סקירת מבחר פרסומים, שנתפסו ב”מלחמת לבנון השנייה” בדרום לבנון, המעידים על כך שחזבאללה מטמיע את האידיאולוגיה הרדיקלית של המהפכה האסלאמית באיראן ללבנוןמבחר פרסומים, שנמצאו בכפרי דרום לבנון במהלך "מלחמת לבנון השנייה", המעלים על נס את משנתם האידיאולוגית ופועלם של מנהיגי המהפכה האסלאמית באיראן, ובראשם "המנהיג", עלי ח’אמנא’י. על ערכי האסלאם הרדיקלי השיעי האיראני מתחנכים לא רק לוחמי החזבאללה, אלא גם בני העדה השיעית בלבנון, כולל ילדים ובני נוער, קרי: דורות העתיד של החזבאללה

כללי

 1. במהלך "מלחמת לבנון השנייה" תפס צה"ל חומרי שלל, שנמצאו ברשות פעילי החזבאללה, ובתוכם פרסומים וחומרי הדרכה, שנועדו להפיץ בלבנון את ערכי המהפכה האסלאמית, שהתחוללה באיראן בשנת 79′. מדובר בחומר אידיאולוגי איראני אסלאמי-שיעי, המתורגם לשפה הערבית ומופץ באמצעות בתי ההוצאה לאור הפועלים בלבנון, חלקם שייכים לחזבאללה 1. בחומר זה אין כמעט התייחסות לזירה הלבנונית, וכשכבר ישנה התייחסות, היא מוצנעת ושולית לעומת ההקשרים האסלאמיים הכלליים.

 2. כזרוע אסטרטגית של המשטר האיראני, נוטל חזבאללה חלק פעיל ב"יצוא" ערכי המהפכה האסלאמית מאיראן ללבנון ועושה מאמץ ניכר כדי להטמיע את ערכיה. זאת, הן בקרב לוחמיו כאמצעי להגברת המוטיבציה שלהם והן בקרב בני העדה השיעית כאחת הדרכים להגברת ההזדהות עם איראן ועם הערכים האסלאמיים-השיעיים אותם היא מייצגת. חזבאללה משקיע מאמץ מיוחד בהטמעת ערכי האסלאם הרדיקלי האיראני, יחד עם "מורשת הקרב" שלו, בקרב ילדים ובני נוער, מהם עתידים לצמוח הדורות הבאים של לוחמי חזבאללה 2.

בפרסומים הללו מטופחת השנאה לישראל ("האויב הציוני בפלסטין") ולארה"ב (המוצגת כאויב של האסלאם וכ"מקור הטרור בעולם"). כמו כן, מועלים על נס ערכי הג’האד (מלחמת הקודש) וה"שהאדה" ("מות הקדושים"), שלאורם מנהל חזבאללה את המאבק נגד ישראל, תוך כדי העלאה על נס, עד כדי פולחן אישיות , של דמותו של המנהיג של איראן, עלי ח’אמנא’י 3.

 1. טיפוח דמותו של המנהיג, עלי ח’אמנא’י, והצגתו כדמות מופת וכמודל לחיקוי, נובעת מהזדהותו המוחלטת של חזבאללה עם האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן , מתלותו הרבה באיראן ומהיותו, ביסודו של דבר, שלוחה קדמית של איראן בלב העולם הערבי 4. זאת ועוד, עלי ח’אמנא’י, מנהיג איראן, נתפס כפטרונו של מנהיג חזבאללה, חסן נצראללה, ששימש בעבר כנציג הבכיר של ח’אמנא’י בלבנון 5. יצוין כי באסלאם השיעי, ובפרט הח’מיניסטי, קיים פולחן אישיות סביב דמותו של המנהיג, מנהג ששורשיו במעמדו הדתי הרם של האמאם באסלאם השיעי.

 2. בלקט מידע זה יובאו ניתוחים קצרים של מבחר פרסומים אידיאולוגיים איראניים בערבית, המתמקדים בהגותם של האמאם ח’מיני ומנהיג איראן, עלי ח’אמנא’י, שנתפסו בעת המלחמה ברשות פעילי חזבאללה בכפרי דרום לבנון. הפרסומים המקוריים נמצאים בספריה ובארכיון של "מרכז המידע למודיעין ולטרור" ב"מרכז למורשת המודיעין" (המל"מ) בגלילות.

