סטאטוס יישום החלטת מועצת הביטחון 1701 כחצי שנה לאחר קבלתה (מאזן ביניים)יוניפי"ל לצד חזבאללה: כוח יוניפי"ל (הגדוד הספרדי) עובר בסמוך לפוסטר של חסן נצראללה ולדגלי חזבאללה
בכפר עדיסה שבדרום לבנון (רויטרס, 8 בפברואר 2007. צלם:עלי חשישו)

מאזן הביניים של יישום החלטת מועצת הביטחון 1701 , כחצי שנה לאחר שהתקבלה, מצביע כי יישומה הינו חלקי בלבד וכי מרכיבים מהותיים בהחלטה לא נאכפו ע”י צבא לבנון ויוניפי”ל. במרכזם עומדים אי פירוז אזור דרום לבנון מארגוני טרור וכלי נשקם, ההימנעות מפירוק נשקו של חזבאללה ומבלימת תהליך שיקום כוחו הצבאי (בצפון ובדרום) ואי אכיפת אמברגו יעיל על הברחת אמצעי לחימה מסוריה ללבנון. השקט השורר בדרום לבנון מאז המלחמה הינו במידה רבה פועל יוצא מהתמקדות חזבאללה בשיקום כוחו. אנו סבורים כי ככל שיתקדם התהליך וככל שיגבר בטחונו העצמי של חזבאללה, כן יגברו תעוזתו ומידת נכונותו להרחיב את השחיקה ביישום החלטה מועבי”ט 1701.

מאזן ביניים של יישום החלטה

1. ב-12 באוגוסט 2006 קיבלה מועצת הביטחון פה אחד את החלטה 1701, שהביאה לסיומה של מלחמת לבנון השנייה, ונועדה ליצור מציאות חדשה בדרום לבנון. ההחלטה נכנסה לתוקפה ב-14 באוגוסט לאחר שקודם לכן אושרה ע"י ממשלת ישראל וממשלת לבנון 1.

2. החלטת מועצת הביטחון 1701 כוללת שני מכלולים, הראשון נוגע לדרום לבנון והשני לצפונה:

א. המכלול הדרום לבנוני (בדגש על האזור שמדרום לליטאני): בדרום לבנון נקבעו סידורי ביטחון המבוססים על פריסת כוח צבא לבנוני שימנה עד 15,000 חיילים, במקביל לנסיגת צה"ל לגבול הבינלאומי ("הקו הכחול"). צבא לבנון אמור להחיל מרות הממשל הלבנוני על דרום לבנון (באזור זה אמור היה להיות "נשק אחד" בלבד) ולאכוף פרוז האזור מנוכחותם ופעילותם של חזבאללה וגורמי טרור אחרים. לשם מימוש משימותיו אלה יסתייע צבא לבנון יסתייע בכוח יוניפי"ל משודרג שימנה עד 15,000 חיילים.

ב. המכלול הצפון לבנוני : ההחלטה קוראת לפרוק חזבאללה וגורמי טרור אחרים מנשקם (מבלי נקוב במפורש בשמם), וזאת בהתבסס על החלטות קודמות של מועצת הביטחון והחלטות פנים-לבנוניות (ובמרכזן "הסכם טאיף" מ-1989). ההחלטה מטילה אמברגו על העברת אמצעי לחימה לחזבאללה (ולגורמי טרור אחרים) וקוראת לממשלת לבנון לפקח על מעברי הגבול הלבנוניים (ביבשה, באוויר ובים), בסיוע יוניפי"ל (אם תרצה בכך ממשלת לבנון). ההחלטה קוראת גם לשחרור ללא תנאי של החיילים הישראליים שנחטפו ע"י חזבאללה.

