התבטאות חריגה של ע’אזי חמד, דובר ממשלת ה”חמא”ס במלאת שנה ל”הינתקות”


זוהי התבטאות נדירה של אישיות בכירה ב"חמא"ס", העורכת בפומבי חשבון נפש נוקב, ותולה את הסיבות להידרדרות ברצועת עזה בעיקר בחברה הפלסטינית ולאו דווקא בכיבוש הישראלי, כפי שהתרגלו הפלסטינים לעשות מימים ימימה. זאת ועוד, בניגוד למגמת ההתפעלות בקרב הרחוב הפלסטיני מביצועי ירי הרקטות של ה"חזבאללה", טוען ע’אזי חמד כי נזקו של ירי הרקטות מהרצועה רב מתועלתו וכי התמשכות הירי פוגעת באינטרסים של האוכלוסייה הפלסטינית (טיעון דומה לזה שהעלה אבו מאזן בעבר).