יצוא המהפכה האיראנית ללבנון

טיפוח פולחן האישיות של ח'מיני וח'אמנא'י באמצעות ספרים שמפיץ חזבאללה בלבנון

טיפוח פולחן האישיות של ח'מיני וח'אמנא'י באמצעות ספרים שמפיץ חזבאללה בלבנון

סיד יחיא רחים צפוי

סיד יחיא רחים צפוי

חסן נצראללה נואם ביריד הספרים של הוצאת אלמעארף

חסן נצראללה נואם ביריד הספרים של הוצאת אלמעארף

יריד  הספרים של אגודת אלמעארף

יריד הספרים של אגודת אלמעארף

מרכז התרבות על שם האמאם ח'מיני

מרכז התרבות על שם האמאם ח'מיני

הלוגו של מכון אדון החללים

הלוגו של מכון אדון החללים

ג.	מכון האמאם אלמהדי

ג. מכון האמאם אלמהדי

עמוד השער של גיליון אוקטובר 2008  של הירחון  בקית אללה.

עמוד השער של גיליון אוקטובר 2008 של הירחון בקית אללה.

משרדי הוצאת דאר אלהאדי בביירות

משרדי הוצאת דאר אלהאדי בביירות


טיפוח פולחן האישיות של ח'מיני וח'אמנא'י באמצעות ספרים שמפיץ חזבאללה בלבנון
טיפוח פולחן האישיות של ח’מיני (מימין) וח’אמנא’י (משמאל) באמצעות ספרים שמפיץ חזבאללה בלבנון

"… הניצחון הינו תוצאה של ההתנגדות [קרי, הטרור]. ההתנגדות היא תוצר של תרבות , והיא [מהווה] תרבות בפני עצמה" (מנהיג חזבאללה חסן נצראללה בנאום ביריד של אגודת הידע האסלאמית-תרבותית אלמעארף הקשורה לחזבאללה, מאי 2006).

"…סיד חסן נצראללה רואה את עצמו כחייל של מנהיג איראן [ח’אמנא’י] ואנשי חזבאללה לוקחים דוגמא מהנשים והגברים האמיצים של איראן…." (סיד יחיא רחים צפוי, יועצו של מנהיג איראן לענייני הכוחות המזוינים ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, 16 בנובמבר, 2008)

סיד יחיא רחים צפוי
סיד יחיא רחים צפוי במהלך הנאום, על רקע תמונותיהם של ח’מיני וח’אמנא’י
(סוכנות פארס, 16 בנובמבר 2008)

כללי 

1. לבנון מהווה דוגמא ייחודית של הצלחה איראנית בייצוא המהפכה האסלאמית, באמצעות חזבאללה, ארגון שהוקם ע"י איראן בסיוע סוריה בקיץ 1982. הצלחה זאת מוצאת ביטוייה הן בהקמת תשתית צבאית נרחבת של חזבאללה בעלת יכולת פגיעה מוכחת בעורף הישראלי, והן בהתחזקות כוחה הפוליטי של חזבאללה בפוליטיקה הפנים-לבנונית , עד כדי יכולת הטלת וטו על החלטות ממשלת לבנון במסגרת הסכם דוחה (מאי 2008). ליכולות הללו, בתחום הצבאי והפוליטי, יש להוסיף את התשתית התרבותית והחברתית הענפה שנבנתה ע"י חזבאללה, באמצעותה מבססת איראן את השפעתה בלבנון לטווח ארוך , בעיקר בקרב בני העדה השיעית, העדה הגדולה בלבנון.

