דוברי תנועת ה”חמא”ס”, מבהירים כי אין בדעתה לשנות את עמדות היסוד שלה1 "����� " – ���� ������ ������� ����, ������ �������������� ���� – ������� ������ ����
�������-������� �� ��� ��� ����. �"�����" ������ ����� ����� ������ ������ �� ��� ���� (����� ������� ������) ������ ���� �������� ��������. ����� �-"���"�", ������� �������� ��������� ����� �����, ���� ��� �� �� ������ �"�����" (��� ���, ������, ������ ���� �������� �������) ������ ����� ������� ������ ��������.

2 �� ������ �-"���"�" �� ��’�’��� ��� ��� ���� ��-10 ������� 2006 ���� �������� �� "���� �����
�������� ������".

3 ���� ��� �������� �� ����’ ���� ����� , 5 ���� 2006 ����� ��� ������� ��’�’���. ����’ ���� ��
������� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ������, ����� ������ �������� ������. ��� ���� �����
����� ���� �������. ���� ��� ����� ������ ������� ���� ���� ������� ���� �-"���"�".

4 ������ "������", ������, 3 ����, ������ �� ��� �������� www.kavkazcentrr.com