“חזבאללה” / חלק ב’ (מרס 2003)


מספר
נושא
1
נספח א’
נספח ב’
נספח ג’

אמצעי הלחימה שברשות ה"חזבאללה"

נספח ד’
נספח ה’
נספח ו’
נספח ז’

התבטאויות בכירי ה"חזבאללה" אודות שיתוף הפעולה עם סוריה

נספח ח’

כיצד רואה הנשיא בשאר אסד את ה"חזבאללה" ?
מבחר התבטאויות בשאר(כולל מהתקופה שקדמה למינויו כנשיא)

נספח ט’

מסמך שלל: דו"ח מודיעיני על כוונת איראן להסלים את המצב בשטחים באמצעות ה"חזבאללה" וארגוני טרור פלסטינים – מקור ותרגום
(31 אוקטובר, 2001 )

נספח י’
נספח י"א
נספח י"ב
נספח י"ג
נספח י"ד

ה"חזבאללה" – פרק מתוך ספרה של רחל ארנפלד Funding Evil" " העומד לצאת לאור בארה"ב באביב 2003.