בראיון שהעניק בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק לעיתון אמריקאי-יהודי הוא מנסה להציג חזות פרגמאטית של תנועת חמאס באמצעות “שיווק” הרעיון של נכונותה להסכם במסגרתו תתקיים הפסקת אש ממושכת עם ישראל (הדנה).

מאמר מערכת של העיתון האמריקאי-יהודי  The Jewish Daily Forward העוסק בראיון עם מוסא אבו מרזוק

מאמר מערכת של העיתון האמריקאי-יהודי The Jewish Daily Forward העוסק בראיון עם מוסא אבו מרזוק

מוסא אבו מרזוק והמראיין האמריקאי (The Jewish Daily Forward)

מוסא אבו מרזוק והמראיין האמריקאי (The Jewish Daily Forward)

מוסא אבו מרזוק במהלך הראיון (אתר העיתון The Jewish Dialy Forward)

מוסא אבו מרזוק במהלך הראיון (אתר העיתון The Jewish Dialy Forward)


נתוני רקע

1. ב-3 וב-4 באפריל 2012 העניק מוסא אבו מרזוק, בכיר בלשכה המדינית של חמאס, ראיון ממושך, ראשון מסוגו, לכתב העיתון היהודי אמריקאי The Jewish Daily Forward[1](להלן: Forward). המראיין היהLarry Cohler-Esses, עוזר עורך החדשות של העיתון[2].הראיון, שנמשך חמש וחצי שעות, במשך יומיים, התקיים ביוזמת העיתון Forward. בביתו של אבו מרזוק בשכונת "קהיר החדשה", הנמצאת בפרברי קהיר. אבו מרזוק עקר לשם בתחילת 2012, בעקבות עזיבת בכירי חמאס את המפקדה בדמשק, והפך את מצרים למקום מושבו הקבוע.

2 השיחה בין אבו מרזוק למראיין התנהלה בשפה האנגלית (אבו מרזוק התגורר בעבר בארה"ב), באווירה טובה, ולעיתים אף בלתי פורמאלית (השניים הסבו לארוחת צהריים, שכללה סלמון ודג הנילוס, והזמינו פיצה לארוחה אחרת). העיתון Forwardהדגיש, כי בפני הכתב לא הוצגו שום סייגים מוקדמים באשר לשאלות שנשאלוואכן מקריאת הראיון התרשמנו, כי המראיין אכן העלה שאלות נוקבות בפני אבו מרזוק, שכמה פעמים "דחקו אותו לפינה" ועוררו סימני שאלה בקרב הכתב. הללו הובילו את העיתון Forwardלמסקנה, שמצאה ביטוייה במאמר המערכת מה-23 באפריל, כי "[חמאס] חייבת להשתנות לפני שהיא תוכל להיות פרטנר לשלום".

מוסא אבו מרזוק והמראיין האמריקאי (The Jewish Daily Forward)
מוסא אבו מרזוק והמראיין האמריקאי (The Jewish Daily Forward)

עיקרי הראיון

3. להערכתנו, בראייתו של מוסא אבו מרזוק, נועד הראיון לשווק לדעת הקהל האמריקאית את המסר בדבר החזות הפרגמאטית והמתונה כביכול של חמאס (בהמשך לניסיונות קודמים של בכירי חמאס, ובתוכם ח'אלד משעל, להפוך את חמאס למקובלת במערב ולהתנער מדימויה כארגון טרור)[3]. נראה לנו כי בראייתו של אבו מרזוק, מסר זה הועצם דווקא בשל נכונותו (החריגה) להעניק ראיון עומק לעיתון אמריקאי-יהודי, ולהתייחס למכלול רחב של נושאים, שהועלו בפניו, מבלי להציב תנאים מוקדמים.זאת תוך ניסיון מצידו לעשות אבחנה בין יחס חמאס ליהודים בכלל, כולל ליהודי ארה"ב (שלטענתו אין לו דבר נגדם), לבין היחס כלפי היהודים המתגוררים בישראל שהינם ברי מיתה (ראו בהמשך).

