טרור ואינטרנט: דו”ח של הסנאט האמריקאי מנתח את השימוש הנרחב שעושה ארגון אלקאעדה באינטרנט במסגרת המלחמה על התודעה שהוא מנהל.

חזית ההסברה האסלאמית העולמית

חזית ההסברה האסלאמית העולמית

Senate Report

Senate Report

1 ביולי, Palestine-info

1 ביולי, Palestine-info

ילדים משחקים בשדרות

ילדים משחקים בשדרות

פיגוע נגד הכוחות האמריקניים בעיראק

פיגוע נגד הכוחות האמריקניים בעיראק

אדם ע'דאן

אדם ע'דאן

אדם ע'דאן

אדם ע'דאן

DITRY KUFFAR

DITRY KUFFAR

1 ביולי, Palestine-info

1 ביולי, Palestine-info

ילדים משחקים בשדרות

ילדים משחקים בשדרות

הוראות לייצור רקטות

הוראות לייצור רקטות


חזית ההסברה האסלאמית העולמית

כרזה של “חזית ההסברה האסלאמית העולמית”, גוף הסברה של אלקאעדה, שהתפרסמה באתר הפורומים האסלאמי “מכתוב”, שאינו מזוהה עם אלקאעדה (18 באפריל 2008). בכרזה נכתב: “מדינת האסלאם נותרת [על כנה], מפני שהיא הוקמה על גולגולות הצלבנים והכופרים”

כללי

1. ארגון אלקאעדה , וארגוני טרור נוספים בעלי אופי אסלאמי רדיקלי, במזה"ת וברחבי העולם, הצליחו לנצל לצרכיהם את המהפכה התקשורתית של העשור האחרון. ארגוני הטרור הללו, עושים שימוש מאסיבי בכלי התקשורת, בעיקר באינטרנט ובטלוויזיה, לצורכי המלחמה על התודעה, המתנהלת במקביל ללחימה בשטח. באמצעות תשתית מגוונת של אתרי אינטרנט וכלי תקשורת נוספים העומדים לרשותם, הם מפיצים את האידיאולוגיה והמסרים הפוליטיים שלהם, יוצרים עניין ציבורי בפעילותם, ומנסים להביא להגברת האהדה והתמיכה למניעיהם.

2. בעידן הנוכחי משמש האינטרנט כלי נשק חשוב עבור אלקאעדה, ועבור ארגוני טרור נוספים בעלי אופי אסלאמי רדיקאלי לא פחות מהקלצ’ניקוב, הרקטה או מטען הצד. ארגוני הטרור הללו עושים איפוא באינטרנט שימוש נרחב, הן במסגרת המלחמה האינטנסיבית על התודעה והן לקידום צרכים מבצעיים: קיום קשר בין ארגוני הטרור לבין התשתיות המבצעיות שלהם, שפעמים רבות מפרידים ביניהם מרחבים גיאוגרפיים ניכרים; העברת ידע מבצעי, למשל ייצור חומרי נפץ ובניית רקטות ארטילריות; איסוף תרומות ישירות או באמצעות קרנות הצדקה האסלאמיות הקשורות לארגוני הטרור השונים. שימושים אלו מתוארים בהרחבה בדו"ח של הסנאט האמריקאי (ושינותח בהמשך) ובלקטי מידע שפורסמו בשנים האחרונות ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור 2.

3. באמצעות השימוש באינטרנט יכולים אלקאעדה וארגוני הטרור האחרים, לדלג מעל מחסומים גיאוגראפיים ולחמוק בקלות יחסית מהקשיים שעורמות בפניהם הממשלות השונות. זאת תוך היתלות בחוק חופש הביטוי (התיקון הראשון בחוקת ארה"ב) ובעיקרון המקובל בקרב דעת הקהל העולמית שאין להטיל צנזורה על האינטרנט ותוך ניצול חוסר המעש של התמודדות מדינות המערב עם תופעת ניצול האינטרנט ע"י ארגוני הטרור. על רקע זה נותר האינטרנט אמצעי התקשורת העיקרי בו מופצים כמעט באין מפריע חומר אידיאולוגי של האסלאם הרדיקלי המטיף לשנאה, לאלימות ולטרור בצד הנחיות מבצעיות לתשתיות הטרור ברחבי העולם.

