מסמכים פנימיים של ארגון Free Gaza, שנתפסו במשט האחרון, חושפים סתירות מהותיות בין מדיניותו האמיתית של הארגון לבין התנהלותו הפומבית.

לוגו ארגון Free Gaza

לוגו ארגון Free Gaza


לוגו ארגון Free Gaza
לוגו ארגון Free Gaza

1. ארגון Free Gaza (הקורא לעצמו "תנועה"), שנוסד בשנת 2006, הינו מסגרת פרו-פלסטיניתפרו-חמאסית, שמטרתה המוצהרת הינה "שבירת המצור", שהטילה ישראל על רצועת עזה מאז תפיסת השלטון ע"י חמאס. הארגון רשום בקפריסין כמיזם של זכויות אדם ומטהו שוכן בניקוסיה. באתר האינטרנט של הארגון נאמר כי יש לו סניפים ב-28 מדינות ברחבי העולם, מהם 11 במדינות אירופה, 5 בצפון אמריקה (4 בארה"ב וסניף אחד בקנדה), וסניף בישראל (המוגדרת באתר הארגון כ"שטחי פלסטין 1948"). במסגרת הארגונית של Free Gaza נכלל גם "הארגון לסולידריות בינלאומית" (ISM), שגם הוא היה שותף במשט האחרון.

2. במשט האחרון מילא ארגון Free Gaza תפקיד חשוב ב"קואליציה" של הארגונים, אשר עמדו מאחורי המשט, הגם שהכוח הדומיננטי היה ה-IHH התורכי. בשנת 2008 החל הארגון לשגר משטי סיוע לרצועת עזה. עד למשט הנוכחי הצליח הארגון לשגר ארבעה משטי סיוע לרצועה:

א. אוגוסט 2008: שתי ספינות יצאו מקפריסין והגיעו ב-23 באוגוסט לנמל עזה (BBC , 23 באוגוסט 2008).

ב. אוקטובר 2008: יאכטה בשם דיגניטי ועל סיפונה 26 פעילים וציוד רפואי הגיעה לעזה ב-29 באוקטובר (JTA , 29 באוקטובר, 2008).

ג. דצמבר 2008: אותה ספינה, דיגניטי, ועליה כ-3 טון ציוד רפואי, ניסתה לחדור למימי עזה, אך נעצרה על ידי חיל הים הישראלי (ynet , 30 בדצמבר, 2008).

ד. יוני 2009: הספינה ‘"Spirit of humanity" אשר ניסתה ב-30 ביוני להגיע לנמל עזה, נעצרה על ידי חיל הים בקרבת נמל עזה (ג’רוזלם פוסט, 29 ביוני, 2009).

3. אמנת הארגון, המופיעה באתר האינטרנט של הארגון, קובעת שמטרתו  הינה שבירת המצור על רצועת עזה. כמו כן קובעת אמנת הארגון, שהוא לא יבקש את אישורה של ישראל לפעילותו, מאחר שכוונתו היא "להתגבר על המצור הברוטאלי הזה באמצעות מרי אזרחי ובאמצעות פעילות בלתי-אלימה ישירה ולהקים נתיב ימי קבוע בין הרצועה לשאר העולם" (מתוך אתר האינטרנט של הארגון).

4. ארגון Free Gaza פועל עתה לארגון משט נוסף לרצועה. נצ’אל חג’אזי, בכיר ארגון בנורווגיה, אמר כי התנועה מתכננת עתה לרכוש ספינה מנורווגיה אשר תפליג לעבר רצועת עזה בהזדמנות הראשונה. הוא הביע תקווה לארגן משט של יותר מעשר ספינות נוספות ממספר מדינות אירופיות נוספות. לדבריו כבר ב-3 ביוני כאשר שבו מתורכיה הם החלו לעבוד על רשימת אנשים מנורווגיה, אשר יצטרפו למשט וכי הם מקווים, כי הרשימה תגובש כבר בימים הקרובים (ערוץ אלאקצא של חמאס, 5 ביוני , 2010).

5. מסמכים פנימיים של ארגון Free Gaza, שנתפסו במשט האחרון (המובאים כלשונם בנספחים), עוסקים באסטרטגיה של הארגון, ובתדרוכים שהוא העביר לפעיליו לקראת המשט. ניתוח המסמכים הפנימיים והשוואתם לעמדותיו הפומביות של הארגון חושף פער ניכר בין השניים ולעיתים אף סתירות. כך למשל:

