ארגון הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל עזה (ECESG): מסגרת-על, אנטי-ישראלית ופרו-חמאסית, המשתייכת לקואליציה שהייתה שותפה למשט האחרון.

ארגון הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל עזה

ארגון הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל עזה

הספינה Sfendoni

הספינה Sfendoni

באדיבות ערוץ 10, 25 באוגוסט 2010

באדיבות ערוץ 10, 25 באוגוסט 2010ארגון הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל עזה  

הספינה Sfendoni
הספינה (8,000) Sfendoni , שהשתתפה במשט האחרון מטעם ECESG. 8,000 הינו מספר הפלסטינים העצורים בידי ישראל בגין פעולות טרור.

כללי

1. "הקמפיין האירופי להסרת המצור מעל עזה" (The European Campaign to End the Siege on Gaza ECESG ) הינה מסגרת-על, אנטי-ישראלית ופרו-חמאסית, הפועלת באירופה. מסגרת זאת נטלה חלק במשט האחרון, שהסתיים בעימות האלים על גבי ה"מרמרה", יחד עם קואליציה של חמישה ארגונים אנטי-ישראליים, בהובלת IHH התורכי. מאז אותו משט עוסקים ECESG וחבריה לקואליציה בקידום תוכניות חדשות, שמטרתן להביך את ישראל ולהעמיק את בידודה ברחבי העולם. תוכניות אלו כוללות משט ימי משודרג המתארגן מזה כמה חודשים תחת הכינוי "צי החירות 2" (מתכנניו שואפים לכלול בו למעלה מ-20 ספינות ממדינות שונות) ופרויקטים נוספים כגון שיגור מטוס לרצועת עזה.

2. ECESG הוקמה בשנת 2007, השנה בה השתלטה חמאס בכוח על מוסדות פתח והרשות הפלסטינית ברצועה. מטרתה המוצהרת הינה "הסרה מוחלטת" של "המצור", שהטילה ישראל על רצועת עזה והגשת סיוע הומניטארי לתושביה. אולם מאחורי מטרה זאת, הזוכה לתמיכה בקרב ארגוני ופעילי זכויות אדם במערב, מסתתרות מטרות פוליטיות בלתי מוצהרות כמו חיזוק ממשל חמאס ברצועה והערמת קשיים על מאמצי ישראל (ומצרים) להטיל פיקוח אפקטיבי על הברחת אמצעי לחימה ופעילי טרור לרצועה, דרך המעברים היבשתיים והנתיבים הימיים. בעוד ש-ECESG מתמקדת בסיוע לחמאס ברצועה אין זכר באתר הארגון ובהתבטאויות בכירי הארגון לסיוע דומה לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון (ההתמקדות ברצועת עזה הינה תופעה המאפיינת ארגונים פרו-חמאסיים אחרים הנמנעים מלהודות בפומבי על כוונתם לסייע לחמאס).

3. מהבחינה הארגונית, ECESG הינה מסגרת-על המאגדת בתוכה למעלה מ-30 ארגונים, פרו פלסטיניםפרו-חמאסים במדינות שונות ברחבי אירופה. חלק מהארגונים הללו קיימים במציאות, ומגלים פעילות אנטי-ישראלית עניפה, וחלקם קיקיונים או אף פיקטיביים (פירוט ראו נספח). המשרד הרשמי של הארגון ממוקם בבריסל אולם מרכז הכובד של פעילות הארגון הינו בבריטניה (המשמשת מוקד לפעילות חמאס והאחים המוסלמים באירופה).

4. ECESG מנסה ליצור דימוי כאילו המדובר במסגרת אירופאית הפועלת מבריסל. אולם בחינת הרקע של בכיריו מעלה כי המדובר במסגרת על שבראשה עומדים מספר פעילים פלסטינים, כמה מהם ממוצא עזתי, מרביתם מתגוררים בלונדון ופועלים ממנה. לאלו ניתן להוסיף שני אזרחים בריטיים, האחד דובר הארגון והשנייה חברת פרלמנט בריטית ושרה לשעבר המייצגת את ECESG בפגישות עם מנהיגים. כמה מהמנהיגים הפלסטינים של ECESG  פעילים גם בארגונים אנטי-ישראלים נוספים, שהבולט שבהן הינו מרכז השיבה הפלסטיני (PRC).

5. בנוסף לארגונים הנכללים במסגרת העל של ECESG  תומכים בה למעלה מ-40 פעילים בודדים, שאינם משתייכים לארגון זה או אחר. בקרבם בולטים חברי פרלמנט, בעיקר כאלו שמקורם במפלגת הלייבור ומפלגות שמאל מאנגליה, סקוטלנד ואירלנד, בצד פעילי מפלגות ירוקות ואנשי איכות הסביבה.