דו"ח הסנאט האמריקאי אודות השימוש הרב שעושה ארגון אלקאעדה באינטרנט

4. ב-8 במאי 2008 פרסמה הועדה לביטחון פנים ולענייני ממשל של הסנאט דו"ח שכותרתו:

" Violent Islamist Extremism, The Internet, and the Homegrown Terrorist Threat " הדו"ח עוסק בשימוש הרב שעושים באינטרנט ארגון אלקאעדה, גורמי הג’האד העולמי וגופים המזוהים עם האסלאם הרדיקלי ומזהיר מפני הסכנות הגלומות בחשיפת אזרחים אמריקאים לאתרי האינטרנט של אלקאעדה (הנוסח המלא של הדו"ח מצוי באתר האינטרנט של הסנאט) 3. סכנות אלו אורבות גם למדינות אחרות על רקע התופעה של צמיחת טרוריסטים "מתוצרת בית" (" Homegrown Terrorists ") במדינות רבות, אשר קבלו השראה מהאידיאולוגיה האלימה של האסלאם הרדיקאלי המופצת באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת נוספים.

Senate Report
עמוד השער של דו"ח הסנאט

5. הדו"ח מבהיר כי לאלקאעדה ולאסלאם הרדיקאלי מערכת תקשורתית ענפה , המוכוונת ע"י ועדת התקשורת של הארגון, העושה שימוש נרחב באינטרנט הן ישירות והן באמצעות אתרים אסלאמיסטיים שאינם שייכים לאלקאעדה (על פי הדו"ח המדובר באלפי אתרים אסלאמיסטיים). לאלקאעדה ארבעה מרכזי תקשורת עיקריים המפיקים את המסרים המופצים על ידם באינטרנט ( production centers ):

א. אלסחאב (העננים) – הקשור להנהגה הבכירה של הארגון . מרכז תקשורת זה מפיץ, בין השאר, את הקלטות של אסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה ושל אימן אלז’ואהרי סגנו.

ב. אלפרקאן (שמשמעותו היא ההבחנה בין האמת לשקר, הישועה, ההוכחה, הגילוי האלוהי. מדובר בכינוי נפוץ לקוראן) – שייך לאלקאעדה בעיראק .

ג. אללג’נה אלאעלאמיה (ועד ההסברה) – גוף ההסברה של הארגון בצפון אפריקה .

ד. צות אלג’האד (קול הג’האד) – קשור לאלקאעדה בחצי האי ערב .

6. מרכזי התקשורת הללו מפיצים מידע מגוון, חדשותי ואידיאולוגי: עדכונים ומסרים רשמיים אודות פעילות אלקאעדה; סרטונים אודות פיגועים של אלקאעדה וגורמי הג’האד העולמי; מאגרי תמונות, שירים, תרגומים, אנימציות ועיצובים גראפיים; כתבי עת מקוונים, ואפילו שירה. יש לציין כי בנוסף למרכזים הללו קיימים גופים נוספים המסייעים להסברה של ארגון אלקאעדה, הגם שהם אינם מזוהים עימו ישירות 4.

1 ביולי, Palestine-info

  ילדים משחקים בשדרות

קלטת של אימן אלט’ואהרי שהופץ על-ידי אלסחאב, מרכז תקשורת הקשור להנהגת אלקאעדה

 

קלטת של בן לאדן שהופקה והופצה על- ידי אלסחאב, מרכז תקשורת הקשור להנהגת אלקאעדה


כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולארי אלג’זירה בליווי דברי תמיכה באלקאעדה (פורסם ב-15 בספטמבר 2007). בכרזה נכתב: "הננו לפקודתך, אבו עמר אלבע’דאדי [מנהיג ‘המדינה האסלאמית של עיראק’, קרי מנהיג אלקאעדה בעיראק]; הננו לפקודתך, המדינה האסלאמית של עיראק" 5

