כוחה הצבאי של חמאס ברצועת עזה

פורום PALDF

פורום PALDF

פעילים מוסווים של גדודי עז אלדין אלקסאם

פעילים מוסווים של גדודי עז אלדין אלקסאם


פורום PALDF

  פעילים מוסווים של גדודי עז אלדין אלקסאם

פעילים מוסווים של גדודי עז אלדין אלקסאם. מימין צלף ונשקו (דרגונוב SVD) מצויד ברוס"ר בעל כוונת טלסקופית. משמאל: לוחם חי"ר מוסווה. (15-12 במרס 2008, פורום PALDF)

1. לנוכח תחילת השלב הקרקעי במבצע "עופרת יצוקה" אנו מפיצים מחדש עבודת מחקר אשר פורסמה באפריל 2008, שכותרתה: " תהליך ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועת עזה ". עבודה זאת, המצוייה באתר האינטרנט של מרכז המידע בעברית, אנגלית ושפות נוספות, רלבנטית להבנת המתרחש בימים אלו ברצועת עזה, הגם שהיא מעודכנת למרץ 2008.

למסמך לחץ כאן

תוכן העניינים

1. עיקרים 3

2. פרק א: מאפייני תהליך ההתעצמות הצבאית של חמא"ס ברצועת עזה: 5

א. מאפייני המערך ההתקפי וההגנתי 5

ב. תפיסת ההגנה על רצועת עזה 6

ג. ההבדלים בין תנאי רצועת עזה לתנאי הזירה הלבנונית 8

3. פרק ב: המערך שבשליטת החמא"ס ברצועת עזה: 9

א. הנהגת חמא"ס ברצועת עזה 9

ב. סדר הכוחות של המערך הצבאי ברצועת עזה 9

ג. הזרוע הצבאית של החמא"ס (גדודי עז אלדין אלקסאם) 10

ד. מנגנוני ביטחון-הפנים 12

ה. ארגוני טרור נוספים הפועלים ברצועת עזה 16

4. פרק ג: התשתית הקרקעית: 19

א. נתוני יסוד גיאוגרפיים ודימוגרפיים 19

ב. המערך התת-קרקעי 21

5. פרק ד: שדרוג אמצעי הלחימה, שבידי חמא"ס ושאר ארגוני הטרור: 25

א. מקורות אמצעי הלחימה 25

ב. נשק תלול מסלול (רקטות ומרגמות) 28

ג. אמצעי נ"ט 34

ד. חומרי נפץ ומטעני חבלה 36

ה. נשק, תחמושת וכלי נ"מ 40

6. פרק ה: מערכי הייצור העצמי, הפיתוח וההברחה של אמצעי הלחימה: 40

א. מערך הייצור העצמי 40

ב. מערכת הברחת אמצעי הלחימה לרצועת עזה 43

7. פרק ו: אימונים ברצועת עזה ומחוצה לה (איראן, סוריה, לבנון) 46

8. פרק ז: סבב ההסלמה האחרון ברצועת עזה ולקחיו בראיית החמא"ס