ביקורת פנימית שיעית: חזבאללה לא שאל את השיעים לדעתם לגבי המלחמה; השיעים לא נתנו לאיש ייפוי כוח להכריז מלחמה בשמם* המקור: ממר"י – המכון לחקר תקשורת המזה"ת, www.memri.org.il

[1]  אל-נהאר, לבנון, 22.8.2006.

[2]  בתגובה לדבריו של שר ההגנה הלבנוני, אליאס אל-מר, כי ניתן להפסיק את פריסת הצבא בדרום מכל סיבה שהיא, אמר המופתי סייד עלי אל-אמין: "אני סבור כי עצם המחשבה על הסגת הצבא או הפסקת פריסתו היא טעות… אם הממשלה תבצע חטא בלתי נסלח זה, אני אקרא לעם בדרום לצאת לרחובות ולדרכים ולסגור אותם בגופם. זאת כדי לומר לעולם שאנו נשארים לצד הצבא הלבנוני באדמתנו כדי להגן עליה וכדי להוכיח את ריבונות המדינה הלבנונית על אדמתה ואת פריסת שלטונה המלא עליה…" אל-נהאר, לבנון, 21.8.2006.