תמונת מצב סיכול טרור ב”שטחים” סיכום חודש נובמבר 2003