מסמכים שנתפסו ע”י צבא ארה”ב בבית המסתור של אסאמה בן לאדן בפקיסטאן חושפים את מערכת היחסים האמביוולנטית, שבין אלקאעדה לאיראן. במסמכים באים לידי ביטוי איבה וחשדנות של אלקאעדה כלפי איראן.

ניתוח המכתבים שפורסם על ידי CTC

ניתוח המכתבים שפורסם על ידי CTC


כללי

1.    ב-3 במאי 2012, שנה לאחר שחוסל אסאמה בן לאדן בידי יחידת עילית של צבא ארה"ב, פורסמו 17 מסמכי שלל לא מסווגים, שנתפסו בדירת המסתור שלו באבוטאבאד, פקיסטאן.  המסמכים פורסמו במלואם בתרגום לאנגלית בצירוף ניתוח נלווה [תחת הכותרת Letters From Abbottabad: Bin Laden Sidelined?”] ע"י המרכז ללוחמה בטרור (Combating Terrorism Center – CTC), שבמכללה הצבאית ווסט פוינט, שמדינת בניו יורק.[1]

2.    17 המסמכים, שפורסו הינם חלק קטן ביותר, מתוך 6,000 מסמכים שנתפסו במחשבים ובכוננים קשיחים, אשר נלקחו מהמתחם בו הסתתר אסאמה בן לאדן באבוטאבאד. המסמכים, שהמוקדם שבהם הוא מתחילת שנת 2006 והמאוחר ביותר מאפריל 2011, כוללים מכתבים וטיוטות מכתבים של אסאמה בן לאדן ובכירים נוספים באלקאעדה.

3.    בין המסמכים הללו נחשפו חילופי מכתבים בין אסאמה בן לאדן לפעיל בכיר באלקאעדה ("עטיה"), העוסקים בשחרור פעילי אלקאעדה, שהיו עצורים באיראן, וביחסי אלקאעדה איראן בכלל. במכתבים הללו (מהשנים 2010-2009) משתקפת היטב החשדנות העמוקה של אלקאעדה כלפי איראן, הנתפסת על ידה כמדינה שיעית כופרת וראשיה כחבורת פושעים, המנהלים מדיניות דו–פרצופית כלפי איראן.

4.    איראן השיעית וארגון אלקאעדה הסוני מנהלים מערכת יחסים אמביוולנטית, אשר בבסיסה עומד פער אידיאולוגי-דתי עמוק. אולם בו בזמן מקיימות השתיים שיתוף פעולה מבצעי, הנובע משיקולים אינטרסנטים מובהקים. מטרת שיתוף פעולה זה, בראייה האיראנית, הינו למנוע את פעילות אלקאעדה נגד איראן ובו בזמן לנצל את יכולותיו המבצעיות של אלקאעדה והג'האד העולמי במזרח התיכון וברחבי העולם לביצוע פיגועים נגד אויבים משותפים- ארה"ב והמערב, ישראל והעם היהודי.

5.    במערכת היחסים הסבוכה בין השתיים חלה "התחממות" החל משנת 2009, כפי שנחשף במכתבים, כאשר איראן שחררה פעילי אלקאעדה ובני משפחה של אסאמה בן לאדן, שאותם עצרה בשנים קודמות. הביטוי המבצעי של "התחממות" זאת היה מתן היתר לרשת פעילי אלקאעדה, לפעול משטחה של איראן, כציר מעבר חשוב בין אפגניסטאן ופקיסטאן לבין מוקדי הטרור במזרח התיכון ומחוצה לו. רשת זאת עסקה בהעברת פעילים וכספים תוך העלמת עין איראנית ואולי גם תוך קבלת סיוע מעשי של המשטר האיראני (למרות שפעילות הטרור של אלקאעדה במדינות כמו סוריה, עיראק פוגעת באינטרסים איראנים חשובים, במיוחד לנוכח הטלטלה האזורית).

6.    לסיכום: איראן מהווה זירה משמעותית ביותר עבור אלקאעדה לשם קידום פעולות לוגיסטיות (העברת פעילים, העברת כספים) כבסיס לפעילות מבצעית. לפיכך, הרשת הלוגיסטית של אלקאעדה באיראן מהווה את אחד הנכסים החשובים ביותר של הנהגת אלקאעדה. זאת בפרט לנוכח הטלטלה האזורית ושאיפת הנהגת אלקאעדה לחזק אחיזתה באזור; ולאור חולשתה בפקיסטאן עם סיכול בכירים רבים בשורותיה (ובהם, לאחרונה, אבו יחיא אלליבי) והאפשרות ששחרור עצורים יסייע לעיבוי שורותיה.

[1]למסמכים מקוריים ראו: http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined.

ראו ניתוח מצורף: http://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2012/05/CTC_LtrsFromAbottabad_WEB_v2.pdf.