הועידה השביעית של חיזבאללה: פרגמטיות בצל בניית הכוחהמאמר המקורי מופיע באתר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
 www.jcpa.org.il   www.jcpa.org

• חיזבאללה סיימה בסוף נובמבר 2009 את ועידתה השביעית שנערכה בחשאי ונמשכה כארבעה חודשים. הוועידה בחרה פעם נוספת את חסן נצראללה למזכיר הכללי של חיזבאללה וכן את מועצת הנהגת התנועה ומוסדותיה וכבוועידות קודמות פרסמה מסמך מדיני.

• יצוין כי הוועידה הכללית השישית של חיזבאללה כונסה ב-2004 ועל פי תקנון התנועה הוועדה הכללית השביעית הייתה אמורה להתכנס ב-2007. אולם מלחמת לבנון השנייה, ויכוחים ומאבקים פנימיים שהתעוררו בחיזבאללה בעקבותיה וחיסולו של מפקד הכוח הצבאי של התנועה עמאד מע’ניה, נדחתה הוועידה פעמיים ולבסוף כונסה במהלך 20092.

הנהגת התנועה

• הועידה הכללית השביעית בחרה "מועצת שורא מחליטה" חדשה הכוללת את:

סיד חסן נצראללה – מזכיר כללי
שיח’ נעים קאסם – סגן מזכיר כללי
סיד האשם צפי אלדין – ראש "מועצת השורא המבצעת"
שיח’ מוחמד יזבכ – ראש הגוף השרעי
חאג’ מחמד רעד – ראש סיעת הנאמנות להתנגדות (סיעת חיזבאללה בפרלמנט)
חאג’ חוסין ח’ליל – עוזר מדיני למזכיר הכללי

• שמו של חבר ההנהגה השמיני שהחליף את עמאד מע’ניה שעמד בראש מועצת הג’יהאד – הגוף הצבאי העליון – וייצג אותה בהנהגת חיזבאללה – לא פורסם, מטעמי ביטחון והוא ממשיך לשמור על חשאיותו.

• מעבר לשמות חברי ההנהגה, חיזבאללה לא פרסמה שמות ובעלי תפקידים נוספים בתנועה וגורמים מקורבים הבהירו3 כי מבחינה אירגונית לא חל כל שינוי מהותי במבנה התנועה ובבעלי התפקידים. נראה כי השינויים חלו בעיקרו של דבר בבעלי התפקידים בשורה השנייה והשלישית במבנה ההיררכי המפלגתי וכן במסגרות המנהליות הפנים-מפלגתיות ברמת היחידות ויחידות המשנה. שינויים אלה נועדו למנות לתפקידים אנשים חדשים בתוך המליציה על מנת להזרים דם צעיר בשורות הקאדרים של חיזבאללה. הדעת נותנת כי בתחום האירגוני, העמיד נצראללה את השינויים במסגרות הצבאיות לאחר מלחמת לבנון השניה והסתלקותו של עמאד מע’ניה, בראש סדר העדיפויות של הוועידה השביעית. זאת על מנת לשמר ולחזק את הכוח הצבאי של חיזבאללה ששוקם במלואו ולהכינו לקראת העימות הבא נגד ישראל. לצד זאת, להתמודד עם החדירה המודיעינית הישראלית לשורות חיזבאללה שעקבותיה מתגלים מפעם לפעם.

המסמך המדיני 

• חמישה ימים לאחר פרסום דבר כינוס הוועידה השביעית ושמות חברי ההנהגה החדשה פרסמה חיזבאללה מסמך מדיני שהוקרא על ידי חסן נצראללה ממקום מסתור והוקרן על מסכי ענק במסיבת עיתונאים שהתקיימה באולם אלג’נאן שבביירות.

• מסמך זה מצטרף לשורה של מסמכים מדיניים קודמים שפורסמו בתום הוועידות הכלליות שערכה חיזבאללה במאי 1993 (הוועידה השלישית) קיץ 1995 (הרביעית) קיץ 1998 (החמישית) במהלך 2004 (השישית) כמו גם למצעי הבחירות לפרלמנט שבהם השתתפה חיזבאללה ב-1992 ב-1996 ב-2000 וב-20054. כל המסמכים המדיניים הללו שיקפו את המציאות המדינית המשתנה בה פעלה חיזבאללה ובמרכזה – תהליך ההשתלבות של חיזבאללה במדינה הלבנונית ובמוסדותיה. היסוד הרעיוני-אידיאולוגי שבמוקדו הזיקה לאיראן ולואלי פקיה (מקור הסמכות)לא הוזכר במסמכים אלה לרבות במסמך המדיני האחרון. זיקה זו הניצבת במהותה של חיזבאללה נותרה רק ב"רסאלה מפתוחה" מ-1985.