2. מעבר להעמקת השפעתה של איראן, מכוונתה הפעילות האידיאולוגית המתנהלת ע"י חזבאללה להטמיע בקרב החברה הלבנונית את תפיסת " חברת ההתנגדות ", קרי- חברה המגויסת כל כולה למאבק ארוך טווח נגד ישראל, כאשר חזבאללה הינה נושאת הדגל של מאבק זה . תפיסה זאת הוצגה בנאום, שנשא לאחרונה סגן מזכ"ל חזבראללה שיח’ נעים קאסם , בטקס שערך גוף בחזבאללה העוסק בחינוך לזכר חללי הפקולטה למדעים באוניברסיטת לבנון. נאום זה מהווה הד לנאומו של בכיר איראני אודות "תרבות ההתנגדות" באיראן 1.

3. שיח’ נעים קאסם קרא בנאומו לגיבוש " חברת ההתנגדות ", במסגרתה כל אחד ממשיך לחיות את חייו היומיומיים בבית הספר, באוניברסיטה, במפעל או בחנות. אולם אם "החזית קוראת לו להשתתף בה, [הוא] ישתתף במידה הנדרשת ולאחר מכן יחזור לעיסוקו". לדבריו, הדבר יהפוך את החברה הלבנונית כולה ל"חברת התנגדות" , אשר שמה בראש מעייניה את מה שנדרש ממנה, ורק לאחר מכן נותנת דעתה על חיי היום-יום שלה". לדבריו, הדבר יסייע לחברה זאת לארגן את כלי נשקה, את כוחה ואת יכולותיה, לקראת העימות [קרי, העימות עם ישראל]. חברה שכזאת "תהדק את הטבעת" סביב ישראל ותשמור על המדינה הלבנונית מפני לחצים מבחוץ. בתפיסה שכזאת, כמובן אין לפרק את חזבאללה מנשקו אלא יש לשלב אותו במסגרת "אסטרטגיית הגנה כוללת" של לבנון (אתר ערוץ אלמנאר, 20 בנובמבר 2008).

ייצוא המהפכה האסלאמית באיראן באמצעות חזבאללה

4. ארגון חזבאללה, המשמש מכשיר עיקרי בידי המשטר האיראני ליצוא המהפכה ללבנון, מהווה גם אמצעי יעיל להפצת האידיאולוגיה האסלאמית-שיעית רדיקלית. איראן וחזבאללה מפעילים בלבנון מערכת ענפה של מוסדות דת, חינוך, תרבות וחברה בקרב בני העדה השיעית. לצידה מפעיל חזבאללה "אימפריה תקשורתית" הכוללת ערוץ טלוויזיה לוויני, תחנת רדיו, אתרי אינטרנט, עיתונים, ספריות והוצאות ספרים. כל אלו משרתים את חזבאללה ואת המשטר האיראני במלחמה על התודעה מול קהל היעד הלבנוני ומעמיקים את השפעתם הפוליטית והרעיונית בקרב בני העדה השיעית בפרט ובחברה הלבנונית בכלל 2.

5. לאחרונה בדק מרכז המידע למודיעין ולטרור את פעילותן של אגודות ומרכזי תרבות של איראן וחזבאללה הפועלים בלבנון ואת תכניהם של פרסומים , שיצאו לאור על ידן. ממצאי הבדיקה שבים וממחישים כי פרסומי חזבאללה, הכוללים גם ספרות איראנית שתורגמה לערבית, נועדו להפיץ בלבנון את האידיאולוגיה האיראנית ולטפח את פולחן האישיות של ה"מנהיג" עלי ח’אמנא’י ושל מחולל המהפכה האסלאמית האיאתאללה ח’מיני. הפרסומים הללו עוסקים גם בטיפוח שנאה כלפי ישראל, ארה"ב והמערב, בעידוד הטרור והאלימות נגד ישראל (ה"התנגדות") ובהנצחת השהידים של חזבאללה והפיכתם למודל לחיקוי עבור בני נוער לבנוניים, שחזבאללה רואה בהם את הדור הבא של פעיליו.