א. במישור המשפטי: מתדרוך משפטי של ארגון Free Gaza מסתבר כי הוא מודע היטב לבעייתיות החוקית, שבהעברת סיוע לממשל חמאס ברצועה, בפרט במדינה כמו ארה"ב שם הוצאה חמאס מחוץ לחוק. מבין השיטין עולה גם כי הארגון על אף שהוא מצהיר שהסיוע מיועד לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועה, מודע לכך שלמעשה הוא מסייע לממשל חמאס. לפיכך בתדרוך משפטי לפעילים שהשתתפו במשט הוזהרו פעיליו להימנע מכל הצהרה או פעולה העלולה להתפרש כהענקת "סיוע חומרי" לחמאס, על מנת שלא להפליל את עצמם בארה"ב ובמדינות נוספות (לארגון פעילים בארה"ב, שהשתתפותם במסע עומדת לכאורה בניגוד לחוק האמריקאי; כמו כן מגייס הארגון כספים בארה"ב, שם יש לו איש קשר, לכאורה למטרות הומניטאריות, אך בפועל למטרות פוליטיות מובהקות).

ב. במישור המדיני: בתדרוך המשפטי, וכמענה לבעייתיות של הגדרת חמאס כ"ארגון טרור", נאמר לפעילים כי Free Gaza הצהיר בפומבי שאין לו אג’נדה פוליטית, וכי הוא מחויב "לסיוע הומניטארי בלתי אלים" לעם הפלסטיני (הארגון רשום כ"Human Rights Project ", הגדרה המופיעה באתר שלו). אולם במסמך פנימי שנמצא על גבי Mavi Marmara הוגדרו למשט מטרות פוליטיות מובהקות, ולא מטרות הומניטאריות (מטרות המינימום שהוגדרו במסמך הן יצירת תהודה תקשורתית ל"מצור" על רצועת עזה, ודרבון ממשלות זרות לנקוט צעדי ענישה נגד ישראל. העברת סיוע הומניטארי לרצועה לא צוינה כמטרה).

ג. המענה לתסריטים אפשריים בעת המשט: הארגון גיבש תסריטים "הגנתיים" לקראת המשט על בסיס הנחת מוצא שצה"ל לא יוכל לעצור את הספינות מבלי להפעיל כוח. כמענה לתסריטים הללו מפורטות טקטיקות שנועדו למנוע השתלטות צה"ל על האוניה. בין השאר הוזכרה הנחת מכשולים מחודדים על הסיפון והתבצרות פעילי הארגון בחדר ההגאים ובחדר המנועים.

ד. טקטיקות אלה אומנם נופלות בהרבה מהאלימות המאורגנת שהפעיל IHH, אולם מאידך אינן תואמות את הנחיות שחילק ארגון Free Gaza לפעיליו, שאסרו באופן חד משמעי שימוש באלימות, מילולית או פיזית. דומה איפוא כי המונח non-violent resistance המופיעים בהנחיות של ארגוני זכויות אדם שהשתתפו במשט, נתון לפרשנות רחבה, של הארגונים השונים ושל הפעילים השונים, אשר ששים להתעמת עם חיילי צה"ל (כפי שהומחש בהיערכות המוקדמת של IHH , שגם הוא מגדיר עצמו כארגון הומניטארי, לעימות אלים עם צה"ל).

6. להלן ניתוח מסמכים פנימיים של Free Gaza , שנתפסו בעת המשט האחרון.

נספח א’


תדרוך משפטי לנוסעי הספינה Challenger מטעם ארגון Free Gaza
(ניתן להניח כי תדרוך זה ניתן גם לפעילי הארגון שהיו על גבי ספינות אחרות)

1. בספינה Challenger של ארגון Free Gaza נתפס מסמך שכותרתו "מידע משפטי" ("Legal Information"). המסמך מציין כי חמאס מוגדר כארגון טרור עולמי ע"י תקנות משרד האוצר האמריקאי. בנוסף לכך, נאמר שגם האו"מ הכניס את חמאס ל"רשימה שחורה" של ארגוני טרור. כפועל יוצא מכך, אזרח אמריקאי, אשר מעניק "סיוע חומרי" לחמאס עלול לעמוד לדין פלילי בבתי משפט אמריקאים. הדבר (במשתמע) עלול להציב בעיה גם בפני אזרחים ממדינות אחרות ולפיכך מייעץ להם Free Gaza לבדוק את החוקים והתקנות הנהוגים במדינותיהם לגבי חמאס.

2. מבין השיטין עולה כי Free Gaza מודע איפוא היטב לכך ,שהסיוע המועבר לממשל חמאס ברצועת עזה, שבראיית ארה"ב מהווה חלק בלתי נפרד מחמאס, מהווה עבירה על חוקי ארה"ב.

