במעבר קרני סוכל ע”י הביטחון המסכל הפלסטיני ניסיון לפיגוע הרג, שעלול היה להביא לסגירה זמנית של המעבר, המשמש עורק חיים מרכזי עבור תושבי הרצועה.


�-26 ������ ����� ������ ������ �"����� �������� ������" ���� ����� ��� ������ �� ����� ������ ���� ����� ����. ������ ���� �"� ����� ������� ��������� ���� �� ���� ������� �����. ������ ����, ��������, ����� �������� �������� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������ ��� ���� ������ �������� �� ��-���� ������ ����� ��� ���� ������-������� . �� ��� �� ����� ����� ��� ���������� ������ ���, ������ ����� ����� ���� ���� ����, ���� ���� ������ ������ ������, ����� ����, ������ ������ ���.