• המסמך המדיני5 (אלואת’יקה אלסיאסיה) מחזיק 32 עמודים וכרוך בכריכה בצבע תכלת. בדומה למסמכים המדיניים הקודמים לא מוטבעים עליו דיוקנאות כלשהם שלא כמו ב"רסאלה מפתוחה" מ-1985 עליו היו דיוקנאותיהם של האימאם ח’ומיני ושיח’ ע’ראב חרב, שסימלו יותר מכל את מהותה של חיזבאללה בעת פרסום המסמך6.

• במסמך המדיני החדש ובדברי התשובה של נצראללה לא היתה כל התייחסות ל"רסאלה מפתוחה" מ-1985 שנותר לפחות פורמאלית המסמך המכונן של חיזבאללה וממשיך להיות בסיס אידיאולוגי של התנועה מתוקף עיסקו, מעבר לתחום המדיני, גם במכלול המרכיבים הרעיוניים והדתיים של חיזבאללה.

• בהקדמה למסמך הודגש כי הוא נועד להציג את העמדה המדינית של חיזבאללה במסגרת הזמן והמרחב של המציאות הבינלאומית והלבנונית בה פועלת חיזבאללה. תמורות היסטוריות המבשרות את ירידתה של ארה"ב ממעמד המעצמה היחידה, קריסה של השווקים הפיננסיים בארה"ב ובעולם, ובלבול וחוסר אונים של הכלכלה האמריקנית. כל אלה, נטען במסמך, מבשרים את נסיגת כוחה של ארה"ב בעולם ותחילתו של תהליך השקיעה הגוברת של ישראל. מול שינויים גלובאליים אלה מעמידה חיזבאללה את ההתנגדות לישראל ולארה"ב כפתרון המושלם. ההתנגדות הפכה לערך בינלאומי, המהווה בסיס להשראה ולדוגמה שהישגיה מהווים בסיס להתנהגות ולנורמות לחיקוי לכל השואפים לחירות ולעצמאות ברחבי תבל.

• הפרק הראשון במסמך עוסק בעימות בארה"ב הוא סוקר את שאיפותיה של ארה"ב להגמוניה עולמית מאז מלחמת העולם השנייה ומגיע למסקנה כי:

…אין ספק שהטרור האמריקני הוא הבסיס לכל הטרור בעולם. ממשל בוש הפך את ארה"ב לסכנה המאיימת על העולם כולו. אם היה מתקיים משאל עם בינלאומי היתה ארה"ב מוצגת כמדינה השנואה בעולם…
…(לפיכך) העימות עם ארה"ב הוא קשה ורגישו מדובר במערכה בעלת מימד היסטורי, מערכה לדורות המחייבת שימוש בכל כוח משוער.

• הפרק השני עוסק במעמדה של חיזבאללה בלבנון וכאן ניכרת תמורה משמעותית בעמדתה של חיזבאללה כלפי המדינה הלבנונית:

…לבנון היא מולדתנו ומולדת אבותינו וסבינו, מולדת בנינו ונכדינו ושל כל הדורות הבאים. זוהי מולדת שלמען ריבונותה, כבודה, ושיחרור אדמתה הקרבנו את הקורבנות והחללים היקרים ביותר.
…היא תהיה של כל הלבנונים באופן שווה. תהיה מאוחדת טריטוריאלית…ואנו נתנגד לכל צורה של חלוקה או פדרציה…
באשר להתנגדות (מקאומה) הודגש כי:
…היא נובעת מהאיום התמידי של ישראל על לבנון ומהנסיבות הקשות שבהן חסר ללבנונים שלטון. אלה חייבו מסע להשגת המולדת באמצעות התנגדות מזויינת. גולת הכותרת של הישגיה הם: השיחרור ב-2000 והניצחון ההיסטורי ב-2006.

