בנאום מתריס שנשא מנהיג חזבאללה חסן נצראללה הוא הודה בפומבי כי ארגונו מתחמש מחדש ומעביר בחשאי אמצעי לחימה לדרום לבנון.


 

נצראללה מודה בנאומו כי חזבאללה מתחמש מחדש ומעביר אמצעי לחימה בחשאי לדרום לבנון (אלמנאר, 16 בפברואר)

עיקרי דבריו של נצראללה

1. ב-16 בפברואר 2007 נשא מנהיג חזבאללה חסן נצראללה נאום תקיף ומתריס בטקס שנערך בדרום בירות (שכונת אל רויס) לרגל יום השנה למותם של שניים מבכירי הארגון . במהלכו הודה נצראללה כי ארגונו מתחמש מחדש ומבריח בחשאי אמצעי לחימה ללבנון ולדרומה בניגוד מוחלט להחלטת מועבי"ט 1701 (שהביאה לסיום "מלחמת לבנון השנייה").

2. להלן עיקרי דבריו של חסן נצראללה (טלוויזיית אלמנאר, 16 בפברואר):

א. ההתחמשות מחדש של ארגון חזבאללה: "אנו ברורים ושקופים ואנו אומרים כי יש לנו אמצעי לחימה ( סלאח, במקור) . איננו משקרים ו[אנו] אומרים זאת לכל העולם. יש לנו אמצעי לחימה [נצראללה מדגיש את המילה אמצעי לחימה]… מכל הסוגים ומכל הגדלים… יש בידי ההתנגדות [קרי, חזבאללה] אמצעי לחימה. היא אומרת זאת בפומבי ומוסיפה גם כי היא מתחמשת מחדש ומגדילה את היקף התחמשותה כדי לקבל אמצעי לחימה מסוכנים יותר…"

ב. חזבאללה מעביר בחשאי אמצעי לחימה לחזית עם ישראל: "ההתנגדות [קרי, חזבאללה] מציינת שהיא מעבירה את אמצעי הלחימה לחזית . איננו מסתירים זאת. טבעי שנעביר את אמצעי הלחימה בחשאי. האם אנו יכולים לעשות זאת בגלוי? הכיצד?… הסתרנו את אמצעי הלחימה שלנו כי רצינו להסתיר אותם מפני אויבינו… אנו מעבירים את אמצעי הלחימה בחשאי מכיוון שזוהי זכותנו… אנו מעבירים את אמצעי הלחימה בחשאי ובמשאיות תבן כדי שלא להביך אתכם [את ממשלת לבנון]…"

ג. החרמת משאית אמצעי הלחימה של חזבאללה ע"י צבא לבנון (8 בפברואר): "… בנוגע להתנגדות [קרי, חזבאללה], ולתקרית האחרונה של [החרמת] משאית אמצעי הלחימה , שדרך אגב היא הכילה תחמושת, כלומר קטיושות- למרבית ההפתעה שמענו אנשים רבים שטענו כי המדוברים במטענים, אקדחים ומקלעים, שאנו מבריחים עבור המפלגות [קרי,עבור גופים לבנונים בעלי הברית של חזבאללה]… המכס יודע מה הכילה המשאית. גם צבא לבנון הגיש דו"ח בנושא לבכירים… אמצעי הלחימה שלנו שהוחרמו [ע"י צבא לבנון], הינם אמצעי לחימה שנלקחו מבעליהם החוקיים…".


משאית אזרחית בה הוברחו אמצעי לחימה עבור חזבאללה, שהוחרמה ע”י צבא לבנון בשכונת חזמיה בביירות

( רויטרס 8 בפברואר, צלם: STR News ). אמצעי הלחימה הללו הוברחו, להערכתנו, מסוריה.

