תופעת מעצרם ושחרורם המהיר של פעילי טרור: מדיניות “הדלת המסתובבת” בתקופת יאסר ערפאת


1. לאחרונה נחשף כי הרשות הפלסטינית שיחררה שלושה מחבלים שהתכוונו להתנקש בחיי ראש ממשלת ישראל בעת ביקורו ביריחו בסוף יוני 2007. השלושה, חברי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ופת"חתנזים, שוחררו לאחר מספר חודשי מעצר למרות שבחקירתם הודו כי תכננו לבצע ירי על שיירת ראש הממשלה. שניים מבין השלושה נעצרו לאחרונה מחדש ע"י מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בעקבות מחאותיה של ישראל. 1

2. ישראל מחתה בפני הרשות הפלסטינית ובפני ארה"ב במספר ערוצים על שחרורם המהיר של המחבלים, שיש בו משום חזרה למדיניות "הדלת המסתובבת", שננקטה בעיצומה של מערכת הטרור הפלסטינית (האנתיפאדה השנייה) בתקופת יאסר ערפאת. במסגרת מדיניות זאת נהגו מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לעצור פעילי טרור על מנת להציג בפני ישראל וארה"ב חזות מדומה של עיסוק בסיכול אמיתי של פעולות טרור. חלק ניכר מהעצורים הללו שוחררו לאחר זמן קצר ולאחר חקירה שטחית מבלי שסוכלו באופן מלא הכנותיהם לביצוע פיגועי טרור.

3. דוגמא מובהקת למדיניות הדלת המסתובבת ניתן למצוא במסמך שלל שנתפס במבצע "חומת מגן" (2002) ונותח ע"י מרכז המידע בלקט מידע שכותרתו: "שחרור 27 עצורים חברי החמא"ס והג’האד האסלאמי" (ספטמבר 2002). 2 המסמך עוסק בשחרור פעילי טרור מבצעיים, שנעצרו ע"י הרשות הפלסטינית, כולל כאלו שהיו מעורבים בפיגועי התאבדות, ייצור מטעני חבלה ורקטות והנחת מטענים. בדיקת שמות המשוחררים העלתה כי לפחות חלקם חזרו לפעילות מבצעית והיו מעורבים בתכנון, באכוונה ובביצוע של פיגועי טרור רצחניים שהגיעו לשיאם במרץ 2002 ועמדו ברקע מבצע "חומת מגן" 3.


1 פירוט ראו: "הרשות הפלסטינית שחררה (ועצרה מחדש) מחבלים שתכננו להתנקש בחיי ראש ממשלת ישראל בעת שעמד לבקר ביריחו (סוף יוני 2007)" (22 באוקטובר 2007).

2 דוגמא ראו לקט מידע: שחרור 27 עצורים חברי ה-"חמא"ס" וה"ג’האד האסלאמי" (ספטמבר 2002)

3 דוגמא נוספת למדיניות "הדלת המסתובבת" ראו לקט מידע: "בית לחם כמוקד לפגועי טרור" (1 בפברואר 2004). בלקט מידע זה מנותח כיצד נהגו מנגנוני הביטחון הפלסטינים באזור בית לחם לשחרר פעילי טרור לאחר "טיפול" שטחי, גם כאשר נחשפה בעת חקירתם מעורבותם בפעולות טרור. חלק מהעצורים היו גם פעילי מנגנוני הביטחון הפלסטינים נוסף על היותם פעילים בארגוני הטרור.

לראש העמוד