צביונה של “חמא”סטאן” (מדינה אסלאמיסטית קיצונית בכל שטח “פלסטין”, בשליטת ה”חמא”ס”), כפי שבא לידי ביטוי בראיונות שהעניק מחמוד אלזהאר מבכירי ה”חמא”ס” בעזה.


������ ��� �������, ������ ����� �"���"�" ����� ������� ������� �"����� �������" (����� 2006), ������ ����� �"���"�", ������� ������ �� "����� ���������" ���� ���� ������, ������ ��������, ��"���"�" ����� �����, ���� �������� ������. ���� ������� ������ ������� ����� ������, ������ �"���"�" ������ ���, ��� ���� �� ����� ����� �������� ������ �� �"���"�", ���� ��� ������� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ����� ����� �����.