7. הדו"ח מציין כי הגולשים לאתרי האינטרנט של אלקאעדה עלולים לעבור תהליך רדיקליזציה אסלאמית ובהמשך ליצור קשרים עם פעילי האסלאם הרדיקלי ברחבי העולם ולהצטרף לפעילות מבצעית או לגיוס כספים, תוך שמירה על מידה רבה של אנונימיות. בדו"ח מפורטים ארבעה שלבים האופייניים לתהליך רדיקאליזציה אסלאמי, שאותו עלול לעבור גולש אנונימי באתרי האינטרנט של אלקאעדה, כפי שאופיינו במחקר שנעשה על-ידי מחלקת המשטרה של ניו-יורק ( NYPD ). השלבים הללו הם:

א. שלב טרום הרדיקאליזציה- ( Pre-Radicalization )- השלב שלפני החשיפה לאידיאולוגיה האסלאמית רדיקאלית באתרי האינטרנט .

ב. שלב אובדן ההזדהות ( Self-Identification ) – השלב שבו הגולשים מתרחקים בהדרגה מזהותם הקודמת ומתחילים לאמץ לעצמם את האידיאולוגיה האסלאמית רדיקאלית.

ג. שלב האינדוקטרינציה ( Indoctrination ) – שלב שבו עובר הגולש תהליך של חינוך מחדש (או "שטיפת מוח") במהלכה הוא מזדהה עם האידיאולוגיה החדשה ללא עוררין.

ד. שלב הג’האדיזציה ( Jihadization )- שלב אימוץ האידיאולוגיה הג’האדיסטית הרדיקלית, העלול להוביל את הגולש להפוך ללוחם ג’האד ולהיות מעורב בפיגועי טרור.

8. על-פי הדו"ח, לאינטרנט תפקיד חשוב בכל ארבעת השלבים בתהליך הרדיקליזציה והתעצבות הזהות העצמית החדשה, תהליך זה המתרחש, בין השאר, בארצות-הברית והמוצאת ביטויה בנכונות הולכת וגוברת של אזרחים אמריקאים להשתתף בפעילות טרור על רקע מניעים בעלי אופי אסלאמי רדיקלי 6.

9. להלן כמה תובנות נוספות שמביא הדו"ח בנוגע לתרומת האינטרנט לתהליך הרדיקאליזציה האסלאמית הנ"ל:

א. עידוד לפעולות טרור : בדו"ח מספר דוגמאות למקרים שבהם תכננו אזרחים אמריקאים פיגועי טרור בארצות הברית בעקבות תהליך רדיקאליזציה אסלאמית ג’האדיסטית שעברו, שבו מילא האינטרנט תפקיד מרכזי. הדו"ח מדגיש כי גם במקרים שבהם לא ניתנה למתכנני פיגועים בעלי אידיאולוגיה אסלאמית רדיקלית הוראה מפורשת מארגון אלקאעדה לבצע פיגוע, התכנים המופיעים באתרים האסלאמיים, הכוללים הצדקה של ביצוע פיגועים נגד יעדים מערביים, היווה מקור השראה למתכנני הפיגועים לכן מהווה האינטרנט פלטפורמה אידיאולוגית מוצקה לגיבוש רעיונות אסלאמיים רדיקאליים המובילים לאלימות ולטרור.

פיגוע נגד הכוחות האמריקניים בעיראק
מתוך סרטון שהופק על-ידי אלפרקאן (גוף ההסברה של אלקאעדה בעיראק) ובו מונצח פיגוע נגד הכוחות האמריקניים בעיראק.

מתוך אתר הפורומים של אלג’זירה (עודכן באתר בתאריך 15 בספטמבר 2007) 7

ב. אופי המסרים התורמים לרדיקליזציה ולמעורבות בטרור נגד המערב : הדו"ח מציין כי אתרי האסלאם הרדיקאלי גדושים ברטוריקה אנטי-מערבית. רטוריקה זאת מתבססת על מספר מסרים בולטים: המערב נלחם באסלאם; המוסלמים חייבים להגן על דתם ולכך הצדקה הלכתית; על כן יש לעשות שימוש באלימות כדי להגן על האסלאם מפני אויביו.