3. המסמך הממחיש כי ארגון Free Gaza מודע היטב לבעייתיות החוקית, שבהעברת סיוע לממשל חמאס ברצועה, בוודאי בארה"ב, שם חמאס הוצא אל מחוץ לחוק1. לפיכך מכיל המסמך מעין "תדרוך משפטי" לפעילים המשתתפים במשט הסיוע, שעיקריו:

א. על הפעילים מהמדינות השונות ובפרט, האמריקאים שבהם, להימנע אפילו ממראית עין של הענקת "סיוע חומרי" לחמאס, ובכלל זה להנהגתו.

ב. ארגון Free Gaza שב והצהיר בפומבי כי אין לו שום אג’נדה פוליטית וכי הוא מחויב לסיוע הומניטארי בלתי אלים לעם הפלסטיני,  לא להנהגה הפוליטית הפלסטינית. לפיכך בשום פנים ואופן אל למשתתפי המשט לצאת בהצהרה כלשהיא של הזדהות עם איזו שהיא קבוצה פלסטינית [הערה: ההצגה הפומבית של מטרת הארגון כהענקת סיוע הומניטארי לעם הפלסטיני אינה נכונה שכן במסמך פנימי שנמצא על גבי Mavi Marmara הוגדרו מטרות המשט כפוליטיות, ולא כהומניטאריות (פרוט ראו נספח ב’)].

המסמך המקורי:

נספח ב’


מסמך פנימי המפרט את האסטרטגיה והטקטיקה של
תנועת
Free Gaza במסגרת ההערכות למשט

כללי

1. על גבי אחד המחשבים שנתפסו על גבי הספינה Mavi Marmara נמצאה טיוטת מסמך פנימי מה-7 במרץ 2010. המסמך מפרט את הכוונות וההכנות לקראת המשט, מציף בעיות ומציע תשובות.

2. להלן עיקרי הנושאים המופיעים במסמך:

א. מטרות המשט: מטרות המשט כפי שהן מוגדרות במסמך הינן פוליטיות מובהקות, בניגוד לדימוי הפומבי "ההומניטארי" המופיע בתדרוך המשפטי. "מטרות המינימום" מוגדרות כיצירת תהודה תקשורתית ל"מצור" על עזה ולמצבם של הפלסטינים בעזה מטרה משנית הינה נקיטת מהלך פוליטימשפטי, אשר ידרבן ממשלות זרות שלא להסתפק בהצהרות גרידא אלא לנקוט צעד ענישה כלפי ישראל. במקום אחר מוזכרת המטרה כיצירת [הד] תקשורתי והפלת לחץ על ישראל.

MINIMUM GOAL:

The goal of this mission is to generate a lot of media about the blockade on Gaza and the illegal/criminal nature of it, as well as the situation of Palestinians in Gaza. Secondly, but connected is the goal of taking legal/political action, including jail stays, pushing foreign governments to do more than make statements, but to take punitive action towards Israel.

Our position, then, is that reaching Gaza, while our intention is not our minimum strategic goal.

ב. חשיבות הצלחת המשט לנוכח קשייה הכספיים של ארגון  Free Gaza : במסמך נאמר כי הארגון נמצא ב"מצב כספי רע" בכל הנוגע למשט הנוכחי ולמשטים שלאחריו. והיה והמשט הנוכחי לא יצליח ולא יניב תוצאות ממשיות לגבי עזה, יקשה הדבר על המשך גיוס הכספים עבור התנועה.

"There is virtually no likelihood of us being able to get more funds for a mission that does not result in tangible results for Gaza."

ג. "The Galloway Factor ": ג’ורג’ גאלווי הינו חבר פרלמנט בריטי לשעבר, פרו-חמאסי, שמילא תפקיד מפתח בארגון שיירת הסיוע הקודמת לרצועת עזה "עורק החיים 3". משתתפי השיירה הקודמת התעמתו עם שלטונות מצריים וג’ורג’ גאלווי הוכרז בה כאישיות בלתי רצויה. על פי המסמך, ג’ורג’ גאלווי, חדל מלהעניק סיוע רחב לתנועת Free Gaza, כפי שהעניק בעבר, מסיבות השמורות עימו. המסמך מציין גם כי גאלווי לא יעניק תמיכה רבה למשט אם הספינות לא תגענה לחופי עזה. בראיית ארגון Free Gaza מגביר שיקול זה את החשיבות שבהגעת המשט לעזה.

ד. הרכב הנוסעים במשט: הנוסעים מטעמו של Free Gaza חולקו לשלוש קטגוריות: אח"מים וסלבריטאים; חברי פרלמנט, רצוי מרכזיים ולא כאלו שבשוליים; פעילי איגודים מקצועיים. Free Gaza יכול להגדיל את מספר הנוסעים משום שקיבל רשות להעלות נוסעים מטעמו על ספינת הנוסעים של IHH (קרי, Mavi Marmara). הרכב זה של נוסעים נועד להגביר את התהודה התקשורתית של המשט.