אגודות ומרכזי תרבות הפועלים בלבנון מטעם
איראן וחזבאללה

6. איראן וחזבאללה הקימו בלבנון מערכת ענפה של מוסדות חינוך , דת ותרבות, המשמשים בידם כלי השפעה מרכזי לעיצוב דמותה של העדה השיעית בלבנון, בעיקר בקרב בני העדה השיעית לעתיד לבוא 3. מוסדות אלו "מייבאים" ללבנון את האידיאולוגיה השיעית הרדיקאלית של איראן כמות שהיא, כשחזבאללה משמש על פי רוב "קבלן ביצוע" בלבד, ללא תשומות אידיאולוגיות משמעותיות משלו . בהקמת מערכת חינוכית-תרבותית-דתית זאת, החל משנות השמונים של המאה הקודמת, הייתה מעורבת איראן על שלוחותיה השונות: משמרות המהפכה, הנספחויות התרבותיות בשגרירויות האיראניות בדמשק ובבירות וכן מוסדות חברה, שמרכזם באיראן, המפעילים שלוחות בלבנון. מעורבות איראנית זאת כוללת גם הקצאת סכומי כסף גדולים הנחוצים להקמת התשתית הענפה של מוסדות התרבות הללו ולהפעלתה.

7. אחת האגודות החשובות הפועלות בלבנון הינה אגודת הידע האסלאמית-תרבותית "אלמעארף" (להלן: אגודת אלמעארף) 4. זוהי אגודה שהוקמה בלבנון בשנת 1996 על מנת להפיץ את האסלאם על פי האידיאולוגיה של ח’מיני ועל פי תפיסת המהפכה האסלאמית באיראן ו"למלא תפקיד טבעי בדיאלוג או בעימות בין התרבויות" (על פי אתר האינטרנט של האגודה). לאגודה עשרות מרכזי תרבות, הפועלים ברוח האידיאולוגיה הח’מיניסטית וביניהם מרכז "אלנור" למלחמה בבערות ומרכזי תרבות לנשים . האגודה מפעילה רשת ענפה של מוסדות ויש לה קשר עם מרכזי תרבות אחרים בלבנון המפיצים את תורתו של ח’מיני (ראה להלן).

8. ברשות אגודת אלמעארף הוצאת ספרים . היא מקיימת ירידי ספרים בינלאומיים וקשורה למרכזי תרבות אחרים העוסקים בהפצת האסלאם האיראני הרדיקאלי. האגודה מוציאה לאור כתבי עת אסלאמיים-שיעיים אידיאולוגיים: בקית אללה 5, צדא אלולאיה (הד הנאמנות לבית עלי) ודוחת אלולאיה (שושלת בית עלי).

יריד הספרים של אגודת אלמעארף בבירות 

9. בשנים 2006 ו-2007 נערכו ירידי ספרים בינלאומיים ע"י אגודת אלמעארף בביירות. בירידים נטלו חלק הוצאות ספרים מרחבי העולם הערבי והאסלאמי. בשנת 2008 לא התקיים היריד, כנראה בשל העדר עניין בינלאומי ביריד שהתקיים בשנה הקודמת.

חסן נצראללה נואם ביריד הספרים של הוצאת אלמעארף
חסן נצראללה נואם ביריד הספרים של הוצאת אלמעארף (מאי 2006)

10. היריד שנערך במאי 2006 התקיים באולם על שם שיח’ עבאס מוסאוי (סיד אלשהדאא’) בשכונת אלצ’אחיה בפרבר השיעי הדרומי של בירות (מעוז חזבאללה). ביריד נאם מנהיג חזבאללה, חסן נצראללה, שנתן חסותו ליריד. בנאומו הזכיר נצראללה את יום השנה ליציאת צה"ל בלבנון (23 במאי 2000) באומרו כי "הניצחון הינו תוצאה של ההתנגדות (קרי, הטרור). ההתנגדות היא תוצר של תרבות, והיא [מהווה] תרבות בפני עצמה".