פוסטרים של ח’מיני וח’אמנא’י מוצגים בבסיסי
חזבאללה בדרום לבנון

פוסטרים ובהם דמויותיהם של מנהיג איראן, עלי ח’אמנא’י, ומחולל המהפכה האסלאמית, איאתאללה ח’מיני, מוצגים בחדרים ששימשו את פעילי חזבאללה בכפר שיחין (מימין) ובכפר בנת ג’ביל (משמאל). מתחת לפוסטרים שבצד ימין נראה פלקט גדול ועליו הכתובת "אלולאיה" [קרי, "השלטון", שלטון חכם ההלכה המוסלמי, המהווה נדבך מרכזי בתורתו של ח’מיני]

מבחר פרסומים העוסקים בהגותו ובפועלו של מנהיג איראן,
עלי ח’אמנא’י

הספרון "קאא’די" ("המנהיג שלי") 6


הספרון "המנהיג שלי" ("קאא’די")

 1. הספרון “קאא’די” (“המנהיג שלי”) נתפס ע”י צה”ל בכפר יארון
  (15 באוגוסט 2006). הספרון, שיצא לאור ע”י תנועת הנוער של חזבאללה “צופי האמאם אלמהדי”, כולל פרטים ביוגרפיים אודות המנהיג ח’אמנא’י. בספרון מוצג ח’אמנא’י כדמות מופת עבור בני נוער, כמודל לחיקוי וכדוגמא ללוחם ג’האד מסור, שתרם רבות למהפכה האסלאמית באיראן, עוד בשלבי התהוותה הראשוניים.

 2. יצוין כי ב”מלחמת לבנון השנייה” נתפסו לוחות שנה (לשנת 2006), שהופצו גם הם ע”י “צופי האמאם אלמהדי” של חזבאללה, ובהם מסרים של האסלאם השיעי האיראני הרדיקלי. כך, למשל, האירועים המרכזיים בחודש אפריל הינם “שבוע האחדות האסלאמית” ו”יום המנהיג”, קרי המנהיג עלי ח’אמנא’י.


עמוד חודש אפריל בלוח שנה של חזבאללה לשנת 2006.
דמותו של המנהיג עלי ח’אמנא’י מתנוססת למעלה משמאל. במרכז באותיות גדולות נכתב "יום המנהיג"

הספר “אלג’האד” 7


הספר “אלג’האד”

 1. במהלך "מלחמת לבנון השנייה" נתפסו אצל אנשי חזבאללה במארון אלראס ארבעה עותקים של ספר בשם "אלג’האד" (מלחמת הקודש של המוסלמים בכופרים). הספרון, שיצא לאור בשנת 2004 ע"י "מרכז התרבות [על שם] האמאם ח’מיני" 8 ["מרכז אלאמאם אלח’מיני אלת’קאפי"] בבירות, מנתח את משמעותו של הג’האד על בסיס תפיסת העולם של עלי ח’אמנא’י.

 2. משמעות הג’האד, עפ"י ח’אמנא’י, הנה מלחמת קודש נגד המערב שנועדה לסכל את "חמדנות האימפריאליסטים". ח’אמנא’י מדגיש גם את המסר המהפכני של הג’האד ומציג אותו כנדבך מרכזי במהפכה האסלאמית. הוא מטיף לג’האד ברוח האסלאם המסורתי, המתבסס על הקוראן אך בשילוב עם מסורות שיעיות מובהקות במגמה שתפיסת העולם שלו תתקבל גם על דעתם של מוסלמים סונים, ובמונחים מודרניים השאובים מהגותו של איאתאללה ח’מיני.

 3. המדובר בספרון, שנועד קרוב לוודאי במקורו לכוחות המזויינים של איראן, בדגש על "משמרות המהפכה". הוא מכיל ציטוטים רבים של ח’אמנא’י, המתואר בספרון כ"ולי" וכ"אמאם", שני תארים שמשמעותם מי שעומד בראש כל המוסלמים (השיעים). ח’אמנא’י רואה בג’האד אידיאולוגיה, קרי: הן דוקטרינה והן דרך פעולה, שבאמצעותן יכול המוסלמי – אם יגלה דבקות באללה ונאמנות לו ויתגבר על מחסומים פסיכולוגיים – "להקריב את חייו למען אללה ולהגיע לגן עדן". פסגת הג’האד הנה ה"שהאדה", מות הקדושים למען אללה. הג’האד וה"שהאדה" הנם, איפוא, שני מרכיבים מרכזיים בתפיסת עולמם של האיאתאללה ח’מיני ויורשו המנהיג, עלי ח’אמנא’י, ומכאן – בתפיסת עולמו של חזבאללה המיושמת במאבק נגד ישראל.

