סיכול ניסיונות לפיגועי התאבדות בירושלים ע”י “הג’אהד האסלאמי בפלסטין”: