מאפייני תפקוד ממשלת החמא”ס שבועיים לאחר השבעתה


ממשלת החמא"ס, בשלב זה, מתקשה לטפל באפקטיביות במצבור הבעיות הקשות המונחות לפתחה, חלקן ירושת הממשלה הקודמת וחלקן פועל יוצא מהאידיאולוגיה ומהמצע של החמא"ס. זאת במיוחד לנוכח לחצים גוברים מצד ישראל (צמצום הקשרים עם ממשלת החמא"ס), מצד ארה"ב (אסור להעברת כספי סיוע ל"רשות הפלסטינית") והאיחוד האירופי (החלטת שרי החוץ על הפסקת סיוע פיננסי ישיר לממשלת החמא"ס ואיסור על קיום מגעים פוליטיים עימה).