3. מאזן ביניים של יישום החלטת מועצת הביטחון 1701 מצביע על תמונת המצב כדלקמן:

א. המכלול הדרום לבנוני : בדרום לבנון נפרס כוח משמעותי חסר תקדים בהיקפו של צבא לבנון (כ-10,000 חיילים, סד"כ של כ-4 חטיבות) המסתייע בכוח יוניפי"ל משודרג (למעלה מ-12,000 חיילים). פריסתם יצרה מציאות חדשה בשטח במסגרתה חזבאללה שוב אינו הכוח המשמעותי היחיד הפועל בדרום. עד כה שרר שקט בדרום לבנון (למעט אירוע בודד) משום שחזבאללה, המתמקד בבניין כוחו, נמנע מליזום תקריות. עם זאת, צבא לבנון ויוניפי"ל אינם פועלים לפרוז דרום לבנון מנוכחות ארגוני טרור כמתחייב מהחלטה 1701 ואינם מפריעים באופן משמעותי לתהליכי השיקום, ההתעצמות ובניין הכוח של חזבאללה. חזבאללה ממשיך לקיים פעילות מבצעית שגרתית בדרום לבנון תוך אימוץ דפוסי פעולה חדשים התואמים את המציאות החדשה, המאפשרים לו להתמודד ללא קושי משמעותי עם הפעילות המתבצעת ע"י צבא לבנון ויוניפי"ל.

ב. המכלול הצפון לבנוני : חזבאללה וארגוני טרור אחרים (כולל גורמי ג’האד עולמי וארגוני טרור פלסטינים המבוססים במחנות הפליטים) לא פורקו מנשקם ולא נעשה ניסיון משמעותי של ממשלת לבנון להתעמת עימם. בבירות ובבקעת הלבנון (כמו בדרום) נמשך שיקום התשתית הצבאית של חזבאללה ללא הפרעה של ממש. האמברגו על העברת אמצעי לחימה לחזבאללה לא נאכף והעברות הנשק מסוריה דרך הגבול הסורי-לבנוני ממשיכות להתבצע באופן רצוף. (מעצר משאית "קטיושות" ע"י צבא לבנון היה בבחינת אירוע חריג ולא חלק ממדיניות כוללת). שני חיילי צה"ל החטופים שבידי חזבאללה לא שוחררו וממשלת לבנון אינה פועלת לקידום שחרורם.

4. המשבר הפוליטי בלבנון בחודשים האחרונים , המתבטא במאמץ של חזבאללה להפיל את ממשלת פואד סניורה, מקשה אף הוא על יישום החלטת מועבי"ט 1701 . ממשלת לבנון העסוקה במאבק הישרדות פוליטי נמנעת מלאתגר את מעמד חזבאללה בדרום וצבא לבנון אף נאלץ להסיט כוחות מהדרום לבירות כדי להתמודד עם המשבר הפנימי. התפתחויות אלו מקרינות ועלולות להקרין גם בהמשך על נחישותו של יוניפי"ל לבצע משימותיו בסיוע לצבא לבנון בדרום.

5. השקט השורר בדרום לבנון מאז מלחמת לבנון השנייה הינו במידה רבה פועל יוצא מהתמקדות חזבאללה בשיקום כוחו שנפגע במלחמה. אולם מצב זה עלול להשתנות להערכתנו שככל שיתקדם התהליך השיקום של חזבאללה, וככל שיגבר בטחונו העצמי, כן יגברו תעוזתו ומידת נכונותו ליזום תקריות ולהרחיב את השחיקה ביישום החלטה 1701. ביטוי לביטחון העצמי הגובר של חסן נצראללה ניתן למצוא בנאום מתריס שנשא ב-16 בפברואר ובו הודה בפומבי כי ארגונו מתחמש מחדש ומעביר בחשאי אמצעי לחימה לדרום לבנון 2.

 

משאית אזרחית בה הוברחו אמצעי לחימה עבור חזבאללה, שהוחרמה ע"י צבא לבנון בשכונת חזמיה בביירות ( רויטרס 8 בפברואר, צלם: STR News ). אמצעי הלחימה הללו הוברחו להערכתנו מסוריה.

 

חסן נצראללה מודה בנאום מתריס כי חזבאללה מתחמש מחדש ומעביר אמצעי לחימה בחשאי לדרום לבנון (אלמנאר, 16 בפברואר)


פעילות חיילי יוניפי"ל לאורך הגבול עם ישראל (טלוויזית אלמנאר, 24 באוקטובר 2006).
כוח יוניפי"ל נמנע מלהתעמת עם חזבאללה על מנת לאכוף את החלטת מועבי"ט 1701.

