“תעשיית השנאה”: חמאס ממשיכה להטמיע מסרים של שנאה ואלימות כלפי ישראל בקרב ילדי רצועת עזה.

הדוב נצור

הדוב נצור

חוברת בשם שרון הרשע

חוברת בשם שרון הרשע

מצעדים ברחבי לבנון

מצעדים ברחבי לבנון

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר

דמותו של פרפור בתוכנית חלוצי המחר

דמותו של פרפור בתוכנית חלוצי המחר

הדבורה נחול קוראת ללכת בדרך פיגועי ההתאבדות

הדבורה נחול קוראת ללכת בדרך פיגועי ההתאבדות

בני נוער פלסטינים באחד ממחנות הקיץ של חמאס בעזה

בני נוער פלסטינים באחד ממחנות הקיץ של חמאס בעזה

הפגנה של ילדי מחנות הקיץ

הפגנה של ילדי מחנות הקיץ

ילדים מכוסי תכריכים במיצג

ילדים מכוסי תכריכים במיצג

אתר מכתוב, 28 ביוני 2009

אתר מכתוב, 28 ביוני 2009

אלפאתח, מהדורת ינואר 2009

אלפאתח, מהדורת ינואר 2009

ישראל כרוצחת ילדים

ישראל כרוצחת ילדים

מתוך כתבה באתר אלפאתח

מתוך כתבה באתר אלפאתח

שיח' אחמד יאסין

שיח' אחמד יאסין

מתוך כתבה באתר אלפאתח, מהדורת אפריל 2009

מתוך כתבה באתר אלפאתח, מהדורת אפריל 2009

ילדים נשלחים לצפות בתינוקות הרוגים

ילדים נשלחים לצפות בתינוקות הרוגים


כללי

1. ב-22 בספטמבר שודרה בערוץ הלוויני אלאקצא של חמאס בעזה תוכנית הילדים הנקראת "חלוצי המחר". בתוכנית הופיעה בובה בדמות דוב המכונה נצור (מנצח), אשר קראה במילים מפורשות לטבוח ביהודים ולשחוט אותם על מנת לגרש אותם מאדמות הפלסטינים, קרי -ישראל (פרוט ראו נספח א’). בעבר נעשה ע"י חמאס שימוש רב בתוכניות ילדים (למשל, בובה בשם פרפור בדמות מיקי מאוס או דבורה בשם נחול) לשם הסתה קשה נגד ישראל והעם היהודי והאדרת פיגועי ההתאבדות בקרב הילדים (פרוט ראו נספח ב’).

הדוב נצור
הדוב נצור: "אנו רוצים לטבוח בהם [ביהודים], כדי שיסתלקו מאדמתנו, נכון?"
(הצילום הלקוח מערוץ אלאקצא של חמאס 22 בספטמבר, באדיבות Palestinian Media Watch)

2. ההסתה באמצעות תוכניות הילדים מהווה את אחד הביטויים למדיניות חמאס, החותרת לעצב דור חדש של צעירים בעלי אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקאלית, חדורי שנאה לישראל ונכונים להצטרף בעתיד לשורות חמאס לשם המשך המאבק המזוין נגד ישראל. מדיניות זאת, העומדת בניגוד לדימוי שחמאס מנסה לשוות לעצמה באמצעות "מתקפת החיוכים" כלפי המערב1, מתבצעת הן באמצעות מערכת החינוך הפורמאלית והן במערכות החינוך הלא פורמאליות ברצועה הנשלטות ברובן ע"י חמאס (תוכניות טלוויזיה; עיתונות; אינטרנט וספרות ילדים; קייטנות ומחנות קיץ, שילוב הילדים בפעילות פוליטית של חמאס2). בו בזמן מנהלת חמאס מאבק עז נגד ניסיונות של אונר"א לשלב תכנים אחרים בתוכניות הלימוד שלה, שאינם מקובלים עליה (כגון הכללת נושא שואת העם היהודי בתוכנית לימודים אודות זכויות האדם3).

