שר הפנים בממשל חמאס ברצועת עזה תאר את הסיוע, שמשרדו מגיש לארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה.

אתר סוכנות צפא, 28 באוקטובר 2008

אתר סוכנות צפא, 28 באוקטובר 2008

הנוסח הערבי של ידיעת סוכנות הידיעות צפא המקורבת לחמאס

הנוסח הערבי של ידיעת סוכנות הידיעות צפא המקורבת לחמאס

נוסח דבריו של פתחי חמאד כפי שהופיע באתר חמאס

נוסח דבריו של פתחי חמאד כפי שהופיע באתר חמאס


תרגום הכותרת העליונה: "[פתחי] חמאד: אנו פועלים בתאום עם פלגי ההתנגדות כדי להקל
על משימותיהם" (אתר סוכנות צפא, 28 באוקטובר 2008)

אתר סוכנות צפא, 28 באוקטובר 2008
תרגום הכותרת התחתונה:

“חמאד: אנו נפגשים עם מפקדי הפלגים באופן קבוע על מנת להסיר את המכשולים”

1. פתחי חמאד, שר הפנים בממשלת אסמאעיל הניה ברצועת עזה, נשא נאום בסמינר שנערך ב-28 באוקטובר בעזה ע"י "איחוד הסיעות והאיגודים המקצועיים". בנאומו הוא תאר את הקשר ההדוק המתקיים בין משרד הפנים ברצועת עזה לבין ארגוני הטרור הפועלים ברצועה ("פלגי ההתנגדות") ואת הסיוע, שמשרד הפנים של ממשל חמאס מגיש לארגונים השונים. בכינוס נכחו מפקדי מנגנוני- ביטחון הפנים של חמאס הפועלים ברצועה.

2. להלן עיקרי דבריו של פתחי חמאס, כפי שצוטטו ע"י סוכנות ידיעות המזוהה עם חמאס (צפא, עזה, 28 באוקטובר 20091):

א. משרד הפנים [של ממשל חמאס] "פועל בתאום עם כל פלגי ההתנגדות בעזה" [קרי, עם ארגוני הטרור הפועלים ברצועה].

ב. המשרד עושה מאמץ "להגן עליהם ולהקל על משימותיהם הג’האדיות בכל המישורים".

ג. מתקיים תיאום קבוע בין משרד הפנים לארגונים שונים: "אנו נפגשים עם מפקדי הפלגים [קרי, ארגוני הטרור הפועלים ברצועה] באופן קבוע כדי להסיר את המכשולים בינינו. אנו שמנו קץ לתאום הביטחוני עם הכיבוש [קרי, התאום הביטחוני של הרשות הפלסטינית עם ישראל] והחלפנו אותו בתיאום ג’האדי" [קרי, תיאום מבצעי, לביצוע פעולות נגד ישראל].

3. פתחי חמאד, בשל תפקידו כשר הפנים בממשל חמאס, הינו בעל השפעה רבה על יישום מדיניות הפיגועים של חמאס. זאת מכיוון שמנגנוני ביטחון הפנים הכפופים לו הינם מכשיר האכיפה העיקרי של חמאס, ובאמצעותם מפקחת חמאס על היקף הפיגועים, אופיים והמינון שלהם. התבטאות זאת של פתחי חמאד נועדה להדוף את האשמות פתח לפיהן חמאס נטשה את ה"התנגדות" מאז זכתה בבחירות ל"מועצה המחוקקת" בשנת 2006, וכי היא מונעת מההתארגנויות הצבאיות של פתח ושאר הארגונים "להתנגד לכיבוש" (צפא, 28 באוקטובר 2009).

התבטאויות דומות בעבר של בכירי ממשל חמאס ותנועת חמאס

4. יודגש כי בכירים בממשל חמאס ברצועה ובתנועת חמאס שבו והבהירו כי ממשל חמאס ברצועה ומנגנוני הביטחון שלו מחויבים לסייע לארגוני הטרור ("ההתנגדות") ולפעילותם נגד ישראל המתבצעת מהרצועה. כך למשל:

א. אסמאעיל הניה, ראש ממשל חמאס ברצועה, אמר בראיון כי ממשלת חמאס שומרת על אופציית ה"התנגדות" (קרי, הטרור) כדי להביא להקמת מדינה פלסטינית. לדבריו הממשלה מנסה לנהל חיי היום-יום של האזרחים אולם בלי להסתכן בוויתור על ה"זכויות", ותוך המשך גיבוי מפעל ה"התנגדות" (אלראי, ביטאון ממשל חמאס, 13 ביולי 2009).

