מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס, נשא לאחרונה נאום בעל אופי אנטישמי ארסי, שנועד להצדיק את חיסול מדינת ישראל ואת גירוש היהודים “מכל פלסטין”.

כריכת ספרו של ד”ר מחמוד אלזהאר

כריכת ספרו של ד”ר מחמוד אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

עבד אלרזאק אלמקרי

עבד אלרזאק אלמקרי


כריכת ספרו של ד”ר מחמוד אלזהאר

כריכת ספרו של ד”ר מחמוד אלזהאר: “אין עתיד [ליהודים] בין האומות”. הספר כולל דברי הקדמה
של שני אסלאמיסטים אלג’ירים, אחד מהם ראש המשלחת האלג’ירית ל”מרמרה”.

כללי

1. מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס, נשא נאום אנטישמי, ששודר ב-5 בנובמבר בערוץ אלאקצא של חמאס (ראו נספח א’). בנאומו חוזר מחמוד אלזהאר על התזה, עליה גם חיבר ספר, לפיה "אין עתיד [ליהודים] בין האומות". בנאומו סקר אלזהאר את ההיסטוריה הממושכת של מעשי רצח של יהודים וגירושם ממדינות אירופה. הוא טען, כי תכונותיהם המגוונות של היהודים (רציחות, גניבות, בגידות וכו’), הם שהביאו עליהם את כל הפורענויות הללו, יתאר זאת כהוכחה לכך שחיסול מדינת ישראל וגירוש היהודים מכל פלסטין הינו צעד היסטורי מחויב המציאות.

2. בספר של מחמוד אלזהאר, שיצא לאור באלג’יר בשנת 2008 בשם "אין עתיד [ליהודים] בין האומות" הוא פיתח את התזה לפיה היהודים הינם נטע זר, שמדינות העולם השונות דוחות אותו מתוכן (פרוט ראו נספח ב’). אלזהאר משתמש בספרו במובאות מהקוראן על מנת להצדיק רצח יהודים וכאסמכתא לכך, שדינה של הציונות להיכחד, באשר "אין לה עתיד בין האומות". ספר זה של מחמוד אלזהאר נמצא על גבי הספינה "מרמרה", להערכתנו בידי פעילים אסלאמיים מאלג’יריה. הספר יצא לאור בהוצאת ספרים אלג’ירית וכלולות בו הקדמות, שנכתבו ע"י שני פעילים אסלאמיסטים, אחד מהם עבד אלרזאק אלמקרי, ראש המשלחת האלג’ירית ל"מרמרה" (הגדולה מבין משלחות מדינות ערב).

הערכה

3. הקו האנטישמי הארסי רווח בקרב חמאס מאז הקמתה, מהווה מרכיב בזהותה ומשמש אותה לצרכי הסברה וגיוס מול אוכלוסיות מסוימות. יש לו ביטויים רבים הן בהתבטאויות בכירי חמאס ואנשי דת המזוהים עימה1 והן באמנה של הארגון מ-19882. ההסתה האנטישמית נועדה להטמיע בקרב קהלי היעד השונים מסרי שנאה נגד היהודים ולהעניק לגיטימציה – שמקורותיה באסלאם ובהיסטוריה של מדינות אירופה – לניהול מערכת הטרור נגד ישראל עד לחיסולה ולגירוש היהודים ממנה. כל זאת כחלופה לדרך המו"מ של הרשות הפלסטינית ("הסוחרים במולדתם", על פי ספרו של אלזהאר), אותה שוללת חמאס.

4. נאומו האנטישמי של מחמוד אלזהאר מאפיין גישה, הרווחת בקרב האנטישמיות הערבית והמוסלמית בת זמננו, ההופכת את הקורבן (היהודי) לפושע. אנטישמים ערביים ומוסלמים מגלים הבנה ואף מצדיקים את הריגת יהודים, גירושם ורדיפתם, ע"י האשמתם כי הם אלו שהביאו את הרדיפות על עצמם, בשל תכונותיהם הבזויות והנצחיות. לפי גישה זאת, הביאו על עצמם היהודים את הפורענויות והשנאה כלפיהם בכל חברה בה חיו, בכל דור ודור, גם בימינו אנו, ואפילו השואה התחוללה באשמת היהודים3.

