לשכר-א-טיבה (Lashkar-e-Taiba): ארגון ג’האד עולמי אסלאמי פקיסטאני, המשתף פעולה עם אלקאעדה, הוא זה שביצע את מתקפת הטרור במומבאי.

רויטרס, 29 בנובמבר, ארקו דלתא, הודו

רויטרס, 29 בנובמבר, ארקו דלתא, הודו


רויטרס, 29 בנובמבר, ארקו דלתא, הודו

אחד מיעדי מתקפת הטרור, מלון טאג’ מאהל במומבאי, עולה באש
(רויטרס, 29 בנובמבר, ארקו דלתא, הודו)

עיקרי המסמך

1. לשכר-א-טיבה הינו ארגון ג’האד עולמי פקיסטאני , אחד מארגוני הטרור הגדולים הפועלים בתת-היבשת ההודית. ארגון זה, יציר כפיה של פקיסטאן, דוגל באידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית ומשתף פעולה עם אלקאעדה. לשכר-א-טיבה ביצע את מתקפת הטרור הרב-מוקדית במומבאי (28-26 בנובמבר 2008) בה נהרגו (עד כה) 171 אנשים, ובנוסף לכך כ-300 איש נפצעו. בין ההרוגים שישה ישראלים/יהודים, ששהו בבית חב"ד, אחד מ-11 היעדים שהותקפו. כמו כן נהרגו כ-30 בעלי נתינויות זרות. "הצלחת" הפיגוע (בראייתו של הארגון) והתהודה התקשורתית הבינלאומית לה הוא זכה, עלולים, להערכתנו, להגביר את המוטיבציה של לשכר-א-טיבה וארגוני ג’האד עולמי אחרים לבצע פיגועי ראווה נוספים ברחבי העולם נגד יעדים מערביים (בדגש על ארה"ב) ואף נגד יעדים ישראלים/יהודים (על אף שלשם כך יהיה על הארגון לפתח תשתיות מבצעיות עצמאיות מחוץ לתת-היבשת ההודית).

2. תרגומו הנכון של השם לשכ ר -א-טיבה 1, שם הארגון בשפת האורדו (הנהוגה בפקיסטאן), הוא "צבא אלמדינה" , קרי, הצבא של העיר אלמדינה, העיר הקדושה השנייה באסלאם לאחר מכה (פירוט ראו בגוף העבודה). ארגון טרור זה הוקם לפני כעשרים שנה במימון סעודי, בסיוע ובחסות של המודיעין הפקיסטאני, על רקע הסכסוך החריף בין הודו לפקיסטאן על השליטה בחבל קשמיר, שבו המוסלמים מהווים רוב. בּחלוף השנים, הוא קיבל סממנים מובהקים של ארגון ג’האד עולמי , המקיים קשרים מבצעיים הדוקים עם אלקאעדה , ובעל אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית. פעיליו, ששוגרו למקומות שונים ברחבי העולם, אף סייעו לג’האד העולמי בתכנון ובביצוע פיגועי טרור נגד יעדים מערביים מחוץ להודו (הגם שהודו ובעיית קשמיר ממשיכים לעמוד במרכז סדר היום שלו).

3. בשנים הראשונות לקיומו של לשכר-א-טיבה, התמקדה פעילות הטרור שלו ביעדים הודים (אזרחים ואנשי צבא) במדינת ג’אמו-קשמיר שבהודו (ראו מפה בהמשך). מאז שנת 2001 הועתק מוקד פעילותו ליתר שטחי הודו. זאת , בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001 וכחלק מתפיסה אידיאולוגית החותרת להפוך את הודו כולה למדינה אסלאמית. שינוי זה חל לאחר שארה"ב הכלילה את לשכר-א-טיבה ברשימת ארגוני הטרור הבינ"ל ובעקבות שיתוף הפעולה שהתהדק בין ארה"ב להודו (ובהמשך גם בינה לבין פקיסטאן) במסגרת המאבק בטרור העולמי. במקביל, היה הארגון מעורב בשנים הללו גם בכמה פיגועים במדינות המערב במסגרת שיתוף הפעולה המבצעי שלו עם ארגוני הג’האד העולמי.