ג. בתי ספר וירטואליים: הדו"ח מציין כי אתרי האינטרנט של גורמים אסלאמיים רדיקאליים הפכו למעין בתי ספר (מדרסות) וירטואליים "חומרי הלימוד" הינם ספרים אסלאמיים רדיקאליים, כולל של ראשי אלקאעדה, המהווים מקור השראה למבצעי פיגועים. עדות לכך נמצאת בדו"ח של הצבא האמריקאי ממאי 2007, שבו עולה כי במחשבי מבצעי הפיגוע בתחנות רכבת במדריד (במרץ 2004, במהלכו נהרגו 191 בני אדם) נמצאו כ-50 ספרים של אידיאולוגים אסלאמיים רדיקאליים , שהורדו מהאינטרנט, והיוו עבור הטרוריסטים הללו מקור השראה.

ד. מחנות אימונים וירטואליים : הדו"ח מציין כי האינטרנט משמש מעין תחליף וירטואלי למחנות אימונים עבור התנועות האסלאמיות הרדיקליות: דרכו הם מעבירים ידע מבצעי מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו, מפיצים את האידיאולוגיה שלהם בקלות ומכשירים פעילים חדשים ברמה האידיאולוגית והמבצעית. על רקע זה ניתן לומר כי האינטרנט החליף את מחנות האימונים באפגניסטאן, והפך את העולם כולו למחנה אימונים וירטואלי אחד גדול.

ה. ארה"ב ומדינות דוברות אנגלית כיעד מועדף : על פי הדו"ח בשנה האחרונה קיבל ארגון אלקאעדה החלטה להרחיב את היקף הפירסומים בשפה האנגלית (הן חומרים מקוריים באנגלית והן תרגומים מערבית לאנגלית) , כדי לפנות ישירות לקהלים דוברי אנגלית . אליו מתקיימת לעיתים פנייה ישירה . דוגמא מובהקת לכך, היא הקלטת של בן לאדן מ-8 בספטמבר 2007, תחת הכותרת "מסר לאומה האמריקאית" בה הוא פונה ישירות לקהל היעד שלו. בעקבות הקלטת הזו, פרסם אימן אלט’ואהרי קלטת וידאו בשפה האנגלית שפנתה לקהל האמריקני.

ו. שיפור הקשר עם קהלי היעד : בדצמבר 2007 התקיימה פעילות אינטראקטיבית ראשונה מסוגה של אלקאעדה, במהלכה ביקש אימן אלט’ואהרי, סגנו של בן לאדן, בקלטת וידאו שהופצה בין השאר באינטרנט, שיועברו לו שאלות בפורומים אסלאמיים. ב-2 באפריל 2008 ענה אלט’ואהרי באריכות על חלק מהשאלות. מדובר ב התפתחות מגמה המאפשרת קשר ישיר ובלתי אמצעי בין הנהגת הארגון לבין גולשי האינטרנט ברחבי העולם.

ז. מסגדים וירטואליים: לפי הדו"ח פעילי האסלאם הרדיקאלי פעילים מאד בפורומים ובצ’טים, שהפכו עבורם תחליף וירטואלי להתכנסויות במסגדים ובמרכזים קהילתיים, שבחלקם הם נתקלים בהתנגדות למסרים הקיצוניים שלהם. בדרך כלל מדובר ב גולשים צעירים , ו ניכרת עלייה מתמדת במספר הנשים המשתתפות בפורומים ובצ’טים . חשוב לציין כי הצ’טים מאפשרים רקימת קשרים אישיים בין פעילי טרור אסלאמיים היכולים להחליף ביניהם אימיילים ומספרי סלולאר ולהמשיך את הקשר ביניהם מחוץ לאינטרנט.