3. תפיסת הילדים ובני הנוער כקהל יעד חשוב לאינדוקטרינציה דתית-פוליטית אינטנסיבית בולטת גם אצל חזבאללה בלבנון. חזבאללה (בהשראה וסיוע של איראן) עושה מאמץ להנחיל לילדים ובני הנוער את ערכי האסלאם הרדיקאלי-שיעי, השנאה לישראל (ולמערב) והתמיכה בטרור, על מנת להצמיח דור חדש של פעילים ותומכים. לשם כך הקימו האיראנים וחזבאללה בלבנון מערכת מסועפת של מוסדות חינוך, דת ותרבות ומקדישים גם תשומת לב רבה לחינוך הלא-פורמאלי (תנועת הצופים של חזבאללה; קייטנות ומחנות קיץ; הוצאת ספרים וספרונים המיועדים לילדים, ועוד)4.

חזבאללה – מודל חיקוי לחמאס?

חוברת בשם שרון הרשע
חוברת בשם שרון הרשע שיצאה לאור ע"י תנועת "צופי האמאם אלמהדי", תנועת הצופים של חזבאללה. בהוצאת "צופי האמאם אלמהדי" יצאו לאור חוברות נוספות כגון: נערי הג’האד, וסיד עבאס מוסאוי בכיר השהידים של ההתנגדות האסלאמית.
  מצעדים ברחבי לבנון
מצעדים ברחבי לבנון בהשתתפות צופי האמאם מהדי, תנועת הצופים של חזבאללה.  הצועדים הניפו פוסטרים של חסן נצראללה, ח’אמנא’י וח’מיני (טלוויזית אלמנאר, 20 באוקטובר 2006)

4. להלן ארבעה נספחים הממחישים את "תעשיית השנאה", שמטפחת חמאס בקרב ילדים ובני נוער ברצועת עזה:

נספח א’: הסתה קשה בתוכניות טלוויזיה לילדים ששודרה לאחרונה בערוץ אלאקצא של חמאס.

נספח ב’: תוכנית הילדים חלוצי המחר כדוגמה לשידורי הסתה של חמאס.

נספח ג’: אינדוקטרינציה במחנות הקיץ בעזה של חמאס.

נספח ד‘: השימוש באינטרנט לשם הטמעת מסרי הסתה של חמאס.

נספח א

הסתה קשה בתוכניות טלוויזיה לילדים ששודרה לאחרונה בערוץ אלאקצא של חמאס

5. בתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא של חמאס בעזה ב- 22 בספטמבר 52009, הופיעה בובה בדמות של דוב שכונה נצור [מנצח  שאמרה: "לא יהיו יותר יהודים או ציונים, בעזרת אללה. הם יימחו"…. לאחר מכן המשיך הדוב: "כך כמו שאנו מבקרים בכעבה [במכה בימינו], כולם [קרי: כל המוסלמים] יבקרו בירושלים ".

6. בהמשך התוכנית התקשר אחד הצופים הצעירים.  הילד סיפר כי אביו, שהיה פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם (הזרוע הצבאית-טרוריסטית של חמאס), נהרג כשהיד. בתגובה לסיפור נשאל הילד על ידי הדוב : "מה אתה רוצה לעשות ליהודים אשר ירו באביך?", והילד ענה: "אני רוצה להרוג אותם". מיד לאחר מכן נוצר דיאלוג בין סראא’, הילדה המגישה את התוכנית, לבית בובת הדוב:

סראא’ "אנחנו לא רוצים לעשות להם [ליהודים] דבר, רק לגרש אותם מאדמתנו".

נצור הדוב: "אנו רוצים לטבוח בהם [נד’בחהם, במקור], כדי שהם יסתלקו מאדמתנו, נכון?"

סראא’: "כן. זה נכון. אנו נסלק אותם מאדמתנו בכל האמצעים".

נצור: "אם הם לא ירצו [לצאת] בשקט [מישראל], על-ידי מילים או דיבורים, נצטרך לשחוט אותם [נשחטהם במקור]".

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר
צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר
(באדיבות Palestinian Media Watch
).

צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר
צילומים מהתוכנית ששודרה בערוץ אלאקצא ב-22 בספטמבר
(באדיבות Palestine Media Watch)

נספח ב’

תוכנית הילדים חלוצי המחר כבמה לשידורי הסתה של חמאס

7. ערוץ אלאקצא, שהוקם בשנת 2006, הינו כלי תקשורת החשוב ביותר של חמאס ברצועת עזה. במסגרת האינדוקטרינציה של הדור הצעיר הוא מרבה לשדר תוכניות ילדים, הכוללות הסתה קשה נגד ישראל, העם היהודי ולעיתים אף המערב. להלן דוגמאות משידורי ההסתה בתוכנית "חלוצי המחר", שהופיעו בעבר בשידוריה.

8. החל ממחצית מאי 2007  נעשה בתוכנית חלוצי המחר שימוש בבובה בדמותו של מיקי מאוס (שכונה פרפור). באמצעות דמותו של מיקי מאוס הועברו לקהל הילדים מסרי שנאה והסתה ברוח האידיאולוגיה של חמאס, ובכלל זה: הטפה להשתלטות האסלאם על העולם; המשך האלימות והטרור ("ההתנגדות"); חיסולה של ישראל ; שחרור מסגד אלאקצא; "שחרור" עיראק ומדינות ערביות ומוסלמיות אחרות, "אשר פלשו אליהן רוצחים". דמותו של פרפור הורדה מהמסך באמצעות תוכנית שהציגה את "הריגתה בידי הישראלים", לאחר ביקורת במערב.

דמותו של פרפור בתוכנית חלוצי המחר
דמותו של פרפור בתוכנית חלוצי המחר
(ערוץ אלאקצא, 10 במאי 2007. באדיבות Palestine Media Watch
)

9. לאחר שהורדה דמותו של פרפור מעל גבי המסכים עלתה במהלך יולי 2007 דמותה של דבורה, שכונתה נחול (דבורה קטנה), שהוצגה כבת דודה של פרפור, שירד מהמסך. גם דמותה של הדבורה שימשה אמצעי להעברת מסרי הסתה לילדים בהם שולבו מוטיבים אנטישמיים ומסרים בזכות ביצוע פיגועי התאבדות. כך למשל: 

הדבורה נחול קוראת ללכת בדרך פיגועי ההתאבדותהדבורה נחול  קוראת ללכת בדרך פיגועי ההתאבדות [אלאסתהאד – במקור], ומביעה רצון לנקום "באויבי האסלאם, רוצחי הנביאים [כינוי גנאי ליהודים בפי מוסלמים אנטישמים], רוצחי הילדים החפים מפשע [קרי: ישראל]" (ערוץ אלאקצא, 13 ביולי 2007, באדיבות מכון Palestinian Media Watch ).

נספח ג’

אינדוקטרינציה במחנות הקיץ בעזה של חמאס

10. מידי שנה מארגנת חמאס מחנות קיץ עבור ילדי הרצועה, שנועדו להעסיק את הילדים והנוער בימי חופשת הקיץ. קייטנות ומחנות אלה נתפסים על ידי חמאס כאמצעי חשוב להטמעת ערכי התנועה בקרב הילדים ובני הנוער במגמה להצמיח מקרבם את דור העתיד של פעילי התנועה. במקביל לפעילויות חברה וספורט מתקיימים במחנות הללו גם אינדוקטרינציה פוליטית ואסלאמית, ואמונים סמי-צבאיים6.

בני נוער פלסטינים באחד ממחנות הקיץ של חמאס בעזהבני נוער פלסטינים באחד ממחנות הקיץ של חמאס בעזה שנערכו ביולי-אוגוסט 2009, מקיימים אמונים באמצעות רובים מעץ ומפלסטיק . למעלה מימין על גבי המבנה [ ככל הנראה בית ספר] מופיעה הכתובת (שפוענחה באמצעות מספר צילומים): "אללה הוא מטרתנו, השליח [קרי, הנביא מחמד] הוא המופת שלנו, הקוראן הוא החוקה שלנו, הג’האד היא דרכנו והמוות למען אללה [במסגרת הג’האד] הוא תקוותנו הנעלה ביותר" (אתר האינטרנט של סוכנות הידיעות צפא, 11 באוגוסט 2009)

11. האינדוקטרינציה הפוליטית והאסלאמית במחנות הקיץ מתבצעת במגוון דרכים ושיטות: סיסמאות המופיעות ע"י פוסטרים, חולצות וכובעים; ביקורם של פעילים בכירים של חמאס המופיעים במחנות לשם הטפה בקרב הילדים והנערים; לימוד ביוגרפיות של שהידים שנפלו בקרבות; הפצת פוסטרים של שהידים ; שילוב ילדים ונערים בפעילות פוליטית של החמאס; שינון הקוראן במחנות והענקת פרסים לבני הנוער המצטיינים.

