ממשלת האחדות הפלסטינית: ניתוח הרכבה, קווי היסוד שלה והמשמעויות העולות מהקמתההמועצה המחוקקת מביעה אמון בממשלת האחדות החדשה ברוב מוחץ
(18 במרץ, אתר האינטרנט Palestine-info)

כללי

1. ב-17 במרץ 2007 לפני הצהריים קיימה המועצה המחוקקת הצבעת אמון בממשלת האחדות הלאומית ואישרה הקמתה ברוב גדול של 83 תומכים מול 3 מתנגדים (שניים מהחזית העממית שאינה חברה בממשלה ואחד עצמאי). לפנות ערב הושבעו שרי הממשלה בעזה וברמאללה ע"י יו"ר "הרשות הפלסטינית" אבו מאזן בטקס חגיגי, שהועבר באמצעות מערכת שיחת ועידה.


שידור ישיר של טקס ההשבעה שנערך באמצעות שיחת ועידה בין ראמאללה ועזה
(הטלוויזיה הפלסטינית, 17 במרץ)

2. בנאומו בפתח ישיבת המועצה המחוקקת פנה אבו מאזן לישראל וקרא לה לחדש את המו"מ בין הנהגת אש"פ לבין ממשלת ישראל להשגת "שלום צודק". הוא ציין כי הפלסטינים מושיטים ידם לשלום ולדו-קיום והתחייב לפעול לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט. אסמאעיל הניה ראש ממשלת האחדות, הקריא בפני המועצה המחוקקת את קווי היסוד של הממשלה המשקפים היטב את האידיאולוגיה של החמא"ס : הם אינם כוללים הכרה בזכות קיומה של ישראל, דבקים ב"התנגדות" (האלימות והטרור) כ"זכות לגיטימית" של הפלסטינים ותובעים את מימוש "זכות השיבה" (שמשמעותה חיסול מדינת ישראל).


אסמאעיל הניה נשבע אמונים (טלוויזיה פלסטינית, 17 במרץ)

הרכב הממשלה

3. בממשלה החדשה מכהנים 25 שרים (24 שרים בעלי תיקים ייעודיים ושר אחד ללא תיק). מהם 12 נציגים לחמא"ס ולמזוהים עימה, 6 לפת"ח, 3 עצמאיים ו-4 לסיעות השמאל. מרבית שרי הממשלה הינם מהחמא"ס או המזוהים עימה אולם ההרכב מותיר בידי פת"ח וסיעות השמאל גוש חזק. נציגי חמא"ס בממשלה, למעט אסמאעיל הניה, הינם טכנוקרטים המזוהים עם החמא"ס (חלקם "פנים חדשות") בעוד פת"ח מינה לתיקים שבידיו אישים פוליטיים מובהקים (מחציתם חברי המועצה המחוקקת). ניתוח הרכב הממשלה החדשה ראו נספח א’ .


אסמאעיל הניה וחלק משרי הממשלה החדשה (ככל הנראה שרי רצועת עזה).
(18 במרץ, אתר האינטרנט Palestine-info)

4. בקרב שרי הממשלה החדשה בולטים שלושה אישים עצמאיים המחזיקים בתיקי מפתח בממשלה, שמונו במקום שרים מהחמא"ס. שניים מהם (שר החוץ ושר האוצר) נבחרו, להערכתנו, בשל היותם מקובלים על הקהילה הבינלאומית (אירופה וארה"ב) בניגוד לקודמיהם. להלן כמה קווים לדמותם (פירוט ראו נספח א’ ):

א. שר החוץ ד"ר זיאד אבו עמרו, יליד עזה, נושא אזרחות אמריקאית ונשוי לאישה ממוצא אמריקאי. בעל תואר דוקטורט במדע המדינה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ג’ורג’טאון בארה"ב. חבר עצמאי במועצה המחוקקת. מקורב לאבו מאזן ושימש כאיש קשר שלו עם החמא"ס.

ב. שר האוצר ד"ר סלאם פיאד, יליד טול כרם, מומחה לענייני כספים וד"ר לכלכלה מאוניברסיטת טקסס. מקובל על ארה"ב והקהילה הבינלאומית ורכש מוניטין כאישיות אמינה. בממשלות שקדמו לממשלת החמא"ס הצליח להביא ליציבות מסוימת במצב התקציבי של ה"רשות הפלסטינית" ולקדם רפורמות משמעותיות.

ג. שר הפנים ד"ר האני טלב קואסמה, יליד עזה, ממוצא חברוני. שימש כמנכ"ל לעניינים מנהלתיים במשרד הפנים. אדוק מבחינה דתית. חסר ניסיון בנושאי ביטחון- פנים.

קווי היסוד של הממשלה

5. בטיוטת קווי היסוד שהופצה בסוף השבוע שעבר נעשו מספר שינויים בעלי אופי סמנטי בניסיון "לרכך" מעט את המרכיבים הקיצוניים של קווי היסוד. אולם למרות האקרובאטיקה הלשונית ניתוח קווי היסוד שאושרו ע"י המועצה המחוקקת מעלה כי אין הם עונים לדרישות ישראל וה"רביעייה" וכי הם מבטאים קבלה כמעט מלאה של תפיסות היסוד ודרישות החמא"ס ע"י אבו מאזן ופת"ח (פרוט ראה נספח ב’ ). בולטים במיוחד:

א. מתן לגיטימציה להמשך הטרור : בקווי היסוד נאמר כי הממשלה הפלסטינית דבקה ב"זכותם הלגיטימית" של הפלסטינים להמשך ה" התנגדות בכל צורותיה ". קרי, בקווי היסוד ניתנה לגיטימציה להמשך האלימות והטרור עד להשגת מלוא הדרישות הפלסטיניות. עמדה עקרונית זאת תואמת את תפיסת החמא"ס הרואה בהמשך הטרור מכשיר אסטרטגי להשגת הדרישות הפלסטיניות הגם שאין היא שוללת תקופות של "הרגעה" זמנית במאבק. על רקע זה צפוי כי ארגוני הטרור הפלסטינים , כולל הג’האד האסלאמי בפלסטין שאינו מיוצג במועצה המחוקקת, ימשיכו לבצע פיגועים נגד ישראל (כולל פיגועי התאבדות) בחסות ממשלת האחדות 1.

ב. קווי היסוד אינם כוללים הכרה בזכות קיומה של ישראל. ואין בהם ביטוי לתפיסה של שתי מדינות לשני עמים 2. לעומת זאת הם כוללים לפרטי פרטים דרישות מפליגות של הפלסטינים מישראל ומהקהילה הבינלאומית: שחרור כל אסירים, פירוק גדר הביטחון, הפסקת החפירות בירושלים, הפסקת פעולות הסיכול של כוחות הביטחון הישראלים ונסיגת ישראל מה"אדמות הפלסטיניות" שכבשה. הנוסח ה"משופץ" של קווי היסוד (בניגוד לקודמו) מזכיר הקמת מדינה פלסטינית על "האדמות שנכבשו בשנת 1967" שבירתה ירושלים אולם לא נקבע כי הקמתה של מדינה זאת הינה בבחינת סוף פסוק לדרישות הפלסטיניות . (הקורא הפלסטיני והערבי ומוסלמי הקורא את קווי היסוד יכול להבין כי המדובר בהסדר זמני בלבד ולא להסדר קבע לסכסוך על בסיס התפיסה של שתי מדינות לשני עמים).

ג. קווי היסוד מזכירים את הדבקות ב"זכות השיבה" וקורא ליישום החלטת עצרת האו"מ 194 (מדצמבר 1948) בנוגע לזכותם של הפליטים הפלסטינים לשוב לאדמותיהם ולרכושם ולקבל פיצויים. הנוסח המופיע בקווי היסוד משקף את עמדת החמא"ס ופרשנותה להחלטה 194 בדבר שיבה פיזית של הפליטים אל אדמותיהם ( קרי, חיסול אופיה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ).

ד. בקווי היסוד נאמר כי יש לכבד את ההסכמים עליהם חתם אש"פ אך אין בהם מחויבות לקיימם: בקווי היסוד נאמר כי הממשלה "מכבדת" את ההחלטות הלגיטימיות ואת ההסכמים עליהם חתם אש"פ (ברוח מה שנאמר בהסכם מכה). קווי היסוד נצמדים למונח " כיבוד " אך נמנעים מלהשתמש במונח " התחייבות " לקיים את ההסכמים. בפועל אי ההכרה בזכות קיומה של ישראל (העומדת ביסוד ההסכמים הקודמים) והלגיטימציה להמשך הטרור (שבאמצעותו טורפדו הסכמים קודמים) הופכים את "כיבוד ההסכמים" לריק מתוכן.

ה. יצירת "חישוקים" על יכולתו של אבו מאזן להביא לאשר הסכמים עם ישראל שהושגו על ידו וע"י אש"פ: קווי היסוד קובעים כי הסמכות לנהל מו"מ עם הרשות הפלסטינית הינה של יו"ר [נשיא] הרשות הפלסטינית ואש"פ. בו בזמן הם נותנים בידי החמא"ס ותומכיו יכולת לטרפד הסכמים שיושגו. בקווי היסוד נאמר שכל הסכם שיושג יחייב אישור וחתימה של "המועצה הלאומית הפלסטינית החדשה" (שעדיין לא הוקמה 3) או העברתו למשאל עם בקרב הפלסטינים המתגוררים ב"שטחים" וב"חוץ" (לחמא"ס יכולת להקשות מאד על קיומו של משאל עם ב"שטחים"; ובאשר ל”חוץ”- ניתן להניח כי הפליטים הפלסטינים שבמדינות ערב יתנגדו לכל הסכם שאינו כולל את "זכות השיבה").

ו. לקווי היסוד במתכונתם החדשה נוסף פרק העוסק בירושלים (כנראה על רקע ההתפתחויות בעקבות החפירות בשער המוגרבים). נקבע בו כי הממשלה החדשה תתעמת עם המדיניות הישראלית בירושלים , כולל בסוגיית המקומות הקדושים. היא תפנה לשם כך סכומי כסף מתקציבה, תעודד את "העמידה האיתנה" של התושבים הפלסטינים בירושלים, ותגייס את העולם הערבי והמוסלמי לסייע לתושבי ירושלים מהבחינה הפוליטית והתקשורתית.

תגובת ממשלת ישראל

6. ב-18 במרץ קיימה ממשלת ישראל ישיבה בה נדונו ממשלת האחדות הפלסטינית והמצע שלה. בישיבה נקבע כי הממשלה הפלסטינית החדשה אינה מקבלת את תנאי הקהילה הבינלאומית ולפיכך "ישראל לא תוכל לעבוד מול ממשלה זו, או מי משריה" . עם זאת "ישראל תמשיך לעבוד מול אבו מאזן ולקדם מולו סוגיות ביטחוניות וסוגיות הנוגעות לשיפור תנאי החיים של האוכלוסייה הפלסטינית". עוד נאמר בהחלטת הממשלה כי ישראל מצפה שהקהילה הבינלאומית תמשיך במדיניות של בידוד הממשלה הפלסטינית עד אשר זו תכיר בשלושת תנאי "הרביעייה".

סיכום והערכה

7. ממשלת האחדות הלאומית משקפת בראש ובראשונה את רצון חמא"ס ופת"ח (ולמעשה את רחשי הלב של כלל הציבור הפלסטיני) לשים קץ לאלימות ולאנרכיה שהתעצמו בשנת קיומה של ממשלת החמא"ס ולהקים ממשל פלסטיני יציב ומתפקד. לשם כך הסכים החמא"ס לוותר על שלושה תיקי מפתח בממשלה ולהעבירם לאישים עצמאיים ולתת בידי אנשי פת"ח שורה של תיקים הגם שהם פתוחים בחשיבותם. תמורת זאת זכה החמא"ס להכרה ול"הכשר" מאבו מאזן ומהפת"ח (אותם חתר להשיג מאז נצחונו בבחירות בינואר 2006) ולסיכוי של פריצת ה"מצור" של מדינות המערב (בלי שויתר על שליטתו בממשלה ועל האידיאולוגיה הקיצונית שלו הבאה לידי ביטוי בולט בקווי היסוד של הממשלה) .