יריד  הספרים של אגודת אלמעארף
מימין: האולם בו התקיים יריד הספרים של אגודת אלמעארף.

משמאל: חסן נצראללה סוקר את דוכן ספרים ביריד בשנת 2006.

11. להלן מאפיינים של מרכזי תרבות והוצאת ספרים בלבנון הקשורים לאיראן ולחזבאללה, נתמכים על ידן, והשואבים השראתם מהאידיאולוגיה האסלאמית-שיעית של המשטר האיראני:

א. מרכז התרבות על שם האמאם ח’מיני : למוסד זה, סניפים רבים בלבנון. הסניף הראשי שלו ממוקם בשכונה השיעית חארת חריכ (מעוז חזבאללה), שבפרבר הדרומי של בירות. המרכז עוסק בתרגום והפצה של מורשתו האידיאולוגית של האמאם ח’מיני 6, בטיפוח "תרבות ההתנגדות" (קרי, תרבות הטרור) ובפולחן האישיות של האמאם ח’מיני וממשיך דרכו המנהיג ח’אמנא’י. המרכז עורך כינוסים וסימפוזיונים בנוגע להגותו של ח’מיני.

מרכז התרבות על שם האמאם ח'מיני
כתובתו של "מרכז התרבות על שם האמאם ח’מיני" בחארת חריכ, שבדרום ביירות

(מעמוד השער האחורי של הספרון "הג’האד" [מלחמת הקודש], אשר יצא לאור
בשנת 2004, ע"י מרכז התרבות על שם האמאם ח’מיני)

ב. מעהד סיד אלשהדאא’ [מכון בכיר החללים] 7. מכון המוציא לאור ספרי דת שיעיים, בעיקר ספרים הקשורים למותו כשהיד של האמאם חסין. תוכנם של חלק מהספרים נמצא באתר האינטרנט של אגודת אלמעארף. המכון מקיים כינוסים וועידות לקידום האידיאולוגיה הח’מיניסטית. בכינוסים אלה נטלו חלק, לא אחת, מזכ"ל חזבאללה, חסן נצראללה, ובכירים נוספים מהארגון .

הלוגו של מכון אדון החללים
הלוגו של מכון אדון החללים

ג. מכון האמאם אלמהדי (מעהד אלאמאם אלמהדי ): נוסד בשנת 1990. מציג עצמו כמוסד המפרסם תרבות אסלאמית. המכון המתמחה בהוצאה לאור והפצה של ספרות אסלאמית-שיעית על בסיס האידיאולוגיה הח’מיניסטית.

ג.	מכון האמאם אלמהדי

ד. מרכז בקית אללה אלאעט’ם ללדאסאת (מרכז בקית אללה ללימודים): בית הוצאה לאור של ספרות דתית שיעית, המקדם הוצאת ספרים הנוגעים למהפכה האסלאמית באיראן. במיוחד הוא מפרסם דברי הגות מפרי עטם של איאתאללה ח’מיני ועלי ח’אמנא’י.

עמוד השער של גיליון אוקטובר 2008  של הירחון  בקית אללה.
עמוד השער של גיליון אוקטובר 2008 של הירחון בקית אללה.

אחד מכתבי העת החשובים של חזבאללה.

ה. הוצאת הספרים דאר אלהאדי: בית הוצאה לאור חשוב של חזבאללה, הגם שהוא נזהר שלא לקשור עצמו באופן פורמאלי עם הארגון. בית ההוצאה עוסק בפרסום ספרים אודות חזבאללה, ספרי דת, ספרים אודות מורשתו של האמאם ח’מיני וספרות הסתה אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית ואנטישמית.