6. רצ"ב נספחים הבאים:-

א. נספח א’: המשווה בין המרכיבים העיקריים של החלטת מועבי"ט 1701 לעומת סטאטוס הביצוע (נכון לסוף פברואר 2007).

ב. נספח ב’: מפות הערכות צבא לבנון ויוניפי"ל בדרום לבנון.

נספח א’

המרכיבים העיקריים של החלטת מועבי”ט 1701 לעומת סטאטוס הביצוע

סטאטוס הביצוע המרכיב בהחלטה מס’

•  ההחלטה סימנה את סיומה של מלחמת לבנון השנייה. ככלל מתקיימת הפסקת האש ולמעט תקרית בודדת נשמר השקט בין ישראל לחזבאללה.

•  ב-5 בפברואר 2007 חשף צה"ל זירת מטענים כגזרה המרכזית של דרום לבנון (באזור אביבים), שהונחה כנראה ע"י חזבאללה. במהלך פעילות לחשיפת מטענים נוספים ביצע צבא לבנון ירי לעבר צה"ל שהשיב באש (7 בפברואר).

הפסקת פעולות האיבה בין הצדדים וכינון הפסקת אש קבועה לאורך הגבול הבינלאומי הישראלי- לבנוני ("הקו הכחול", שהותנה ע"י הקרטוגרפים של האו"מ עם נסיגת צה"ל במאי 2000).

1.

•  צבא לבנון נפרס בדרום לבנון בהיקף נרחב בסד"כ של כ-10,000 חיילים (חטיבות 6, 10, 12, 11).

•  צבא לבנון פרס כ-8,000 חיילים בגבול היבשתי עם סוריה (חטיבות 1, 5, 8 ויחידות קומנדו).

•  צבא לבנון בדרום רואה את תפקידו בראש ובראשונה בהבטחת השקט בדרום לבנון אך נמנע מלהתעמת עם חזבאללה או לפעול באופן אפקטיבי נגד הברחות אמצעי הלחימה לארגון .

•  צבא לבנון מפגין נכונות לשתף פעולה עם חזבאללה במגוון תחומים לרבות סיוע בהברחת אמצעי לחימה והתחמקות ממחסומי יוניפי"ל.

•  החלת סמכותה ושליטתה של ממשלת לבנון על כל שטחה.

•  במסגרת זאת ייפרס צבא לבנון בדרום לבנון במקביל ליציאת צה"ל מלבנון (הוזכרה החלטת ממשלת לבנון מה-7 באוגוסט על פריסה של עד כ-15,000 חיילים לבנוניים מצוידים באמצעי הלחימה הדרושים ומסתייעים בכוח יוניפי"ל).

 

2.

•  סד"כ יוניפי"ל גדל באופן משמעותי בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה.

•  כיום פרוסים בדרום לבנון כ-10,500 חיילי יבשה וכ-1,800 חיילים בכוח הימי הפרוס כ-12 מייל מהחוף הלבנוני. הכוח צפוי להגיע בתקופה הקרובה ל-12,500 חיילים.

•  המדינות העיקריות התורמות כוחות ליוניפי"ל : איטליה (2 גדודי חי"ר ומפקדת גזרה), צרפת (2 גדודי חי"ר), ספרד (גדוד חי"ר, כוח התערבות ומפקדת גזרה), אינדונזיה, גאנה, הודו מלזיה ונפאל (כל אחת מהן גדוד חי"ר).

•  יוניפי"ל, ובעיקר הגדודים האירופאים, פועלים לאיתור אמצעי לחימה בשטח ולהחרמתם. לאחרונה ניכרת עלייה בתעוזת הכוח ובפעלתנותו דבר שגרר במספר מקרים חיכוכים עם חזבאללה והאוכלוסייה המקומית.

•  יוניפי"ל נ מנע מלהתעמת חזיתית עם חזבאללה ולפרקו מנשקו כפי שדורשת החלטת מועצת הביטחון 1701.

•  יוניפי"ל אינו מסייע (ולא התבקש לסייע ע"י ממשלת לבנון) באבטחת גבולות לבנון ומניעת הברחת כלי נשק לשטחה.