6. על פי המידע שבידינו:

א. מהבחינה הארגונית – ECESG הינה מסגרת-על המורכבת מ-NGOs המפוזרים במדינות אירופה השונות. חלק מהם נשענים על תשתית ארגונית-אנושית וחלקם ארגונים הכוללים פעילים ספורים, או אף ארגונים פיקטיביים (לחלק מהארגונים אין אתר אינטרנט משלהם ולא ניתן למצוא מידע על פעילותם). ECESG אינה פועלת לבדה אלא מעדיפה לחבור למסגרות-על או לארגונים אחרים מסוגה (כמו Free Gaza Movement ו-Viva Palestina).

ב. מהבחינה האידיאולוגית, ECESG הינה מסגרת-על הטרוגנית, הכוללת פעילים אסלאמיים-רדיקלים, פעילי שמאל (בעיקר מקרב השמאל הקיצוני) ופעילי זכויות אדם, אנשי איגודים מקצועיים ואף פעילי איכות הסביבה. אולם המרכיב הבולט בקרב ECESG , המניע להערכתנו את פעילותה, הינם ארגונים או פעילים בעלי זיקה אידאולוגית לאחים המוסלמים ולחמאס (הגם שהם נזהרים מלהודות בכך בגלוי). המכנה המשותף של כל אלו הינו התנגדות עזה למדיניות ישראל ובחלק מהמקרים – אם כי לא בכולם – אף שלילת הלגיטימיות של עצם קיומה של ישראל כישות מדינית-יהודית-עצמאית1.

ג. הסתרת המטרות: ECESG , והארגונים הפעילים השונים הפועלים במסגרתה, מציגים עצמם כפועלים לקידום "זכויות הפלסטינים" ועושים שימוש רב בטרמינולוגיה של ארגוני זכויות האדם, אולם מטרתם המרכזית הינה פוליטית מובהקת – הכפשת ישראל, העמקת הדה-לגיטימציה שלה וחיזוק ממשל חמאס ברצועת עזה. לא ברור האם ובאיזו מידה פעילי זכויות האדם התומכים ב-ECESG מודעים באופן מלא לסדר היום האיסלאמיסטי של הארגון.

ד. מאפייני הפעילות: ECESG והארגונים הפועלים במסגרתה מקיימים מגוון פעילויות: ארגון משטים ושיירות סיוע הכוללות כספים וציוד עבור ממשל חמאס ברצועה; החרמת תוצרת ישראל כמו גם מוסדות ואישים ישראליים; קידום הדרישה ל"זכות השיבה" של כל הפליטים הפלסטינים כאמצעי להערמת קשיים בפני התהליך המדיני; השפעה על הממסדים הפוליטיים ודעת הקהל באמצעות הפגנות, אספקת מידע; קיום סימפוזיונים; העברת כספים למוסדות חמאס (כמה מהאישים והארגונים החברים ב-ECESG קשורים ל"קואליציית הצדקה").

באדיבות ערוץ 10, 25 באוגוסט 2010
בבניין בלונדון שבו  נמצאים משרדי מרכז השיבה הפלסטיני (PRC ) ארגון המזוהה עם חמאס והאחים המוסלמים,
ממוקמים גם משרדי  ECESG  (מתוך תוכנית "המקור", באדיבות ערוץ 10, 25 באוגוסט 2010)

7. מסמך זה כולל את הנספחים הבאים:

נספח א’ – פעילים מרכזיים ב-ECESG .

נספח ב’ – פעילות ECESG בעבר ובהווה.

נספח ג’ – הארגונים המשתייכים ל-ECESG .

נספח ד’ – אישים התומכים ב-ECESG אך אינם משתייכים לארגונים המרכיבים אותו.

 

להמשך המסמך בפורמט PDF לחץ כאן

 


1 מאפיינים אידיאולוגיים אלו עלו גם מבחינת הרכב האנושי והארגוני של ה"מרמרה", שגם על סיפונה היה לאחים המוסלמים משקל נכבד. ראו לקט מידע מה-27 בספטמבר 2010: "בקרב נוסעי וארגוני הספינה "מרמרה" בלטו פעילי האסלאם הקיצוני, האנטי-ישראלי והאנטי-מערבי, מתורכיה ומהעולם הערבי בהובלת ה-IHH . אליהם חברו פעילים וארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני האירופי ומתנדבים, שנענו לקריאה לסייע לפלסטינים ברצועה, ולא שותפו בתכניותיו האלימות של ה-IHH "

 

לראש העמוד