8. במקביל להשבת שלום הבית הפנימי ולהפסקת האלימות והאנרכיה חותרים הפלסטינים "לשווק" את הממשלה החדשה לקהילה הבינלאומית על מנת שזו תסיר את המצור הכלכלי והפוליטי מעל ממשלת האחדות. זאת למרות שהמדובר בממשלה בהשפעת החמא"ס והאידיאולוגיה שלה ולמרות שהיא לא קיבלה את תנאי ה"רביעייה" ובמרכזם ההכרה בישראל וזניחת הטרור.

9. המאמצים "לשווק" את הממשלה החדשה מוצאים ביטויים בדרכים שונות : ע"י אקרובטיקה מילולית בקווי היסוד המנסה לעמעם את תכנים קיצוניים ולתת למדינות המערב "קצה חוט" להיאחז בו; ע"י מינוי למשרות שרי האוצר והחוץ אישים שאינם מזוהים עם חמא"ס והמקובלים בארה"ב ובאירופה 4; ע"י "איומים" כי אם הממשלה לא תקבל תמיכה וסיוע בינלאומי עלולה לחול התדרדרות שתביא לקריסת ה"רשות" והכלכלה הפלסטינית; וע"י רתימת אבו מאזן (הממשיך לקרוא לשלום, לדו- קיום, לחידוש המו"מ) למסע השגת לגיטימציה בינלאומית לממשלה החדשה. התגובות הראשונות בזירה הבינלאומית (בעיקר מצד מדינות אירופאיות כנורבגיה, צרפת ובריטניה) להקמת הממשלה עשויות לחזק את ציפיות הפלסטינים שניתן יהיה "למכור" לקהילה הבינלאומית את ממשלת האחדות הלאומית על עקרונותיה הקיצוניים.

10. עם זאת, חילוקי הדעות העקרוניים בין פת"ח לחמא"ס לא נפתרו, והאנרכיה בשטחי ה"רשות" שרירה וקיימת. במקביל למו"מ על לכינון ממשלת האחדות נמשכו ברצועת עזה, ממש עד הרגע האחרון (17 במרץ), עימותים אלימים (בהיקף מוגבל) בין פתח לחמא"ס וגילויי אנרכיה 5. הדבר מעיד כי המתיחות הבסיסית בין חמא"ס לפת"ח והקשיים להשליט חוק וסדר בחברה הפלסטינית נותרו בעינם. זאת ועוד, מאבקי הכוח בין פת"ח והחמא"ס לא הגיעו לידי הכרעה ברורה וצפוי כי הצדדים היריבים ימשיכו להיאבק על חלוקת עוגת השלטון גם לאחר הסכם מכה והקמת ממשלת האחדות. שורת נושאים בעייתיים, שנותרו ללא פתרון כגון עתיד ה"כוח המבצע", השליטה על מנגנוני הביטחון, ושילוב חמא"ס באש"פ ימשיכו להוות מוקדי חיכוך בין הצדדים העלולים להביא למתחים פוליטיים ואף לחידוש מעשי האלימות ולהקשות על תפקודה של ממשלת האחדות.

נספח א’ 

חברי ממשלת האחדות הפלסטינית 6

מס’

שם

תפקיד

מקום מגורים

השכלה/

מקצוע

מקום לימודים

גיל

שיוך ארגוני וחברות במועצה המחוקקת

1.

אסמאעיל עבד אלסלאם אחמד הניה

ראש הממשלה

רצועת עזה, מחנה הפליטים אלשאטי

תואר ראשון בשפה הערבית

עזה האוניברסיטה האסלאמית

44

חמא"ס.

חבר המועצה המחוקקת.

2.

עזאם נג’יב מצטפא אלאחמד

סגן ראש הממשלה

ג’נין

 

 

60

פת"ח

חבר המועצה המחוקקת

3.

סלאם ח’אלד עבדאללה פיאצ’

שר האוצר

טול כרם

דוקטור לכלכלה

אוניברסיטת טקסס

55

סיעת "הדרך השלישית".

חבר המועצה המחוקקת

4.

זיאד מחמד חסין אבו עמרו

 

שר לענייני חוץ

עזה בעל אזרחות אמריקאית

דוקטור במדע המדינה

אוניברסיטת ג’ורג’טאון ארה"ב

57

מזוהה עם ה"זרם הלאומי".

חבר המועצה המחוקקת

5.

האני טאלב עבד אלרחמן אלקואסמי

שר הפנים

עזה

דוקטור בניהול

אוניברסיטת קהיר

49

עצמאי לא חבר המועצה

6.

סעדי מחמוד סלימאן אלכרנז

שר התחבורה והתקשורת

מחנה הפליטים אלנציראת עזה

 

דוקטור למתמטיקה

אוניברסיטת אינדיאנה, ארה"ב

49

פת"ח.

לא חבר המועצה

7.

סלימאן מחמד מוסא אבו סנינה

שר לענייני אסירים

חברון. בעל תעודת תושב ירושלים

עורך דין

אוניברסיטת קהיר

62

פת"ח

לא חבר המועצה

8.

נאצר אלדין מחמד אחמד אלשאער

שר התרבות וההשכלה הגבוהה

סבסטיה (שכם)

דוקטור בלימוד דת

אוניברסיטת מנצ’סטר בריטניה

46

חמא"ס

לא חבר המועצה

9.

סמיר עבדאללה צאלח אבו עישה

 

שר התכנון ושיתוף פעולה בינלאומי

בית וזן (סמוך לשכם)

דוקטור בהנדסה

אזרחית

אוניברסיטת פנסילבניה ארה"ב

47

חמא"ס.

לא חבר המועצה

10.

מחמד רמצ’אן מחמד אלאע’א

שר החקלאות

ח’אן יונס

דוקטור בפילוסופיה של המדעים

 

אוניברסיטת מנצ’סטר בריטניה

48

חמא"ס.

לא חבר המועצה

11

מחמד אבראהים מוסא אלברע’ותי

שר [לענייני] השלטון המקומי

כובר איזור

ראמאללה

מהנדס

אוניברסיטת אלנג’אח

45

חמא"ס.

לא חבר המועצה

12.

באסם נעים

שר הנוער והספורט

בית חאנון (רצועת עזה)

דוקטור ברפואה

גרמניה

44

חמא"ס.

לא חבר המועצה

13.

זיאד שכרי עבד רבה אלט’אט’א

 

שר הכלכלה הלאומית

 

עזה

 

מהנדס

אוניברסיטת מצרים

52

עצמאי.

(כנראה מזוהה עם החמא"ס)

14.

מצטפא כאמל מצטפא אלברע’ותי

שר ההסברה

אלבירה

דוקטור לרפואה

מנהל עסקים

אוניברסיטת מוסקבה ;

סטנפורד

53

רשימת "פלסטין העצמאית".

חבר המועצה המחוקקת

15.

עלי מחמד עלי מצלח (סרטאוי)

שר המשפטים

סרטה (אזור שכם)

דוקטור למשפט אזרחי

אוניברסיטת רבת עמון

40

חמא"ס לא חבר המועצה

16.

צאלח מחמד סלים זידאן

שר לעניינים חברתיים

עזה (יליד לבנון)

 

 

56

החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין לא חבר המועצה

 

17.

בסאם אחמד עמר אלצאלחי

שר התרבות

ראמאללה

תואר ראשון בסוציולוגיה

אוניברסיטת ביר זית

47

סיעת האלטרנטיבה ("אלבדיל")

חבר המועצה המחוקקת

18.

מחמוד עת’מאן ראע’ב אלעאלול

שר העבודה

שכם

תואר ראשון בגיאוגרפיה

אוניברסיטת בירות

57

פת"ח לא חבר המועצה

19 .

יוסף מחמד חאמד אלמנסי

שר התקשורת וטכנולוגית המדע

עזה

דוקטור בהנדסה

אוניברסיטת אלאזהאר, קהיר

54

עצמאי. (מזוהה עם החמא"ס)

20.

סמיח חסין עבד כראכרה

שר התעסוקה והשיכון

ראמאללה

 

תואר בגיאוגרפיה

אוניברסיטת הארוורד ארה"ב

60

פת"ח.

לא חבר המועצה

21.

ח’לוד פרנסיס ח’ליל דעיבס

שרת התיירות

בית לחם בעלת תעודת זהות ירושלמית

דוקטור בארכיטקטורה

אוניברסיטת האנובר

42

עצמאית.
לא חברת המועצה
(יתכן בעלת נטייה לפת”ח)

22.

אמל מחמד אלשיח’ מחמוד ציאם

שרה לענייני נשים

בית לחם (ילידת עזה)

תואר שני בלימודים אסלאמיים

אוניברסיטת אלקדס

45

עצמאית.

לא חבר המועצה

(מזוהה עם החמא"ס)

23.

רצ’ואן סעיד סלימאן אלאח’ראס

שר הבריאות

תושב רפיח

דוקטור ברפאוה

 

62

פת"ח.

חברת המועצה המחוקקת

24.

חסין מטאוע חסין אלתרתורי

שר ההקדשים וענייני דת

חברון

דוקטור להלכה אסלאמית

אוניברסיטת חברון ואלנג’אח בשכם

53

חמא"ס.

לא חבר במועצה

25.

וצפי עזאת חסן מצטפא קבהא

שר המדינה (שר ללא תיק)

ברטעה (אזור ג’נין)

מהנדס

אוניברסיטת דטרויט ארה"ב

48

חמא"ס .

לא חבר במועצה

פרופיל ממשלת האחדות הפלסטינית

•  מניתוח ראשוני של חברי ממשלת האחדות עולות המשמעויות הבאות:

חלוקה מפלגתית – בממשלה חברים 12 אנשי תנועת החמא"ס וכאלה המזוהים עימה; 6 אנשי פת"ח, 4 חברי סיעות אחרות בעיקר סיעות שמאל ("הדרך השלישית", "רשימת פלסטין העצמאית" "סיעת האלטרנטיבה" "החזית הדימוקרטית לשחרור פלסטין"), ו-3 עצמאיים. הרכב הממשלה כפי שהוא מעניק רוב לאנשי החמא"ס או לאלה המזוהים עימה אולם יחד

משקל פוליטי של חברי הממשלה- זוהי ממשלת טכנוקרטים שאין לחבריה השפעה פוליטית פנים-ארגונית או אחיזה של ממש בקרב דרגי השטח. מבין 25 השרים רק שישה הם חברי המועצה המחוקקת. בין נבחרי החמא"ס שבעה שימשו כשרים בממשלת החמא"ס היוצאת וחמישה הינם "פנים חדשות". רוב שרי הפת"ח הם פעילים פוליטיים ותיקים חלקם אנשי הפזורה שהגיעו ל"שטחים" רק בשנות התשעים.

השכלה – למרבית שרי ממשלת האחדות הפלסטינית השכלה אקדמית. 13 מתוכם הם דוקטורים במקצועות שונים, שלושה מהנדסים. שישה הם בוגרי אוניברסיטאות בארה"ב, חמישה בוגרי אוניבסיטאות באירופה, חמישה בוגרי אוניברסיטאות במדינות ערב והשאר בוגרי אוניברסיטאות בשטחים.

גיל ממוצע – בניגוד לגילם הממוצע הנמוך יחסית של חברי הממשלה הקודמת זוהי ממשלה מבוגרת יותר כשהגיל הממוצע של חבריה הוא בין 55-45 שנים.

מעצר בישראל – בניגוד לחברי ממשלת החמא"ס שאחד מ"כרטיסי הביקור" שלהם היה שנות מעצר בישראל רק מיעוטם של שרי הממשלה הנוכחית (שמונה שרים) היה עצור בישראל. אף אחד משרי הממשלה היוצאת העצורים בישראל לא נבחר לכהן בממשלת האחדות.

מקום מגורים – 10 מבין חברי הממשלה הם תושבי רצועת עזה (עזה, ח’אן יונס, רפיח) ו- 15 שרים הינם תושבי יהודה ושומרון. שני שרים מחזיקים באזרחות אמריקאית ושני שרים בעלי תעודת תושב של ירושלים.