•  ממשלת לבנון תסתייע בכוח יוניפי"ל משודרג בעל סד"כ גדול ומשימות נרחבות יותר.

•  סעיפיה האופרטיביים של ההחלטה מאשרים הגדלת הסד"כ של יוניפי"ל עד ל-15,000 חיילים והרחבת משימותיו.

•  עיקר משימותיו: פיקוח על סיום הלחימה; סיוע לצבא לבנון להערך בדרום עד ל"קו הכחול" ולבסס סמכותו; סיוע הומניטארי לאוכלוסייה האזרחית.

•  תחום פעילותו של יוניפי"ל הורחב גם לצפון והוטל עליו לסייע לממשלת לבנון (על פי בקשתה) באבטחת גבולותיה והכניסות לשטחה על מנת למנוע הכנסת כלי נשק לשטחה.

 

 

3.

•  עיקרון קיומו של "נשק אחד" בדרום לבנון, נשקו של הצבא הלבנוני, אינו מתקיים. חזבאללה ממשיך לשמר ולשקם את כוחו בדרום לבנון ומזרים לשם אמצעי לחימה.

•  חזבאללה עוסק במרץ בשיקום תשתיתו

•  הצבאית בדרום לבנון הן באזורים המאוכלסים והן ב"טבע". כמו כן יש לארגוני הטרור הפלסטינים מאחזים במחנות הפליטים.

• מאידך, פריסת צבא לבנון ויוניפי"ל בשטח מקשה על חזבאללה לעשות בדרום לבנון כבשלו ושוב אין הוא מהווה את מוקד הכוח היחידי בדרום. לפיכך נאלץ חזבאללה לשנות את דפוסי פעילותו, ולעבור לפעילות בנראות נמוכה, בניסיון להתאים עצמו למציאות החדשה.

•  ייקבעו הסדרי ביטחון באזור שבין הגבול הבינלאומי ("הקו הכחול") לבין נהר הליטאני.

•  באזור זה יפעלו אך ורק ממשלת לבנון ויוניפי"ל ותאסר הימצאותם של גורמים חמושים (קרי, חזבאללה) ושל אמצעי לחימה ו"נכסים" (הכוונה למוצבים וביצורים).

4.

•  לא נעשה כל ניסיון ע"י הממשל הלבנוני לפרק את ה"קבוצות המזויינות" מנשקן ובכלל זה את חזבאללה, גורמי הג’האד העולמי וארגוני טרור פלסטינים.

•  חזבאללה ממשיך לשמר את תשתיתו הצבאית ברחבי לבנון – בדרום, בפרבר הדרומי של בירות ובבקעת הלבנון ואין בדעתו להתפרק מנשקו.

•  חזבאללה נמצא מאז תום המלחמה בתהליך שיקום, התעצמות ובניין הכוח תוך הפקת לקחי המלחמה ללא הפרעה משמעותית.

•  מאז המלחמה התחזקו גורמי הג’האד העולמי בלבנון באופן משמעותי.

•  פירוקן מנשקן של כל "הקבוצות המזוינות" בלבנון כנדרש בהחלטות מועצת הביטחון 1559 וב"הסכם טאיף" (1989).

•  מזכיר האו"ם נצטווה להגיש למועבי"ט הצעות שיגבש לפירוק הקבוצות המזוינות מנשקן (ובמרכזן חזבאללה) תוך שלושים יום.

5.

•  חיילי צה"ל לא שוחררו, לא התקבל מהם אות חיים, ולא ניתנה לצלב האדום גישה אליהם.

•  לא מתבצעת פעילות מצד ממשלת לבנון לקידום שחרור שני החיילים החטופים ולשחרור והאסירים הלבנוניים.

•  שחרור ללא תנאי של שני החיילים הישראליים החטופים (סעיף המופיע במבוא בהקשר לסיום מעשי האיבה אך אינו מתנה הפסקת הלחימה בשחרור החיילים החטופים).

•  קידום המאמצים למציאת פיתרון לבעיית האסירים הלבנוניים העצורים בישראל אך ללא יצירת קשר בין המאמצים הללו לבין שחרור חיילי צה"ל.

6.

•  האמברגו על העברת נשק לחזבאללה לא נאכף. העברות אמצעי הלחימה לחזבאללה ממשיכות להתקיים באופן רצוף .