ה. תסריטים צפויים בעת ההפלגה – המסמך מנתח מספר תסריטים "הגנתיים", מתוך הנחת מוצא המופיעה בעיקרון הבסיס של המשט: "אנו לא נשוב על עקבותינו. הדרך היחידה עבור ישראל לעצור אותנו היא שימוש בכוח" (מתוך תת-פרק בשם "Mission strategy" ). עיקרם של תסריטים אלה:

  1. הנחתת [חיילים] על סיפון הספינה מהאוויר: המסמך בוחן כיצד ניתן למנוע את הנחיתה. מוזכרת הנחת מכשולים מחודדים על הסיפון, אשר יגרמו לנחיתת החיילים על הסיפון להיות מסוכנת מדי [הערה: בהנחיות התנהגות לפעילים שחילקה Free Gaza לקראת צאת המשט נאמר כי הפעילים לא ישתמשו באלימות, מילולית או פיזית, וכי הפעולה נועדה לתמוך ב"התנגדות הבלתי אלימה של הפלסטינים". מהמסמך הפנימי מסתבר כי המונח "non-violent resistance" פתוח לפרשנות, העלולה להפוך את ההתנגדות הלא אלימה וה"הגנתית" לאלימה ול"התקפתית", כפי שארע על גבי "מרמרה"].

  2. והיה וחיילי [צה"ל] יצליחו לנחות על גבי הספינה, אזי הפעילות של אנשי Free Gaza תתמקד בשני אזורים: חדר ההגאים (Wheelhouse) וחדר המנועים (Engine room). נאמר במסמך כי יש להפוך את חדר ההגאים ל"בלתי חדיר". הדבר מחייב להחליף את הזכוכיות בזכוכיות משוריינות, החלפת דלתות בדלתות פלדה, והוספת מנעולים.

  3. שימוש בספינת גרר (tugboat) על מנת למנוע מהספינה להגיע לעזה. במקרה שכזה תנסה הספינה להתחמק ולהגיע לרצועה, הגם שסיכוייה להצליח בכך אינם ברורים.

  4. פתיחה באש או שימוש בחומרי נפץ על מנת לנטרל את הספינה. "החלופה הגנתית" (בהקשר לכך) של Free Gaza הינה העלאת אח"מים על הסיפון של ספינת המשא (בתקווה שהימצאותם תרתיע את חיילי צה"ל).

  5. חסימת דרכן של ספינות המשא, ומתן רשות לספינת הנוסעים להמשיך. הדבר מעלה את השאלה האם כדאי להמשיך במשימה רק עם ספינת הנוסעים. נקבע כי על כך תתקבל החלטה רק לאחר ההפלגה.

ו. אופן ההתנהלות על גבי ספינת הנוסעים – כותב המסמך סבור כי תהייה דרך להרתיע עלייה על הסיפון, כדוגמת זו שנקט Free Gaza על גבי ה "Spirit" (ספינה  ששיגר הארגון ב-30 ביוני 2009 ונעצרה על ידי חיל הים הישראלי בקרבת נמל עזה). נאמר כי, הדבר מחייב להקיף את הספינה במוטות פלדה באורך של כ-1.5 מ’. חלופה אחרת, סבירה יותר, הינה שהישראלים ינסו לנגוח את הספינה, כפי שעשו בעבר.

ז. הסתייעות בארגונים ובגופים שונים – יש להכין מכתבים מאיגודי עובדים; מכתבים מממשלות ופרלמנטים, הקוראים לישראל שלא להתערב; לערב את השגרירים בתל אביב על מנת שיבקשו שישראל לא תתערב (מוזכרים ונצואלה, צ’ילה, הודו, דרום אפריקה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, נורבגיה); בקשה מאוניפי"ל לפיקוח וליווי; בקשה מנאט"ו לפיקוח וליווי; שידורים חיים מהאוניה (המסמך מפרט תוכנית תקשורתית, שתיושם בשלבים השונים של המשט).

המסמך המקורי

DRAFT NOT FOR DISTRIBUTION UPDATED 3/07/2010

Free Gaza Strategy

There are now two parts to the strategy – one for the overall FG situation and one for the mission. The two are not inseparable, as it is prudent to think not only of how we conduct this mission, but also what happens the day after.

CURRENT STATUS

Boats

 2 new passenger ships for high profilers

1 FG boat for activists

1 Cargo ship from IHH

1 passenger ship from IHH (500 pax)

1 passenger ship from ECESG

pending –

cargo ship (FG)

cargo ship (Greece)

passenger ship (Turkey)

passenger ship (Greece)

cargo ship (Sweden)

ship (Indonesia)

Finances

The FG accounts (including what is being held aside and what is held elsewhere,

seems to have approximately 50,000  . From that, at least X will be needed up front for the FG cargo ship and other costs related to holding onto the passenger ships that FG possesses.