• המסמך איננו עוסק בסוגיית המשך קיומה של המליציה הצבאית זהו נדבך יסודי שאיננו נתון כלל לדיון מבחינתה של חיזבאללה. ועל כן מודגש כי עיקר המאמץ מושקע עתה:

…ביצירת אסטרטגיית הגנה שתתבסס על שילוב בין ההתנגדות אשר תסייע בהגנה על המולדת, יחזק את ביטחונה ויציבותה…על מנת לסייע בהשלמת משימת השחרור של אדמתנו שנותרה תחת כיבוש בחוות שבעא, בגבעות כפר שובא בכפר ע’ג’ר ובשחרור האסירים, הנעדרים והחזרת גופות החללים שנותרו…

• בהתייחסות למשטר הפוליטי בלבנון קוראת חיזבאללה לביטול העדתיות הפוליטית עליה מושתתת המדינה הלבנונית. נצראללה שנדרש לסוגיה זו במסיבת העיתונאים הפגין ראייה ראלית ומפוכחת:

…עלינו להיות מציאותיים. העדתיות הפוליטית בלבנון היא אחד הנושאים המסובכים… רבים מאיתנו הקוראים לביטול העדתיות הפוליטית אינם רציניים…הדיון בנושא יימשך 5, 10, 20 או 30 שנה. רק האל יודע. בסופו של דבר איש איננו יכול להחליט לבד כיצד נבטל את העדתיות הפוליטיות…ובכלל אפשר שלאחר דיון ממושך…נגיע למסקנה שמספיק לצחוק אחד על השני ושלא ניתן לבטל את העדתיות הפוליטית במדינה זו.

• המסמך מעלה על נס את היחסים המצויינים בין לבנון לסוריה ורואה בהם צורך מדיני, בטחוני וכלכלי משותף. באיראן האסלאמית, רואה חיזבאללה מדינה מרכזית וחשובה ותומכת מרכזית בפלסטינים. במסמך אין כל התייחסות להיותו של הואלי פקיה (ח’מנהאי) מקור הסמכות של חיזבאללה ועל המחויבות של חיזבאללה להנהגה באיראן. נצראללה שנשאל במסיבת העיתונאים על כך שבשנת 1985 דובר (ב"רסאלה מפוחה") על הנהגה אחת (של איראן וחיזבאללה) שהיא הנהגת הואלי פקיה ועל המחויבות לה, הבהיר כי העדר ההתייחסות במסמך לסוגיות אלה נובע מכך ש:

…הצגנו מסמך מדיני. לא טיפלנו בהיבטים הדתיים האידיאולוגיים או הרעיוניים.. עמדתנו בסוגית הואלי פקיה היא עמדה רעיונית ודתית ולא עמדה פוליטית שניתן לבחון אותה.

• בהמשך פירט נצראללה במסיבת העיתונאים את פעילות ההשתלבות של חיזבאללה בחיים הפוליטיים ובמוסדות המדינה הלבנונית וסיכם:

אין כל סתירה בין האמונה שלנו ומחויבותינו לעיקרון הואלי פקיה כפי שאנו מבינים אותו לבין השתלבותינו בחיים הפוליטיים והשתתפתינו בבניית מוסדות המדינה.

• הפרק השלישי במסמך עוסק בפלסטין בתהליך ההסדרים, במעמדה של ירושלים ובהתנגדות הפלסטינית. לאחר שנקבע שהציונות היא תנועה גזענית, מבהירה חיזבאללה כי שחרור האדמות הפלסטיניות ובתוכן ירושלים היא משימה המוטלת על העולם הערבי והאיסלאמי. מכאן ברור הוא שבראייתה העצמית אין לחיזבאללה כל יתרון או מעמד מיוחד או מועדף בהובלת המאבק הפלסטיני נגד ישראל. בתוך כך, חיזבאללה שוללת כל הסדר עם ישראל שיתבסס על הכרה בלגיטימיות של קיומה או ויתור על אדמת פלסטין. הודגש כי עמדה זו היא עקבית, קבועה וסופית ואין ממנה נסיגה, גם אם העולם כולו יכיר בישראל.

• בעת שבלבנון נערכה הוועידה השביעית של חיזבאללה, שהה אדריכלה הראשון עלי אכבר מוחתשמי פור בדמשק. מוחתשמי, שחצה את הקווים והצטרך למחנה הרפורמיסטי השתתף בכנס תמיכה בפלסטין, שנערך בסית זינב הותקף על ידי נציגים איראניים מתומכי אחמדיניג’אד. אלה טענו נגדו כי לבנון כמו גם פלסטין אינם מעניינים אותו יותר והוא מחפש את מנעמי השלטון. מוחתשמי ענה כי כל אשר עשה, עשה למען אללה7.

