בשנה האחרונה ניהל אסאמה בן לאדן, מנהיג אלקאעדה, קמפיין תקשורתי, לאחר שתיקה ממושכת.

אסאמה בן לאדן

אסאמה בן לאדן

כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולרי אלג'זירה

כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולרי אלג'זירה


אסאמה בן לאדן
אסאמה בן לאדן פונה לעם האמריקני בקלטת וידיאו שהופצה ב-8 בספטמבר 2007,
וסימנה את פתיחת הקמפיין התקשורתי. קלטת וידיאו קודמת שלו הופצה על ידו כשלוש שנים לפני כן

(מקור: http://u2r2h-documents.blogspot.com/2007/09/2007-osama-bin-laden-video-watch-it.html).

מבוא

1. ב-8 וב-11 בספטמבר 2007, בסמיכות זמנים ליום השנה השישי לביצועי פיגועי ה-11 בספטמבר בארה"ב, פרסם אסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה שתי קלטות: האחת קלטת וידאו (חוזי) והשנייה קלטת שמע (אודיו). פרסום קלטת הווידיאו מטעמו היה אירוע חריג, באשר קודמתה פורסמה כשלוש שנים קודם לכן. קלטת השמע פורסמה כשנה לאחר פרסום קודמתה. פרסום הקלטות הללו היווה אות לקמפיין תקשורתי, שבמהלכו ביטא אסאמה בן לאדן מחדש את האידיאולוגיה והאסטרטגיה של ארגון אלקאעדה בפני קהלי יעד שונים, מוסלמיים ומערביים. זאת ועוד, בן לאדן מרחיב ומעמיק בקלטות אלה את המסרים המופצים באינטרנט ע"י דוברים בכירים נוספים של אלקאעדה (אך הדיון בכך חורג מתחום עבודת מחקר זו).

2. קלטת הוידיאו, שאורכה כ-27 דקות, פורסמה ב-8 בספטמבר 2007
באתרי אינטרנט המזוהים עם הג’האד העולמי. היא נועדה לשכנע את הציבור האמריקני, אליו היא כוונה, להפעיל לחצים מבית על הממשל האמריקני להפסיק את המלחמה בעיראק נוכח המחיר הכבד שהיא גובה מהצבא האמריקני. יצוין, שזו אינה פנייתו הראשונה של בן לאדן לדעת הקהל האמריקנית, אליה כבר פנה בעבר "מעל ראשי" הממשל האמריקני. הקלטת השנייה (שהייתה קלטת השמע הראשונה מתוך תשע קלטות שמע נוספות שפורסמו מאז), פורסמה ב-11 בספטמבר 2007. היא כוונה לציבור המוסלמי הרחב ונועדה לקדם את פעילות הג’האד העולמי ע"י הפיכת אבו מצעב וליד אלשהרי פעיל אלאעדה ממוצא סעודי, שהתרסק עם מטוס חטוף על מגדלי התאומים – למודל לחיקוי. באופן חריג, עיקר הקלטת (כשני שליש ממנה) הייתה צוואה שהוקלטה ע"י טרוריסט זה, אך לא פורסמה עד כה. (1)

3. עד לפרסום שתי הקלטות הללו עסקו רוב פרסומי אלקאעדה בשנים האחרונות בהיבטים ספציפיים של האידיאולוגיה והאסטרטגיה של הארגון, בעיקר עפ"י התבטאויותיו של אימן אלט’ואהרי, סגנו של בן לאדן. (2) שתי הקלטות שהופצו ע"י אסאמה בן לאדן (וחלק מקלטות נוספות, שהופצו על ידו לאחר מכן) ביטאו פריסה רחבה ושיטתית של האידיאולוגיה של ארגון אלקאעדה, כפי שהיא מנוסחת ע"י מנהיגו. תכני הקלטות מבטאים היכרות טובה, מפורטת ומעודכנת (אם כי לא תמיד מדויקת), ביחס למתרחש בזירה הפוליטית, האמריקנית והבינלאומית. הן ביטאו גם בקיאות בשפה הערבית הספרותית ובמקורות האסלאם, דבר המקנה לו יוקרה רבה וכריזמה בקרב קהלי היעד המוסלמים שלו. בעקבות פרסום שתי הקלטות הללו, פורסמו, כאמור, שמונה קלטות שמע נוספות ע"י בן לאדן בפרקי זמן קצרים יחסית, דבר העשוי להצביע על עניינו לתת תנופה מחודשת ל"מלחמה על התודעה", שמנהל ארגונו (פרסום הקלטות הללו פסק במאי 2008 מסיבה שאינה ברורה לנו).