הספרון "עיון מחדש ב’דרכה של צחות-הלשון’" 9

מימין: עמוד השער של הספרון “עיון מחדש ב’דרכה של צחות הלשון'” (“נהג’ אלבלאע’ה”). משמאל: הכריכה האחורית של הספר בה מפורסמים מבחר ספרי ח’אמנא’י שיצאו לאור ע”י הוצאה זו והופצו בלבנון.

 1. ספרון זה, שנתפס ע"י כוחות צה"ל בכפר כילא (7 באוגוסט 2006), יצא לאור בהוצאת "מרכז בקית אללה אלאעט’ם ללדראסאת" 10 בבירות, בשנת 2000 (מהדורה ראשונה). הספרון הינו קובץ של שלוש הרצאות של עלי ח’אמנא’י, והנו אחד מ-14 ספרים של עלי ח’אמנא’י, שהוצאו לאור ע"י הוצאה זו בתרגום לערבית. 11 הספר נכתב במקורו בשפה הפרסית ותורגם לערבית בעיר קום שבאיראן, שהיא העיר הקדושה ביותר לשיעים באיראן 12.

 2. הספר דן בשלטון האסלאמי עפ"י תפיסתו של ח’אמנא’י, על בסיס "עיון מחדש ב’דרכה של צחות הלשון’" . התפיסה העולה בספר משקפת את רעיון "ולאית אלפקיה" (שלטון חכם ההלכה) של איאתאללה ח’מיני. ח’אמנא’י מדגיש את מרכזיות האסלאם כגורם מרכזי בשלטון זה (עמ’ 38), את מרכזיות דמותו של האמאם כמנהיג וכמדריך הרוחני של השלטון האסלאמי (עמ’ 32-20) ואת הצורך לעשות נפשות לדמותו של השלטון האסלאמי ברחבי העולם המוסלמי (עמ’ 71-55).

העלון "נוסח נאומו של כבוד האמאם המפקד אלסיד עלי ח’אמנא’י,
ייבדל לחיים ארוכים, בנוגע לאירועים האחרונים" 13

 1. העלון שנתפס ע”י כוחות צה”ל בכפר רג’מין (10 באוגוסט 2006), יצא לאור ע”י ארגון חזבאללה. בעלון לא מוזכר תאריך הוצאתו לאור, אך מתוכנו עולה כי הוא פורסם בשנת 2003 וייתכן מאוחר יותר. בנאומו מגנה ח’אמנא’י את פעולות הרצח ההמוני המתבצעות ברחבי העולם, בהן הוא מכליל את מה שהוא מכנה “פעולות האויב הציוני בפלסטין”. לגבי ארה”ב, אומר ח’אמנא’י כי התקפות הטרור עליה הן תגובה על חתירתה לשלוט בעולם. ח’אמנא’י גם מתייחס לשימוש שעושה ארה”ב בתקשורת, כדי לעורר שנאה כלפי המוסלמים.

הספרון "אמריקה [קרי: ארה"ב] היא מקור הטרור"

 

העמוד האחורי של הספרון, בו נראות תמונות של נער פצוע ב"שטחים", ילדה פלסטינית ליד ביתה ההרוס וילד המנשק חלל. למעלה מימין מופיעה דמותו של עלי ח’אמנא’י. בתחתית העמוד מופיע סמל חזבאללה, שהוציא לאור את הספרון. התמונות נועדו להדגיש את היותן של איראן וחזבאללה כמי שפורשות את חסותן על העם הפלסטיני ומגנות עליו מפני העוולות המבוצעות נגדו ע"י ישראל בשל מדיניותה של ארה"ב.