סיכום

• התמורה בעמדותיה המדיניות של חיזבאללה תוך התמקדות בחיזוק מעמדה בזירה הפנים לבנונית, כפי שהיא משתקפת מהמסמך המדיני נמשכת מאז 1992. עת קיבלה חיזבאללה את אישורו של הואלי פקיה, ח’מנהאי ושיגרה את נציגיה לפרלמנט וב-2005 בעקבות נסיגת הצבא הסורי מלבנון ועל מנת להבטיח את המשך קיום כוחה הצבאי – את נציגיה לממשלה.

• הדגל הלבנוני שנרמס ברגליים גסות על ידי חיזבאללה במהלך שנות השמונים, תופס עתה מקום כבוד לצד דיגלה הצהוב של חיזבאללה. הרושם הוא שחיזבאללה אימצה את המדינה הלבנונית אליה ובראייתה העצמית הפכה למייצגת האותנטית של הזהות הלאומית הלבנונית. קיים פער מתמיד בין הרוח הפרגמטית הנושבת מדפי המסמך המדיני של חיזבאללה לבין המציאות הפוליטית בלבנון. העמדה הנחרצת להחזיק בצבא משלה שלא נשמע למרותה של מדינת המולדת אלא לנציגו של מנהיג איראן בלבנון שמה ללעג את סעיפי המסמך המדיני אודות היותה של לבנון מולדת נצחית. זאת ועוד, בניית מערכת מדינתית מקבילה לזו של המדינה הלבנונית הנשענת על סיוע ותקצוב מאיראן ומסוריה לא מוסיפה לחוזקה ולחוסנה של המולדת הלבנונית אותה מבקש נצראללה לשמר ולטפח. ולבסוף ההתנהלות החתרנית של חיזבאללה הפועלת בניגוד לאינטרסים של המדינה הלבנונית ושולחת ידיים חתרניות ואלימות למדינות אחיות כמו עיראק, מצרים וירדן מרוקנת מכל תוכן את המושג נאמנות למולדת. נראה, אם כן, כי החלטת משלת לבנון בראשות חרירי להכיר בהמשך קיומה הלגיטימי של המליציה הצבאית מוכיח כי יותר משחיזבאללה עברה תהליך של "לבנוניזציה" עברה המדינה הלבנונית תהליך של "חיזבאליזציה". וכך, במקביל לאימוץ הזהות הלבנונית, שומרת חיזבאללה על זיקתה המהותית לאיראן. המחויבות לואלי פקיה (ח’מנהאי) גוברת על כל מחויבות אחרת של חזיבאללה בכל תחום מתחומי החיים לרבות במישור הפוליטי. החלטות על מלחמה ושלום מקבלת חיזבאללה בטהראן, שם נמצא מקור סמכותה; ולא רק בנושאים רעיוניים ודתיים כפי שנצראללה מנסה להוליך שולל.

• הצורך בפרגמטיות אצל חיזבאללה נשען במידה רבה על החלטה איראנית ליצור אווירה חדשה בלבנון שתאפשר לה לפעול בה ללא הפרעה. לאחר מלחמת לבנון השניה שפרצה ביוזמה ישראלית ומצאה את חיזבאללה בהפתעה, הורתה איראן על ריסון פעולותיה של חיזבאללה נגד ישראל ועל השתלבות מוגברת בחייה הפוליטיים של המדינה הלבנונית. איראן מבקשת שקט מוקפד בזירה הלבנונית שיאפשר לה לבנות יכולות אסטרטגיות (לרבות רקטות וטילים אורכי טווח) בלבנון לצורך הרתעת ישראל ולעשות בהן שימוש בנקודת זמן עליה יוחלט בטהראן במקרה של כשלון ההרתעה. להבנתנו זו הסיבה המרכזית לשקט השורר בדרום לבנון ונראה כי ההרתעה הישראלית על חיזבאללה משחקת תפקיד מינורי בלבד.


1 תא"ל (מיל.) ד"ר שמעון שפירא הוא חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

2 אלספיר, 24 נובמבר 2009 As-Safir

3 אלספיר, 24 נובמבר 2009 As-Safir

4 ניתוח המסמכים המדיניים ומצעי הבחירות של חיזבאללה ראה שמעון שפירא, חיזבאללה בין איראן ולבנון (תל אביב הקיבוץ המאוחד, 2000) ע"ע 192-186 (להלן:שפירא)

5 אלמנאר, 30 נובמבר 2009

6 ניתוח ה"ראסלה מפתוחה" ראה שפירא ע"ע 128-126

7 www.mowjcamp.com/article/id/6408

 

לראש העמוד