There is currently no money available for the mission itself for FG, though efforts are being made to secure those funds.

Ports

 It is clear that Cyprus will not be a point of departure. Turkish ships can leave from Turkey. FG and Greek ships (if any) can leave from Greece, though the situation in Greece will have to be monitored in the event that the economy dives again and more strikes and unrest follow. The FG cargo ship can leave from its position now (if we get the ship).

Timing

The earliest we will know about cargo ship is March 20, and maybe not until March 31. We still do not know what, if any, kind of repairs will be needed and how long it will take. For this ship to be in position to join rest of flotilla, at least 2 weeks are needed. Therefore, if we are using this cargo ship, it is unlikely we can be ready to go with passengers from port before April 25.

Given the above factors, it seems that at as FG, we should next consider the overall FG situation, in order to make decisions that will affect the mission itself.

OVERALL FG SITUATION

As stated above, we are in a bad financial position for the mission and for afterwards, if we go ahead with the purchase of the cargo ship. We are also in a limited position in terms of trying to raise more funds if this mission is not successful, in that there is virtually no likelihood of us being able to get more funds for a mission that does not result in tangible results for Gaza. Getting media, creating pressure on Israel, etc. are all good, but unlikely to yield greater funding opportunities. This is particularly true if we end up not in possession of one or more of our ships, or with ships damaged, regardless of what legal strategy we pursue.

Additionally, we cannot ignore the Galloway factor, which practically means that while he may not find as much support as he has in the past, for various reasons mostly of his own doing, and while he may not be able to get as much support for a flotilla if ours does not reach Gaza’s shores, the fact is that he has far greater outreach ability by virtue of his name and the willingness of key people to support him because of his political position as an MP and what he has said/done vis-à-vis Arab governments. Thus, whatever effort we make in the wake of our mission, unless we arrive in Gaza, will undoubtedly be in competition with Galloway, and so far, we have not been able to meet that challenge in terms of funds raised, having a network operating to get funds at that level and to do so in a timely manner.

Now, moving on to other considerations that factor in the financial picture.

Given the responses to the email that was sent out asking for each of us to identify our minimum goal for this mission and the minimum ship requirement for launching this mission, the responses lined up pretty much in accordance with this position:

MINIMUM GOAL:

The goal of this mission is to generate a lot of media about the blockade on Gaza and the illegal/criminal nature of it, as well as the situation of Palestinians in Gaza. Secondly, but connected is the goal of taking legal/political action, including jail stays, pushing foreign governments to do more than make statements, but to take punitive action towards Israel.

Our position, then, is that reaching Gaza, while our intention is not our minimum strategic goal.

CARGO SHIP:

This point is seemingly this point is moot now. The IHH has a cargo ship, so we have a minimum of 1, which was the majority opinion of those who responded.

The question now is, does it make sense for FG to get a cargo ship see below for explanation and for where we need to make a strategic decision.

HOLD 2 BOATS FOR IMMEDIATE FOLLOW UP:

There is basically a split among those who responded to this, so no decision here.

See below for further explanation why this might make sense, though given the minimum goal for the mission.

For strategic consideration for next mission and FG overall

Given the consensus mission goal, there needs to be decisions derived based on that position, regarding the other points listed above.

Since we have confirmation that we have 1 cargo ship, the pressing question becomes does FG need to get this other cargo ship that is in auction, now that there is competition and that it is potentially going to set us back in terms of timing for mission? I list here some Pros/Cons, but I think we need a decision on this ASAP. (I have tried not to factor in hypothetical situations, as this becomes a never-ending exercise, and should not be how we base this decision – for every ‘if’ on one side, we can add an ‘if’ on the other).

PROS/CONS of having a FG Cargo Ship

Pros

Cons

1. Allows more cargo to be brought

1. Cost involved is quite high (management) and a drain on resources that we are not secured of

2. Allows for more groups to participate in providing cargo for mission

2. Owning the ship post-mission will be costly and require full-time attention

3. One more ship that is part of flotilla

3. Given the minimum goal for the mission, there does not seem to be a strategic reason to have more than 1 cargo ship

4. Having 2 cargo ships will necessitate a bigger effort by Israel to stop the flotilla

4. Will require additional expense to secure more cargo, which will require more fundraising

 

5. While we can bring some material, this is still largely a symbolic measure that until proven that we can deliver, will not be seen as a viable undertaking – having the one cargo ship from IHH allows for the symbolic value already and for testing the viability of this tactic

OPTION 1 GET FG CARGO SHIP

If we decide on getting this cargo ship, then we proceed accordingly and must stay in this position of being unable to take more concrete action with regard to date, cargo, etc. until we know for sure that this is our ship. Given that the idea of pursuing a back-up cargo ship was pretty much shot down, then we might yet end up in a position of not having a FG cargo ship.