חלוקה מגדרית – בממשלה החדשה מכהנות שתי נשים (לעומת אישה אחת בממשלה הקודמת). שתי הנשים הינן עצמאיות אחת מהן מזוהה עם החמא"ס השנייה עם פת"ח. אחת מהנשים (שרת התיירות) הינה נוצריה .

קווים לדמותם של שרי הממשלה 8

ראש הממשלה אסמאעיל הניה 

•  שם מלא : אסמאעיל עבד אלסלאם אחמד הניה ("אבו אלעבד)".

•  מוצא/מקום לידה : נולד ב- 1963 במחנה הפליטים אלשאטי, שברצועת עזה. מוצא משפחתו מהכפר ג’ורה בסמוך לאשקלון (מקום מוצאו של אחמד יאסין).

•  שיוך ארגוני : תנועת ה"חמא"ס".

•  מצב משפחתי : נשוי, ואב ל- 13 ילדים.

•  השכלה: את לימודי בית הספר היסודי וחטיבת הביניים סיים הניה בבתי הספר של אונר"א במחנה הפליטים אלשאטי. את לימודי התיכון סיים בבית הספר הדתי "אלאזהר" בעזה. הניה השלים לימודים לתואר ראשון בחוג לשפה הערבית ב"אוניברסיטה האסלאמית" של עזה. במהלך לימודיו היה פעיל בקרב אגודות הסטודנטים האסלאמיות במוסדות הללו.

•  מאפייני פעילותו: את מעמדו בתנועה רכש הניה בזכות קרבתו לאחמד יאסין. בינואר 1996 ביקש להתמודד בבחירות ל"מועצה המחוקקת" אבל חזר בו תחת לחצים כבדים שהופעלו עליו מצד הנהגת ה"חמא"ס". ב-1997, עם שחרורו של אחמד יאסין מהכלא הפך הניה למנהל לשכתו תפקיד אותו מילא עד להריגת אחמד יאסין בסיכול ממוקד בשנת 2004. במסגרת עיסוקיו הרבים, עסק הניה בפעילות הארגונית של תנועת ה"חמא"ס" במשך עשר שנים (עד שנת 2000). באמצעות פעילות זאת , ובשל קרבתו לאחמד יאסין, אסמאעיל הניה טיפס לצמרת ה"חמא"ס" ומונה לחבר בהנהגה המדינית של התנועה . עמד בראש רשימת ה"חמא"ס" ל"מועצה המחוקקת" ונחשב "לסמן הפרגמאטי" בהנהגת ה"חמא"ס".

•  מעצר על ידי כוחות הביטחון הישראלים : אסמאעיל הניה היה עצור בכלא הישראלי מספר פעמים: בדצמבר 1987 נעצר בפעם ראשונה למשך 18 ימים. בפעם שניה נעצר למעצר מנהלי למשך שישה חודשים. במאי 1989 נכלא לשלוש שנים בכלא "קציעות". הוא שוחרר במאי 1992 ובדצמבר אותה שנה גורש למרג’ זהור שבלבנון (עם שאר מגורשי ה-"חמא"ס").

•  ב-6 ספטמבר 2003 ניצל מניסיון התנקשות כאשר שהה במחיצתו של אחמד יאסין

•  עמד בראש רשימת החמא"ס לבחירות למועצה המחוקקת בינואר 2006 ושימש בראש ממשלת החמא"ס שהוקמה במרץ 2006 וכיהנה במשך כשנה.

סגן ראש הממשלה – עזאם אלאחמד

•  שם מלא : עזאם נג’יב מצטפא אלאחמד.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1947, רמאנה (אזור ג’נין).

•  שיוך ארגוני : פעיל פת"ח ותיק (עוד משנות ה-60) חבר המועצה המהפכנית של פת"ח. נחשב מקורב לאבו מאזן .

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשלושה ילדים.

•  מאפייני פעילותו : גורש מהשטחים ב-1969 ועבר להתגורר בעיראק שם שימש כשגריר אש"פ. נבחר למועצה המחוקקת ב-1969 מטעם הפת"ח במחוז ג’נין. שימש כשר התקשורת והעבודות הציבוריות . לאחר הבחירות ב-2006 נבחר לעמוד בראשות סיעת פת"ח במועצה המחוקקת (ניצח בהתמודדות לתפקיד זה את מחמד דחלאן).

שר האוצר – ד"ר סלאם פיאצ’

 

•  שם מלא : ד"ר סלאם ח’אלד עבדאללה פיאצ’.

•  מוצא/מקום לידה: יליד 1952, טול כרם

•  שיוך ארגוני : חבר המועצה המחוקקת מטעם סיעת "הדרך השלישית". משמש כיו"ר ועדת התקציב של המועצה המחוקקת.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשלושה ילדים

השכלה : מומחה לענייני כספים וד"ר לכלכלה מאוניברסיטת טקסס.

•  מאפייני פעילותו : בעל מוניטין ואמינות קרב הקהילה הבינלאומית. שימש כנציג קרן המטבע הבינלאומית ברשות הפלסטינית וכמנהל אזורי של "הבנק הערבי" בשטחים. כיהן כשר אוצר וכיו"ר מועצת המנהלים של "קרן ההשקעות הפלסטינית" בממשלות אבו מאזן ואבו עלאא’ והצליח להביא ליציבות מסוימת במצב התקציבי ברשות ולקידום רפורמות משמעותיות. בשנה האחרונה גברה מעורבותו בפוליטיקה והוא מונה (דצמבר 2006 ) לראש המחלקה הכלכלית של אש"פ, במטרה להגדיל את שליטתו של אבו מאזן בכספי הסיוע הפלסטיני.

שר לענייני חוץ – ד"ר זיאד אבו עמרו

 

•  שם מלא : זיאד מחמד חסין אבו עמרו .

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1950, עזה. בעל אזרחות אמריקאית .

•  שיוך ארגוני : עצמאי. מזוהה עם "הזרם הלאומי".

•  מצב משפחתי : נשוי לאישה ממוצא אמריקאי ואב לשלושה ילדים.

•  השכלה: בעל תואר ראשון בשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת דמשק ודוקטורט במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ג’ורג’טאון בארה"ב.

•  מאפייני פעילות: מקורב לאבו מאזן ומשמש כאיש הקשר שלו עם הפלגים ובעיקר החמא"ס. במסגרת זאת היה פעיל (יחד עם מחמד רשיד) בתיווך בין הפלגים בכל הקשור להקמת ממשלת האחדות. חבר בוועדת קשרי החוץ של המועצה הלאומית הפלסטינית ובמועצה המרכזית של אש"פ. משמש גם כחבר ועדת המעקב העליונה של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ויזם מפגשי הדברות בין הסיעות הפלסטיניות השונות. היה חבר גם במועצה המחוקקת הראשונה (כעצמאי).

שר הפנים – ד"ר האני טאלב אלקואסמי

 

•  שם מלא : האני טלב עבד אלרחמן אלקואסמי.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1958, עזה. מוצא המשפחה מחברון (בן לאחת החמולות הגדולות בעיר).

•  שיוך ארגוני : עצמאי. אינו חבר המועצה המחוקקת. נחשב אדוק מבחינה דתית.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לחמישה ילדים.

•  השכלה: בוגר אוניברסיטת קהיר ובעל תואר בניהול.

•  מאפייני פעילות: עם שובו לעזה ב-1983 עבד במכון אלאזהאר במשך 10 שנים. עבד כמנהל המשרד לעניינים אזרחיים עד 2004. משנת 2004 עבד בלשכת השופט השרעי העליון ברשות הפלסטינית. מתוקף החלטת הממשלה מונה ב-2006 למנכ"ל לעניינים מנהלתיים במשרד הפנים אך אשרור מינויו עוכב ע"י אבו מאזן.

שר התחבורה והתקשורת ד"ר סעדי אלכרנז

 

•  שם מלא : סעדי מחמוד סלימאן אלכרנז .

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1958. התגורר במחנה הפליטים אלבריג’. כיום מתגורר במחנה הפליטים אלנציראת שברצועת עזה.

•  שיוך ארגוני : חבר ותיק בפת"ח.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשבעה ילדים.

•  השכלה: ד"ר למתמטיקה בוגר אוניברסיטת אינדיאנה בארה"ב (סיים את לימודיו ב-1989) .

•  מאפייני פעילות: ממקימי אוניברסיטת אלאזהאר ברצועת עזה, בה שימש כראש המחלקה לסטטיסטיקה וכדיקן הסטודנטים. שימש כמרצה באוניברסיטה האסלאמית בעזה בין השנים 1983-1981. היה פעיל בוועדות שונות, שפעלו בעת הסבב הקודם של העימות הישראלי-פלסטיני (האנתפאצ’ה הראשונה). בבחירות 1996 נבחר למועצה המחוקקת כאחד ממועמדי פת"ח והחזיק בתיק התעשייה בממשלה בשנים 2002-1998. היה שר התחבורה בממשלת אבו מאזן (שכיהנה 90 יום). לאחר בחירתו של אבו מאזן לנשיא הרשות הפלסטינית מונה כיועצו.

•  עמדות ביחס לסכסוך : במשך כהונתו כשר תעשייה נועד מספר פעמים עם גורמים ישראליים, אך עם זאת מרבה לתקוף את מדיניות ישראל.

השר לענייני אסירים – עורך דין סלימאן אבו סנינה

 

•  שם מלא : סלימאן מחמד מוסא אבו סנינה.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1945, חברון. מתגורר בירושלים (בעל תעודת תושב ירושלים). משתייך לאחת המשפחות הגדולות בחברון.

•  שיוך ארגוני : פעיל פת"ח , אינו חבר במועצה המחוקקת.

•  השכלה: בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת קהיר . עורך דין.

•  מאפייני פעילות: נציג תנועת הפת"ח במועצת העיר חברון. היה חבר המועצה המחוקקת (1996) לאחר שהתמודד כמועמד מטעם פת""ח בחברון. כיהן כמנכ"ל משרד הפנים הפלסטיני באזור חברון ושימש כחבר בועדה הכללית במועצת השיכון הפלסטינית; בועדת הבינוי בחברון ובועדת הפיקוח הכללי וזכויות האדם של המועצה המחוקקת. שימש שר מדינה בממשלה השמינית בראשות אבו עלאא’.

•  מעצרים ע"י ישראל: היה עצור במשך מספר חודשים בין השנים 1986-1985.

שר התרבות וההשכלה הגבוהה – ד"ר נאצר אלשאער

•  שם מלא : נאצר אלדין מחמד אחמד אלשאער

•  מוצא/מקום מגורים : סבסטיה (ליד שכם). יליד 1961.

•  שיוך ארגוני : פעיל חמא"ס, אינו חבר במועצה המחוקקת.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשישה ילדים.

•  השכלה : סיים תואר ראשון ושני באוניברסיטת "אלנג’אח" בשכם. סיים לימודי דוקטורט באוניברסיטת מנצ’סטר בבריטניה (בנושא השוואה בין האסלאם והיהדות, בדגש על מעמד האשה בשתי הדתות). התמחה בתורת המשפט האסלאמי ההשוואתי.

•  מאפייני פעילות : בין השנים 1989-1985 עבד בתחום החינוך בבתי הספר התיכוניים. מ-1989 מרצה באוניברסיטת "אלנג’אח". משמש מאז שנת 2001 כדיקן הפקולטה להלכה אסלאמית באוניברסיטת "אלנג’אח". חבר ה"גוש האסלאמי" (הזרוע הסטודנטיאלית של ה"חמא"ס"). היה בעל תפקיד במשרד ההשכלה הגבוהה ב"רשות הפלסטינית". פעיל גם בתחום החברתי. פיקח בשנים האחרונות על תוכנית לחקר החברה הישראלית. פרסם שני ספרים ביניהם ספר בשם "תהליך השלום הפלסטיני-ישראלי", שתורגם לאנגלית. שימש כסגן ראש הממשלה ושר החינוך וההשכלה הגבוהה של ממשלת החמא"ס היוצאת.