הפצת שידורים אנטישמיים ע"י חמאס לקהילות ערביות ומוסלמיות במדינות המערב

5. נאומו האנטישמי של מחמוד אלזהאר שודר בערוץ אלאקצא, הערוץ הלוויני של חמאס, ששידוריו מופצים גם אל קהילות ערביות ומוסלמיות גם מעבר למזרח התיכון. הערוץ מסתייע בשירותיו של ערוצי הלוויין המצרי (ניילסט) והבינערבי (ערבסט), שבו סעודיה דומיננטית, למרות קשריהם הבעייתיים של מצרים וסעודיה עם חמאס. באמצעות הלוויין ערבסט (ולוויין אירופי בשם Atlanticbird 2 ) מגיעים שידורי אלאקצא למזרח התיכון, צפון אפריקה ומרבית יבשת אירופה (דרום אירופה ומערבה). משמעות הדבר היא שקהילות מוסלמיות וערביות במערב אירופה ודרומה ממשיכות להיות חשופות להסתה אנטישמית קשה המופצת ע"י חמאס, מהסוג של נאום מחמוד אלזהאר (פירוט אופן עקיפת האיסור הצרפתי על שידורי אלאקצא ראו נספח ג’).

נספח א’


עיקרי נאומו של מחמוד אלזהאר

1. מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס, נשא לאחרונה נאום אנטישמי, אשר הועבר בשידור ישיר בערוץ אלאקצא של חמאס (5 בנובמבר 2010).

2. בנאומו חזר מחמוד אלזהאר על התזה המופיעה בספרו (ראו נספח ב’) לפיה "אין עתיד ליהודים בין האומות". אלזהאר סוקר בהרחבה את תולדות רצח וגירוש היהודים ממדינות שונות באירופה וטוען, כי הם גורשו בשל תכונותיהם המגונות (רציחות, גניבות, בגידות וכו’). זאת כתקדים לבאות על מנת "להוכיח" כי חיסול מדינת ישראל וגירוש של היהודים "מכל פלסטין" הינם מחויבי המציאות והגירוש "בוא יבוא, בעזרת אללה יתעלה".

3. בנאומו הציג מחמוד אלזהאר תיאור פסיאודו-היסטורי, של תולדות גירוש היהודים, ממדינות שונות, בגלותו הבנה לפשעים שבוצעו נגד יהודים בכל הדורות ובייחסו את הגירושים לפשעי היהודים ולתכונותיהם הנלוזות. כך למשל:

א. פרעה גרש את היהודים ממצרים "משום שהם שפכו את דם המצרים וקשרו נגדם קשר יחד עם אויביהם", ולאחר שנטשו את דתם לאחר מות יוסף.

ב. בשנת 1253 גרשו הצרפתים את היהודים משום שהם "מצצו את דם הצרפתים, שפכו את דם הצרפתים, שחטו אותם, גנבו את רכושם וקשרו קשר נגדם…".

ג. בשנת 1280 טבחו האנגלית ביהודים וגרשו אותם משום שהם חשפו את פשעיהם – "מציצת דמם וגניבת רכושם [של האנגלים]…".

ד. מחמוד אלזהאר ממשיך ומונה שורה ארוכה של מדינות מהן גורשו היהודים: צרפת (פעם נוספת), הונגריה, בלגיה, צ’כיה, אוסטריה, הולנד, ספרד, רוסיה וגרמניה. לדברי מחמוד אלזהאר "סדרת הגירושים [של היהודים מהמדינות השונות] נמשכת עד לרגע זה".

