחקן אחר, הם האחראים להתפתחות זאת וניכר כי הם סבורים כי מחקר אקדמי ודיאלוג עם גורמים אקדמיים הם מפתח חשוב להשגת יעדי הקהילה בכל הנוגע לפיתוח המתודה ודרכי הפעולה המודיעיניות, גיוס כוח אדם מקצועי, ויצירת אווירה ציבורית אוהדת. בארבעת חלקיו העיקריים, המאמר: (1) מתאר את העלייה בהיקף המחקר הגלוי של נושאי מודיעין (2) סוקר את תחומי המחקר (3)  בוחן את המסגרות העיקריות בהן נחקר מודיעין באופן גלוי, (4) מנתח את הסיבות להתפתחות זו.

להמשך המסמך בפורמט PDF לחץ כאן

1 ד"ר רס"ן (מיל.) עו"ד אהוד ערן שרת בעבר כקצין בגולני ובחטיבת המחקר באמ"ן. כיום הוא מרצה בחטיבה ליחסים בינלאומיים  בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. ספרו "תמצית געגוע: ארז גרשטיין והמלחמה בלבנון" יצא ב 2007 בהוצאת ידיעות אחרונות. מאמר זה נכתב ע"י ד"ר אהוד ערן לבקשת מרכז המידע למודיעין ולטרור.