4. בשבע השנים האחרונות היה לשכר-א-טיבה מעורב בשורה של פיגועי הרג נגד אזרחים הודיים , בעיקר בניו-דלהי ובמומבאי. מטרת הפיגועים הללו הייתה לערער את היציבות הפנימית בהודו, לגרום להעמקת השסע בין הרוב ההינדי למיעוט המוסלמי הגדול במדינה ולמנוע התקרבות אפשרית בין הודו לבין פקיסטאן באמצעות הרג אזרחים ללא אבחנה . הפיגוע שסימן את תחילתו של גל זה היה ההתקפה על הפרלמנט ההודי בניו-דלהי (13 בדצמבר 2001). לאחריו בוצעו פיגועים נגד נתיבי תחבורה ומקומות הומי אדם, למשל: רכבת ואוטובוס במומבאי, בתי קולנוע ושווקים בניו-דלהי ופיגוע סימולטאני בשבע רכבות במומבאי. כמו כן ביצע הארגון פיגועי הרג בערים הודיות נוספות. על פיגועים אלו, בהם נהרגו מאות אזרחים הודיים ונפצעו אלפים, נמנע הארגון מליטול אחריות פורמאלית והעדיף להסתתר מאחורי שמות של ארגונים פיקטיביים . אולם, עצורים שנתפסו ע"י כוחות הביטחון ההודיים ומידע מודיעיני שבידי השלטונות ההודים (שחלקו פורסם על ידם בתקשורת) הצביעו על כך, כי לשכר-א-טיבה עמד מאחורי הפיגועים הללו, וכי בסיס פעילותו ממשיך להיות בפקיסטאן.

5. מתקפת הטרור הרב-מוקדית שביצע הארגון לאחרונה במומבאי הייתה מורכבת ודרשה תכנון קפדני, מודיעין טוב, הכנות לוגיסטיות ומבצעיות ממושכות, תעוזה רבה ורמת ביצוע גבוהה. היא נועדה להרוג מספר רב ככל האפשר של אזרחים הודים , לפגוע בכלכלה ההודית (מומבאי הינה המרכז הכלכלי-פיננסי של הודו) ולערער את המרקם הפוליטי הפנימי של הודו . בין היעדים נכללו שני בתי מלון בהם מתאכסנים תיירים מערביים (טאג’ מהאל ואוברוי) . כמו כן נבחר לראשונה יעד ישראלייהודי (בית חב"ד). ההתקפה כנגד יעדים אלו נובעת ביסודה מהאידיאולוגיה האסלאמית ג’האדיסטית של הארגון והיא נועדה גם להגביר את התהודה התקשורתית הבינלאומית למתקפת הטרור . דומה, כי מנקודת מבטו של ארגון לשכר-א-טיבה, זכה הפיגוע במומבאי ל"הצלחה" רבה. הדבר עלול לעודד אותו ואת ארגוני הג’האד העולמי האחרים ליזום פיגועי הרג גם נגד יעדים מערביים וישראליםיהודיים אחרים בתת-היבשת ההודית, במדינות נוספות בדרום מזרח אסיה, וברחבי העולם כולו.

6. מתקפת הטרור במומבאי, ומתקפות הטרור שקדמו לה, נועדו, בין השאר, ליצור מתיחות ביחסי הודו פקיסטאן , שתי מדינות בעלות יכולות גרעיניות, הנתונות בעצמן לאיום מצד אלקאעדה. הממשל ההודי, בהתבססו על חקירת מחבל היחיד שנותר בחיים, שנתפס במומבאי, ובהסתמך על מידע מודיעיני שהגיע לידיו במהלך הפיגוע במומבאי ולאחריו, הפנה מיד אצבע מאשימה כלפי פקיסטאן, בה התאמנו וממנה הגיעו והופעלו חוליות הטרור של לשכר-א-טיבה, שפעלו במומבאי (ובפיגועי טרור קודמים בהודו). בנסיבות אלו דומה שהפיגוע במומבאי יוסיף משקעי איבה וחשדנות ליחסים שבין שתי המדינות וימנע שיתוף פעולה נגד אלקאעדה, האויב המשותף המאיים גם על המשטר הפקיסטאני 2.

7. הפיגוע במומבאי, ופיגועי ההרג הקודמים שביצע לשכר-א-טיבה נגד הודו, הציפו פעם נוספת את סוגיית פיגועי הטרור המתבצעים משטחה של פקיסטאן . אין ספק, כי בשטחה של פקיסטאן מצויות תשתיות צבאיות, מדיניות והסברתיות של לשכר-א-טיבה ושל ארגון החזית שלו ג’מאעת אלדעוה, שהוקם ב-2002. ארגון ג’מאעת אלדעוה פועל בפקיסטאן באופן לגיטימי לאחר שלשכר-א-טיבה הוצא אל מחוץ לחוק ע"י שליטה הקודם של פקיסטאן, מושארף. ארגונים אלו, וארגוני ג’האד עולמי נוספים הפועלים בפקיסטאן, (ובראשם אלקאעדה וטאליבאן-פקיסטאן), מהווים איום על המשטר הפקיסטאני, על היציבות בתת-היבשת ההודית והן על הקהילה הבינלאומית כולה.

