חינוך ילדים לטרור ולשנאה


במסגרת המאמץ ההסברתי-תודעתי עושה תנועת ה-"חמא"ס" שימוש רב בתשתית האינטרנט המפותחת שלה 2. בין השאר, מפעילה ה-"חמא"ס" אתר אינטרנט בו מופיע עיתון ילדים מקוון בשם "אלפאתח" ("הכובש") 3 (www.al-fateh.net) .
העיתון מופיע לרוב מידי שבועיים. הגיליון הראשון שלו יצא בספטמבר 2002 ומאז יצאו בסך הכל 38 גיליונות 4. לעיתון הילדים "אלפאתח" ישנו קישור מאתר האינטרנט הראשי של ה-"חמא"ס" ( www.palastain-info.com ).