משרדי הוצאת דאר אלהאדי בביירות
משרדי הוצאת דאר אלהאדי בביירות

ו. הוצאת הספרים של צופי האמאם אלמהדי (תנועת הנוער של חזבאללה) : הוצאה זו מתמחית בהוצאת חוברות וספרים המיועדים לבני הגיל הרך ובני הנוער. באמצעותם מוטמעים בקרבם ערכי האסלם השיעי רדיקאלי, השנאה לישראל והחשיבות של הג’האד נגדה וכן פולחן האישיות של המנהיג עלי ח’אמנא’י.

12. להלן דוגמאות של פרסומים (ספרים, חוברות, כתבי עת), שהוצאו לאור בלבנון, העוסקים בנושאים הבאים:

א. פולחן האישיות של ח’מיני וח’אמנא’י.

ב. האידיאולוגיה של המשטר האיראני.

ג. הג’האד (מלחמת הקודש) בהגותם של ח’מיני וח’אמנא’י.

ד. הפיכת השהידים של חזבאללה למודל חיקוי.

ה. טיפוח ערכי הטרור (ההתנגדות).

ו. אינדוקטרינציה בקרב בני הנוער.

ז. ספרות אנטישמית.

ח. ספרות אנטי-אמריקנית.

להמשך המסמך לחץ כאן


1 ב- 15 בנובמבר 2008 התקיים טקס זיכרון באצפהאן בהשתתפות יועץ ח’אמנא’י לענייני הכוחות המזוינים ומפקד משמרות המהפכה לשעבר סיד יחיא רחים צפוי. בדבריו הוא אמר כי ה"התנגדות" והכבוד העצמי של תושבי איראן בתקופת מלחמת איראן-עיראק גרמו לכך שהאיומים למלחמה הביאו לצמיחת "תרבות ההתנגדות". הוא גם ציין כי "נצראללה רואה עצמו כחיילו של מנהיג איראן [ח’אמנא’י] ואנשי חזבאללה לוקחים דוגמא מהנשים והגברים האמיצים של איראן…" (סוכנות הידיעות פארס, 16 בנובמבר).

2 פרוט ראו: "המלחמה על התודעה במסגרת העימות בין ארגוני הטרור לבין ישראל, חזבאללה כמקרה מבחן" (6 במאי, 2007).

3 על הקמתה של מערכת זאת בלבנון ראה פרק חזבאללה ובניית החברה האסלאמית החדשה בספרו של שמעון שפירא, חזבאללה בין איראן ללבנון (הקיבוץ המאוחד, 2000), עמ’ 134 – 171.

4 בערבית: ג’מעית אלמעארף אלאסלאמיה אלת’קאפיה. פירוש המילה " אלמעארף " הינו ידע כללי.

5 בקית אללה הינו מונח המופיע בקוראן המהווה מחלוקת בין הסונים לשיעים. הסונים מפרשים אותו כ"מה שאללה השאיר" עלי אדמות וכל הטוב אותו הבטיח למאמינים בעולם הבא. השיעים מפרשים את הביטוי ככינוי של האמאם אלמהדי (האמאם הנעלם), אותו השאיר אללה עלי אדמות כדי להנחות את המאמינים והם סבורים כי הפסוק בו מופיע הביטוי מניע את המאמינים לאמונה במהדי. הביטוי נפוץ מאוד בספרות השיעית וכן ישנם ארגונים ומוסדות שיעים הנושאים את השם.

6 באיראן קיים המוסד לפרסום יצירותיו של האמאם ח’מיני העוסק גם הוא בפרסום דברי הגות של האמאם ח’מיני.

7 סיד אלשהדאא’ אלמקאומה אלאסלאמיה (בכיר החללים של ההתנגדות האסלאמית) הינו כינויו של שיח’ עבאס מוסוי , מנהיג חזבאללה שנהרג ע"י צה"ל בסיכול ממוקד בשנת 1992. הכינוי המקורי של "בכיר החללים" מיוחס לחסין בן עלי , שנהרג בקרב כרבלא בשנת 680 לספירה, והפך לשהיד הבולט ביותר של השיעים.

לראש העמוד