4. אנו מתרשמים, כי ה"תחמושת העיקרית" של אבו מרזוק לביסוס דימוי המתינות והפרגמטיזם של חמאס, הינה תפיסת ה"הדנה" עם ישראל. המדובר ברעיון, שכבר הועלה ע"י חמאס מספר פעמים בעבר, לפיו תסכים חמאס להפסקת אש ממושכת עם ישראל ("הדנה"), בתמורה לנסיגת ישראל לגבולות 1967. אבו מרזוק מציג רעיון זה בפני כתב Forward, כחלופה אפשרית ואף עדיפה על פני חלופות אחרות, ובתוכן חוזה שלום בין הרשות הפלסטינית לישראל (שאבו מרזוק הבהיר, כי חמאס תדאג לעקר אותו מתוכנו אם תעלה לשלטון) או המשך המצב הנוכחי של ה"כיבוש" ופיגועי טרור (ה"התנגדות").

5. בו בזמן שזורות בדברי מוסא אבו מרזוק עמדות היסוד הנוקשות של חמאס הפוגעת בחזות הפרגמאטית שהיא ביקשה להציג (המראיין היה מודע לכך היטב ולא היסס לעמת את אבו מרזוק עם עובדות לא נוחות). במהלך השיחה הממושכת עם המראיין הדגיש אבו מרזוק, כי חמאס, מתנגדת נחרצות להכרה בישראל ולכינון נורמליזציה ביחסים עימה; היא לא תאפשר לרשות הפלסטינית להשיג חוזה שלום המבוסס עם הכרה בישראל; היא אינה מתכוונת לזנוח את דרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור) והיא עומדת על מימוש "זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים החיים מחוץ ל"פלסטין", וקיום משאל-עם שבו הם ישותפו, כתנאי לכל הסכם, שבכל מקרה לא יכלול הכרה בישראל.

6. עמדות דומות לאלו שהשמיע אבו מרזוק שבים ומביעים ח'אלד משעל, ראש הלשכה המדינית שלחמאס, ודוברים נוספים בחמאס. משמעותן גם כשהן מוצגות בצורה מרוככת, הינה, שחמאס ממשיכה בסירובה לקבל את "תנאי הרביעייה", לפיהן על חמאס להכיר בישראל ובהסכמים שנחתמו עימה ולזנוח את דרך הטרור. מסקנה נוספת העולה מדברי אבו מרזוק הינה, שלשיטתה של חמאס, אבו מאזן "מחושק" במגעים המדיניים שלו עם ישראל, זאת משום שבראיית חמאס כל הסכם שתשיג הרשות הפלסטינית עם ישראל, שאינו עולה בקנה אחד עם עמדותיה (בנושאים כגון הכרה בישראל וזכות השיבה), הינו בר שינוי, אם וכאשר תעלה חמאס לשלטון ותיטול לידה את הנהגת הרשות הפלסטינית.

7. מאלף החלק בראיון, שבו עימת כתב Forward(שהכין היטב "שיעורי בית") את אבו מוסא עם הקטעים האנטישמיים המופיעים באמנת חמאס (1988). תשובותיו של אבו מרזוק בעניין זה חשפו אמיתות יסוד, שספק אם הוא התכוון מלכתחילה לתת להם ביטוי: משצוטט בפניו חדית' (מסורת), המופיע באמנה, הקורא להרוג ביהודים, טען אבו מרזוק, כי אין המדובר בכל היהודים אלא "רק אלה שבפלסטין" (קרי, היהודים תושבי מדינת ישראל הינם ברי מיתה). כאשר נשאל אבו מרזוק על מסרים אנטישמיים מהפרוטוקולים של זקני ציון המופיעים באמנה הוא השיב, כי הציונים הם אלו שכתבו את הפרוטוקולים. משנענה ע"י המראיין, כי המדובר בזיוף, השיב אבו מרזוק, כי זוהי הפעם הראשונה שהוא שומע על כך (היתממות או בורות המאפיינת בכירים פלסטינים וערביים רבים, שינקו עם חלב אימם את המיתוסים של הפרוטוקולים?).

8. להלן הנושאים המרכזיים שעלו בראיון על פי אתר האינטרנט של The Jewish Daily Forward(19 באפריל 2012).

[1]  The Jewish Daily Forward: שבועון יהודי-אמריקאי דל תפוצה, מופיע באנגלית וביידיש. יוצא לאור בניו יורק. בעמדותיו הפוליטיות הוא נוטה לשמאל.

[2]The assistant managing editor for news.