מרבית הפצועים בעימות האלים על גבי ה”מרמרה” זוהו בוודאות כמשתייכים ל-IHH, ולארגונים תורכיים, להערכתנו בעלי אופי אסלאמיסטי, המשתפים עימו פעולה.


כללי

1. מאז העימות האלים על גבי הספינה "מרמרה" הצטבר מידע נוסף המאפשר את זיהויים של מרבית הפצועים בעימות וניתוח שייכותם הארגונית. המדובר ב-53 פצועים (מתוכם 23 שנפצעו באורח קשה) ששמותיהם הופיעו ברשימות שפרסמה IHH (ראו נספח א’). שייכותם הארגונית של הפצועים נבחנה על בסיס מסמך שנתפס במשט האחרון, שבו הופיע השיוך הארגוני של הנוסעים התורכיים (ראו נספח ב’).

2. בחינת שמות הפצועים מעלה כי כולם (פרט לאחד) הינם תורכים. מרביתם השתייכו ל-IHH או להתארגנויות תורכיות, להערכתנו בעלות אופי אסלאמיסטי, בעלות בריתה של IHH. מסקנה זאת מחזקת מסקנה דומה שעלתה מבדיקת שמות ההרוגים התורכיים בעימות, לפיה שמונה מתוך תשעה הרוגים השתייכו לארגונים אסלאמיסטיים, רובם קיצוניים ואנטי-מערביים, וכמחציתם הכריזו על שאיפתם למות "כשהידים".

3. לעומת זאת, ברשימת הפצועים שפרסם IHH לא נמצאים פעילי ארגונים פרו-פלסטינים או פעילי זכויות אדם ממדינות המערב או מהעולם הערבימוסלמי, למעט פצוע (לא קשה) מאינדונזיה. גם תופעה זו דומה למסקנה שעלתה גם בבחינת שמות ההרוגים. הדבר מהווה עדות נוספת לכך שפעילי זכויות אדם, שהצטרפו משיקולים הומניטאריים, לא הצטרפו לעימות האלים שניזום ע"י ה-IHH.

4. ממצאים אלו נתמכים במידע רב שהצטבר מאז השתלטות צה"ל על ה"מרמרה" באשר להיערכות מראש לאלימות קשה מול חיילי צה"ל, שהתבצעה ע"י גרעין קשה של פעילי ארגון IHH וגופים תורכיים (חלקם מוכרים לנו כבעלי אופי אסלאמיסטי מובהק), המשתפים עימו פעולה.

פירוט תוצאות הבדיקה

הבסיס לבדיקה

5.בדיקת זהותם ושייכותם הארגונית של הפצועים מ"מרמרה", מתבססת על רשימות הפצועים שפרסם IHH לאחר האירוע. המדובר בטבלאות בהם מופיעים שמות 23 פצועים קשה ו-30 פצועים נוספים1. רשימות אלו הושוו לרשימת הנוסעים התורכיים, שנתפסה במשט האחרון, בה הופיע השיוך הארגוני וההגדרה התפקודית של הנוסעים התורכיים.

ממצאי בדיקת שמות הפצועים קשה

6. כל 23 הפצועים באורח קשה הינם תורכיים ולא נכלל בהם אף זר. כל הפצועים הינם גברים. מהשוואת שמות הפצועים למסמך אחר שנתפס במשט עולה כי כולם (פרט לאחד) עלו על גבי ה"מרמרה" באנטליה.

7. מקרב הפצועים קשה שלושה הינם פעילי IHH (כולל איש עזרה ראשונה). 13 פצועים נוספים הינם פעילים מארגונים תורכיים מקומיים, ככל הנראה בעלי אופי אסלאמיסטי, המשתפים פעולה עם IHH. שאר הפצועים קשה הינם: שני אנשי עזרה ראשונה (ששייכותם הארגונית אינה ברורה); שני תורמים שמן הסתם הורשו להצטרף למשט בגין תרומתם; פקיד אחד ושני נוסעים תורכיים, שאינם מופיעים ברשימת הנוסעים התורכיים, ששימשה בסיס לבדיקה (ולפיכך זהותם אינה ברורה לנו).

