חדשות העימות הישראלי פלסטיני 15-1 ינואר, 2006


����� �������� �������� ����� ����� ��� ����� �"����" ������ ������ ���� ��� �����. ����� �������� ����� 40 ������ (����� ��� ������ ������ ��� �����, ���� ���� ����� ���). ������ ������� ������ ���� ������ ����� �"� "��"�"/’"����� ���� ������" �"��’��� ������� �������" ( ���� ������ ������� ������ ����� "������" �"���"�").