אדם ע'דאן

אדם ע'דאן
אדם ע’דאן – יהודי אמריקני שהתאסלם הנחשב לדובר ראשי של אלקאעדה בפני קהל היעד האמריקני

והמבוקש ע"י השלטונות האמריקאים הואיל והואשם שלא בפניו בבגידה. 8

10. הדו"ח מציין כי קיימים גם אתרי אינטרנט המזוהים עם אלקאעדה, המכוונים לבני הנוער , במטרה לגייס צעירים ברחבי העולם לתנועה האסלאמית האלימה. אחד הגופים הותיקים שמפיצים אידיאולוגיה אסלאמית רדיקאלית המטיפה לאלימות היא "חזית ההסברה האסלאמית העולמית" (באנגלית -" GLOBAL ISLAMIC MEDIA FRONT " ( GIMF ). 9 החומר המופץ ע"י אתרי האינטרנט הללו, משמש מקור להשראה פעילות אלימה במיוחד בקרב צעירים. דוגמה לכך הופיעה בשיר ראפ שהופץ באוגוסט 2007, שנקרא " DITRY KUFFAR " (קרי, כופרים מלוכלכים) שהורד על-ידי מיליוני גולשים ברחבי העולם. בקליפ השיר, המושר בשפה האנגלית, ישנם דברי שבח לבן לאדן, לחמא"ס ולחזבאללה, ובו מופיע הראפר המוסלמי רעול פנים כשהוא נושא רובה וקוראן ומשתלח בנשיא ארה"ב בוש ובראש ממשלת בריטניה דאז טוני בלייר.

DITRY KUFFAR
מתוך סרטון שיר הראפ " DITRY KUFFAR "

נקודות תורפה בדו"ח הסנאט

11. דו"ח הסנאט מצביע על מספר מקרים בהם תכננו אזרחים אמריקאים פיגועי טרור בעקבות תהליך רדיקאליזציה אסלאמית, בו מילא האינטרנט תפקיד מרכזי. אולם אין בדו"ח ניתוח מעמיק המסביר מדוע אזרחים אמריקאים נקלעים לתהליך אובדן זהות, מדוע המסרים האסלאמיים הרדיקאליים באינטרנט משכנעים אותם, מי הם אותם אזרחים המהווים פוטנציאל לתהליך הראדיקליזציה והג’האדיזציה וכיצד ניתן להתמודד במישור החינוכי והחברתי עם תופעה זו. הדו"ח גם אינו מצביע על צעדים אופרטיביים הנדרשים למאבק נגד השימוש שעושים אלקאעדה וארגוני טרור נוספים בעלי אופי אסלאמי רדיקאלי באתרי האינטרנט (פעמים רבות תוך הסתייעות בחברות אינטרנט מערביות, כולל אמריקאיות). 10

 נקודות דמיון ושוני בין אתרי האינטרנט של אלקאעדה לבין לבין אלו של חזבאללה וחמא"ס

12. חמא"ס וחזבאללה, הינם ארגוני טרור בעלי אופי אסלאמי רדיקאלי, סוני ושיעי (בהתאמה), אשר השכילו גם הם לנצל את מהפכת האינטרנט לצורכי המלחמה על התודעה, אף כי בהיקף קטן יותר מזה של אלקעאדה. שניהם הקימו בעשור האחרון תשתית אינטרנט נרחבת, על בסיס מדיניות הסברתית-תעמולתית-מבצעית אחידה, תוך השקעת משאבים רבים ושדרוג מתמיד של האתרים. במקביל הם הקימו תחנות טלוויזיה לווייניות (אלמנאר ע"י חזבאללה ואלאקצא ע"י חמא"ס) שיחד עם האינטרנט מהווים את ראש החץ של המלחמה על התודעה. יצוין כי גם מרכז המידע למודיעין ולטרור במל"מ עוקב מזה שנים אחר ה"אימפריה התקשורתית" של הארגונים הללו. ובאתר האינטרנט שלו נמצא מידע רב אודותיה ואודות המדינות והחברות המסייעות לה.