הפגנה של ילדי מחנות הקיץ   ילדים מכוסי תכריכים במיצג

הפגנה של ילדי מחנות הקיץ לבושי כובעים ירוקים של חמאס נגד "המצור" הישראלי על רצועת עזה (אתר האינטרנט של מחנות הקיץ, 2009)

 

ילדים מכוסי תכריכים במיצג, שנועד להעביר את המסר הכוזב כי המצור על עזה גורם להרעבת הילדים ולמותם (המקור: פורום PALDF , 13 ביולי 2009)

אתר מכתוב, 28 ביוני 2009פוסטר נישא ע"י נערים לבושי כובעים ירוקים של חמאס: מחנה [קיץ] על שם השהיד סעיד ציאם, שר הפנים וראש הביטחון הלאומי, שנהרג ע"י צה"ל במבצע "עופרת יצוקה". הפוסטר נישא בתהלוכה, בשכונת שיח’ רדואן (אתר מכתוב, 28 ביוני 2009)

נספח ד

השימוש באינטרנט לשם הטמעת מסרי הסתה של חמאס

12. אתר אלפאתח הינו עיתון מקוון של חמאס (אליו אפשר להגיע דרך אתר חמאס Palestine-info), היוצא מידי שבוע בלונדון. עיתון זה מיועד לילדים ומהווה אמצעי נוסף בידי חמאס להנחלת ערכי השנאה לישראל ולעם היהודי, לעידוד השימוש בטרור ובאלימות, ולהטמעת האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקאלית של חמאס בקרב הדור הצעיר. להלן כמה דוגמאות:

שנאה, טרור ואנטישמיות…

אלפאתח, מהדורת ינואר 2009

אלפאתח, מהדורת ינואר 2009: תמונה שכותרתה "עזה – אללה יביא לניצחונך". בתמונה נראה ילד לבוש מדי צבא כפעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית-טרורסיטית של חמאס, מניף את הדגל הפלסטיני. מתחת לתמונה זו הופיעה כתבה, בה נאמר: "פלסטין היא בעיה של כל מוסלמי, אפילו אם מוסלמי זה נמצא בקצה העולם…. ספרו להם על אדמת פלסטין, אדמה אסלאמית שתישאר [לעד] אסלאמית. אין קיום לציונים בה, לא משנה מה יעשו, יחריבו וישפכו דם [של פלסטינים]. ספרו להם על אבות אבותיכם ועל אבות אבותיהם של היהודים, וצרו הבחנה ביניהם. הם [היהודים] מפרים הסכמים, הורגים חפים מפשע, הופכים שקר לאמת ואמת לשקר… ההונאה שלהם תאבד. באשר לאבותינו, הם כבירים ועצומים, מקיימים הסכמים… ספרו להם על עורמתם של היהודים כלפי הנביא שלנו מחמד, עורמה שתמשך עד אחרית הימים. אין אמון ביהודי, לא משנה עד כמה שינסה להציג את עצמו כחף מפשע וכטהור".

ישראל כרוצחת ילדים   מתוך כתבה באתר אלפאתח

ישראל כרוצחת ילדים: קריקטורה שהתפרסמה בעיתון הילדים אלפאתח של חמאס במהדורת מאי 2009. כותרתה: "ציידי הילדים". הקריקטורה (אותה שב חמאס וממחזר) היא של אמיה ג’חא, קריקטוריסטית פלסטינית המזוהה עם חמאס, המוכרת בהפצת מסרי שנאה ארסיים נגד ישראל והעם היהודי.