ממצאי בדיקת שמות הפצועים האחרים (שלא הוגדרו כפצועים קשה)

8. בקטגוריה זאת הופיעו 30 פצועים (הטבלה של IHH מציגה 31 פצועים אך במקרה אחד חל דילוג ממספר למספר כך שהמספר המדויק הינו 30). כל הפצועים, למעט אחד (אינדונזי) הינם תורכים. כולם, פרט לאחד, עלו לספינה באנטליה.

9. מקרב הפצועים שבעה משתייכים ל-IHH (פעילים ומתנדבים), מהם שניים אנשי עזרה ראשונה. 13 פצועים נוספים הינם פעילים ומתנדבים מארגונים תורכיים מקומיים, להערכתנו בעלי אופי אסלאמיסטי, המשתפים פעולה עם IHH. פצוע נוסף הינו ממפלגת האושר (SP) בעלת האופי האסלאמיסטי, המשתפת פעולה עם IHH. שאר הפצועים בקבוצה זו הינם עיתונאי, חמישה פעילים שזהותם אינה ברורה, נוסע תורכי אחד שאינו מופיע ברשימת הנוסעים התורכיים שבידינו, תורם אחד ופצוע אינדונזי2.

מסקנות

10. בחינת זהותם ושייכותם של הפצועים מחזקת את המסקנה כי את הלחימה נגד צה"ל ניהל "הגרעין הקשה" של פעילי IHH יחד עם מעטפת שהורכבה מארגונים תורכיים אסלאמיסטים המשתפים עימה פעולה. מספר הפצועים בקרב פעילי IHH ובעלות בריתה היה לפחות 16 מתוך 23 הפצועים קשה, ו-21 מתוך 30 מהפצועים האחרים (מספר זה עשוי להיות גדול יותר משום שזהותם הארגונית של חלק מהפצועים אינה ברורה לנו).

11. ובאשר לקטגוריות אחרות של פצועים:

א. אנשי עזרה ראשונה – בין הפצועים ניתן למצוא מספר גדול יחסית של אנשי עזרה ראשונה (3 בקרב הפצועים קשה ו-2 בין הפצועים נוספים). 3 מבין אנשי העזרה הראשונה משתייכים ל-IHH. ניתן לשער (הגם שאין בידנו מידע תוך בכך). הכללת מספר גדול של אנשי עזרה ראשונה בקרב נוסעי ה"מרמרה" התבצעה ע"י IHH כחלק מהתוכנית המקדימה שגובשה לקראת העימות עם צה"ל, שמלכתחילה נצפה כעימות אלים שיהיו בו נפגעים.

ב. עיתונאי – במסגרת ההכנות לליווי התקשורתי של העימות הועלו על גבי ה"מרמרה" עיתונאים רבים, ולפיכך הימצאותם בשדה הקרב אינה מקרית (כ-10% מכלל הנוסעים התורכיים היו אנשי תקשורת. אליהם ניתן להוסיף עשרות אנשי תקשורת מהעולם הערבימוסלמי וממדינות המערב).

12. גם בקרב הפצועים בלט היעדרם של פעילים ומתנדבים מהעולם הערבימוסלמי (למעט הפצוע האינדונזי) וממדינות המערב. הדבר מחזק את ההנחה כי פעילים ומתנדבים שלא נמנו על "הגרעין הקשה" של פעילי ה-IHH ותומכיהם האסלאמיסטים נמנעו מלהצטרף ללחימה.

להמשך המסמך כולל הנספחים לחץ כאן


1 טבלאות אלו הופיעו בסיכום של IHH על המשט, באתרי האינטרנט של  ארגון IHH ו-ECESG , הקמפיין האירופי להסרת המצור מעל רצועת עזה. המספרים המופיעים בטבלאות הללו דומים למספר שהופיע בראיון של בולנט ילדרים, שציין כי "הקרבנו 9 שהידים ו-50 פצועים…אולם לא נפסיק עד שתושג מטרתנו" (felixnews , 29 ביוני 2010).

2 הפצוע האינדונזי הינו Okvianto Emil Bahaluddin שנפצע בידו. המדובר בפעיל בארגון פרו-פלסטיני בשם KISPA . כמו כן דווח על שני פצועים אינדונזים נוספים שמסיבה לא ברורה אינם מופיעים ברשימה של ה-IHH . הסיבות לפציעת הפעילפעילים האינדונזים אינן ברורות. למיטב ידיעתנו השתתפו במשלחת האינדונזית פעילי ארגוני סיוע, שלא היו שותפים להתנהלות האלימה של IHH .

 

לראש העמוד