13. תפיסה גלובאלית של קהלי היעד : למרות שחזבאללה וחמא"ס הינם ארגוני טרור אסלאמיים בעלי אופי לבנוני (חזבאללה) ופלסטיני (חמא"ס), האידיאולוגיה שלהם מכוונת לקהלי יעד ברחבי העולם. כפועל יצא מכך גם תשתית האינטרנט שלהם (כמו גם ערוצי הטלוויזיה) מכוונים לקהלי יעד רחבים בעולם הערבי מוסלמי, במזרח התיכון ובעולם כולו , ולא רק לקהל היעד הלבנוני או הפלסטיני במסגרת זאת:

א. תשתית האינטרנט של חזבאללה כוללת כ 20-15 אתרים בחמש שפות: ערבית (עדיפות ראשונה), אנגלית (עדיפות שנייה), צרפתית, פרסית ועברית (עדיפות שלישית). כמו כן קיימים בלוגים של תומכי הארגון ברחבי העולם, למשל בדרום אמריקה, שאינם שייכים לחזבאללה אולם מזדהים עם הארגון.

ב. תשתית האינטרנט של חמא"ס כוללת למעלה מ-20 אתרים בשמונה שפות : ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית, אורדו, מלאית ותורכית. בעוד שחזבאללה השיעי עוין ביסודו את אלקאעדה, מופיעים מידי פעם באתרי חמא"ס דברי תמיכה בבן לאדן ובגורמי טרור אסלאמיים רדיקאליים ברחבי העולם. מנגד ארגון אלקאעדה, במיוחד לאחרונה, מפגין עוינות לחזבאללה בכלל ולחסן נצראללה בפרט, בעוד שהיחס של אלקאעדה לחמא"ס נע בין אהדה לביקורתיות.

כרזה שהופיעה בפורום של חמא"ס – דברי תמיכה באלקאעדה (עודכן באתר ב-29 במאי 2007). בכרזה שבה מופעים אסאמה בן לאדן, אבו מצעב אלזרקאוי ופעיל אלקאעדה האוחז במטול אר.פי.ג’י ובקוראן נכתב: "שורש ההשפלה לא יושמד כליל, אלא באמצעות מטר העופרת. האדם בן החורין לא יטיל את [אחריות] המנהיגות על כל כופר ופורק עול. בהעדר הקזת הדם לא תמחה אות הקלון מהמצח" 11

14. כמו אלקאעדה, כך גם חמא"ס וחזבאללה מרבים להפיץ באמצעות האינטרנט אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקאלית בעלת אופי אנטי-מערבי מובהק . אצל שלושתם קיימת הטפה לטרור ואלימות (ראו להלן) אולם קיים שוני באופי האסלאם הרדיקאלי של השלושה: חמא"ס הינה בעלת אידיאולוגיה סונית רדיקאלית, מבית מדרשם של "האחים המוסלמים", השזורה בסממני לאומיות פלסטינית 12; חזבאללה הינו בעל אידיאולוגיה שיעית רדיקלית מבית מדרשו של האמאם ח’מיני ועל פי תפיסת העולם של המשטר האיראני ושזורה לרוב בסממנים איראניים 13; אלקאעדה הינו בעל אידיאולוגיה סונית-רדיקאלית שאינה מתמקדת במדינה מסוימת אלא פועלת בזירה הגלובאלית כפי שגובשה ע"י אוסאמה בן לאדן ותומכיו בעשורים האחרונים.

15. אתרי חזבאללה וחמא"ס, כמו אתרי אלקאעדה מטיפים לטרור ולאלימות, מצדיקים אותם מבחינה הלכתית אסלאמית (סונית או שיעית), ומשתמשים באינטרנט לצרכים המבצעיים של פעילותם הטרוריסטית (כגון העברת ידע, גיוס תרומות). אולם היעד לטרור של אתרי חזבאללה וחמא"ס הינו ישראל , הגם שחמא"ס מזדהה לא אחת עם פעילות האסלאם הרדיקלי ברחבי העולם. אתרי אלקאעדה הינם, מהבחינה המבצעית, בעלי אופק מבצעי רחב הרבה יותר המכוון נגד ארה"ב, המערב, ישראל העם היהודי ומשטרים ערביים ומוסלמים המשתפים פעולה עם ארה"ב.