 

מתוך כתבה באתר אלפאתח, מהדורת ספטמבר 2009, העוסקת בשהיד ח’אלד מחמוד אלזהאר, בנו של בכיר החמאס, מחמוד אלזהאר, שהיה פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם, ונהרג בסיכול ממוקד.  הכתבה מהללת את השהיד, ומסתיימת במילים "אללה ירחם על השהיד ח’אלד ועל כל השהידים הטהורים שלנו. אללה יפגיש אותנו עימם בגן העדן של מעלה, ברשות אללה".

שיח' אחמד יאסין   מתוך כתבה באתר אלפאתח, מהדורת אפריל 2009

שיח’ אחמד יאסין בלוויית ילדים פלסטינים מחייכים. בכתבה מתואר יאסין כדמות מופת, מקים ומנהיג תנועת חמאס, שנהרג ע"י "רוצחי הנביאים", "היהודים הציונים הפחדנים" (אלפאתח, מהדורת אפריל 2009)

 

מתוך כתבה באתר אלפאתח, מהדורת אפריל 2009, על ילד מעזה בעל חגורה שחורה בקראטה, שנפצע ברגלו, לטענת הכותב, מאש צה"ל במהלך מבצע "עופרת יצוקה". הילד מצוטט כאומר כי אם יתחרה בחו"ל נגד יריב ישראלי הוא "יגרום לו להיכנע או יהרוג אותו ממכות".

ילדים נשלחים לצפות בתינוקות הרוגים
ילדים נשלחים לצפות בתינוקות הרוגים כדי להחדיר בקרבם שנאה כלפי ישראל

(התמונה פורסמה באתר אלפאתח, מהדורת יוני 2009)

 


1 ראו לקט חמאס מנהלת "מתקפת חיוכים" המכוונת בעיקר כלפי ארה"ב ומדינות המערב. זאת במטרה לנסות לפרוץ את הבידוד המדיני לו נתון ממשל חמאס, לשפר עמדות מול הרשות הפלסטינית ולהשיג משאבים למימון תהליכי השיקום ברצועה. בה בעת לאוזניים פלסטיניות שבה ומדגישה חמאס כי אין בדעתה להכיר בישראל וכי היא נותרה מחויבת לדרך הטרור(ה"התנגדות")" (3 באוגוסט, 2009).

2 ראו לקטי "מרכז המידע למודיעין ולטרור" בנושא: http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/hi_001.htm
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/hamas__078.htm

3 ראו לקט מידע מה-6 בספטמבר 2009: "המאבק על אופי החינוך ברצועת עזה: חמאס יוצאת במתקפה נגד אונר"א על רקע ידיעות בדבר כוונתה לשלב לימודי שואה בתוכנית הלימודים בבתי הספר שלה ברצועת עזה. זאת, כחלק מהמאבק שמנהלת חמאס לבלעדיות על מערכת החינוך ברצועה ולהטמעת האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקאלית, ערכי השנאה לישראל והמאבק המזוין נגדה בתוכניות הלימודים".

4 ראו לקט מידע מה-6 במאי 2007: "המלחמה על התודעה במסגרת העימות בין ארגוני הטרור לבין ישראל. חזבאללה כמקרה מבחן". ראו גם: "במחנות הקיץ של חזבאללה מוטמעים בקרב בני הדור הצעיר אידיאולוגיה אסלאמית-שיעית רדיקלית, תרבות הטרור והשנאה לישראל, פולחן האישיות של חסן נצראללה והאדרת השהידים של הארגון. כל זאת על מנת להכשיר אותם מבחינה תודעתית לתמוך בחזבאללה ולהצטרף לשורותיו בעתיד" (31 באוגוסט, 2008).

5 שידור התוכנית בערוץ אלאקצא מופיע באתר Palestinian Media Watch וביוטיוב: http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=1339 ,
http://www.youtube.com/watch?v=jwN2M6ZIIRU .

6 ראו לקט: "מחנות הקיץ של חמאס ברצועת עזה משלבים פעילויות חברתיות אינדוקטרינציה פוליטית ואסלאמית ואימונים סמי-צבאיים. המחנות נועדו להצמיח מקרב בני הנוער את דור העתיד של פעילי חמאס" (16 באוגוסט, 2009).

 

לראש העמוד