נחשף ניסיון של ה”חזבאללה” להפעיל תשתית טרור של ערביי ישראל מהכפר ריינה (ליד נצרת).


 

נחשף ניסיון של ה"חזבאללה" להפעיל תשתית טרור של ערביי ישראל מהכפר ריינה (ליד נצרת).
תשתית זו, בהנחיית ה"חזבאללה", התכוונה, בין היתר, להוציא אל הפועל פיגועי התאבדות בישראל.
הפרשיה מהווה ביטוי נוסף למאמץ שממקדים
איראן וה"חזבאללה" מול המאתר של ערביי ישראל,
כדי להביא להסלמת הטרור ולפגוע בריקמת החברה הישראלית