בחודשים האחרונים חשף שירות ביטחון כללי רשת של נשים, שמלאו עמדות מפתח בפעילות הג’האד האסלאמי בפלסטין באזור יהודה.


מאפיינים כלליים

1.  בשנים האחרונות זוהתה תופעה של חדירת נשים לעמדות מפתח בארגון הג’האד האסלאמי בפלסטין. מרבית הנשים חברות הארגון עוסקות בפעילות ארגונית, בסיוע למערך הלוגיסטי של הארגון בגדה ובניהול "מוסדות צדקה" כמסווה לפעילות הג’האד האסלאמי בפלסטין. חלק מהנשים היו גם מעורבות בסיוע ובמימון פעילות טרור.

2.  בחודשים אוגוסט וספטמבר 2006 נעצרו באזור יהודה מספר פעילות בכירות בג’האד האסלאמי בפלסטין ע"י שירות ביטחון כללי וע"י כוחות צה"ל. כמו כן נעצרו פעילות, אשר שימשו כמוטבות לקבלת כספים ממפקדת הג’האד האסלאמי בפלסטין בסוריה. הכספים שהועברו מסוריה הועברו בין השאר לפעילי טרור ושימשו למימון פעילות טרור באזורי יהודה ירושלים וראמאללה.

3.  ח’צ’ר חביב, בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין, הכחיש את הידיעות לפיהן חשף שירות ביטחון כללי תא נשים שעסקו בהעברת כספים מדמשק לגדה. חביב ציין כי כל העצורות הן אחיות או נשות "שהידים" ועצורים מהג’האד האסלאמי בפלסטין הפועלות בתחום הצדקה, במסגרת אגודות צדקה שהארגון הקים כדי לסייע לאוכלוסייה (סוכנות הידיעות "מען", 7 בנובמבר 2006).

4.  חשיפת העברת כספים מסוריה לפעילי הטרור בשטח המחישה פעם נוספת את חשיבותו של המנוף הכספי, המהווה מכשיר מרכזי לתמיכה בפיגועי טרור ב"שטחים" בידי מפקדת ה"ג’האד האסלאמי בפלסטין" בסוריה. החשיפה המחישה גם את השימוש שעושה הארגון במוסדות התשתית האזרחית ("דעווה") לתמיכה במערכת המבצעית-טרוריסטית .

חשיפת מערך מימון טרור של הג’האד האסלאמי בפלסטין באזור ראמאללה

5.  במהלך חודש אוגוסט 2006 חשף שירות ביטחון כללי שתי חוליות טרור של הג’האד האסלאמי בפלסטין בכפר עין (מצפון לראמאללה) ובכפר נעמה (ממערב לראמאללה). החוליות הללו ביצעו מספר פיגועי ירי והנחת מטענים באזור ראמאללה: חוליית כפר עין ביצעה שלושה פיגועי ירי; חוליית כפר נעמה ביצעה מספר פיגועי מטען באזור הכפר והקימה מעבדת נפץ.

6.  מחקירות השב"כ עלה כי שותפה פעילה למימון פעילות חוליות הטרור הייתה ודחה עבד אלחמיד מחמוד פקהא ע’ואנמה , בת 34, תושבת מחנה פליטים ג’לזון (מצפון לראמאללה). ואדחה היתה חברת מפקדת הג’האד האסלאמי בפלסטין בראמאללה ועמדה בראש משרד הארגון בראמאללה. בעלה יוסף אלפקהא הינו פעיל בכיר בג’האד האסלאמי בפלסטין בראמאללה העצור בישראל.

מממנת חוליות הטרור

ודחה ע’ואנמה

7.  ודחה נעצרה ב-3 באוגוסט 2006. בחקירתה עלה כי היא קיבלה כספים ממפקדת הג’האד האסלאמי בפלסטין בסוריה. היא העבירה חלק מהכספים לשם מימון פעילות חוליות טרור מבצעיות, באמצעות מספר פעילות הג’האד האסלאמי בפלסטין, אשר שימשו כבלדריות כספים . על הבלדריות הללו נמנו הבה חמידאת ופלסטין צבאח, שתיהן תושבות מחנה הפליטים ג’לזון, אשר פעלו במשרד בראמאללה של מוסד המטפל באסירי הג’האד האסלאמי בפלסטין ("משכת אלאסיר"- קרי, "מאור לאסיר"). השתיים נעצרו ובחקירתו הודו כי שמשו כבלדריות כספים.

בלדריות הכספים

 

פלסטין צבאח

  הבה חמידאת

8.  בנוסף לשתי בלדריות הכספים נעזרה ואדחה ע’ואנמה במספר פעילות הארגון מאזור ראמאללה, אשר שימשו כמוטבות לקבלת כספים ממפקדת הג’האד האסלאמי בפלסטין בסוריה. על מוטבות הכספים נמנו עפת ח’ליפה , בת 21, תושבת כפר נעמה, וזכיה ע’ואנמה , בת 41, תושבת מחנה הפליטים ג’לזון (אחותה של ואדחה). מחקירתן עלה כי הן קבלו עמלה של 100 דולר על כל העברת כספים שבוצעה באמצעותן. הכספים שהן קיבלו שימשו גם למימון הפיגועים של חוליות הטרור של הג’האד האסלאמי בפלסטין.