ב. סעיד ציאם, מי שהיה שר הפנים בממשל החמאס, ונהרג ע"י צה"ל בעת מבצע "עופרת יצוקה". הצהיר, עם בחירתו לשר הפנים, כי הוא לא יעצור את פעילי ה"התנגדות" (קרי, פעילי הטרור). שכן, לדבריו, ה"התנגדות" (קרי, פעילי הטרור) היא "זכות לגיטימית של העם הפלסטיני" (סוכנות הידיעות מען, 24 במרץ 2006). פתחי חמאס, שירש את מקומו של סעיד ציאם כשר הפנים מנה את "הישגיו" של קודמו: "בין הישגיו הגדולים ביותר של השר היו יצירת קשר של שיתוף פעולה ותיאום בין מנגנוני הביטחון הנוכחיים לבין ההתנגדות הפלסטינית…התהווה שיתוף פעולה נגד האויב הציוני…  ועל כן הוא [האויב] הפציץ [בעת מבצע "עופרת יצוקה"] את מטות מנגנוני הביטחון" (אתר משטרת חמאס, 7 במאי 2009).

ג. מוסא אבו מרזוק, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, במהלך פגישה שקיים עם הוגי דעות ופוליטיקאים מצרים, נדרש לטענה כי בעקבות ג. הקמת הממשלה בראשות חמאס חלה ירידה בהיקף ה"התנגדות" (קרי, פעולות הטרור). בתשובתו הסביר אבו מרזוק כי ההיפך הוא הנכון: "זוהי הפעם הראשונה מאז הסכם אוסלו, שממשלה פלסטינית תומכת ב"התנגדות" [קרי, בטרור], אינה רודפת אחר פעילי ה"התנגדות", אינה עוצרת אותם ואינה מצרה צעדיהם. מוסא אבו מרזוק התפאר כי בתקופת כהונתה של ממשלת חמאס התבצעו פעולות "איכותיות" בשטח ישראל ("הישות הציונית", לדבריו) וביניהן הפעולה, שבמהלכה נלקח בשבי "חייל ציוני" (גלעד שליט). מוסא אבו מרזוק נשאל גם בדבר הירידה בהיקף פעולות ההתאבדות [אלעמליאת אלאסתשהאדיה] בתקופת ממשלת חמאס. בתשובתו הודה אבו מרזוק, כי "קיים קושי [בביצוע] פעילות אלה, לאור [קיומם] של גדר ההפרדה והשערים המכתרים את תושבי הגדה המערבית" (אתר אח’ואן אונליין, 2 ביוני 2007)2

הסתירה שבין התבטאויות בכירי החמאס לבין דו"ח גולדסטון

5. דבריו אלו של שר הפנים בממשל חמאס, והתבטאויות קודמות של בכירי ממשל חמאס ותנועת חמאס, עומדים בסתירה להתייחסות דו"ח גולדסטון לממשל חמאס ברצועה כאל סמכות שלטונית-ממשלית (המכונה ע"י הדו"ח Gaza authorities ). הדו"ח דחה לחלוטין את העמדה הישראלית לפיה מוסדות ממשל חמאס ברצועה מהווים חלק מ"תשתית הטרור" (עמ’ 11 בדו"ח, סעיף 32). הדו"ח עושה הפרדה מלאה בין הממשל בעזה (Gaza authorities ), לבין "הקבוצות הפלסטיניות החמושות" (קרי, גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפועלים ברצועה)3.

6. דו"ח גולדסטון מצטט טענות של ממשל החמאס בעזה לפיהן אין לו קשר, ישיר או עקיף, לגדודי עז אלדין אלקסאם, ואין לו מושג על הטקטיקות בהן נוקטות "הקבוצות החמושות" הפועלות ברצועה (עמ 134, סעיף 439; עמ’ 459 סעיף 1668). לפיכך, בעודנו מדגיש כי על "שלטונות עזה" לכבד את החוק הבינלאומי ולמנוע הפרתו (471) הוא פוטר למעשה את ממשל חמאס בעזה מאחריות לכך בהטילו על "הקבוצות הפלסטיניות החמושות" "להגן ולכבד" אזרחים (עמ’ 473 סעיף 1721). הדו"ח אומנם מגנה בחריפות  את הירי ללא אבחנה שביצעו "הקבוצות" הללו בעבר כנגד תושבי דרום ישראל, ומכנה אותו "פשע מלחמה" העלול אף להיחשב כ"פשע נגד האנושות", אולם זאת ללא הטלת האחריות הישירה המתחייבת על תנועת חמאס ועל ממשל החמאס ברצועה (עמ’ 474-473, סעיף 1724).

7. התבטאויות שר הפנים בממשל חמאס ואנשים בכירים נוספים בממשל ובתנועת חמאס מוכיחים היטב כי טענות חמאס, שאומצו ע"י דו"ח גולדסטון, הינן מופרכות.  הן ממחישות כי משרד הפנים, שהוא חלק בלתי נפרד מממשל חמאס ברצועה, מופקד על סיוע לארגוני הטרור ועל אכוונת פעילותם מהרצועה בהתאם לאסטרטגיה של חמאס. לפיכך תנועת חמאס, על כל אגפיה ומנגנוניה (התנועה, הממשל, התשתית הצבאית-מבצעית) היא זו הנושאת במלוא האחריות לירי הרקטות כלפי ישראל (המוגדר בדו"ח כ"פשע מלחמה")  ולהפיכתה של הרצועה למוקד טרור.