OPTION 2 NO FG CARGO SHIP

If we decide to not get this ship, then we have to first make sure it is OK with Malaysia, explaining why it is not strategic, and why we are still achieving what we/they want by having the IHH cargo ship. We can use those funds in part then, to procure cargo, which would allow Malaysia to still ‘take credit’ (if that is a concern) for providing building materials to Gaza. If we decide on not getting this ship, then we should be able to move more quickly towards setting time, procuring and getting cargo in place (from departure point of IHH ship), etc. Not getting the ship also frees up funds for FG work in the mission – not just the cost of the cargo ship, but also the cost of the management company and the cost of cargo.

When considering which option, I think we really need to consider financial/logistic aspects of this, notably:

– if we are planning to take legal action, political work and do media work for an extended period after a mission that is stopped, then we need to have funds to do so;

– for those of you who think that regardless of what happens on this mission that FG will continue to send missions to Gaza in some way, then FG must have financial resources to be able to do so;

– having a cargo ship in possession will require ongoing costs and management of the ship, and someone from FG will have to be involved in this.

In terms of the prospect of holding 2 passenger boats back and have them ready for an immediate launch in the event that Israel stops the flotilla, the question to consider is does this fit into the minimum strategic goal for the mission. If the flotilla is not stopped, then these boats will be ready to head to Gaza with a follow up flotilla when the initial flotilla returns from Gaza. Again, some Pros/Cons are (these are only applicable for consideration in planning for if the flotilla is stopped):

Pros

Cons

1. Having an immediate follow up mission will generate more media and keep the drama of the situation in the forefront

1. Requires additional land crew and passengers willing to be in a wait and see position; including some key FG personnel to not join initial flotilla

2. More media likely to participate in follow up

2. Likely will not have VIPs on board, but perhaps is not necessary

3. Will keep media focus overall on mission, including on those in flotilla who are taken to jail

3. Requires keeping funds in reserve for this part of the overall mission, and thus potentially the need for having more money in hand to start with

4. Will give tangible action for politicians and governments to support and could result in enabling the kind of political work we need without having us have to go back to capitals to seek action

 

OPTION 1 KEEP 2 BOATS BACK

If we decide to do this, then we need to identify from now which 2 ships, and start identifying passengers for this part of the mission, so they are clear from start. We should also prepare land crew and PR material for the backup teams, all of which should be in place and ready to go within hours of word of what happens with the flotilla when it is confronted by Israeli military.

OPTION 2 DO NOT HOLD BACK BOATS

Continue our work as is.

Overall FG position

In considering the above, we need to consider not just for this mission but for the position of FG overall. Thus making the strategic choices above will impact not just the mission but the ‘day after’. To continue this work in a strategic manner, which requires keeping pressure on Israel, leveraging that by winning allies (organization and political) and generating tangible results (beyond statements of support), will mean that we have to be in position to do so. Choosing from the above choices should therefore be done with an eye to the mission and an eye to beyond the mission.

Mission Strategy

Passengers

We have decided that for passengers, there would a prioritization of:

1. Celebrities, VIPs

2. MPs (from national parliaments and ideally not those on fringe)

3. Union Leaders

Given the capacity of the IHH passenger ship, we can now accommodate many more passengers, so we do not have pressure to limit spots, but we should still maintain a kind of minimum number of passengers that we want to get per the three categories above.

The sheer number of passengers that we can bring on the IHH ship may result in a different tactic by Israel in terms of detention. To remove that many passengers to shore and to process them would be both a logistic challenge and also a costly maneuver by Israel, require long man-hours, processing time/cost and a challenge to their detention capacity in detention centers that are already crowded with refugees and asylum seekers.

It is thus possible, and potentially likely, that Israel will use a different tactic if it brings the ship to port, which would be to hold the passengers on the ship itself. This is something Israel has developed plans for in terms of housing the detainees it has, but has to implement. We need to strongly consider this possibility and what we could to in terms of this kind of maneuver. However, it should not necessarily change the strategy of the mission prior to capture, though we can take steps to prepare the ship with material/items that could be useful for such a situation.

MISSION STRATEGY

Basic Principle – We will not turn back. The only way for Israel to stop us is to use force.

Resistance?

On this next mission, we will be traveling with VIPs. Is there a likelihood that they will be willing to take action to resist interference from Israel? Not likely, though we can ask. At this point, we can assume no, and move forward in planning. Once we invite, we can check again.

If the minimum goal for the mission is media attention, etc. then is there a point of having any kind of resistance, including pre-emptive measures to prevent them from taking the ships?

We need a concrete decision here in order to make plans, and in order to work with our partners to develop clear understandings of what we are doing. We also would need to have time to make ships ready for such action.