16. חזבאללה וחמא"ס, כמו אלקאעדה, עושים מאמץ רב לרתום את הטכנולוגיה המערבית המתקדמת לצרכיהם. במסגרת המלחמה על התודעה. באתרי האינטרנט שלהם ניתן להאזין גם לטלוויזיה ולרדיו, להוריד קבצים של ספרות אסלאמית, ולקרוא עיתונים וכתבי עת. כל זאת תוך עקיפת המגבלות המוטלות על חזבאללה וחמא"ס ע"י ארה"ב ובמידה פחותה גם ע"י מדינות אירופה.חזבאללה וחמא"ס, כמו אלקאעדה מסתייעים בחברות מערביות, מזרח אירופאיות. חברות מדרום מזרח אסיה, חברות איראניות וסוריות, ועוד. בו בזמן שוללים אלקאעדה חזבאללה וחמא"ס את מסרי המערב המופצים באמצעות האינטרנט (דמוקרטיה, חופש ביטוי, שוויון האישה ועוד). הדבר בא לידי ביטוי בהטלת צנזורה ע"י חמא"ס על אתרי אינטרנט ברצועת עזה ובמגבלות קשות שמטילה איראן, מעניקת החסות לחזבאללה, על הגישה לאתרי אינטרנט בשטחה.

1 ביולי, Palestine-info

  ילדים משחקים בשדרות

גיוס כספים באמצעות האינטרנט ע"י חזבאללה. מימין: אתר האינטרנט "ועד" ובו קריאה לתרום כספים ל"רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית".משמאל: עלון מטעם "רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית" שנמצא בדרום לבנון במלחמת לבנון השנייה. המסר המרכזי באיור של כריכת העלון: התרומות נועדו לרכישת נשק המיועד להשמדת ישראל 14.

הוראות לייצור רקטות
העברת ידע מבצעי באמצעות האינטרנט ע"י חמא"ס: הוראות לייצור רקטות שפורסמו
בפורום הגולשים של חמא"ס/גדודי עז אלדין אלקסאם (1 במאי, 2007)

נספח א’

מבחר לקטי מידע שהוציא מרכז המידע למודיעין ולטרור אודות השימוש שעושים ארגוני הטרור באינטרנט 

1. טרור ואינטרנט: חמא"ס שידרגה לאחרונה את אתר האינטרנט של גדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית-טרוריסטית שלה. שידרוג האתר, המפיץ מידע ותעמולה המסיתים לשנאה, אלימות וטרור נגד ישראל, ממחיש את החשיבות הרבה שחמא"ס מייחסת לתשתית הרחבה של אתרי האינטרנט שברשותה, ככלי מרכזי במלחמה על התודעה (17 ביוני 2008)

2. האינטרנט כזירת מאבק עם ארגוני הטרור: השימוש שעושים חזבאללה וחמאס באינטרנט במלחמה על התודעה ודרכי ההתמודדות עם התופעה (25 ביולי 2007)

3. המלחמה על התודעה במסגרת העימות בין ארגוני הטרור לבין ישראל. חזבאללה כמקרה מבחן (1 במאי 2007)

4. חמא"ס שדרגה בחודשים האחרונים את ערוץ הטלוויזיה שלה ואת תשתית אתרי האינטרנט שהיא מפעילה. (23 בפברואר 2007)

5. האינטרנט בשימוש ארגוני הטרור: תשתית אתרי האינטרנט
של הג’האד האסלאמי בפלסטין וספקיות השירותים בהן מסתייע הארגון
(מהדורה מעודכנת ל-18 בספטמבר 2007)
(18 בספטמבר 2007)

6. טרור ואינטרנט: השימוש הנרחב שעושה חזבאללה באינטרנט כאמצעי להפצת הסתה אנטי-ישראלית, אנטי-יהודית ואנטי-אמריקנית במסגרת המלחמה על התודעה (3 בדצמבר 2006) .

7. תשתית אתרי האינטרנט של "הג’האד האסלאמי בפלסטין"
וספקיות שירותי האינטרנט בהן מסתייע הארגון
(28 בדצמבר 2006)

8. טרור ואינטרנט: מיפוי אתרי האינטרנט של ה"חמא"ס" וספקיות השירותים בהן האתרים מסתייעים (6 ביוני 2006).