  עמוד השער של הספרון "ארה"ב היא מקור הטרור" ("אמריכא אצל אלארהאב"). בתמונה עולים באש דגלי ארה"ב וישראל ומתחת להם תמונת פלסטינים בוכים על רקע מסגד "כיפת הסלע" בירושלים. בצד הימני מופיעה בהבלטה תמונתו של עלי ח’אמנא’י.
 1. הספרון שהוצא לאור ע”י חזבאללה, נתפס ע”י צה”ל בגזרה המזרחית של לבנון (ב-12 באוגוסט 2006). הספרון כולל את נוסח נאומו של ח’אמנא’י
  ב-17 במרס 2002. הנאום משקף את תפיסת איאתאללה ח’מיני לגבי ארה”ב לפיה ארה”ב הנה המקור לעושק, לשחיתות, לאימפריאליזם ולטרור בעולם, וישראל, כבת-בריתה של ארה”ב, שותפה לכך.

הספר "המורמים מהעם [קרי, המוסלמים האמיתיים] והרגעים הגורליים"
("אלח’ואץ ואללחט’את אלמציריה") 14


עמוד השער של הספר "המורמים מהעם והרגעים הגורליים"

 1. ספר זה נתפס ע"י כוחות צה"ל בעיירה עינאתא (15 באוגוסט 2006). זהו ספר פרי עטו של עלי ח’אמנא’י, שיצא לאור בהוצאת "דאר אלהאדי" בבירות בשנת 2000 (מהדורה ראשונה) 15. הספר עוסק בהגותו של עלי ח’אמנא’י. בעמודים 19-17 מודגש רעיון הג’האד, במשמעות של לחימה בשדה הקרב ["קתאל"] למען האסלאם, דבקות באל וכל פעולה שהיא בחזקת עימות עם האויב.

 2. יצוין כי במלחמת לבנון השנייה נמצאו נאומים נוספים של עלי ח’אמנא’י, שתורגמו לערבית והופצו ע"י חזבאללה בלבנון ונמצאו ברשות פעיליו בדרום לבנון. להלן שתי דוגמאות נוספות:
 

נוסח נאום של עלי ח’אמנא’י ממרס 2001 בו הוא מותח ביקורת על ארה"ב ומדבר על שלטון האמאם ועל ערכי המהפכה האסלאמית.

  נוסח נאום של עלי ח’אמנא’י [ללא תאריך] לרגל חודש מחרם [החודש הראשון בשנה המוסלמית]. בנאום הושם דגש על מות הקדושים באסלאם ["שהאדה"] ועל חשיבות המהפכה האסלאמית.

מבחר פרסומים העוסקים בהגותו ובפועלו של האיאתאללה ח’מיני,
מחולל המהפכה האסלאמית באיראן

ספרון "המסגד במחשבת האמאם ח’מיני"


עמוד השער של הספר "המסגד במחשבתו של ח’מיני

 1. הספרון, שנמצא על-ידי כוחות צה”ל בכפר מארון אלראס (26 ביולי 200), יצא לאור בהוצאת “מרכז התרבות [על שם] האמאם ח’מיני” בביירות בשנת 2002. הספרון סוקר את חשיבות התפילה, את חשיבות איש הדת ואת חשיבות ההתכנסות במסגדים לצורך הפצת רעיונות המהפכה האסלאמית. מראי המקום והציטוטים הרבים בספרון לקוחים מספריו השונים של ח’מיני והם מלווים בהסברים. הספרון מדגיש את התפקיד הפוליטי, החברתי, החינוכי וה”ג’האדי” של המסגד נתפס, בין השאר, כאמצעי להפצת רוח הג’האד ולקיום התכנסויות למען מלחמות האסלאם.

ספרון: “האישה במחשבתו של האמאם ח’מיני”

עמוד השער של הספרון “האישה במחשבתו של האמאם ח’מיני”

 1. הספרון שנתפס ע"י כוחות צה"ל בכפר מארון אלראס (26 ביולי 2006), הוא חלק מסדרה של ספרונים העוסקים בהגותו של ח’מיני. הספרון יצא לאור בהוצאת "מרכז התרבות [על שם] האמאם ח’מיני" בבירות בשנת 2002. בספרון מודגשת מרכזיותה של האישה בחברה האסלאמית ותפקידה בלחימה למען האסלאם, קרי: לחימה במסגרת הג’האד. בעניין זה קובע ח’מיני שחובה על האישה להשתתף באופן פעיל בהגנה על המדינה והאומה המוסלמית ולהשתתף בפעילות הצבאית נגד האויב (עמ’ 50-47).