•  מעצרים על ידי כוחות הביטחון הישראליים : נעצר ב-1995. נעצר פעם נוספת. בסוף 2005 שהה במעצר מנהלי במשך ארבעה חודשים. נעצר פעם נוספת במהלך מבצע "גשמי קיץ" (יוני 2006 ) אולם שוחרר לאחר זמן קצר.

שר התכנון ושיתוף פעולה בינלאומי – ד"ר סמיר אבו עישה (אבו עבדאללה) 

•  שם מלא : סמיר עבדאללה צאלח אבו עישה.

•  מוצא/מקום מגורים : יליד 1960. יליד כפר בית וזן (סמוך לשכם)

•  שיוך ארגוני : פעיל חמא"ס". אינו חבר במועצה המחוקקת. נחשב כמזוהה עם החמא"ס אך אינו חבר הנהגה 9.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשישה ילדים.

•  השכלה : פרופסור להנדסה אזרחית. סיים תואר ראשון באוניברסיטה בירדן , תואר שני ודוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב.

•  מאפייני פעילות : הועסק על ידי "הרשות הפלסטינית" במשרד התכנון ושיתוף הפעולה הבינלאומי. היה דיקאן הפקולטה להנדסה ויו"ר המחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת "אלנג’אח". כיום משמש כנשיא אוניברסיטת "אלנג’אח" לתכנון ולפיתוח. שימש כמרצה אורח במספר אוניברסיטאות בחו"ל כולל בארה"ב, גרמניה וצרפת. כתב יותר מ-60 מחקרים והשתתף בכתיבת שני ספרים. שימש כשר התכנון וכממלא ראש הממשלה בממשלת החמא"ס היוצאת.

שר החקלאות – ד"ר מחמד רמצ’אן מחמד אלאע’א 

 

•  שם מלא : מחמד רמצ’אן אלאע’א .

•  מוצא/מקום מגורים: חאן יונס. יליד 1959. בן לאחת החמולות הגדולות באזור ח’אן יונס.

•  שיוך ארגוני : חמא"ס (לפי גירסא אחרת עצמאי). התמודד בבחירות אך לא נבחר למועצה המחוקקת.

•  מצב משפחתי : נשוי ללא ילדים.

•  השכלה : סיים את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת קהיר במצרים ואת לימודי התואר השני באוניברסיטה הירדנית. בעל תואר דוקטור בפילוסופיה של המדעים באוניברסיטת מנצ’סטר בבריטניה.

•  מאפייני פעילות : עבד כמרצה באוניברסיטאות רבות בארה"ב ואירופה (בריטניה וגרמניה). מאז 1995 מרצה ב"אוניברסיטה האסלאמית" בעזה. פרסם כארבעים מחקרים בתחום מדעי הסביבה בכתבי עת בינלאומיים בארה"ב ובמדינות אירופה . שימש כשר חקלאות בממשלת החמא"ס היוצאת.

שר [לענייני] השלטון המקומי – המהנדס מחמד אלבע’ותי

 

•  שם מלא: מחמד אבראהים מוסא אלברע’ותי .

•  מוצא/מקום מגורים: כובר (אזור ראמאללה) יליד 1962.

•  שיוך ארגוני: פעיל בכיר ב"חמא"ס מאז 1995. אינו חבר במועצה המחוקקת .

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשני ילדים.

•  השכלה : תואר ראשון המדעי המחשב ומתימטיקה. סטודנט במכללה למחקרים גבוהים באוניברסיטת "אלנג’אח" במינהל עסקים.

•  מאפייני פעילות : נפצע במהלך הסבב הקודם של העימות הישראלי-פלסטיני (האנתיפאצ’ה הראשונה). היה פעיל באגודת הסטודנטים באוניברסיטת "אלנג’אח". היה פעיל ב"אגודות צדקה" בראמאללה ואלבירה. כיום מנהל כללי של "אגודת הצדקה האסלאמית" באלבירה 10. שימש כשר העבודה בממשלת החמא"ס היוצאת.

•  מעצרים ע"י כוחות הביטחון הישראליים : היה מבוקש על ידי כוחות הביטחון הישראליים. נעצר שבע פעמים לאחרונה במהלך מבצע "גשמי קיץ" (יוני 2006) והוחזק במעצר מספר חודשים.  

שר הנוער והספורט – ד"ר באסם נעים

•  שם מלא : באסם נעים מחמד נעים .

•  מוצא/מקום מגורים : בית חאנון (צפון רצועת עזה), יליד 1963. כיום מתגורר בשכונת אלזיתון בעיר.

•  שיוך ארגוני : פעיל חמא"ס". אינו חבר במועצה המחוקקת. משמש כראש "אגודת הרופאים" בתנועה .

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשישה ילדים. שניים מבניו פעילים בזרוע המבצעית-טרוריסטית של החמא"ס. אחד מהם נהרג במהלך פעולה במחנה שג’אעיה כאשר עמד בראש חולייה שירתה רקטות "קסאם".

•  השכלה : סיים לימוד רפואה בגרמניה והוכשר כרופא מנתח. עובד בבית החולים דאר אלשפאא’ בעזה.

•  מאפייני פעילות : בין השנים 2005-2003 שימש כראש רשימת חמא"ס באגודת הרופאים ברצועה. וכחבר במועצת המנהלים של אגודת הצדקה "אלופא" המזוהה עם החמא"ס. מאז 2004 משמש כמרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת "אלאזהאר" ברצועה. שימש כשר הבריאות בממשלת החמא"ס היוצאת.

שר הכלכלה הלאומית – המהנדס זיאד אלט’אטא

 

•  שם מלא : זיאד שכרי עבד רבה אלט’אט’א .

•  מוצא/מקום מגורים : עזה, יליד 1955.

•  שיוך ארגוני : כנראה מזוהה עם חמא"ס. התמודד בבחירות אך לא נבחר למועצה המחוקקת.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לתשעה ילדים.

•  השכלה : סיים תואר ראשון בהנדסה אזרחית באוניברסיטת אלכסנדריה שבמצרים.

•  מאפייני פעילות : עבד בניהול פרויקטים בעראק ובסעודיה בתחום תשתיות והקמת מבנים. כיום עובד כעוזר המהנדס האזורי להקמת מבנים של אונר"א ברצועת עזה. יו"ר המועצה המנהלת של "אגודת החסד והרחמים לילדים". חבר המועצה העליונה של אגודת המהנדסים. שימש כשר השיכון והעבודות הציבוריות בממשלת החמא"ס היוצאת.

שר ההסברה- ד"ר מצטפא אלברע’ות’י

 

•  שם מלא : מצטפא כאמל מצטפא אלברע’ות’י .

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1954, ראמאללה מתגורר כיום באלבירה.

•  שיוך ארגוני : אינו חבר המועצה המחוקקת. חבר רשימת "פלסטין העצמאית". אחד מראשי המחנה האזרחי והשמאל הפלסטיני.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לילד.

•  השכלה: בעל תואר דוקטור לרפואה מאוניברסיטת מוסקבה ותואר במנהל עסקים מאוניברסיטת סטנפורד.

•  מאפייני פעילות: פעיל מזה כ-25 שנים בזירה הציבורית והפוליטית. יסד ב-2002 (יחד עם חידר אבו שאפי) את הארגון הבלתי ממשלתי "היוזמה הלאומית הפלסטינית", שחרט על דגלו קידום הרפורמות והדמוקרטיזציה ברשות וכינונה של הנהגה לאומית מאוחדת לצד המשך המאבק בישראל. בבחירות לנשיאות הרשות הפלסטינית (2005) התייצב מול אבו מאזן וזכה בכ-20% מקולות הבוחרים.

שר המשפטים – ד"ר עלי אלסרטאוי

 

•  שם מלא : עלי מחמד עלי מצלח (סרטאוי) .

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1967 בסלפית. תושב הכפר סרטה (מחוז קלקליה).

•  שיוך ארגוני : פעיל החמא"ס.

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לחמישה ילדים.

•  השכלה: תואר ראשון בהלכה ופסיקה אסלאמית בעל דוקטורט במשפט אזרחי באוניברסיטת רבת עמון.

•  מאפייני פעילות: דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת אלנג’אח בשכם. היה מועמד מטעם החמא"ס לתפקיד שר משפטים גם בעת הרכבת הממשלה במרץ 2006.

•  מעצרים ע"י כוחות הביטחון הישראליים : ה יה כלוא בעבר בשל חברות בחמא"ס.

שר לעניינים חברתיים – צאלח זידאן

 

•  שם מלא : צאלח מחמד סלים זידאן .

•  מוצא/מקום לידה : נולד ב-1949 במחנה הפליטים נהר אלבארד בלבנון (מוצא המשפחה מהכפר אלדאמון שליד עכו). תושב עזה מאז 1996.

•  שיוך ארגוני : ארגון "החזית דמוקרטית לשחרור פלסטין".

•  מאפייני פעילות: מאז 1989 חבר הלשכה המדינית של "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" . בין השנים 1996-1988 שימש כמזכיר הארצי של החזית הדמוקרטית בלבנון. מאז 1996 אחראי התנועה ברצועת עזה. חבר ועדת המעקב של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים. תמך במסמך האסירים עוד בתחילת היוזמה וכן בכניסה לממשלת אחדות עם החמא"ס.

שר התרבות -בסאם אלצאלחי

 

•  שם מלא : בסאם אחמד עמר אלצאלחי.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1960 ראמאללה. מוצא משפחתו מלוד.

•  שיוך ארגוני : מפלגת העם הפלסטינית (לשעבר המפלגה הקומוניסטטית הפלסטינית)

•  השכלה: בעל תואר ראשון בסוציולוגיה מאוניברסיטת ביר זית .

•  מאפייני פעילות: יו"ר סיעת האלטרנטיבה ("אלבדיל") במועצה המחוקקת וחבר המועצה הלאומית הפלסטינית. שימש כנציג המפלגה בדיאלוגים וברבי שיח פנים פלסטיניים. משמש כחבר בוועדה העליונה לדיאלוג הלאומי ובוועדה המקצועית לטיפול בכספי התרומות לחשבון מוסד הנשיאות.

•  מעצרים ע"י כוחות הביטחון הישראליים : במהלך שנות סבב העימות הראשון (האנתפאצ’ה הראשונה) נעצר מספר פעמים ובעת שהותו בכלא נבחר לועד המרכזי של המפלגה.

שר העבודה – מחמד אלעאלול

 

•  שם מלא : מחמוד עת’מאן ראע’ב אלעאלול

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1950, שכם. בן לאחת המשפחות הבולטות בעיר.

•  שיוך ארגוני : פעיל פת"ח מאז 1967 (שימש שנים רבות עוזרו של אבו ג’האד).

•  מצב משפחתי : נשוי. בנו הבכור נהרג בראשית העימות האלים (אנתפאצ’ת אלאקצא) בעת שהתעמת עם כוחות צה"ל בשכם.

•  השכלה: בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה מאוניברסיטת בירות.

•  מאפייני פעילות: חבר המועצה המהפכנית של פת"ח. מילא שורה של תפקידים במנגנון "הגזרה המערבית" של פת"ח 11 ופעל בלבנון, ירדן ותוניס. בין השנים 2005-1995 שימש כמושל שכם אז התפטר לקראת הבחירות למועצה המחוקקת ונבחר ברשימת פת"ח בשכם.

•  מעצרים ע"י כוחות הביטחון הישראליים : היה עצור בישראל בין השנים 1970-1967 וגורש לירדן.

שר התקשורת וטכנולוגית המדע – ד"ר יוסף אלמנסי

  

•  שם מלא : יוסף מחמד חאמד אלמנסי.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1953 עזה.

•  שיוך ארגוני : אינו חבר המועצה המחוקקת, עצמאי (מזוהה עם החמא"ס).

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לחמישה ילדים.

•  השכלה: בעל דוקטורט בהנדסת בניין מאוניברסיטת אלאזהאר בקהיר (סיים ב-2002).