9. שיווק" מסרי הטרור באמצעות האינטרנט: תנועת ה"חמא"ס" ממשיכה להסתייע
בספקיות שירותי אינטרנט במדינות מזרח אירופה (רוסיה, אוקראינה) ובדרום מזרח אסיה (מלזיה, אינדונזיה) לשם הפעלת אתרי האינטרנט המובילים שלה
(אוקטובר 2005)


1 נוסח מלא של הדו"ח ראו: http://hsgac.senate.gov/public/_files/IslamistReport.pdf

2 מרכז המידע למודיעין ולטרור הוציא מספר לקטי מידע העוסקים בשימוש הנרחב שעושים חזבאללה, חמא"ס והג’האד האסלאמי בפלסטין באינטרנט. ראו למשל: "האינטרנט כזירת מאבק עם ארגוני הטרור: השימוש שעושים חזבאללה וחמא"ס באינטרנט במלחמה על התודעה ודרכי ההתמודדות עם התופעה" (29 ביולי 2007).

3 http://hsgac.senate.gov/public/_files/IslamistReport.pdf

4 אלקאעדה עושה גם שימוש נרחב גם באתרים מערביים של שיתוף קבצים (למשל: יוטיוב ) ובפורומים אסלאמיים וערביים, שאינם מזוהים באופן ישיר עם הארגון (כדוגמת אתר הפורומים האסלאמי "מכתוב" ואתר הפורומים של ערוץ אלג’זירה).

5 http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=71139 .

6 הדו"ח חושף גם את הסכנה שבחשיפה לאידיאולוגיה האסלאמית הרדיקאלית באתרי האינטרנט לא רק בקרב צעירים מוסלמים אמריקאים, אלא גם בקרב אזרחים אמריקאים שאינם מוסלמים, הממירים דתם ומאמצים אידיאולוגיה זאת. ניתן להעריך שסכנה זאת קיימת לא רק באמריקה, אלא גם במדינות אירופה ובמדינות נוספות בעולם , שאינן נוקטות בצעדים אפקטיביים על מנת להתמודד עימה.

7 http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=71139 .

8 ראו : http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm ,
http://www.nationalterroralert.com/updates/2007/09/10/as-sahab-another-osama-bin-laden-tape-to-be-released-soon .

9 לגבי גוף זה, ראו : http://www.intelligence.org.il/eng/eng_n/memri_10_05_e.htm ,
http://msl1.mit.edu/furdlog/docs/washpost/2005-08-07_washpost_www_weapon_01.pdf .

10 בעניין זה תצוין החברה הישראלית הפרטית Terrogence , הפועלת במסגרת המאבק על התודעה באינטרנט נגד ארגוני הטרור האסלאמי. ראו: רונן ברגמן, "ג’יהאד דוט קום", ידיעות אחרונות , שבעה ימים, גליון 2304, 21 במרץ 2008, עמ’ 22-16.
Eric Silver, "Meet the Cyberspies Living among the World’s deadliest Terrorists", The Jewish Chronicle , 20 June 2008, p. 20.

11 http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=139650 .

12 הדבר בא לידי ביטוי באמנת החמא"ס. ראו לקט מידע : "אמנת תנועת החמאס (1988): מסמך יסוד בעל אופי אנטישמי ואנטי מערבי בוטה ותפיסת עולם אסלאמית רדיקלית. האמנה מדגישה את מחויבותה האידיאולוגית של החמאס לחיסול מדינת ישראל באמצעות אסטרטגיה של מאבק אלים ארוך טווח" (26 בינואר, 2006).

13 המשטר האיראני מפעיל גם הוא תשתית מפותחת של אתרי אינטרנט בשפה הערבית המהווה מכשיר להפצת האידיאולוגיה האסלאמית הרדיקאלית לאוכלוסייה הערבית במזרח התיכון וברחבי העולם .

14 ראו לקט מרכז המידע:"מימון הטרור: חזבאללה מגייס תרומות עבורו ועבור מוסדות הקשורים עימו באמצעות אתרי האינטרנט שלו בלבנון ובארצות נוספות ברחבי העולם. כספי התרומות מופקדים בחשבונות בנקים לבנוניים ובנקים אירופאים" (18 במאי, 2008).

לראש העמוד