If we do agree to pre-emptive action, then we can consider that there are basically 2 ways the Israelis have boarded ships – with speedboats the way they boarded the Spirit, and with a helicopter the way they boarded the Lebanese cargo ship.

Since we will have both kinds of ships, we must anticipate both types of boardings.

There is a fundamental question to answer before choosing any strategy do we want to do all we can to keep the ships in our hands, given that if the Israelis take the boats the chances of us launching another mission become near impossible.

Assuming that we want to keep the boats, then these are possible strategies:

SCENARIOS AT SEA

In the event of an aerial boarding, one option is to try to prevent the boarding itself. If the soldiers are coming from the air, then there might be steps to take that can dissuade them from making such a boarding. Put obstructions on the deck of various heights and with sharp points might make such a landing too risky.

If the soldiers do land on the ship, then our choices would need to focus on two areas – the wheelhouse and the engine room. For the wheelhouse, we would have to try to make it impenetrable. This would require switching any glass to bullet-proof glass, replacing doors with steel doors (if not already steel) and adding locks that cannot be broken by conventional tools. For the engine room, we will have to check with the crew about what can be done in terms of safety. And we will have to investigate what possible options would be available.

In any event, even if we prevent a boarding or a take-over of the controls of the ship, Israel can still bring a tugboat out to force our ship. I do not know at this point how that would work if we still maintain ability to maneuver the ship if the tugboat can still force us.

If it can, then the only question left in terms of trying to prevent a takeover of the ship is how long it would take them to bring a tugboat out and if we would have enough time to get to Gaza. If they stop us at the 20-mile limit, that means we need 3 hours at the speed of the cargo ship to get to shore. Assuming the tugboat would come from Ashdod at 15 knots per hour, it does seem that we could conceivably have enough time to get to Gaza.

The Israelis might then open fire on the ship, though would not do so if their soldiers were on board. Another mechanism using some kind of explosive might be used to dismantle the ship, but that would be a serious escalation from the kind of force they have been using to date. Even hitting the Dignity is different than firing or using explosives. That said, we have to take this into consideration.

If we are putting VIPs on board the cargo ship, then they and the crew must be willing to go along with this strategy. If the VIPs are not, then we have to decide if we want to not put VIPs on the cargo ship and thereby have this defensive option open to us.

Another scenario might be that the Israelis try to block the cargo ship while letting the passenger ship go. Assuming we are not successful in preventing the cargo ship from being taken but the passenger ships are not interfered with, then the question to us is whether our mission is worth continuing with only passengers. This is something we have to decide as a board. If we decide to forego going to Gaza, then it seems the only option at that point would be to take the passengers and follow the cargo ship and force the Israelis to deal with us trying to enter Israel. The likelihood is that they would simply detain everyone and move for deportation. We can then put into motion whatever strategy we choose for a DETENTION SCENARIO.

For the passenger ship, it does seem that there would be a way to deter the kind of boarding we had with the Spirit. This would require putting steel poles pointing out from all directions on the boat out over sides of the ship, thus creating a kind of ring of steel poles jutting out 5 feet or so from the ship. I do not know how this would affect the handling of the ship, but assuming it is do-able, then the question is what would be the Israeli response. One option they would have – given they would not get close enough with the speedboats to get onboard – would be to come up alongside and ram the steel poles to break them off. But I think that would not necessarily work for them as they may break but not completely and would leave what remains as a continued deterrent to their boarding. A more likely option is that they would simply ram the ship, like they did with Dignity. Dennis will have to speak to how this new ship would respond to such a ramming. The decision then rests with us in terms of do we want to cause them to escalate. We can also take similar action as with the cargo ship in terms of barricading the wheelhouse and sealing the engine room, per safety issues. But we are not immune on this ship from ramming.

Other Mission Needs

SUPPORT

Letters from Unions

Letters from Governments and Parliaments calling on Israel to not

Interfere

Get Ambassadors in Tel Aviv to Meet with Israeli Ministers to Request no

Interference (Venezuela, Chile, India, S. Africa, Ireland, Belgium, UK, Norway)

Ask UNIFL for inspections and escort

Ask NATO for inspections and escort

Live Broadcast from Ship – use Sailor 500 & have trained people to use

MEDIA

3-prong strategy

– pre-mission media, including launch events

– during mission

– entry or interference

Pre-Mission

– Press Conference in Ireland for Cargo Launch

– Press Conference with Passengers from Port

– Op-Eds by Passengers in their Home Countries

– Op-Eds by Board of Advisors

– Media Briefing Papers on Humanitarian Situation in Gaza, International Law, Goldstone Report & Blockade, One-Year Later, etc.

