תנועת ה”חמא”ס”, באמצעות קמפיין תקשורתי נמרץ, מנסה לנכס לעצמה את “ההתנתקות” בהציגה אותה כהישג פלסטיני היסטורי.


����� "��������" ���� ����� �-"���"�" ������� ������� ����, ����� �"������� ������" ������� ��� ������, ���� ������ ������� �������� �� "�����". ��� ���� ������ �� ������� ��� ���������� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ������ ��������� ����� ������ ������ ��. ������� ����� ����� �-"���"�" ���� ������� ��� (�������, ����, �������) ����� �� ����� �� ���� ������� �������.