חסן נצראללה הביע בנאומו מורת רוחו מהחרמת המשאית

ד. חזבאללה כ"מגן לבנון" וכמסייע לצבא לבנון: "בעימות האחרון [שהתנהל] מול מארון אלראס 1 אנשי ההתנגדות [חזבאללה] היו בשיא הכשירות שלהם כדי לסייע לקציני צבא לבנון ולחייליו במידה שהעימות היה מתפתח. ההתנגדות בדרום לבנון [חזבאללה] אינה נטל על צבא לבנון [אלא] היא [מהווה] סיוע אמיתי לצבא לבנון. שכן נשקנו הוא הנשק של צבא לבנון, הרקטות שלנו הן הרקטות של צבא לבנון, מחסנינו הם המחסנים של צבא לבנון… ביחד, זה לצד זה, נלחם כדי להגן על לבנון…"

ה. מחויבות חזבאללה להמשיך בטרור במסגרת תפקידו כ"מגן" של לבנון: "…אנו מדגישים את מחויבותנו להתנגדות [קרי, לדרך האלימות והטרור], לעניין ההתנגדות ולמפעל ההתנגדות המגן על המולדת… אני אומר שאנו נשאר בגבול, בבירות ובכל מקום בלבנון. אנו לבנונים, והארץ הזו היא ארצנו… כל גרגר של אדמה בדרום הוא מבחינתו טיפת דם של שהיד. כל סלע בדרום הוא מבחינתו גוף של שהיד… כל עץ זית בדרום הוא מבחינתו נשמה אוהבת ונוצצת של לוחמי הג’האד של ההתנגדות… וחזבאללה… הוא נכון לקיים את הג’האד והמאבק שלו למען מימוש הצדק בכל תחום…"

הערכה

3. בנאומו הודה חסן נצראללה בפומבי כי חזבאללה עוסק בשיקום המערך הצבאי שלו, שנפגע במלחמה, ואף טען כי יש לו את מלוא הלגיטימציה לכך מתוקף תפקידו (אליבא נצראללה) כ"מגן לבנון". אחד המרכיבים המרכזיים בשיקום המערך הצבאי, אליו התייחס נצראללה בהרחבה, הינו חידוש והשלמה של אמצעי הלחימה והתחמושת המועברים לחזבאללה ע"י איראן וסוריה. אמצעי לחימה הללו, הכוללים בין השאר רקטות "קטיושה" (שנצראללה הודה כי נמצאו במשאית שהוחרמה ע"י צבא לבנון), מוברחים מסוריה לבקעת הלבנון ומשם מועברים בחשאי לדרום לבנון (כפי שציין נצראללה בנאומו). הלשון המתריסה של נצראללה מעידה על בטחונו העצמי הגובר ועל עניינו להעביר מסר תקיף למתנגדיו מבית ומחוץ לפיו הוא לא יוותר על מעמדו כ"מגן לבנון".

4. נאומו של נצראללה ממחיש היטב כי חזבאללה מפר באופן שיטתי ומהותי את החלטת מועצת הביטחון 1701 (12 באוגוסט) , תוך התרסה ברורה כלפי הממשל הלבנוני ויוניפ"ל (ולמעשה, הקהילה הבינלאומית כולה) הנושאים באחריות ליישום ההחלטה. החלטה 1701 קובעת כי יש לפרק את חזבאללה וגורמי הטרור האחרים מנשקם כפי שנדרש בהסכם טאיף (1989) ובהחלטות רלבנטיות של מועצת הביטחון. בהחלטה נאמר גם שעל ממשלת לבנון בסיוע יוניפי"ל להחיל סמכותה על כל שטחה ובמסגרת זאת לפרז את דרום לבנון מנוכחותם ומכלי נשקם של חזבאללה וארגוני הטרור האחרים . כמו כן אוסרת ההחלטה העברת אמצעי לחימה עבור חזבאללה (ושאר ארגוני הטרור) דרך היבשה, הים והאוויר 2. (ראה נספח)

5. בניגוד ללשון המתריסה בכל הנוגע להתחמשות מחדש של חזבאללה נמנע חסן נצראללה מלהתייחס לסיוע שארגונו מקבל מאיראן ומסוריה , שתי המדינות העומדות מאחורי תהליך ההשתקמות של חזבאללה 3. הסיוע שמגישות השתיים לחזבאללה מהווה הפרה ברורה של סעיף 15 בהחלטה 1701 הקורא לכל המדינות לנקוט בצעדים הדרושים על מנת למנוע שימוש בשטחם או שימוש בספינותיהם ומטוסיהם, לשם אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לגורמים בלתי מורשים בלבנון.