•  מאפייני פעילות: עבד בסעודיה במשך כ-13 שנים כמהנדס במשרד ההקדשים בריאצ’. מאז 1993 משמש כמרצה בפקולטה להנדסה באוניברסיטה האסלאמית בעזה. שיש כסגן דיקן הפקולטה. בכיר בהתאחדות המהנדסים הפלסטינית. היה אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים רבים ברצועה ובכלל זה בניית בתי חולים.

שר התעסוקה והשיכון – סמיח כראכרה

 

•  שם מלא : סמיח חסין עבד כראכרה.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1947 תושב ראמאללה . בעל אזרחות אמריקאית.

•  שיוך ארגוני : פעיל פת"ח. אינו חבר המועצה המחוקקת

•  השכלה: למד גיאורגרפיה באוניברסיטת הארוורד ושימש כמרצה באוניברסיטת ביר זית. שימש כסגן שר התכנון בממשלה היוצאת.

•  מאפייני פעילות: ניסה להבחר למועצה המחוקקת בינואר 1996 אך נכשל. קרא בעבר למלחמה בשחיתות ולקידום רפורמות ברשות. מילא תפקידים שונים במשא ומתן עם ישראל מאז ראשיתו.

שרת התיירות – ד"ר ח’לוד דעיבס

 

•  שם מלא : ח’לוד פרנסיס ח’ליל דעיבס .

•  מוצא/מקום לידה : ילידת 1965, נוצרייה מבית לחם בעלת תעודת זהות מזרח ירושלמית.

•  שיוך ארגוני : מזוהה עם הפת"ח. אינה חברת המוצעה המחוקקת.

•  מצב משפחתי : נשואה.

•  השכלה: ד"ר לארכיטקטורה מאוניברסיטת האנובר (סיימה לימודיה ב-1995).

•  מאפייני פעילות: מנהלת את המרכז לשמירה על המורשת התרבותית בבית לחם. מתאמת פרויקטים של האיחוד האירופי לשמירת המורשת התרבותית. מנהלת פרויקט שיקום אתרים היסטוריים בבית לחם. חברה באיגוד המהנדסים הפלסטינים והירדנים ובאגודת הארכיטקטים הפלסטינים.

שרה לענייני הנשים – אמל ציאם

 

•  שם מלא : אמל מחמד אלשיח’ מחמוד ציאם

•  מוצא/מקום לידה : ילידת 1962 רצועת עזה. תושבת בית לחם. קרוב לוודאי בת משפחה של שר הפנים לשעבר סעיד ציאם (בכיר בחמא"ס).

•  שיוך ארגוני : מזוהה עם חמא"ס. אינה חברת המועצה המחוקקת .

•  מצב משפחתי : נשואה אם לארבעה ילדים. נשואה לע’סאן הרמס מרצה באוניברסיטת אלקדס הפתוחה, פעיל בחמא"ס בעבר ממגורשי מרג’ אלזוהור.

השכלה: בעלת תואר שני בלימודים אסלאמיים מאוניברסיטת אלקדס.

•  מאפייני פעילות: פעילה מוכרת לענייני נשים. משמשת כמנהלת תוכנית ההדרכה במרכז לענייני נשים בעזה. מרצה באוניברסיטת אלקדס הפתוחה .

שר הבריאות – ד"ר רצ’ואן אלאח’ראס

 

•  שם מלא : רצ’ואן סעיד סלימאן אלאח’ראס.

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1945, ואדי חנין (נס ציונה) התגורר בתוניס, תושב רפיח מאז 1995.

•  שיוך ארגוני : חבר פת"ח מאז 1966. משמש כמשקיף במועצה הלאומית הפלסטינית.

•  השכלה: רופא במקצועו. עבר קורסי פיקוד צבאיים בסוריה, מזרח אירופה ומדינות ערב.

•  מאפייני פעילות: היה חבר בזרוע המבצעית-טרוריסטית של פת"ח ("כוחות אלעאציפה") . היה אחראי על שירותי הסהר האדום הפלסטיני בסוריה. היה אחראי על הסהר האדום הפלסטיני באזור הבקאע במהלך 1982 (מלחמת לבנון הראשונה). בין השנים 1988-1972 עבד לצידו של אבו ג’האד (ח’ליל אלוזיר). בתוניס שימוש כאחראי מנהלת השירותים הרפואיים. שימש כמנכ"ל משרד הבריאות ברשות הפלסטינית. בעבר היה מנהל מחלקת המיון בבית החולים ברפיח חבר המועצה המחוקקת מטעם רשימת פת"ח.

•  עמדות כלפי ישראל : ב-1998 היה חתום על עצומה שהתנגדה להסכם "וואי".

שר ההקדשים וענייני דת – ד"ר חסין אלתרתורי

 

•  שם מלא : חסין מטאוע חסין אלתרתורי .

•  מוצא/מקום לידה : יליד 1954, חברון. בעבר חילק את זמנו בין הגדה המערבית לבין סעודיה.

•  שיוך ארגוני : פעיל חמא"ס

•  השכלה: בעל דוקטור להלכה אסלאמית. למד באוניברסיטאות חברון ואלנג’אח בשכם.

•  מאפייני פעילות: שימש כמרצה בתחום הדת באוניברסיטת ריאצ’. לפני מספר שנים שב לגדה המערבית. שימש כאחראי על תקציב החמא"ס באזור חברון.

שר המדינה 13 – המהנדס וצפי קבהא

•  שם מלא : וצפי עזאת חסן מצטפא קבהא.

•  מוצא/מקום מגורים : יליד 1959, בכפר ברטעה (ממערב לג’נין) .

•  שיוך ארגוני : נחשב לאחד מהמנהיגים הבכירים של ה"חמא"ס" בג’נין . היה פעיל מבצעי ב"חמא"ס". אינו חבר ב"מועצה המחוקקת".

•  מצב משפחתי : נשוי ואב לשבעה ילדים.

•  השכלה : בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית בדטרויט, ארה"ב. סיים לימודים גבוהים בהנהלת מקורות מים.

•  מאפייני פעילות : עובד כמהנדס בעיריית ג’נין. משמש כיושב ראש מחלקת המחקרים והתכנון ומנהל מחלקת ההנדסה. שימש כשר לענייני אסירים בממשלת החמא"ס היוצאת. במקביל מתפקד כבכיר פוליטי בג’נין ומעורב בפעילות הצדקה בעיר.

•  מעצרים על ידי כוחות הביטחון הישראליים : היה עצור מספר פעמים לתקופה מצטברת של כתשע שנים. בהיותו בכלא נחשב לאחד ממנהיגי האסירים. ביוני 2006 נעצר על ידי כוחות צה"ל ושוחרר לאחר מספר חודשים.

חזרה

נספח ב’

קווי היסוד של ממשלת האחדות הלאומית 14

כללי

1. ב-17 במרץ 2007 הציג ראש ממשלת האחדות הלאומית אסמאעיל את קווי היסוד של הממשלה החדשה בפני המועצה המחוקקת. נוסח קווי היסוד כולל כמה תוספות ושינויים סמנטיים שנערכו בטיוטה הראשונה של קווי היסוד, שהופצה ב-15 במרץ. זאת, להערכתנו, בניסיון להביא ל"ריכוך" סמנטי של קווי היסוד ולהקל בכך על "שיווקם" לקהילה הבינלאומית ובמיוחד למדינות אירופה ולארה"ב.

2. למרות האקרובטיקה המילולית של מנסחי המצע, ולמרות ניסיונות לעמעם מסרים קיצוניים באמצעות ניסוחים פתלתלים, ברור לחלוטין כי המדובר בקווי יסוד קיצוניים התואמים את האידיאולוגיה הקיצונית של החמא"ס . קווי היסוד שאושרו ע"י המועצה המחוקקת מהווים החרפה בעמדות הפלסטינים גם בהשוואה להסכם מכה ולמסמך האסירים, שעליהם הם מתבססים. במיוחד בא הדבר לידי ביטוי בהדגשת הלגיטימיות של המשך הטרור, בדבקות ב"זכות השיבה" (על פי פרשנות החמא"ס) ובהטלת חישוקים על יכולתו של אבו מאזן להשיג אישור להסכמים שהוא ואש"פ ישיגו במו"מ עם ישראל.

3. קווי היסוד של ממשלת האחדות הפלסטינית כוללים תשעה פרקים העוסקים בנושאים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני ובנושאים הקשורים לזירה הפנים- פלסטינית: הפרק הראשון עוסק בנושא הפוליטי; הפרק השני עוסק בסוגיית ירושלים: הפרק השלישי בעימות עם "הכיבוש [הישראלי]"; הפרק הרביעי בנושא הביטחוני; הפרק החמישי במערכת החוק הפלסטינית; הפרק השישי במצב הכלכלי; הפרק השביעי ברפורמות; הפרק השמיני בחיזוק מערכת הערכים הפלסטינים והפרק התשיעי בקשרים הבינלאומיים של "הרשות הפלסטינית".

4. להלן נקודות בולטות בפרקים של קווי היסוד של ממשלת האחדות הנוגעים לסכסוך עם ישראל :

א. הממשלה מאשרת כי המפתח לביטחון וליציבות באזור תלוי בסיום הכיבוש הישראלי של "האדמות הפלסטיניות" [לא פורט לאלו אדמות הכוונה] וההכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטינית. הממשלה תפעל ל"סיום הכיבוש" והשבת "הזכויות הלגיטימיות" של העם הפלסטיני, ובראשן הקמת מדינה עצמאית בעלת ריבונות מלאה על כל האדמות שנכבשו בשנת 1967 ובירתה ירושלים. [הנוסח מעיד על רצון להקים מדינה בגבולות 1967 כשלב ביניים ללא הכרה במקביל במדינת ישראל]. הדבר יאפשר בניית "בסיס חזק ומוצק לשלום, ביטחון ושגשוש באזור, [שמהם יהנו] הדורות הבאים. (סעיף 1 בפרק המדיני). בסעיף זה נעשה שימוש בטרמינולוגיה קליטה במערב – שימוש במונחים שלום, ביטחון ושגשוג- אולם בלי אזכור זכות קיומה של מדינת ישראל.

ב. הממשלה מתחייבת להגן על האינטרסים הלאומיים של העם הפלסטיני כפי שאושרו ע"י המועצות הלאומיות הפלסטיניות ובהתאם לחוק היסוד הפלסטיני, מסמך ההסכמה הלאומית (קרי, "מסמך האסירים") והחלטות ועידות הפסגה הערביות. בקווי היסוד נקבע כי על בסיס זה הממשלה תכבד ("תחתרם" במקור) את ההחלטות הבינלאומיות ואת ההסכמים עליהםחתם אש"פ (סעיף 2 בפרק המדיני). קווי היסוד משתמשים במונח "כיבוד" ההסכמים עליהם חתם אש"פ (בדומה לניסוח של הסכם מכה) אך ללא התחייבות לקיים את ההסכמים הללו.

ג. הממשלה מתנגדת לרעיון המוצע ע"י ארה"ב וישראל להקים הקמת מדינה פלסטינית בעלת גבולות זמניים (סעיף 4 בפרק המדיני) אך בו בזמן אין בקווי היסוד אזכור ל"גבולות קבע" של המדינה הפלסטינית 15. הממשלה מדגישה את "זכות השיבה" ואת הדבקות בה וקוראת לקהילה הבינלאומית לבצע את החלטת עצרת האו"מ 194 [מדצמבר 1948] בנוגע לזכות הפליטים הפלסטינים לשוב לאדמותיהם ולרכושם שאותם עזבו ולקבל פיצויים (סעיף 5 בפרק המדיני).

ד. הממשלה מדגישה שה"התנגדות" (קרי, האלימות והטרור) בכל צורותיה, "הכוללות בין היתר התנגדות עממית המונית נגד הכיבוש" 16היא "זכות לגיטימית של העם הפלסטיני", אשר מעוגנת באמנות הבינלאומיות 17. (סעיף 1 בפרק השלישי העוסק בכיבוש [הישראלי]". יודגש כי החוק הבינלאומי, שבו נתלים קווי היסוד של ממשלת האחדות אוסר על ביצוע מעשי טרור נגד אזרחים והפסקת הטרור והאלימות הינה אחת מדרישות ה"רביעייה" כלפי ממשלת החמא"ס.