4. בסיום סקירה "היסטורית" זאת מופיעים הלקח והמסקנה אותם מנחיל אלזהאר לקהל שומעיו: "הגירוש בוא יבוא, בעזרת אללה יתעלה, מפלסטין, מכל פלסטין, בעזרת אללה יתעלה. לנו אין פחות כוח או כבוד משיש לאותם עמים, שגירשו אותם ועקרו אותם מהשורש. אנו עומדים לגרשם. אנו למדנו את הלקח. אין לכם מקום בקרבנו ואין לכם [ליהודים] עתיד בקרב האומות. אתם עומדים להיעלם, ואנו עומדים לשוב עטורי ניצחון".

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

צילומים מנאום אלזהאר

נספח ב’


ספרו האנטישמי של מחמוד אלזהאר "אין עתיד [ליהודים] בין האומות", אשר יצא
לאור באלג’יריה, ועותק ממנו נמצא על גבי ה"מרמרה"

כללי

1. ספרו האנטישמי של מחמוד אלזהאר בשם "אין עתיד בין האומות" יצא לאור בשנת 2008 (מהדורה ראשונה) בהוצאה האלג’ירית דאר אלח’לדוניה. מדברי ההקדמה לספר ניתן להבין שמהדורות המשך לספר אמורות היו להופיע לאחר מבצע "עופרת יצוקה".

2. העתק של הספר נמצא על גבי הספינה "מרמרה", להערכתנו בידי אחד הנוסעים חברי המשלחת האלג’ירית למשט4. שני פעילים אלג’ירים, אחד מהם עבד אלרזאק אלמקרי, שעמד בראש המשלחת האלג’ירית ל"מרמרה", כתבו הקדמות לספר:

א. עבד אלרזאק אלמקרי, פעיל אסלאמי באלג’יריה, שיבח ערב המשט (25 במאי) בערוץ הטלויזיה של חמאס את הנכונות למות למען "שבירת המצור" מעל עזה. מדבריו ודברי מרואיינים נוספים (ובהם גם פעיל חמאס בבריטניה מחמוד אלצואלחה) עולה כי סיסמתם ערב ההפלגה הייתה "שבירת המצור או מוות". אלמקרי גם התבטא, כי "[האפשרויות של הנוסעים האלג’ירים הם] או מסירת נפש, או מאסר, או שבירת [המצור]" (arab48.com , מתוך ממר"י 2 ביוני 2010). בהקדמתו לספר מספר אלמקרי כי התלבט יחד עם מחמוד אלזהאר לגבי שם הספר, שכן לדעתו הכותרת מסגירה לקורא מהר מדי את המסקנה המתבקשת, ולכן סבר כי יש לשנותה. בהקדמה הוא מחלק שבחים למחמוד אלזהאר, מביע גאוותו על כך שהספר יצא לאור באלג’יריה, ומאשים את היהודים בכך שעמדו לצד הכיבוש הצרפתי באלג’יריה.

עבד אלרזאק אלמקרי
עבד אלרזאק אלמקרי (http://fr.hmsalgeria.net)

ב. עבד אלרחמן שיבאן, יו"ר אגודת חכמי הדת המוסלמים האלג’ירים ונשיא אגודת אלקדס, סניף אלג’יריה. שיבאן משבח את אלזהר על שנחלץ להתמודד בספרו עם "שקריו של נתניהו"5. הוא משבח את אלזהאר, "אחד מראשי ההתנגדות", וכותב כי חש שמחה מיוחדת על הידע הרב אליו נחשף במהלך קריאת הספר. שיבאן הביע תקוותו שיתאפשר "לנו או לבנינו להתפלל במסגד אלאקצא לאחר שפלסטין, כל פלסטין, תשוחרר מזוהמת היהודים ומעלליהם המלוכלכים".

מבחר קטעים מהספר

3. מחמוד אלזהאר מקדיש את הספר "למיליוני השהידים, הפצועים והנכים, קורבנות הציונות והכיבוש הקולוניאליסטי, למיליוני המגורשים והמסולקים ממולדתם בשל פשעי הכיבוש ולכל מי שמעוניין לדעת את האמת שמאחורי הציונות וסוכניה… לכל מי שרוצה להכיר את התפקיד שמילאו היהודים לאורך ההיסטוריה…".