החוברת "נקודות ציון בחיי האמאם ח’מיני ומלחמת הקודש שלו"

עמוד השער של החוברת "נקודות ציון בחיי האמאם ח’מיני ומלחמת הקודש שלו"

 1. החוברת נתפסה ע"י צה"ל בכפר דיר סרחאן (24 באוגוסט 2006). הספר יצא לאור בהוצאת "מרכז התרבות [על שם] האמאם ח’מיני" בבירות ב-99′. החוברת סוקרת את חיי האמאם ח’מיני מלידתו ועד מותו. הספר מלווה תמונות רבות, וככל הנראה מיועד לבני נוער כדי שיכירו את פועלו של האמאם ח’מיני. החוברת סוקרת רצף אירועים בהם נטל ח’מיני חלק, ובראשם הפלת שלטון השאה באיראן ומלחמת איראן-עיראק. בסוף הספר מדובר על המשך פועלו של ח’מיני באמצעות פועלו של המנהיג ח’אמנא’י.

החוברת “הצוואה של לוחם הג’האד” [“וצית אלמג’אהד”]


עמוד השער של החוברת בה מופיע צלף ותחתיו נר נשמה. בצד הימני מופיע סרט ובו נראה מוסלמי אדוק מתפלל . במרכז: העמוד האחרון של החוברת בו מופיע ציטוט מדברי ח’מיני המשבח את מות הקדושים ["שהאדה"] למען אללה ולמען האסלאם. משמאל: הכריכה האחורית של החוברת בה נכתב:"אלוהי, הנה אני מגיע אליך, פגוש אותי כשאתה מרוצה ממנו [קרי: ממעשי], אני זקוק לרחמיך ולמחילתך, אנא קבל אותי באופן הטוב ביותר, גרום לפגישתי איתך להיות נעימה, רצה לפגשני וקבע את מות הקדושים [שהאדה] כאמצעי לפגישה שלי איתך".

 1. חוברת זו שנתפסה ע"י כוחות צה"ל בכפר מארון אלראס (16 ביולי 2006 ), הופקה ע"י חזבאללה ונועדה לכתיבת צוואות של לוחמי חזבאללה. בחוברת יש מקום למילוי פרטי ע"י הלוחמים הכוללים: פרטים אישיים, למי מיועד רכוש כותב הצוואה, פניה להורים ולאחים, פניה ללוחמי ג’האד בכלל, מחשבות לגבי הג’האד ובקשה היכן להיטמן. בחוברת דברי שבח לג’האד ולהקרבה העצמית למען האסלאם.

נוסח נאומו של האמאם ח’מיני


עמוד השער של החוברת נאומו של האמאם ח’מיני

 1. בחוברת שנתפסה ע"י כוחות צה"ל בכפר רג’מין (ב-10 באוגוסט 2006) מופיע נוסח נאום של ח’מיני. לא מצוין היכן, מתי ומי הוציא לאור מסמך זה . בנאומו מגנה ח’מיני את השחיתות, ומזהיר מפני השטן והגיהנום. כמו כן, מדגיש ח’מיני את האחריות של אנשי הדת להדרכת האומה האסלאמית. ח’מיני עוסק בנאום בג’האד ומדגיש כי עליו להתקיים למרות הקשיים. הוא קורא לעודד את הנוער ל"מות קדושים" [שהאדה"].


1 לקט מידע זה אינו עוסק בדרכים אחרות באמצעותן מפיץ חזבאללה את ערכי המהפכה האסלאמית באיראן
כגון ע"י כינוסים ועצרות או באמצעות כלי התקשורת שבשליטתו ובמרכזם ערוץ הטלוויזיה "אלמנאר".

2 ראו לקט מידע מה-11 בספטמבר :" ארגון חזבאללה מפעיל בקרב העדה השיעית תנועת נוער בשם "צופי האמאם
אלמהדי" המונה עשרות אלפי חברים. ממסמכי שלל עולה כי בני נוער אלה עוברים אינדוקטרינציה, במסגרתה
מוטמעים בהם ערכי האסלאם השיעי בגרסתו האיראנית, פולחן אישיות סביב דמותו של המנהיג האיראני עלי
ח’אמנא’י ו"מורשת קרב" של חזבאללה תוך הצנעת סמלים לבנוניים לאומיים"
.