ה. הממשלה תפעל לביסוס ההרגעה [תהדא’ה] ולהרחבתה כך שההרגעה תהפוך למלאה, הדדית ומחייבת את שני הצדדים. זאת תמורת מחויבות של ישראל להפסיק את צעדי הכיבוש שלה: סיכולים ממוקדים, מעצרים, פשיטות, הרס בתים, חישוף אדמות והפקעתן, הפסקת החפירות בירושלים, הסרת המחסומים, פתיחת המעברים, הסרת ההגבלות על חופש התנועה וקביעת לוח זמנים מוגדר לשחרור האסירים שבידי ישראל). סעיף 2 בפרק העוסק ב"כיבוש" [הישראלי]. יודגש כי המונח המופיע בקווי היסוד הינו "הרגעה", קרי- הפחתה במינון הטרור והאלימות- ולא הפסקת אש מוחלטת 18[קרי, בעוד קווי היסוד נותנים הכשר להמשך הטרור נגד ישראל הם דורשים ממנה להפסיק את כל צעדי הסיכול והמנע נגד ארגוני הטרור].

ו. ניהול המו"מ עם ישראל הינו בסמכות אש"פ ונשיא [יו"ר] הרשות הפלסטינית. כל הסכם משמעותי שיושג במו"מ יוצג בפני המועצה הלאומית הפלסטינית החדשה לשם אישור או [לשם] העברתו משאל עם בקרב הציבור הפלסטיני "בפנים" ו"בחוץ" במסגרת חוק שיסדיר זאת (סעיף 3 בפרק העוסק ב"כיבוש [הישראלי]"). סעיף זה מטיל חישוקים על אבו מאזן ומאפשר לחמא"ס, לתומכיו ולפלסטינים המתגוררים בפזורה לטרפד הסכמים שהושגו.

ז. הממשלה תעודד את הצדדים הרלבנטים לזרז את סיום פרשת החייל הישראלי השבוי במסגרת "עיסקה מכובדת" של חילופי שבויים (סעיף 4 בפרק העוסק ב"כיבוש [הישראלי]") . בקווי היסוד נאמר גם כי הממשלה תפעל במרץ לשחרור האסירים והאסירות הפלסטינים שבבתי הכלא הישראלים (סעיף 6 בפרק המדיני) .

ח. לנוסח המתוקן של קווי היסוד נוסף פרק העוסק בסוגיית ירושלים . נקבע בו כי תוקם " ועדה עליונה לענייני ירושלים " בתאום עם הועד הפועל של אש"פ למעקב אחר "העמידה האיתנה" של תושבי ירושלים. הממשלה תתעמת עם המדיניות הישראלית הקשורה לירושלים (כולל הוקעת ההתנהלות הישראלית בנוגע לירושלים ולמסגד אלאקצא) ותקצה משאבים מתקציבה כדי לסייע לעמידתם האיתנה של תושבי ירושלים הפלסטינים (סעיפים 1-2 בפרק השני).

5. להלן נקודות בולטות בפרקים של קווי היסוד העוסקים בנושאים הפנים-פלסטיניים:

א. אחת המשימות החשובות של ממשלת האחדות הלאומית תהייה השגת שליטה במצב הביטחוני (קרי, השגת רגיעה ביטחונית והפסקת גילויי האנרכיה). זאת, בשיתוף פעולה בין אבו מאזן לממשלה. לשם כך תוקם " מועצה עליונה לביטחון לאומי " 19, אשר תהייה בעלת הסמכות הביטחונית העליונה של כל מנגנוני הביטחון ומסגרת, אשר תסדיר את פעילותם ותקבע את מדיניותם. מנגנוני הביטחון יעברו רפורמות לשם הפיכתם אותם למנגנונים, שאינה מזוהים עם הארגונים והגופים השונים. תגובש תוכנית ביטחונית לחיסול כל תופעת האנרכיה, פיקוח על הנשק והבטחת ביטחון לאזרחים (פרק רביעי).

ב. הממשלה החדשה תפעל בשיתוף פעולה עם הרשות השופטת להבטחת רפורמות ולביצוע רה-ארגון במערכת המשפט על מנת לאפשר לרשות השופטת למלא את חובותיה במאבק בשחיתות ובשמירה על שלטון החוק (פרק חמישי). הממשלה תכונן רפורמות מנהליות והפיננסיות ותחוקק חוקים שיחזקו את המאבק בשחיתות. הממשלה תחזק את ערכי טוהר המידות תמנע ניצול לרעה של כספי ציבור (פרק שביעי).

ג. הממשלה תפעל לביסוס הפיוס הלאומי, לחיזוק האחדות הלאומית, לשמירה על שלום האזרחים, ולהגנה על הפלורליזם הפוליטי והדמוקרטיה. הממשלה מתחייבת לתמוך במשפחות השהידים והאסירים, להגיש להם סיוע ולספק את צרכיהם . הממשלה מתחייבת לספק את צרכיהם הסוציאליים, הבריאותיים והחינוכיים של האזרח הפלסטיני (פרק תשיעי).

ד. הממשלה תפעל לסיום "המצור העושק", שהוטל על העם הפלסטיני ע"י הפעלת המסגרות האזוריות והבינלאומיות. הממשלה קוראת לעיון מחדש בהסכם הכלכלי שנחתם בפריס [1994] על מנת לשחרר את הכלכלה הפלסטינית מתלות בישראל . הממשלה תיתן קדימות לקידום "הכלכלה הלאומית" אך תפעל לביטול המונופולים ותעודד את המגזר הפרטי. הממשלה תעודד את הקשרים הכלכליים עם העולם הערבי והאסלאמי, עם האיחוד האירופי ועם שאר מדינות העולם (פרק שישי).

ה. הממשלה מדגישה את " הזיקה הערבית והאסלאמית שלה " אולם בו בזמן תפעל לכינון יחסים תקינים ותקינים עם כל מדינות העולם ועם המוסדות הבינלאומיים ובכלל זה האו"מ ומועצת הביטחון. במצע נאמר כי הממשלה מעוניינת בקשר הדוק עם האיחוד האירופי, רוסיה, סין העממית, יפן ומדינות אמריקה הלטינית. הממשלה מצפה מהם להפעיל לחצים על ישראל על מנת שזו תוציא כוחותיה מ"השטחים הפלסטינים הכבושים" ותפסיק "מעשי התוקפנות" שלה נגד הפלסטינים. לנוסח ה"משופץ" של קווי היסוד שאושר ע"י הממשלה, נוספה קריאה לממשל האמריקאי לכבד את הקמת ממשלת האחדות ו"להפסיק את מדיניות המוסר הכפול". הממשלה גם קוראת לקיום קשרים טובים בין העם הפלסטיני לעם האמריקאי (קרי, בין העמים ולא בין הממשלות) (פרק תשיעי).

תרגום קווי היסוד [התוכנית] של ממשלת האחדות הלאומית] 20

"בהסתמך על זכויות עמנו ועקרונותיו הבלתי מעורערים, מתוך מחויבות ל"מסמך הפיוס הלאומי" [ות’יקת אלופאק אלוטני], לאור כתב המינוי [של הניה כראש ממשלה] ומתוך נקודת מוצא, שאנו עדיין עוברים שלב של שחרור עצמי ובנייה [לאומית], מתבססים קווי היסוד של ממשלת האחדות הלאומית [הפלסטינית] על [העקרונות] להלן:

בראש ובראשונה – במישור הפוליטי

1. הממשלה מדגישה, שהמפתח לביטחון וליציבות באזור מותנה בסיום הכיבוש הישראלי של האדמות הפלסטיניות ובהכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. הממשלה תפעל עם האחים הערבים ועם הקהילה הבינלאומית למען סיום הכיבוש ו[למען] השבת הזכויות הלגיטימיות של עמנו, ובראשן הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בעלת ריבונות מלאה על כל האדמות שנכבשו בשנת 1967 ובירתה ירושלים; [זאת], כדי שיתאפשר לנו לבנות תשתית איתנה ומלוכדת לשלום, ביטחון ושגשוג ברחבי האזור ו[עבור] הדורות הבאים.

2. הממשלה מתחייבת להגן על האינטרסים הלאומיים העליונים של העם הפלסטיני, לשמור [מכל משמר] על זכויותיו, לשמור על הישגיו ופיתוחם, לפעול למען מימוש מטרותיו הלאומיות, כפי שאושרו בהחלטות המועצות הלאומיות [הפלסטיניות], בסעיפי חוק היסוד [קרי: החוקה הפלסטינית], במסמך הפיוס הלאומי ובהחלטות ועידות הפסגה הערביות . על בסיס זה תכבד הממשלה את ההחלטות הלגיטימיות הבינלאומיות [קרי, החלטות האו"מ והסכמים בינלאומיים] ואת ההסכמים עליהם חתם הארגון לשחרור פלסטין [אש"פ].

3. הממשלה תקדיש מאמצים מיוחדים כדי לעודד את כל הגורמים הפלסטיניים להאיץ את מימוש "הסכם קהיר" בנוגע לאש"פ.

4. הממשלה מתחייבת לדחות את מה שמכונה "[הקמת] מדינה בעלת גבולות זמניים", אשר מוצעת על-פי התוכנית האמריקאית והישראלית.

5. אישור מחדש של זכות השיבה והדבקות בה וקריאה לקהילה הבינלאומית לבצע את הנאמר בהחלטה 194 בנוגע לזכות הפליטים הפלסטינים לשוב לאדמותיהם ולרכושם, אותם עזבו, ולקבל פיצויים .

6. הממשלה מתחייבת לפעול במרץ כדי לשחרר את האסירות והאסירים הגיבורים מבתי הכלא הישראלים, וכמו-כן לשחרר את חברי הפרלמנט [הפלסטיני], השרים ויושבי-הראש והחברים במועצות המקומיות שנחטפו [על-ידי ישראל].

7. הממשלה מתחייבת לצאת חוצץ נגד ההמהלכים [שנוקט] הכיבוש על האדמה [הפלסטינית], [הכוללים:] התנקשויות [קרי, סיכולים ממוקדים], מעצרים, פשיטות, [הצבת] מחסומים צבאיים, ולטפל בסוגיית המעברים, המצור והסגר.

8. ביסוס הקשר עם המדינות הערביות והאסלאמיות האחיות, המדינות הידידותיות והכוחות [הפוליטיים] השוחרים חירות, צדק, פתיחות ושיתוף-פעולה עם המרחב האזורי והבינלאומי על בסיס כבוד הדדי.

שניים: [סוגיית] ירושלים

1. הקמת ועדה עליונה לענייני ירושלים בתאום עם הועד הפועל של אש"פ למעקב אחר סוגיות העמידה האיתנה בירושלים והקצאת תקציב ברור [קרי:מוגדר] מהממשלה לירושלים, הנכלל בתקציב הכללי

2. יציאה חוצץ נגד [גילויי] המדיניות הישראלית בנוגע לירושלים- באשר לקרקע, לעם ולמקומות הקדושים- ופעילות להפניית משאבים מספיקים בתקציב [הממשלה הפלסטינית] כדי לתמוך בעמידה האיתנה של תושבינו בירושלים. כמו-כן, הוקעת מעללי הכיבוש במה שנוגע לעיר ולמסגד אלאקצא הקדוש, תוך העלאת סוגית ירושלים בזירה האזורית והבינלאומית בכללותן וקריאה לבני האומה הערבית והאסלאמית לשאת באחריות בהגנה על ירושלים ולתמוך בתושביה מבחינה פוליטית ותקשורתית

שלוש: במישור העימות עם הכיבוש [הישראלי]

1. הממשלה מדגישה, כי "ההתנגדות" [אלמקאומה במקור] על כל צורותיה, הכוללות בין היתר התנגדות עממית המונית נגד הכיבוש, היא זכות לגיטימית של העם הפלסטיני, אשר מעוגנת בכל הנוהגים המקובלים ובכל האמנות הבינלאומיות. זכותו של עמנו להגן על עצמו מפני התוקפנות הישראלית הנמשכת.