•  סוריה ואיראן מספקות לחזבאללה את אמצעי הלחימה להם הוא נזקק תוך העברתם משטחה של סוריה דרך הגבול הסורי-לבנוני.

•  ממשלת לבנון אינה פועלת באופן אפקטיבי לאכיפת האמברגו, נמנעת מלפנות ליוניפי"ל בבקשה לסייע במניעת ההברחות (למרות שיש לה את האופציה לכך על פי החלטה 1701).

•  החרמת משאית ה"קטיושות" ע"י צבא לבנון (8 בפברואר), שחזבאללה הודה כי היא שייכת לו, הייתה אירוע חד-פעמי ולא חלק ממדיניות כוללת.

הוטל אמברגו על העברת נשק מסוריה ואיראן :

א. ממשלת לבנון נקראה להבטיח את גבולותיה ואת הכניסות לשטחה על מנת שאמצעי לחימה לא יוכנסו לשטחה ללא אישורה.

ב. כל המדינות (רמז לאיראן ולסוריה) נקראו על מנת למנוע שימוש בשטחם או בספינותיהם לשם אספקת נשק לגורמים בלתי מורשים בלבנון (קרי, חזבאללה וארגוני טרור נוספים).

7.

•  לא חלה התקדמות משמעותית בפיתרון סוגיית חוות שבעא.

•  מזכ"ל האו"ם מינה קרטוגרף לבחינת הנושא אולם נראה כי עבודתו מתעכבת לעת עתה נוכח העדר שיתוף פעולה מצד ממשלת לבנון.

"חוות שבעא" : מזכיר האו"ם התבקש לגבש הצעות לסימון גבולותיה של לבנון באזורים שנויים במחלוקת או שאינם ברורים, כולל אזור חוות שבעא, ולהגיש את ההצעות שקיבל למועבי"ט תוך שלושים יום. 8.

•  ממשלת לבנון מתלוננת על טיסות חיל האוויר הישראלי מעל שטחה תוך הפרת ריבונותה.

•  ישראל ממשיכה לבצע גיחות צילום בשטח לבנון על רקע התעצמות חזבאללה, הברחות רצופות של אמצעי לחימה מסוריה ללבנון וקיום מתמשך של איום הטרור מלבנון.

•  סוגיית הכפר ע’ג’ר נותרה (כפי שהייתה לפני המלחמה) נקודת מחלוקת. הושגה הסכמה בין ישראל ללבנון שטרם אושררה סופית ע"י לבנון בעניין הכפר ע’ג’ר. עיקריה: שימור מעמדם של תושבי ע’ג’ר כאזרחי ישראל; שימור הריבונות הישראלית בחלקו הדרומי של הכפר; הענקת מעמד מיוחד לחלקו הצפוני של הכפר (יהיה באחריות צבא לבנון שיסתייע ביוניפי"ל).

•  גם הסכם שכזה לא יפתור את בעיית הכפר ע’ג’ר המהווה "פירצה" לפעילות טרור ופעילות פלילית (הברחות).

כיבוד "הקו הכחול" (גבולה הבינלאומי של לבנון). 9.

 

נספח ב’

הערכות כוח יוניפי”ל בדרום לבנון

היערכות צבא לבנון בדרום לבנון


1 פירוט ההחלטה ראו לקט מידע מה-13 באוגוסט 2006 :"ניתוח החלטת מועצת הביטחון 1701 לסיום המלחמה ובחינת משמעויותיה (החלטה ראשונית)" .

2 ראו פירוט בלקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור": "בנאום מתריס שנשא מנהיג חזבאללה חסן נצראללה הוא הודה בפומבי כי ארגונו מתחמש מחדש ומעביר בחשאי אמצעי לחימה לדרום לבנון. דבריו אלה, העומדים בניגוד מוחלט להחלטת מועבי"ט 1701, מבטאים את ביטחונו העצמי הגובר של נצראללה ונועדו לשדר מסר תקיף למתנגדיו מבית ומחוץ לפיו חזבאללה נחוש לשמר מעמדו כ"מגן לבנון" (20 בפברואר)

לראש העמוד