ארגון ה”חזבאללה” בלבנון ממשיך להפעיל התארגנויות “פת”ח” תנזים בגדה במשימות טרור באמצעות גורם קישור בעזה, המעביר לפעילי הטרור מימון והנחיות לפעולה


�- 16 �������� 2005 ���� ����� ������� �������� �� ��’�� ���� ��� ���’��� ���� ����� ����, ������ ���. ������� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� �"�������" ������ ������� ���� ����� ����� ���� , ������ ������ ��� ��� ������ �"�������" ������ ���� ����� ����� ����, �������� ������� ������ "��"� " ����� ����� ������� ������.


��’�� ���� ��� ���’��� ����:
����� �� ��� �"�������" ������ ������� ���� ����� ������� ������