אזרחים כ”מגן אנושי”:

תרשימים מבצעיים, שנתפסו שלל במהלך מבצע “עופרת יצוקה“

תרשימים מבצעיים, שנתפסו שלל במהלך מבצע “עופרת יצוקה“

תרשים של עמדות ואמצעי לחימה בבית לאהיא

תרשים של עמדות ואמצעי לחימה בבית לאהיא

שיגור רקטה מקרבת שני בתי ספר

שיגור רקטה מקרבת שני בתי ספר

תרשים של שכונת אלעטטרה

תרשים של שכונת אלעטטרה

תרשים התשתית הצבאית באלעטטרה המועלית על גבי תצלום אוויר

תרשים התשתית הצבאית באלעטטרה המועלית על גבי תצלום אוויר


1. במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נתפסו שלל תרשימים מבצעיים השייכים לחמאס. התרשימים מפרטים את פריסת המטענים, הכוחות והעמדות של חמאס בלב שכונות מגורים צפופות. התרשימים הם מאזור בית לאהיא ואלעטטרה , שתי שכונות מגורים הממוקמות בצפון רצועת עזה, אשר שימשו אזורים מועדפים לשיגור רקטות ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור.

תרשימים מבצעיים, שנתפסו שלל במהלך מבצע “עופרת יצוקה“

מיקום תשתית צבאית של חמאס בבית לאהיא

תרשים של עמדות ואמצעי לחימה בבית לאהיא
תרשים של עמדות ואמצעי לחימה בבית לאהיא

2. במבצע "עופרת יצוקה" נתפס שלל תרשים של עמדות ומטענים הממוקמים בבית לאהיא (אחד מאזורי שיגור הרקטות המועדפים בצפון רצועת עזה). בתרשים ניתן לראות מספר רחובות בשכונה באזור נמצא גם מסגד. בתרשים מסומן מיקומם של עמדות צלפים, עמדת נ"ט ונקודות הטמנת מטענים מסוגים שונים. חלק מאמצעי לחימה אלה מוקמו בקרבת בתי מגורים.

3. פרטי התרשים של בית לאהיא הועלו על ידנו על גבי תצלום אוויר של האזור. בתצלום ניתן לראות בבירור כי העמדות, המטענים, ואמצעי הלחימה מוקמו בקרבת בתי אזרחים כך ששכונת המגורים הפכה למעשה למתחם צבאי בו מוקמה תשתית צבאית של חמאס.

תרשים התשתית הצבאית בבית לאהיא המועלית על גבי תצלום אוויר

שיגור רקטה מקרבת שני בתי ספר

מתחם צבאי בשכונת אלעטטרה

4. במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נמצא תרשים המפרט עמדות ומטענים בשכונת אלעטטרה, שבצפון רצועת עזה (עוד אחד מאזורי השיגור המועדפים של רקטות לעבר ישראל). בתרשים מקרא המפרט מיקומי הטמנת המטענים ועמדות ירי הממוקמים בשכונת מגורים צפופה, בלב האוכלוסייה האזרחית. זוהי איפוא שכונת מגורים נוספת שהפכה ע"י חמאס למתחם צבאי .

תרשים של שכונת אלעטטרה
תרשים של שכונת אלעטטרה (דובר צה"ל, 8 בינואר)

5. בתרשים ניתן לראות כי חמאס חילקה את השכונה לשלושה אזורי לחימה , המסומנים בצבעים כחול, אדום וירוק. בתוך השטחים מסומנים סוגים שונים של מטעני חבלה: מטעני גחון, מטעני חבית, מטעני צד, מטענים נגד אדם ונגד טנקים, שהוטמנו ברחבי השכונה. מעיון בתרשים ניתן לראות בבירור כי חמאס עושה שימוש באתרים אזרחיים ובבתי אזרחים להטמנת המטענים . כך לדוגמא, בתרשים מופיע סימון של מתקן גז שבסמוך אליה הונח מטען (למותר לציין כי פיצוץ מתקן הגז היה יכול לגרום לנזק סביבתי רב לתושבים). עוד ניתן לראות בתרשים את מסגד אלטוויל , שבכניסה אליו הוצבה עמדת צלפים . עמדות דומות ניתן לראות גם במסגדים הסמוכים לו . כמו כן מסומנים פתחי בתי מגורים של אזרחים שם הונחו על פי התרשים, מטענים ממולכדים. אין ספק כי מתכנני המתחם הצבאי היו צריכים להיות מודעים לכך שפיצוץ מטענים וניהול הלחימה מבתי האזרחים יגרום לפגיעה באזרחים ויסכן את חייהם.

6. גם פרטי תרשים זה הועלו על גבי תצלום אוויר של האזור. גם כאן ניתן לראות בבירור כי המטענים, עמדת הצלף, המיקוש והמנהרה מוקמו בקרבת בתי אזרחים כך ששכונת המגורים הפכה למעשה למתחם צבאי בו מוקמה תשתית צבאית של חמאס.

תרשים התשתית הצבאית באלעטטרה המועלית על גבי תצלום אוויר

תרשים התשתית הצבאית באלעטטרה המועלית על גבי תצלום אוויר

 

לראש העמוד