הבחירות להנהגת חמאס ברצועת עזה: תוצאות ומשמעויות

אסמאעיל הניה (moheet.com) נבחר ליו''ר הלשכה המדינית

אסמאעיל הניה (moheet.com) נבחר ליו''ר הלשכה המדינית

עמאד אלעלמי (moheet.com) נבחר לסגן יו''ר הלשכה המדינית

עמאד אלעלמי (moheet.com) נבחר לסגן יו''ר הלשכה המדינית

אחמד אלג'עברי עם ח'אלד משעל בקהיר

אחמד אלג'עברי עם ח'אלד משעל בקהיר

פתחי חמאד

פתחי חמאד

יחיא סנואר

יחיא סנואר


עיקרי תמונת המצב

1.   באמצע אפריל 2012 התקיימו בחירות חשאיות למוסדות חמאס ברצועת עזה. בעקבות הבחירות נקבעו ההרכבים החדשים של מוסדות חמאס ברצועה ובמרכזם:

א.    מועצת השורא הכללית,מקור הסמכות העליון של חמאס ברצועת עזה, המונה 77 נציגים.

ב.    הלשכה המדינית, גוף קבלת ההחלטות העליון של חמאס ברצועה, הנבחר ע"י מועצת השורא הכללית, המונה 15 נציגים.

2.   הבחירות להנהגת חמאס ברצועה היוו שלב בתהליך הבחירות הכלליות למוסדות ההנהגה של חמאס, שעדיין לא הסתיים. במסגרת תהליך זה צפויות להתקיים בחירות גם בזירות ה"חוץ" וביהודה ושומרון. שיאו של תהליך הבחירות הכולל צפוי להיות בחירת יו"ר הועד הפועל של חמאס, הדמות הבכירה בתנועה (שהינו כיום ח'אלד משעל). ברקע תהליך הבחירות עומדות התמורות הדרמטיות במזרח התיכון,  המשפיעות גם על התנהלותה של תנועת החמאס.

3.   כיו"ר הלשכה המדיניתברצועת עזה נבחר אסמאעיל הניה, המחזיק ב"כובע כפול" כיו"ר התנועה וכראש ממשלת חמאס ברצועה. כסגנו נבחר עמאד אלעלמי, בכיר בהנהגת ה"חוץ" של חמאס בדמשק, אשר שב לאחרונה לרצועה. חברים נוספים שנבחרו ללשכה המדינית הם: מחמוד אלזהאר, אחמד אלג'עברי, יאסר מוסא, נזאר עוצ'אללה, רוחי משתהא, יחיא סנואר, פתח' חמאד, פואד אלנחאל, סאמח סראג', ח'ליל אלחיה, וליד אלעאמודי, מרואן עיסא, זיאד אלט'אט'א.

משמעויות תוצאות הבחירות

4.   תוצאות הבחירות הללו מצביעות על מספר מגמות יסוד:

א.      הגברת כוחה ועצמאותה של הנהגת חמאס ברצועה בקרב התנועה. לעומת זאת נחלשה הנהגת ה"חוץ"לנוכח התפרקות המפקדה בדמשק ועקירת בכירי חמאס למספר מדינות בעולם הערבי (כמו גם לרצועת עזה).

ב.      עליית כוחה של הזרוע הצבאית-טרוריסטית בהנהגת חמאס ברצועה. הדבר מצא ביטויו בבחירת כמה מבכיריה למוסדות התנועה ובראשםאחמד אלג'עברי ומרואן עיסא, שנבחרו ללשכה המדינית. הדבר מעיד עלשאיפתם להרחיב השפעתם למעגל התנועתי והמדיני, מעבר למישור הצבאי ועלהתמיכה הרבה לה זוכה הזרוע הצבאית בשורות חמאס.

אחמד אלג'עברי עם ח'אלד משעל בקהיר (3 במאי 2012 ,shehab.ps)
אחמד אלג'עברי עם ח'אלד משעל בקהיר (3 במאי 2012 ,shehab.ps)

ג.       טשטוש הגבולות שבין התנועה לבין ממשלת חמאס ברצועה ובמידה רבה גם בין נושאי משרות צבאיות-ביטחוניות לבין נושאי משרות תנועתיות- מדיניות.דוגמאות מובהקות לכך הינם אסמאעיל הניה (ראש ממשלת חמאס ויו"ר הלשכה המדינית), פתחי חמאד (חבר הלשכה המדינית, שר הפנים בממשלת חמאס והאחראי על מנגנוני בטחון פנים) ואחמד אלג'עברי (בכיר הזרוע הצבאית וחבר ב"לשכה המדינית").

