מנהיג ה”חזבאללה” מתפאר ביכולת ארגונו לקיים מאזן הרתעה מול ישראל על מנת להצדיק בזירה הפנים-לבנונית את המשך קיומו של ה”חזבאללה” כארגון חמוש ולהדוף את טענות מתנגדיו, תומכי “הסדר החדש” בלבנון.


בנאום מתלהם לרגל יום השנה ליציאת צה"ל מלבנון התפאר מנהיג ה"חזבאללה" ביכולת ארגונו לקיים מאזן הרתעה מול ישראל באמצעות יותר מ- 12,000 רקטות שבידי הארגון, המאיימות על צפונה של ישראל. הוא גם הביע מחויבותו לשחרור קרוב של אסירים לבנונים הכלואים בישראל ולסילוק ישראל מ"חוות שבעא". בכך מנסה ה"חזבאללה" להציג עצמו כמגנה של לבנון ולהדוף תביעות מבית ומחוץ לפירוקו מנשקו. בנאום מתלהם נוסף הוא עודד את הפלסטינים להמשיך במערכת הטרור נגד ישראל תוך שהוא מתפאר כי ה"חזבאללה" הוא זה שפתח את עידן פיגועי ההתאבדות בסכסוך עם ישראל .