4. בדברי ההקדמה שלו לקלטת הווידיאו, מכריז בן לאדן על אמונתו האסלאמית-דתית העמוקה לפיה, קיים הכלל של "עין תחת עין, שן תחת שן, והרג תחת הרג". כמו כן, הוא מציין כי כל עבדיו של אללה יגיעו לגן עדן, למעט אלה הממרים את פיו. בדברי ההקדמה
של קלטת השמע, מדקלם קריין (אלמוני) בקול דרמטי מוסלמי-דתי
את המסר (המוכר מהעבר), המהלל את מי שהקריבו את חייהם למען
אללה והמסביר, כי פועלם לא היה לשווא הואיל ושכר ראוי נמצא בצידו. מכאן, שחרף הנימה המתחשבת, כביכול, בקהל היעד האמריקני שלו, מטרת בן לאדן היתה ונותרה קידום האידיאולוגיה ותפיסת העולם של הג’האד העולמי, עפ"י פרשנותו.

5. מחקר זה מנתח את הקמפיין התקשורתי של בן לאדן על בסיס
קלטות הווידיאו והשמע שפורסמו בספטמבר 2007 ושמונה קלטות
השמע הנוספות שפורסמו לאחר מכן. קלטות אלו מכוונות למגוון קהלי יעד: לתושבי ארה"ב, לעמי אירופה, למוסלמים בפקיסטאן, למוסלמים בעיראק ולפעילי הג’האד העולמי ברחבי העולם, לרבות בפלסטין. בקלטות הללו ניתן ביטוי נרחב – ובחלקן, חסר תקדים בהיקפו – למרכזיות היעד של שחרור פלסטין באידיאולוגיה ובאסטרטגיה של אלקאעדה, למרות שבפועל הג’האד נגד ישראל לא קיבל ביטוי בשטח עד כה.

6. כל הקלטות הללו הופקו ע"י מחלקת ההפקות של ראשי ארגון אלקאעדה ודוברים בכירים נוספים (אלסחאב) ופורסמו באתרי אינטרנט בערבית, המזוהים עם הג’האד העולמי. חלקן מלוות בתרגום לאנגלית באמצעות כתוביות, וחלקן הופצו גם בשפות נוספות לקהלי יעד אחרים. קלטות אלו, כאמור, קיבלו תהודה נרחבת בעולם הערבי/מוסלמי (ואף מעבר לו) גם באמצעות ערוץ הטלוויזיה הפופולרי אלג’זירה, שהרבה ולתת כיסוי תקשורתי למסע התעמולה של בן לאדן, בקרב קהלי היעד הערביים-מוסלמיים. התהודה הרבה שנותן ערוץ אלג’זירה לפרסומי אלקאעדה מסייעת לארגון במלחמתו על התודעה, בין השאר בקרב האוכלוסייה הפלסטינית (סקר דעת קהל שבוצע לאחרונה ע"י מכון הסקרים הפלסטיני אלפא העלה, כי רשת אלג’זירה הנה הנצפית ביותר ע"י אוכלוסייה זו ) . בו בזמן, החשיפה הרחבה של פרסומי אלקאעדה מגדילה את היקף הצפייה בערוץ אלג’זירה בעולם הערבי ואף בקרב קהילות מוסלמיות במדינות המערב. (יוזכר בהקשר זה, כי ערוץ אלג’זירה מסייע גם לחמאס במלחמה על התודעה, למרות שהדבר פוגע ואף מחליש את אבו מאזן והרשות הפלסטינית).

כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולרי אלג'זירה
כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולרי אלג’זירה בליווי
דברי תמיכה באלקאעדה (פורסם ב-15 בספטמבר 2007). בכרזה נכתב: "הננו לפקודתך,
אבו עמר אלבע’דאדי (מנהיג ‘המדינה האסלאמית של עיראק’, קרי מנהיג אלקאעדה בעיראק); הננו לפקודתך, המדינה האסלאמית של עיראק" (ראה להלן) http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=71139

 

תוכן העניינים

•  מבוא

•  עיקרים

•  פרק א – הפניה לקהל היעד האמריקני

•  פרק ב – הפניה לקהל היעד המוסלמי

•  פרק ג – הפניה לקהל היעד הפקיסטני

•  פרק ד – הפניה לקהלי יעד בעיראק

•  פרק ה – הפניה לעמי אירופה, שחייליהם נלחמים באפגניסן

•  פרק ו – "הדרך לסיכול המזימות" של מתנגדי בן לאדן

•  פרק ז – הפניה ל"בעלי התבונה באיחוד האירופי"

•  פרק ח – הדרך ל"הצלת פלסטין" מידי ישראל

•  פרק ט – פניה לקהל היעד המערבי: המאבק נגד ישראל על רקע יום השנה השישים להקמתה

•  פרק י – "שחרור פלסטין" באמצעות הג’האד בלבד

•  פרק יא – סיכום והערכת הקמפיין התקשורתי של בן לאדן

פרק יב – הערות

   למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן (1389KB)

 

לראש העמוד