5.   השתלבותם הגוברת של בכירי הזרוע הצבאית-טרוריסטית של חמאס בהנהגת התנועה אינו צפוי, להערכתנו, לשנות מדיניותה בטווח הזמן המיידי לאור מכלול השיקולים הממתנים. אולם היא עלולה להשפיע על דרכה האסטרטגית של חמאס בשנים הקרובות ולהגביר את פוטנציאל חוסר היציבות והנפיצות ברצועת עזה, תוך הצבת אתגר משמעותי בפני ישראל.

6.   פרוט המשמעויות של תוצאות הבחירות ברצועה ראו נספח.

נספח
משמעויות תוצאות הבחירות ברצועת עזה

7.    להלן המשמעויות המרכזיות העולות מתוצאות הבחירות למוסדות חמאס ברצועת עזה:

א.    שינוי דיוקנה הדורי של הלשכה המדינית ברצועה: ללשכה המדינית נבחרו שמונה חברים חדשים (מתוך 15) מקרב דור הביניים של חמאס. לעומת זאת חלק מחברי הדור הוותיק בהנהגת התנועה נאלצו לפנות מקומם. השינוי מבטא בצורה בולטת את העברת הבכורה בצמרת חמאס ברצועה מהדור הוותיק לדור הביניים בתהליך שנמשך מספר שנים.

ב.    התחזקות משמעותית של הזרוע הצבאית- טרוריסטית במנגנון התנועתי:

1)    כמה מבכירי הזרוע הצבאית נבחרו למוסדות חמאס ברצועה ובראשם אחמד אלג'עברי ומרואן עיסא, שנבחרו ללשכה המדינית. הדבר מעיד על עוצמת הזרוע הצבאית בתנועה ועל שאיפת בכיריה להרחיב את השפעתם מעבר למישור הצבאי- בטחוני. עם זאת נכשלו ניסיונותיהם של בכירי הזרוע הצבאית, להערכתנו בעידודו של ח'אלד משעל, למנוע את בחירתו של מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס ברצועה, ללשכה המדינית.

2)   בין אלו שנבחרו ללשכה המדינית נמצא גם פתחי חמאד, שלצד תפקידו הממשלי כשר הפנים וכאחראי על מנגנוני ביטחון הפנים, הוא משולב גם בפעילות צבאית-טרוריסטית. פתחי חמאד עומד בראש גוף טרוריסטי בשם "מגיני אלאקצא". גוף זה מקדם  פיגועים מטעמו של חמאס ב"חתימה נמוכה", מבלי להודות באחריות של חמאס לפיגועים הללו.

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20333/095_12_4_32363167.jpg
פתחי חמאד (Akhbarelyom.org.eg, 12 במאי 2012)

ג.     השתלבות משוחררי "עסקת שליט" בהנהגת התנועה ברצועה: בלטה בחירתם של בכירי הזרוע הצבאית לשעבר, יחיא אלסנואר ורוחי משתהא, ללשכה המדינית. משוחררים נוספים נכנסו גם למועצת השורא הכללית ברצועה. הדבר מבטא את השתלבותם המהירה של המחבלים המשוחררים בכל מישורי הפעילות של חמאס, את ההערכה הרבה לה הם זוכים בקרב פעילי התנועה ואת זיקתם ההדוקה לבכירי הזרוע הצבאית.

יחיא סנואר (paltimes.net)
יחיא סנואר (paltimes.net)

ד.    הישגים נאים לבכירי הנהגת חמאס ב"חוץ" שנעקרו מדמשק: בולט בקרבם עמאד אלעלמי, מראשי הנהגת "החוץ" של חמאס, שפעל מדמשק מאז גרושו מהרצועה בראשית שנות התשעים של המאה הקודמת. עמאד אלעלמי, שנבחר כסגן יו"ר הלשכה המדינית ברצועה, יצא למעשה באופן רשמי משורות הנהגת ה"חוץ" ושולב בהנהגת הרצועה. הדבר מסמל את החיזוק, שחל במעמד הנהגת הרצועה ואת הפיחות במעמד הנהגת "החוץ".

ה.   טשטוש הגבולות שבין ממשל חמאס לבין תנועת חמאס בהנהגת חמאס ברצועה: בבחירות להנהגת חמאס ברצועה נבחרו רבים מבכירי ממשלת חמאס באזור. בולטים בקרבם אסמאעיל הניה(ראש ממשל חמאס ויו"ר הלשכה המדינית), פתחי חמאד (חבר הלשכה המדינית, שר הפנים והאחראי על מנגנוני בטחון פנים). הדבר מעיד במידה רבה על המיזוג הקיים, בראייתה של תנועת החמאס, בין תחומי התנועה לתחומי הממשל.