3 הסתמכות חזבאללה על האידיאולוגיה האיראנית במאבק נגד ישראל באה לאחרונה לידי ביטוי בהצהרתו של נציג חזבאללה באיראן עבדאללה צפי אלדין, שציין כי "ניצחון" חזבאללה היווה נקודת מפנה במאבק שמנהלים המוסלמים נגד ישראל והוסיף: "תפיסת המאבק עם ישראל נובעת מהרעיונות המייסדים של איראן… הציות לשלטון חכם ההלכה הוכיח כי ניתן לעמוד איתן גם בידיים ריקות ובכוח מצומצם נגד הצבא הרביעי [בחוזקו] בעולם [קרי: צה"ל]…"(סוכנות הידיעות האיראנית "פארס", 22 בספטמבר 2006).

4 ראו לקט מידע מה-8 בספטמבר : "חזבאללה כזרוע אסטרטגית של המשטר האיראני ".

5 המנהיג האיראני עלי ח’אמנא’י מינה את חסן נצראללה באמצע שנות התשעים לנציגו ההלכתי ("וכיל שרעי") בלבנון. בשנים האחרונות נאלץ כנראה חסן נצראללה לוותר על תואר זה המיוחס כיום לסגנו של נצראללה השיח’ מחמד יזבכ. עם זאת בתקשורת ובאתרי האינטרנט משויך עדיין לעיתים תואר זה לחסן נצראללה, ואכן, בפועל, נצראללה עודנו משמש כנציגו הבכיר של ח’אמנא’י בלבנון.

6 המונח "קאא’ד" משמש בעת ובעונה אחת – לרבות בהקשר הנוכחי – גם תואר פוליטי וגם תואר למנהיג צבאי, ואכן מנהיג איראן, עלי ח’אמנא’י, משמש גם כמנהיג פוליטי של איראן וגם כמפקד העליון של הכוחות המזויינים האיראניים.

7 מדובר במרכז להפצת הגותו של איאתאללה ח’מיני בלבנון. המרכז הנו זרוע של חזבאללה ונמצא ב"חארת חריכ" בפרבר הדרומי של בבירות, האזור שבשליטת חזבאללה. למרכז סניפים רבים בלבנון. (ראו: http://www.al-shia.com/html/ara/others/index.php?mod=marakez&id=17 , http://www.yabeyrouth.com/pages/index1616.htm ).

8 המונח " נהג’ אלבלאע’ה " ["דרכה של צחות-הלשון"] מתייחס לקובץ ספרי דת שיעים, הכולל דברים שאמר עלי בן אבו טאלב, הח’ליף הרביעי של האסלאם והאמאם השיעי הראשון. הקובץ נערך ע"י מחמד בן אלחסין, הידוע בכינויו אלשריף אלרצ’י, במאה ה-10 לספירת הנוצרים ואחיו הידוע בכינויו "אלשריף אלמרתצ’א". צחות-הלשון היא תכונה שלפי המסורת השיעית אפיינה את האמאם עלי.

9 מדובר בהוצאה לאור של ספרות דתית שיעית, המקדמת ספרים הנוגעים למהפכה האסלאמית באיראן, ובמיוחד דברי הגות של איאתאללה ח’מיני ועלי ח’אמנא’י. ראו: http://baabooks.com/index.php?language=ar . גם הוצאה זו, ככל הנראה, קשורה ההוצאה לחזבאללה.

10 זאת עפ"י הנכתב בהקדמה לספר.

11 ראו עמ’ 12 בספר.

12 המונח "ייבדל לחיים ארוכים" ("דאמ ט’לה", מילולית: "מי ייתן ונחסה בצילו זמן רב") הנו תואר הערצה ויראת
כבוד של המוסלמי השיעי למנהיגו הנערץ.

13 "המורמים מעם" הם המוסלמים האמיתיים, נבחרי האומה.

14 מדובר בהוצאת ספרים השייכת לחזבאללה הנקראת על שם בנו של חסן נצראללה, האדי נצראללה, שנהרג בהיתקלות עם צה"ל בדרום לבנון בספטמבר 97′.

לראש העמוד