8. בעקבות מתקפת הטרור במומבאי, התחייבה פקיסטאן בפני מועצת הביטחון לפעול נגד לשכר-א-טיבה וארגון החזית שלו, ג’מאעת אלדעוה. אולם, בפועל, ספק רב אם למשטר הפקיסטאני של הנשיא אסיף עלי זרדרי יכולת (ואולי אף רצון) לנקוט פעילות נחרצת ואפקטיבית נגדם ונגד שאר תשתיות הג’האד העולמי, מה גם שחלקים מפקיסטאן אינם נתונים בפועל לשליטה אפקטיבית של הממשל המרכזי. בהקשר הקונקרטי של לשכר-א-טיבה , דומה שלפנינו דוגמא של גולם אשר קם על יוצרו : ארגון טרור אסלאמי שהוקם ע"י המודיעין הפקיסטאני לקידום יעדיה הפוליטיים של פקיסטאן מול הודו, בהקשר של הסכסוך בקשמיר, אימץ לעצמו דפוסי פעולה של הג’האד העולמי, משתף פעולה עם אלקאעדה והפך לארגון הפועל לקידום אג’נדה אסלאמית-רדיקלית, שאינה תואמת בהכרח את המדיניות של המשטר הפקיסטאני הנוכחי 3.

מבנה העבודה

9. עבודה זו כוללת את הפרקים הבאים:

א. רקע היסטורי אודות היווצרות בעיית קשמיר

ב. נסיבות הקמתו ואופן התפתחותו של לשכר-א-טיבה

ג. האידיאולוגיה של הארגון

ד. מבנה הארגון, אמצעי הלחימה שלו ואופן הכשרת פעיליו

ה. מקורות המימון של הארגון

ו. הסתייעות לשכר-א-טיבה בארגון פשע

ז. מערך התעמולה של הארגון

ח. מעורבותו של לשכר-א-טיבה בטרור העולמי

ט. ניתוח פיגועי הטרור שביצע לשכר-א-טיבה בהודו :

  1. פיגועים שביצע הארגון בקשמיר בשנות התשעים של המאה ה-20
  2. העתקת מוקד הפיגועים להודו מאז שנת 2001
  3. מתקפת הטרור במומבאי (28-26 נובמבר 2008)
  4. המודוס אופרנדי של פיגועי הארגון בהודו

י. רשימת מקורות נבחרים

למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן


1 Lashkar-e-Taiba באנגלית ( LeT או LET ). תעתיק אחר המופיע במקורות שונים: Lashkar-e-Toiba . התעתיק הנכון בעברית הוא לפיכך: לַשְכּרֶ טַיְבַּה אולם, מפאת היותו של התעתיק לשכר-א-טיבה רווח, החלטנו להותיר את התעתיק המקובל, לשכר-א-טיבה, במסמך זה.

2 קמפיין תקשורתי, שניהל אוסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה בשנה האחרונה, קרא למוסלמים בפקיסטאן להפיל את משטרו של נשיא פקיסטאן (דאז), הגנרל פרווז מושארף, באמצעות מלחמת קודש (ג’האד). ראו לקט מידע: "בשנה האחרונה ניהל אסאמה בן לאדן, מנהיג אלקאעדה, קמפיין תקשורתי, לאחר שתיקה ממושכת. הקמפיין נועד לשמש מקור השראה ועידוד לפעילי הג’יהאד העולמי ולהגביר את הפעילות הטרוריסטית בזירות השונות…" (21 בספטמבר, 2008). עם זאת העוינות הבסיסית של אלקאעדה למשטר הפקיסטאני, הנתפס כמשתף פעולה עם ארה"ב והמערב, קיימת גם בעידן הנשיא החדש, אסיף עלי זרדרי, בעלה של בנזיר בוטו, שנרצחה.

3 להערכה דומה, לפיה בעקבות הפיגוע במומבאי נעשה הפיקוד העליון הפקיסטאני מודע לכך, כי הוא סייע ליצירת "מפלצת [כמו זו שיצר] פרנקנשטיין", ראה: Prof. Anatol Lieven, "Why Britons get caught in the Pakistan web," The Times , 17 December 2008.

לראש העמוד