מדוע הסכים האיאתאללה ח’מיני “לשתות את כוס התרעלה?” *


האיאתאללה ח'אמנהאי (מימין). האם יאלץ גם הוא "לשתות את כוס התרעלה" כפי ששתה אותה קודמו ח'מיני? (משמאל)(KHAMENEI313.BLOGFA.COM)
האיאתאללה ח'אמנהאי (מימין). האם יאלץ גם הוא "לשתות את כוס התרעלה" כפי ששתה אותה קודמו ח'מיני? (משמאל) (KHAMENEI313.BLOGFA.COM)

כללי

1.    ב-17 ביולי 2012צוין באיראן יום השנה להחלטת מנהיג איראן, האיאתאללה ח'מיני, להסכים להפסקת אש עם עיראק. הייתה זאת החלטה בעלת חשיבות היסטורית, שהיוותה תפנית אסטרטגית מעמדתו הקודמת של ח'מיני, שדבקה בהמשך המלחמה עד להבסתה של עיראק. ההחלטה של ח'מיני הובילה לסיום מלחמה עקובה מדם בת שמונה שנים בין איראן לעיראק, על בסיס החלטת מועצת הביטחון 598 משנת 1988.

2.    במסגרת השיח התקשורתי הנרחב והחריג למדי, שהתפתח השנה בתקשורת האיראנית לרגל יום השנה להחלטה, הביעו בכירי המשטר האיראני ובתוכם מנהיג איראן עלי ח'אמנהאי את תמיכתם בהחלטה הקשה שקיבל ח'מיני. במסגרת השיח ניתנו הסברים לתפנית שחלה בעמדתו של ח'מיני ובמדיניותה של איראן. המנהיג ח'אמנהאי ובכירים נוספים בצמרת המשטר גרסו, כי התפנית התחוללה בעיקר כתוצאה מסיבות פנימיות, שבמרכזן הבעיות הכלכליות, שנבעו מהמלחמה המתמשכת, אשר הכבידו עלאיראן וגרמו לסבל רב לאזרחיה.

3.    על רקע זה ניסינו לבחון את הנסיבות ההיסטוריות שהובילו בזמנו להחלטתו של האיאתאללה ח'מיני. אומנם אין בכך כדי להקיש בהכרח על הנסיבות הנוכחיות ועל מערכת שיקוליו של המנהיג ח'אמנהאי, המנהל את מדיניות איראן בסביבה אסטרטגית שונה לחלוטין מזו של קודמו ח'מיני. ובכל זאת, בחינת הסיבות לקבלת ההחלטה של ח'מיני עשויה לפתוח בפנינו צוהר להבנה טובה יותר של מערכת האילוצים והשיקולים המשפיעים על המשטר האסלאמי בטהראן,  שח'מיני הינו המודל לחיקוי שלו, בבואו לקבל החלטה אסטרטגית קשה, שמשמעותה תפנית חדה במדיניות (או "שתיית כוס התרעלה", בלשונו של ח'מיני).

4.    הסיבות להחלטת ח'מיני נבחנו על ידינו משתי זוויות: האופן שבו הן הוצגו ע"י ח'מיני, באיגרת ששיגר לצמרת המשטר, והסיבות עליהן מצביעים היסטוריונים, שחקרו את מלחמת איראן-עיראק. משתי הזויות הללו (ביניהן קיימת תאימות רבה) עולה, כי הסיבה המרכזית להחלטת ח'מיני הייתה המצב הצבאי הקשה, בשל המפלות, שנחלה איראן בשדה הקרב מול עיראק (שלוו באובדן שטחים, שאיראן כבשה בעיראק, בפגיעה קשה בתשתיות, באבידות כבדות בנפש ובירידה במורל של העם האיראני). תבוסות אלו הובילו את ח'מיני להערכה, כי המשטר האסלאמי באיראן ניצב בפני מצב של "אין ברירה", משום שהמשך המלחמה עלול היה לסכן את עצם שרידות המשטר. למפלות אלו נלוו גם פגיעה קשה בכלכלה האיראנית ולחצים בינלאומיים על איראן. אולם התרשמותנו היא, שכל אלו היו סיבות משניות להחלטה הקשה, שקיבל ח'מיני.

5.    תובנות אלה שונות מאלה, שהוצגו ע"י הצמרת האיראנית בשיח התקשורתי הנוכחי ביום השנה לקבלת ההחלטה ע"י ח'מיני. הדגש בהתבטאויות ח'אמנהאי ובכירים נוספים היה על הבעיות הכלכליות שבפניהם ניצב ח'מיני ועל קשיי היום-יום אותם חווה העם האיראני תוך הצנעת המצב הצבאי הקשה ומהמורל הירוד. הסטת הדגש מהמפלות הצבאיות לקשיים הכלכליים נועדה, להערכתנו בראש ובראשונה להציג את ח'מיני, מייסד הרפובליקה האסלאמית ומקור החיקוי של המנהיג ח'אמנהאי, באור חיובי כמנהיג הדואג לצרכי עמו שאינו נכנע ללחצים חיצוניים, ולהסיט ממנו ביקורת על שמנהיגותו הובילה את איראן אל עברי פי פחת.

6.    האם ובאיזו מידה רלבנטיות התובנות הללו לגישות השונות הקיימות כיום בצמרת האיראנית באשר לאופן בו צריכה איראן להתמודד עם לחצי ארה"ב והמערב[1]. להערכתנו, התקדים של החלטת ח'מיני בדבר תפנית מהותית במדיניות איראן, העומדת בסתירה לאסטרטגיה הקודמת שלו (ואף לעמדתו האידיאולוגית), עשוי בבוא העת לשמש את ח'אמנהאי והצמרת האיראנית, אם וכאשר המשטר יעריך, כי מדיניותו הגיעה למבוי סתום וכי נשקפת סכנה לשרידותו. מנגד, ח'אמנהאי ומצדדי הקו הנוקשה עשויים לשאוב עידוד מכך, שמצבה הנוכחי של איראן עדיין טוב בהרבה מהמצוקה הקשה אליה נקלעה בשנת 1988, לאחר שמונה שנים של מלחמה מתישה עם עיראק.


7.    להלן שלושה נספחים העוסקים בהיבטים שונים של החלטת ח'מיני:

א. רצף האירועים, שהובילו להפסקת הלחימה בין איראן לעיראק.

ב. הסיבות להחלטתו של ח'מיני על פי איגרת, ששיגר לבכירי המשטר.

ג. הסיבות להחלטת ח'מיני על פי ספרות ההיסטורית העוסקת במלחמת איראן-עיראק.

בהמשך ללקט מרכז המידע מה-30 ביולי 2012: " האם מנהיג איראן ייאלץ שוב "לשתות את כוס התרעלה?" באיראן התנהל לאחרונה דיון תקשורתי בנוגע להסכמת האיאתאללה ח'מיני להפסקת האש עם עיראק (1988). השיח התקשורתי, שביטא תמיכה ברורה בהחלטת ח'מיני, עשוי לרמז כי באיראן מתגבשת ההכרה, שההנהגה עשויה להידרש להכרעה אסטרטגית נוספת בסוגיית הגרעין" (להלן: האם מנהיג איראן יאלץ שוב "לשתות את כוס התרעלה"?).

1 על הגישות השונות ראו: "האם מנהיג איראן יאלץ שוב לשתות את כוס התרעלה?"