– prep work for stories that we want to push with media

– website and YouTube materials

During Mission

– set up Press Center in Jerusalem/Ramallah or Athens or London

– Broadcast from Boat

– Media Interviews with VIPs from Boat – try to schedule in advance on SAT phones

– Media Helicopter from Cyprus

– Symbolic Launches from around the world

Entry

– prepare for stories we want told from Gaza – assuming limited time, what is critical to tell; also stories connected to our mission like Green Gaza, etc.

Interference

– Publish prepared statements by government officials, celebrities, VIPs, etc. condemning Israel’s actions and in support of Free Gaza Movement

– publish prepared Op-Eds for newspapers from passengers

– Press conference in Jerusalem (at a consulate?) and/or Tel Aviv airport or at embassy (if immediate deportation)

– Immediate filing for return of ship in Israeli court and foreign court where ship is registered

– file lawsuit against navy for aggression

– Malaysia to introduce General Assembly debate on issuing a UN Resolution for ‘Uniting for Peace’ Resolution 377, calling for international action to open Gaza

JAIL

If this mission is stopped and we are taken to jail, then it is extremely unlikely (and we should plan on it not happening) that VIPs and media will agree to a potential long-term jail strategy. We can put it out in the media that our plan is to stay in jail until we are allowed to go to Gaza, but unless we are serious about it, then it is very harmful to credibility to not follow through. We CAN file for immediate release based on the lack of charges (which is how we were held last time) and petition the court for visas to Israel for all of the passengers. This would allow us to use the court for more PR work and would potentially put Israel in the position of having to charge the passengers, which would also require taking a legal position on Gaza.

If passengers are detained on the 500-person passenger ship, then the likelihood is that any deportation hearings will be done at the port in a makeshift hearing room, although we also need to look at what the legal situation would be if the passengers were not turned over to civilian jurisdiction. That is, if we are kept at a naval base, and in military custody, what legal avenues are available. This should be sorted out prior to mission in the formulation of a legal strategy.

For passengers on the Free Gaza ship, then the question is are they ready for jail stay and to what end? Is Free Gaza in a position to strategically support those staying in jail, particularly if we are going to try to launch another mission/take advantage of the PR opportunities that will abound by virtue of this action. What is minimum number of volunteers needed for jail-solidarity team for media/legal work? Who is going to be available post-mission for touring/public speaking?

נספח ג’


מסמך שכותרתו Free Gaza Movement שנמצא ברשות אחד מפעילי הארגון

1. רצ"ב מסמך של אנשי קשר מטעמו של ארגון Free Gaza ודרכי התקשורת אליהם. בין השאר יש לארגון איש קשר בארה"ב בשם Ramzi Kysia .

שם

תפקיד

טלפון

כתובות דו"אל

Greta Berlin

מתאמת הנמצאת על הסיפון (On Board
Coordinator
)

 

33607374512

(מספר צרפתי)

 

iristulip@gmail.com

 

Niamh Moloughney
מאירלנד

(נמצא במקור ברשימה של "Free Gaza Board Members Coordinators etc" )

 

353857747257

(מספר אירי)

 

freegazaireland@gmail.com

 

Ramzi Kysia

המתאם של וושינגטון

 

17039945422

(מספר אמריקאי)

 

ramzi@freegaza.org

Alex Harrison

מתאם הנמצא על הסיפון

 

35796489805

(מספר אירי)

 

duvdaa@gmail.com

 

Angie Pal

נוסעת באונייה

 

35796399715

(מספר אירי)

 

Derrick

המתאם של "Free Gaza"  בקפריסין

 

 

delgraham@gmail.com

 

Theresa McDermott

מטפלת בענייני הלוגיסטיקה בכריתים

 

306989943191

(מספר יווני)

 

Giorgos Klontzas

אחד מהקברניטים

 

306944505400

(מספר יווני)

 

Caoimhe Butterly מאירלנד

אשת קשר מטעם ה-ISM

 

353876114553

(מספר יווני)

 

Sahara78@hotmail.co.uk

 

Ism Gaza

 

 

 

ismgaza@yahoo.com

 

Eva Bartlett מקנדה

אשת הקשר של ה-ISM בעזה.

 

 

Evabartlett@hotmail.com

 

Bianca Zammit

מתנדבת של ה-ISM בעזה שנפצעה.

 

 

biancazammit@gmail.com

 


1 ארגון "שורת הדין" הישראלי פנה במכתב לתובע הכללי האמריקאי  Eric Holder וביקש ממנו לחקור האם החוק האמריקאי הופר ע"י הארגונים שמימנו את המשט האמריקאי. המכתב מבקש לחקור האם תנועת Free Gaza הייתה מעורבת ב"הלבנת כספים" ובעבירות על החוק האמריקאי (פרוט ראו אתר האינטרנט של שורת הדין: israellawcenter.org ).

 

לראש העמוד