דוברי החמא”ס שבים ומצהירים כי “הסכם מכה” אינו כולל הכרה בישראל וכי אין בדעת התנועה לשנות עמדותיה האידיאולוגיות.


1. תנועת החמא"ס ודובריה השונים ברכו על "הסכם מכה" והדגישו את מחויבותה של חמא"ס לקיימו "ככתבו וכרוחו". בהודעה שפורסמה ע"י החמא"ס הובעה ציפייה כי ההסכם יסייע להשכנת "שלום בית" על מנת להתפנות ביתר שאת לסכסוך עם ישראל ולאתגרים הרבים שהוא מעמיד בפני הפלסטינים (אתר האינטרנט של החמא"ס, 9 בפברואר).

2. ח’אלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית של החמא"ס, הבהיר כי לחמא"ס מחויבות לכתב המינוי של הממשלה החדשה הקובע כיבוד ההסכמים של אש"פ עם ישראל והוא אף רואה בכך "שפה מדינית חדשה", שהחמא"ס אימץ בשל "צורך לאומי". עם זאת, הבהיר ח’אלד משעל, שתנועת החמא"ס לא שינתה עמדתה (גם בסוגיה זאת) באשר "כל פלג נותר בהשקפות הפוליטיות שלו" (סוכנות הידיעות הצרפתית ממכה, 9 בפברואר).

3. בראיון נוסף של ח’אלד משעל, ובראיונות של דוברים נוספים מטעם החמא"ס, הודגש כי אין משמעותו של "הסכם מכה" הכרה בישראל וכי אין בדעת החמא"ס להכיר בישראל. כך למשל:

א. בראיון שהעניק לעיתון "אלחיאת" נשאל ח’אלד משעל האם משמעות כיבוד ההסכמים שחתם אש"פ הינה הכרה בישראל. משעל השיב כי נושא ההכרה בישראל לא עלה בדיונים שהתקיימו במכה (אלחיאת, 10 בפברואר).

ב. נזאר ריאן, פעיל בכיר בחמא"ס ברצועת עזה, הבהיר כי החמא"ס לעולם לא תכיר בישראל וכי ב"הסכם מכה" אין שינוי בעמדת התנועה (רויטרס מעזה, 9 בפברואר).

ג. אסמאעיל רדואן, דובר מטעם החמא"ס, התבטא כי ה"הסכם שהושג במכה אין משמעותו הכרה בישות הישראלית". עמדתה האיתנה של החמא"ס הינה "אי הכרה בלגיטימיות של התנועה הציונית". לדבריו עמדת הממשלה בסוגיה זאת מתבססת על "מסמך ההסכמה הלאומית" (קרי, מסמך האסירים), אשר אינו מכיר ב"ישות הציונית" (סוכנות הידיעות הצרפתית, 9 בפברואר).

ד. אחמד יוסף, יועצו של ראש הממשלה הפלסטיני, נשאל אודות דרישת "הרביעייה" להכיר בישראל. הוא השיב כי החמא"ס אינה מכירה בישראל וכי קווי היסוד של הממשלה הבאה אינם כוללים הכרה בישראל (אלג’זירה, 10 בפברואר).

4. למרות שבמהותו "הסכם מכה" אינו עונה לדרישות היסוד של הרביעייה קיימות ציפיות בקרב חותמיו כי באמצעות מסע הסברה מדיני נרחב, שיסתייע ע"י הסעודים , ניתן יהיה "לשווק" את ההסכם לקהילה הבינלאומית . כך למשל:

א. אבו מאזן , בראיון לאלחיאת, ציין כי "הציפיות הן שהממשלה החדשה תזכה להכרה בינלאומית שתסלול את הדרך להסרת המצור" והוסיף:"כדי שהקהילה הבינלאומית תקבל את "הסכם מכה" יידרש מאמץ פלסטיני וערבי גדול…" (אלחיאת, 10 בפברואר). ועדת ההסברה של פת"ח מסרה כי אבו מאזן הוציא חוזר לנציגים הפלסטינים ברחבי העולם בו נאמר, בין השאר, כי "נצא למסע הסברה מדיני נרחב להסרת המצור מעל עמנו [ו]מעל הרשות הפלסטינית…"

ב. דובר ממשלת החמא"ס ע’אזי חמד התבטא גם הוא בעניין המאמץ ה"שיווקי" של ההסכם:
" We have agreed with the Saudis to market this agreement internationally . Our (Saudi) brothers are in constant contact with the Americans and Europeans and I believe there is a possibility to market this agreement . .."
(רוייטרס ממכה, 9 בפברואר).

לראש העמוד