השוואת כמה מסעיפי החלטת מועצת הביטחון 1701 לקטעים מנאומו של חסן נצראללה

נאום נצראללה מה-16 בפברואר   החלטת מועבי"ט 1701 מס’
•  “נשקנו הוא הנשק של צבא לבנון… הרקטות שלנו הן הרקטות של צבא לבנון… ביחד, זה לצד זה, נלחם כדי להגן על לבנון… אנו מדגישים את מחויבותנו להתנגדות [קרי, לאלימות ולטרור], לעניין ההתנגדות ולמפעל ההתנגדות המגן על המולדת… אני אומר שאנו נשאר בגבול, בבירות ובכל מקום בלבנון”…

• “…[זוהי ] זכותה של ההתנגדות להחזיק אמצעי לחימה, שבאמצעותם היא תשחרר את האדמות ותגן על מולדתה… איננו מתביישים בכך”…
 

סעיף 3:

Emphasizes the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty , so that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon;

1.
• “…יש בידי ההתנגדות [קרי, חזבאללה] אמצעי לחימה. היא אומרת זאת בפומבי ומוסיפה גם כי היא מתחמשת מחדש, ומגדילה את היקף התחמשותה כדי לקבל אמצעי לחימה מסוכנים יותר…”

• “ההתנגדות [קרי, חזבאללה] מציינת שהיא מעבירה את אמצעי הלחימה לחזית [קרי, לדרום לבנון, לקרבת הגבול עם ישראל]… טבעי שנעביר את אמצעי הלחימה בחשאי…”

• “…נשקנו הוא הנשק של צבא לבנון, הרקטות שלנו הן הרקטות של צבא לבנון, ביחד, זה לצד זה, נלחם כדי להגן על לבנון…” [קרי, חזבאללה כגוף חמוש ממשיך להתקיים לצידו של צבא לבנון]
 

סעיף 8:

Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a long-term solution based on the following principles and elements:

— security arrangements to prevent the resumption of hostilities , including the establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any armed personnel, assets and weapons other than those of the Government of Lebanon and of UNIFIL as authorized in paragraph 11, deployed in this area;

2.
• "בנוגע… [להחרמת] משאית אמצעי הלחימה, שדרך אגב היא הכילה תחמושת, כלומר קטיושות אמצעי הלחימה שלנו שהוחרמו [ע"י צבא לבנון] הינם אמצעי לחימה שהוחרמו מידי בעליהם החוקיים [קרי, חזבאללה]… אפילו אם בסופו של דבר [הם] יגיעו לדרום לבנון… "  

— full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all armed groups in Lebanon , so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of 27 July 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese State ;

 
 

סעיף 14:

Calls upon the Government of Lebanon to secure its borders and other entry points to prevent the entry in Lebanon without its consent of arms or related materiel and requests UNIFIL as authorized in paragraph 11 to assist the Government of Lebanon at its request;

3.

1 הכוונה לחלופי אש בין צבא לבנון לצה"ל בליל 8-7 פברואר באזור בו התגלו מטעני החבלה שהוטמנו כנראה לאחרונה ע"י חזבאללה.

2 פרוט ראו לקט מידע מה-13 באוגוסט 2006: "ניתוח ההחלטה מועצת הביטחון 1701 לסיום המלחמה ובחינת משבעיותיה (הערכה ראשונית)" .

3 בשיחה שקיים נצראללה עם ד"ר סעד אלדין אבראהים , אופוזיציונר למשטר המצרי העומד בראש מרכז "אבן ח’לדון", היה נצראללה זהיר הרבה פחות. השיחה התקיימה במהלך ינואר 2007, בעת ביקור שקיים ד"ר סעד אלדין אבראהים בלבנון, במהלכה נשאל נצראללה האם סוריה ואיראן תשתמשנה בחזבאללה לביצוע תוכניותיהם האזוריות. תשובתו של נצראללה: "כן, איראן מסייעת לחזבאללה מאז היום הראשון להיווסדו בשנת 1982 בכסף, בנשק ובאימונים , וזאת מתוך האחווה הדתית והסולידאריות העדתית. הסיוע מגיע דרך סוריה, וכולם יודעים זאת . חזבאללה אסיר תודה על הסיוע הזה והוא יסכים לקבל סיוע שכזה מכל גורם ערבי או אסלאמי…" (אלחיאת 4 בפברואר 2007)

לראש העמוד