2. הממשלה – באמצעות הפיוס הלאומי – תפעל לביסוס ההרגעה והרחבתה, כדי שתהפוך להרגעה מלאה, הדדית ובו-זמנית; זאת, תמורת מחויבות של הכיבוש הישראלי להפסיק את צעדיו בשטח, הכוללים התנקשויות [קרי, סיכולים ממוקדים], מעצרים, פשיטות, הרס בתים, חישוף אדמות והפקעתן, הפסקת החפירות בירושלים, הסרת המחסומים, פתיחה מחדש של המעברים, הסרת ההגבלות על התנועה וקביעת נוהל ולוח זמנים מוגדר לשחרור האסירים.

3. הממשלה מאשרת את מה שנאמר במסמך ההסכמה הלאומית, ולפיו ניהול משא ומתן היא בסמכות אש"פ ויו"ר [נשיא] הרשות הלאומית הפלסטינית, וזאת על בסיס דבקות במטרות הלאומיות הפלסטיניות ומימושן ועל בסיס ההגנה על הזכויות והעקרונות הפלסטיניים הבלתי מעורערים. כל הסכם מדיני שיושג יוגש למועצה הלאומית הפלסטינית החדשה לאישורה ולחתימה או [לשם] ביצוע משאל כללי של העם הפלסטיני בבית ומחוץ [כלומר גם הפזורה הפלסטינית] במסגרת חוק שיסדיר זאת.

4. הממשלה תפעל ותעודד את הצדדים הנוגעים בדבר לזרז את סיומה של סוגיית החייל הישראלי השבוי במסגרת עסקה מכובדת של חילופי שבויים וחזרת המגורשים

5. הממשלה מטעימה שמימוש השלום והיציבות באזור מותנה בהיעלמות הכיבוש, בהשבת הזכויות הלאומיות של עמנו, בהסרת הגדר הגזענית [קרי: גדר הביטחון] וההתנחלויות, בהפסקת ייהוד ירושלים ומדיניות הסיפוח וכל סוגי ההפליה הגזעית, ובהשבת הזכויות לבעליהן

ארבע: במישור הביטחוני

ממשלת האחדות הלאומית מודעת לחומרת המצב הביטחוני הפנימי, וסבורה שאחת [המשימות] החשובות ביותר בראש סדר העדיפויות שלה בשלב הבא היא שליטה במצב הביטחוני הקיים. לכך נדרש שיתוף-פעולה מלא בין [מוסד] הנשיאות [לשכת היו"ר] לממשלה. כדי להשיג זאת, הממשלה תסתמך [בקווי היסוד שלה] על [הדברים] להלן:

1. קריאה ועשייה [שנועדה] להרכיב מחדש מועצה עליונה לביטחון הלאומי [מג’לס אעלא ללאמן אלקומי] בהיותה הסמכות הביטחונית העליונה של כל מנגנוני הביטחון והמסגרת המסדירה את פעילותם והקובעת את מדיניותם.

2. [קביעת] מבנה מנגנוני הביטחון ובנייתם על יסודות מקצועיים ועשייה למען אספקת צרכיהם, וביצוע רפורמה כוללת, שתסיר מהם [ממנגנוני הביטחון] את האפיון המפלגתי והשיוך לפלגים [הפלסטיניים]. כמו-כן, הרחקתם מהתקשרויות פוליטיות וממאבקים פוליטיים, ביסוס נאמנותם אך ורק למולדת ו[ביסוס] מחויבותם לביצוע החלטות מנהיגיהם הפוליטיים. [בנוסף], הקפדה [על כך] שהעובדים בממסד הביטחוני ימלאו [רק] את התפקידים המוטלים עליהם.

3. מחויבות לקיים את חוקי העבודה במנגנוני הביטחון, שאושרו במועצה המחוקקת.

4. התווית תוכנית ביטחונית כוללת כדי לשים קץ לכל גילויי האנארכיה, האנדרלמוסיה הביטחונית וההתקפות [של הפלסטינים זה על זה], לשם הגנה על הדם [קרי, החיים]; הכבוד העצמי; הרכוש והנכסים הציבוריים והפרטיים. החרמת הנשק [הבלתי חוקי], הענקת ביטחון לאזרח, עשייה למען תיקון העוולות [שנעשים לאנשים] באמצעות [כיבוד] שלטון החוק ותמיכה במשטרה כדי שתמלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר בהוצאה אל הפועל של החלטות [מערכת] המשפט .

חמש: המישור החוקי

1. הממשלה תפעל, תוך שיתוף-פעולה מלא עם הרשות השופטת, כדי להבטיח רפורמה במערכת המשפט [וכן], את הפעלתה ואת ההגנה על כל מוסדותיה [במלואם]. [זאת] באופן שיאפשר לה למלא את חובותיה במסגרת פעילותה המוקדשת לעשיית הצדק ולחימתה בשחיתות [תוך כדי] שמירה [קפדנית] על עצמאותה, קיום שלטון החוק והחלתו בהגינות, בשקיפות וללא משוא פנים כלפי אף צד ו[ביצוע] מעקב אחר תיקים בנושאי שחיתות והתקפות על הרכוש הציבורי.

2. הממשלה מדגישה כי תפעל על-פי חוק היסוד המסדיר את היחסים בין שלוש הרשויות על יסוד ההפרדה ביניהן וכיבוד הסמכויות המוענקות לכל אחת מהן על-פי חוק היסוד.

3. הממשלה תסייע לכבוד הנשיא [היו"ר] למלא את תפקידיו. היא תקפיד על [קיום] שיתוף-פעולה מלא עם נשיאות הרש"פ על-פי החוק ותפעל עם המועצה המחוקקת והרשות השופטת למען פיתוח המערכת הפוליטית הפלסטינית, כדי לבסס את [קיומה של] רשות לאומית אחת, מאוחדת וחזקה.

שש: המצב הכלכלי

1. הממשלה חותרת להביא לסיום המצור העושק הנכפה על עמנו על צורותיו השונות.

2. הממשלה קוראת לעיין מחדש בהסכם פריז הכלכלי [שנחתם ב-1994], באופן שישחרר את הכלכלה הפלסטינית מתלות [בישראל].

3. מתן עדיפות גבוהה לקידום הכלכלה הלאומית, והענקת הגנה [ממלכתית] למגזרי הכלכלה [בתחומי] הייצור והשירותים, עידוד יצוא לאומי [פלסטיני] תוך שמירה על תמיכה בתוצר הלאומי בכל הדרכים האפשריות ופיתוח קשרים כלכליים ומסחריים עם העולם הערבי והאסלאמי ועם האיחוד האירופי ושאר מדינות העולם.

4. מתן הגנה על הצרכן, [מתן] עידוד למגזר הפרטי, יצירת סביבה מתאימה והולמת לפעילותו, הנחת יסודות איתנים [ליחסים] בין הממשלה ומוסדות המגזר הפרטי, ביטול המונופולים, קביעת אופן ההתנהלות לגבי המשאבים הקיימים וחלוקתם הצודקת. הממשלה תספק את הסביבה הראויה ואת אווירת ההגנה והיציבות למיזמי השקעות.

5. הממשלה תעודד צמיחה כלכלית, באופן שעולה בקנה אחד עם ערכינו ומסורתנו ו[תוך כדי] מימוש צדק חברתי, באופן שישרת את הצמיחה, הגנה על המגזר הפרטי, עידוד השקעות, לחימה בעוני ובאבטלה, חיזוק המגזרים הכלכליים היצרניים, שיקום התשתית, פיתוח אזורי תעשיה וענפי השיכון והטכנולוגיה.

6. עיון מחדש בחוקי ההשקעות ושימת קץ לפעילויות המונופוליסטיות בין הרשות המבצעת והמגזר הפרטי.

7. תמיכה במגזר החקלאי, והגדלת תקציב הפיתוח המוקצה לו.

8. הסדרת מערכת תשלומי משכורות לעובדים במגזר הציבורי, [תוך] דבקות ב[קביעת] טבלאות [שכר] ותשלום המשכורות שטרם שולמו וכן משכורות המגזר הפרטי שטרם שולמו.

9. דאגה למגזר הפועלים, החקלאים והדייגים, ועשייה למען הקלה על סבלותיהם באמצעות תמיכה ו[ייזום] פרויקטים מיוחדים.

שבע: בתחום הרפורמה

1. הממשלה מאמצת את מיזם הרפורמה המינהלתית והכספית, ותשתף פעולה עם המועצה המחוקקת כדי לקבוע חוקים שיחזקו את הרפורמה ויילחמו בשחיתות.

2. [הממשלה מתחייבת] לפתח את המבנים הארגוניים ואת שיטות העבודה של המוסדות הממשלתיים, באופן שיבטיח אפקטיביות ופעולה תקינה ושמירה על החוק מצדם.

3. התוויית תוכנית מושכלת לגבי [אופן] המימון הממשלתי בכל התחומים.

4. לחימה בשחיתות וביסוס ערכי טוהר המידות והשקיפות, מניעת ניצול לרעה של כספי הציבור ועיצוב אסטרטגיה פלסטינית קולקטיבית לפיתוח המינהל.

שמונה: במישור חיזוק מערכת הערכים הפלסטינית

1. הממשלה מתחייבת לביסוס האחדות הלאומית, לשמור על שלום האזרחים, לבסס את ערכי הכבוד ההדדי, לאמץ שפת דיאלוג, לשים קץ לכל סוגי המתיחות והזעם ולהשכין תרבות של סובלנות, שמירת הדם הפלסטיני ואיסור הלחימה הפנימית.

2. הממשלה מדגישה את אחדות העם הפלסטיני ב’פנים’ וב’חוץ’.

3. הממשלה תפעל על מנת לבסס ולהעמיק את הפיוס הלאומי, היציבות הפנימית והטיפול בספיחי האירועים המצערים בכלים המתאימים, תוך כדי מחויבות של הממשלה [לכיבוד] עקרון ריבונות החוק ותוך כדי מתן הגנה לאזרח ולרכוש הפרטי והציבורי תוך [כיבוד] כל מחויבות הקשורה לכך. אני קורא לאחינו בני משפחות חללי האירועים המצערים להפגין סבלנות ושיקול דעת. אני מאשר בפניהם שאנו עומדים לצדם [ומזדהים עם] נפגעיהם וכאבם.

4. הממשלה מתחייבת להנציח את עקרון האזרחות באמצעות שוויון זכויות וחובות, שיוויון הזדמנויות וביסוס הצדק החברתי, ובמיוחד בתחום המינויים במיניסטריונים ובמוסדות השונים, ללא הפליה בזכויות הכלליות של כל בני המולדת וחיסול כל סוגי הפרוטקציה בהעסקת עובדים בתחום האזרחי והביטחוני.

5. הממשלה מדגישה כי היא מגנה על עקרון הפלורליזם הפוליטי, תומכת בפיתוח מערכת הבחירות, ההגנה על חירויות הכלל, ביסוס ערכי הדמוקרטיה, הגנה על זכויות האדם, ביסוס עקרון הצדק והשוויון, שמירת חופש העיתונות, חירות הדעה וחופש הביטוי, הזכות להבעת דעה שונה, זכויות האישה הפלסטינית, ומתחייבת לחילופי שלטון בדרכי שלום ולהשלים את הבחירות למועצות המקומיות בהקדם האפשרי.

6. הממשלה מתחייבת לבסס את השותפות הפוליטית ולעודד את כל הכוחות [הפוליטיים הפועלים] בזירה [הפלסטינית] לפתוח בדיאלוג רציני כדי לממש אותה [את השותפות].

7. [הממשלה מתחייבת] לתמוך במשפחות השהידים והאסירים ולהגיש להם סיוע, לשמור על [אורח] חייהם המכובד והנאצל ולספק את הצרכים המיוחדים להם הן נזקקות.

8. הממשלה מתחייבת לאפשר לאזרח הפלסטיני לחיות בכבוד, לספק [לו] את צרכי החיים, הטיפול הסוציאלי, צרכי הבריאות, ו[מתן שרותי] בריאות איכותיים, לטפל בתופעת העוני והאבטלה באמצעות יצירת מקומות עבודה, מיזמים של צמיחה ותוכניות ביטוח סוציאלי.