מוטבות לקבלת כספים מסוריה

 

זכיה ע’ואנמה

  עפת ח’ליפה

מעצר פעילות במשרדי מוסד “מאור לאסיר” בחברון ובראמאללה

9.  במהלך החודשים האחרונים נעצרו מספר פעילות הג’האד האסלאמי בפלסטין, אשר פעלו במשרדי חברון וראמאללה של המוסד לטיפול באסירים "מאור לאסיר". הפעילות עסקו בהעברת כספים ממפקדת הג’האד האסלאמי בפלסטין בסוריה ל"שטחים". כספים אלו שימשו לסיוע לאסירי הארגון ולמשפחות מחבלים מתאבדים ואף הועברו לפעילים מבצעיים . הפעילות שנעצרו שימשו בין השאר כמוטבות כספים של הארגון.

10.  בין הפעילות שנעצרו:-

א.  ראניה אבו ח’דיר: בת 26, תושבת צוריף (מצפון לחברון), אשר עמדה בראשות ארגון הסטודנטים של הג’האד האסלאמי בפלסטין באוניברסיטת חברון (אלג’מאעה אלאסלאמיה).

ב.  הבה חמידאת: בת 21, תושבת מחנה פליטים ג’לזון, פעילת הג’האד האסלאמי בפלסטין במוסד "מאור לאסיר" בראמאללה. העבירה כספים לפעילים מבצעיים.

ג.  פלסטין ח’מיס צבאח: בת 21, תושבת מחנה פליטים ג’לזון, פעילת הג’האד האסלאמי בפלסטין ועובדת במוסד "מאור לאסיר" בראמאללה. העבירה כספים לפעילים מבצעיים.

מוסדות התשתית האזרחית (ה”דעווה”) של הג’האד האסלאמי שבהם פעלו המחבלות שנעצרו

מוסד “מאור לאסיר” [“מא’ססת משכאת אלאסיר”]

11.   " מא’ססת משכאת אלאסיר " (מוסד "מאור לאסיר") שייך לג’האד האסלאמי בפלסטין. מטרת המוסד הענקת סיוע לאסירים ולעצורים של הארגון הכלואים בישראל ואף ברשות הפלסטינית. הסיוע כולל סיוע משפטי לאסירים ולעצורים באמצעות עורכי דין, העברת מזון לאסירים ולעצורים ותמיכה במשפחותיהם.

12.  למוסד סניפים ברחבי הרשות הפלסטינית (טולכרם, ג’נין, דורא ומקומות נוספים). בחיפוש שנערך במשרדי המוסד בטולכרם נמצאו חומרי הסתה רבים כולל כאלה המטיפים להמשך פעולות ההתאבדות ולג’האד נגד ישראל והיהודים 2. העצורות שעבדו במוסד זה, כפי שמסתבר מחקירתן, עסקו גם בהעברת כספים מסוריה למימון הפעילות המבצעית-טרוריסטית.

הג’מאעה האסלאמית, ארגון הסטודנטים של הג’האד האסלאמי בפלסטין

13.  הג’מאעה האסלאמית (אלג’מאעה אלאסלאמיה) שבראש השלוחה שלה באוניברסיטת חברון עמדה ראניה אבו ח’דיר, הינה תנועת הסטודנטים של הג’האד האסלאמי בפלסטין.

14.  תנועת סטודנטים זאת מהווה מרכיב חשוב בתשתית האזרחית תומכת הטרור של הארגון. תנועת סטודנטים של הג’האד האסלאמי בפלסטין, כמו זו של החמא"ס, עוסקת בהסתה לטרור ובהפצת רעיונות אסלאמיים-קיצוניים באוניברסיטאות ב"שטחים". חבריה מהווים מאתר חשוב לגיוס מחבלים לשורות הארגון ולהפעלתם במשימות טרור.

15.  באתר האינטרנט של הג’מאעה האסלאמית מפורט המצע שלה בו נאמר : בין השאר "ישראל היא ישות עושקת ובלתי חוקית… לפי החוק לא ניתן להכיר בקיומה או לאפשר לה לחיות בביטחון במולדתנו בפלסטין… הג’האד [מלחמת הקודש] למען אללה הוא זכות חוקית לצורך גירוש הפולשים ומתנחלים משטחי האסלאם והמוסלמים.

כרזות של הג’האד האסלאמי בפלסטין מעטרות במת אירוע שנערך ע"י "הג’מאעה האסלאמית". למעלה מופיעה הכתובת "תנועת הג’האד האסלאמי בפלסטין". מימין: מייסד הארגון פתחי שקאקי (נהרג ב- 1995 במלטה). במרכז: הלוגו של "הג’מאעה האסלאמית"; משמאל: סיסמאות אסלאמיות על רקע מפת פלסטין, קוראן ורוס"ר המבטאים את עיקרי המסר הטרוריסטי של הארגון.


1 על פי דיווח שירות ביטחון כללי

2 ראו בהקשר זה לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור" מה-4 בדצמבר 2005 "פרסומי הסתה בעלי אופי אנטי ישראלי חריף ולעיתים אף אנטישמי מופצים ביהו"ש וברצועה גם בעידן אבו מאזן, בשעה שההסתה בכלי התקשורת הרשמיים פחתה"

לראש העמוד