9. הממשלה תפעל לפתח את מנגנון החינוך ולשפר את מצבם של המורים, לעודד מחקר מדעי ולשמור על ניטרליות המנגנון החינוכי. כמו-כן, הממשלה תומכת בקידום לימודים אקדמיים באמצעות הקרן הלאומית.

10. [הממשלה מתחייבת] להתעניינות מקסימאלית בנוער ובפעילות הספורט הפלסטינית, לספק את צרכיה ולהשקיע מאמצים להרחבת התשתית הספורטיבית, ובכלל זאת להקים קרית ספורט, ולהמשיך את השותפויות עם גורמי חוץ כדי לבסס את מעמד פלסטין בארועי ספורט ערביים, אזוריים ובינלאומיים.

11. הממשלה תפקח על יישום החוק המיוחד לבעלי צרכים מיוחדים.

12. הגנה על זכויות האישה ומתן אפשרות בפניה להשתתף במערכת הפוליטית ובתהליך קבלת ההחלטות ולתרום לתהליך הבנייה [הלאומית] בכל המוסדות ובכל התחומים.

13. הממשלה תעודד ותתמוך בפעילות אזרחית וחברתית ובמוסדות החברה האזרחית.

תשע: הקשרים הבינלאומיים

הממשלה מדגישה את גאוותה בעומק [זיקתה] הערבית והאסלאמית והערכתה לסיוע הערבי והאסלאמי הפוליטי, הכלכלי והתקשורתי. הממשלה תקפיד לדבוק במילוי תפקידה בליגה הערבית ובארגון הועידה האסלאמית. אנו מייחלים לכך שהפסגה הערבית שתערך בריאצ’ בסוף החודש [מרץ 2007] תקבל החלטות הנוגעות לסיום המצור ותתמוך ותגן בהסכם מכה.

כמו-כן, הממשלה גאה בקשרים הבינלאומיים המגוונים שלה, שהועמקו על-ידי התמיכה הבינלאומית בעמנו ובזכויותיו הלגיטימיות. הממשלה תפעל על מנת ליצור קשרים טובים והדוקים עם מדינות העולם השונות, עם מוסדות בינלאומיים, ביניהם האומות המאוחדות ומועצת הביטחון, וארגונים אזוריים ובינלאומיים [שונים], כדי לסייע לעמנו להשיג את חירותו [ועצמאותו] ולתרום לחיזוק השלום והיציבות העולמית.

הממשלה מאשרת את מחויבותה למורשת הציוויליזציה המבוססת על פיוס, דו-קיום, דיאלוג בין התרבויות וכיבוד החוק הבינלאומי והחוק ההומאני הבינלאומי, דבר שעולה בקנה אחד עם ערכינו, מנהיגינו ומסורותינו השורשיים.

האיחוד האירופי הושיט עזרה רבה לעמנו הפלסטיני, ותמך בזכותו לחירות ועצמאות. כמו-כן, היו לו עמדות רציניות [שהתבטאו] בהפניית ביקורת על מדיניות הכיבוש, ובדרך זו פעלו גם רוסיה, סין ויפן ב[מסגרת] מדיניות החוץ שלהן לגבי הבעיה הפלסטינית.

מכאן, שהממשלה מעוניינת לקיים קשרים הדוקים עם האיחוד האירופי, הפדרציה הרוסית, סין העממית, יפן, הודו ומדינות אמריקה הלטינית. אנו מצפים מהן לנקוט צעדים אקטיביים להסרת המצור מעל עמנו והפעלת לחץ על שלטונות הכיבוש לשם הפסקת המצור וכיבוד זכויות האדם כפי שמצויין במפורש במסמכים הבינלאומיים, ולשם נסיגת הכיבוש מאדמתנו הכבושה והפסקת הפעולות התוקפניות החוזרות ונשנות נגד עמנו. כמו-כן, הממשלה תשקוד על פיתוח הקשרים עם המדינות החברות באופן קבוע במועצת הביטחון.

הממשלה קוראת לממשל האמריקני לבחון מחדש את עמדותיו כלפי הבעיה הפלסטינית ולכבד את בחירתו של העם הפלסטיני, באופן שמתגלם בממשלת האחדות הלאומית. [כמו-כן היא קוראת לממשל האמריקני] להפסיק את מדיניות המוסר הכפול. עם זאת, הממשלה מצפה לקיים קשרים טובים בין העם הפלסטיני לעם האמריקאי.

חזרה


1 הג’האד האסלאמי בפלסטין, שאינו מיוצג במועצה המחוקקת (הוא לא השתתף בבחירות), אינו מחויב לתמיכה בממשלה החדשה ולמצעה . צפוי כי הוא (וארגוני טרור אחרים) ימשיכו במאמצים לבצע פיגועים, כולל ירי רקטות ופיגועי התאבדות. דובר מטעם הג’האד האסלאמי בפלסטין דאוד שהאב ציין כי לארגון יש הסתייגויות רבות מקווי היסוד של הממשלה החדשה אולם הוא יבחן עמדתו כלפיה בראש ובראשונה על סמך הסיוע והחיזוק שהיא תעניק ל’התנגדות’. מדבריו ברור כי אין בדעת ארגונו להפסיק את פעילות הטרור (טלוויזיית אלאקצא, 17 במרץ). יצוין כי בימים שחלפו מאז הקמת הממשלה בוצעו כבר כמה פיגועים מרצועת עזה (ירי רקטות לעבר ישראל וירי צלף פלסטיני לעבר מסוף הדלקים באזור קיבוץ נחל עוז שהביא לפציעת אזרח ישראלי).

2 פתחי חמאד, חבר המועצה המחוקקת מטעם חמא"ס, הבהיר בתוכנית ששודרה בערוץ האיראני בערבית ("אלעאלם") :" אנו רוצים את פלסטין ‘מהים עד הנהר’, ואם לא נצליח לשחררה בתקופה הזו, אז הדורות הבאים, בעזרת אללה, יגשימו זאת …" (טלוויזיית אלעאלם, 18 במרץ).

3 "המועצה הלאומית הפלסטינית החדשה" הינה גוף שעדיין לא הוקם. ניתן יהיה להקימו רק לאחר שיושג הסכם על כניסת חמא"ס לאש"פ ושינוי צביונו של אש"פ. נושא הקמת אש"פ חדש בו ישולב חמא"ס עומד על הפרק מאז הסכם קהיר (מרץ 2005) וניתן להניח כי עוד ארוכה הדרך עד שיושג הסכם בעניין זה (למרות שקווי היסוד של הממשלה החדשה קוראים להאצת יישום "הסכם קהיר" מתוך עניינה של החמא"ס להשתלט עליו בסופו של דבר).

4 "מקור ממשלתי" פלסטיני מסר לכתב רדיו ה- BBC בעזה כי הממשלה החדשה החליטה לשלוח את שרי החוץ והאוצר לארה"ב כדי לנסות ולשכנע את וושינגטון לשתף פעולה עם ממשלת האחדות (רדיו ה- BBC , 18 במרץ).

5 ערב השבעת ממשלת האחדות (16-15 מרץ) התחוללו התנגשויות בין פתח לחמא"ס ואירועי אנרכיה ברצועה ובכלל זה: ירי לעבר שיירתו של מנהל אונר"א בעזה, חטיפת בנו של מנכ"ל רשות המקרקעין, הריגת איש המודיעין הצבאי מירי אלמונים וחטיפת שלושה פעילי חמא"ס ע"י פעילי פת"ח. ביום ההשבעה (17 במרץ) אירעו ברצועת עזה מקרי חטיפה ועימותים אלימים במסגרת סכסוכי חמולות.

6 כפי שפורסמה באתר האינטרנט של החמא"ס Palestine-info .

8 סדר הופעתם של השרים הינו על פי סדר הופעתם ברשימות שהתפרסמו באתרי האינטרנט של החמא"ס.

9 סמיר אבו עישה הכחיש את הידיעה לפיה הוא מועמד לתיק מטעם החמא"ס וטען כי הוא מועמד עצמאי (סוכנות הידיעות מען, 16 במרץ).

10 אגודת צדקה גדולה של ה"חמא"ס" באלבירה נסגרה ע"י "הרשות הפלסטינית" בדצמבר 2001 אך שבה לפעול לאחר זמן קצר פעילותה מתמקדת בתחום החינוכי – הפעלת רשת גדולה של מוסדות חינוך מגני ילדים ועד בית ספר תיכון. במוסדות החינוך הללו המזוהים עם ה"חמא"ס" מתחנכים הצעירים ברוח האסלאם הקיצוני וסופגים מסרי שנאה לישראל ועידוד לטרור.

11 המנגנון המבצעי -טרוריסטי של התנועה שפעל לפני הקמת הרשות הפלסטינית.

13 שר ללא תיק

14 על בסיס נוסח קווי היסוד כפי שהתפרסמו באתר האינטרנט של החמא"ס "פלסטין-אינפו" ב-17 במרץ 2007.

15 הדבר אינו מקרי. מחמוד אלזהאר, שר החוץ בממשלת חמא"ס היוצאת הסביר בנאומו בישיבת המועצה המחוקקת במהלכה זכתה הממשלה החדשה בהצבעת אמון כי החמא"ס מתנגדת למונח "גבולות קבועים", משום "שמשמעות הדבר היא הכרה במדינת ישראל" (טלוויזיה פלסטינית, 17 במרץ).

16 זוהי הקצנה לעומת "מסמך האסירים", אחד המסמכים עליהם מתבססים קווי היסוד של הממשלה החדשה. סעיף 3 ב"מסמך האסירים" מדגיש אמנם כי "לעם הפלסטיני הזכות להתנגדות ["מקאומה"] ולדבקות באופציית ההתנגדות בכל האמצעים". ברם, בהמשכו של אותו סעיף נאמר כי "יש למקד את ההתנגדות בשטחים שנכבשו בשנת 1967… לצד המשך ההתנגדות עממית-ציבורית נגד הכיבוש בכל צורותיו…" עניין מיקוד ה"התנגדות" לשטחים שכבשה ישראל ב-1967 הושמט בקווי היסוד של ממשלת האחדות והתקבלה האסטרטגיה של החמא"ס הגורסת המשך הטרור בכל צורותיו גם בשטחי ישראל שלפני 1967 .

17 נושא זה של "זכות ההתנגדות" הודגש גם בנאומו של אסמאעיל הניה בפני המועצה המחוקקת בו הציג את ממשלת האחדות וכינה אותה "[ממשלת] התנגדות נגד הכיבוש הישראלי". בעקבות הצבעת האמון פרסמה תנועת החמא"ס הודעה באתר האינטרנט שלה בה קראה לממשלת האחדות "לעשות כל מאמץ לאמץ את אופציית ההתנגדות לכיבוש ולהעניק להתנגדות את כל הסיוע על מנת להתמודד עם התוקפנות הציונית הבלתי פוסקת…" (אתר האינטרנט של החמא"ס, 18 במרץ)

18 בנאומו במועצה המחוקקת בה זכתה הממשלה להצבעת אמון הדגיש אסמאעיל הניה כי חמא"ס לא הציעה הפסקת אש [הדנה], גם לא בתמורה לנסיגה ישראלית לקווי 1967 . לדבריו "ההרגעה עליה דובר באה בד בבד עם הדיבור על שמירה על ההתנגדות" ובכל מקרה היא תלויה בהיענות ישראלית לדרישות הפלסטיניות בתמורה להרגעה (הטלוויזיה הפלסטינית, 17 במרץ).

19 אבו מאזן פרסם ב-18 במרץ צו נשיאותי המורה על הקמתה מחדש של המועצה לביטחון לאומי כמו כן פורסם צו הממנה את מחמד דחלאן כיועצו של אבו מאזן לענייני ביטחון לאומי. דחלאן ישמש גם כמזכיר המועצה לביטחון לאומי.

20 על בסיס המסמך המקורי כפי שהתפרסם באתר החמא"ס "פלסטין אינפו", 17 במרץ 2007.

לראש העמוד