4. אלזהאר משווה את היהדות לעצם זר שהגוף האנושי דוחה כל ניסיון לשתול אותו בקרבו. הוא מצטט פסוק מהקוראן: "מצוא תמצא כי היהודים והמצרפים שותפים לאלוהים, איבתם למאמינים גדולה מכל" (סורת "אלמאא’דה", פסוק 82). לדבריו פסוק זה מבטא אמת לפיה נגזר דינו של העצם הזר היהודי להדחות, גם אם בזמן מסוים היה העצם הזה חזק יותר מהגוף הערבי והמוסלמי.

5. לדבריו אין זו רק עובדה היסטורית או עובדה חברתית או פוליטית – מדובר אף בעניין רפואי, שכן ללא מעכבי פעולת הנוגדנים, הגוף האנושי אינו קולט את מה שמושתל בו, בין אם המדובר בלב, בכליה או בעור. לדבריו המעכבים הפוליטיים להחלשת הרגש הלאומי, שהמערב מנסה לטעת בקרב המוסלמים, הם הסוכנים, הנרפים ואלו הסוחרים במולדתם ("רמז עבה" לרשות הפלסטינית).

6. מחמוד אלזהאר מפתח בספרו את התזה המרכזית של ספרו לפיה ליהדות ולציונות אין עתיד בין האומות:

א. מחמוד אלזהאר כותב כי מנהיגי היהודים הצליחו ליצור תודעה לאומית מזויפת, שעל טיב זיופה עומד ספר זה. אך נשאלת השאלה, האם אותם מנהיגים יודעים כי מן העבר השני ניצבים מיליוני עשוקים ומנושלים, שכבודם נרמס ושאינם מבחינים ולו בשמץ של תקווה, מלבד בדרך אמונתם. ישנם מיליונים וייתכן שבמאה הבאה ידובר על מיליארד איש, הנושאים עיניהם אל עבר ירושלים, קשובים לסבלה, אותם אנשים ליבם זע לפני זרועותיהם, והללו ייזעקו נוכח העושק: אין לכם עתיד באדמתנו…אין לכם עתיד בין האומות" (עמ’ 52).

ב. בסיום ספרו אלזהאר (עמוד 616): "אני משוכנע כי תמונת המצב כיום אינה משקפת את העתיד וכי שלום ההפחדה לא יאומץ ע"י האומה האסלאמית, אומת הכבוד, יראת השמיים…". הוא ממשיך ואומר כי המלחמה עשויה להיות מפתח לשלום המושתת על צדק. הוא מצטט חדית’ (מסורת אסלאמית), המיוחס למחמד, שאנטישמים אסלאמיים מרבים לעשות בו שימוש: "‘בשעה שתלחמו ביהודים יאמר לכם הסלע שמאחוריו מסתתר היהודי: המוסלמי! זהו היהודי אשר מאחורי, הרוג אותו!. ואם היהודים מסרבים לקבל את האמת הזו, יסרבו ככל שירצו…". אלזהאר קובע כי "באשר לציונות, הרי שעברה וההווה שלה מפוקפקים וברצון אללה, עתידה יהיה עתיד של תבוסה. נכון הוא שכיום יש לה מקום, אך באותה מידה נכון הוא שאין לה עתיד בין האומות".

ג. בעמוד 68-69, מציג אלזאהר את היהודים והציונים כאחראים לאנטישמיות: "לנו הזכות לתהות על הסיבות לרדיפת היהודים בעמים שבקרבם חיו, האם הדבר נבע מפגם שלקו בו כל עמי העולם, אשר לקו במחלת האנטישמיות, או מהתנהגות היהודים עצמם, או שמא האנטישמיות היא יציר כפיהם של היהודים עצמם, אשר רצו להצדיק בדרך זו את פשעיהם. איש אינו מאמין לסיפור לפיהם כל העמים חברו כדי לרדוף עם אחד רק בשל היותו יהודי. האמת היא, שהדבר נובע ממעשיהם של היהודים עצמם ומאיבתם כלפי העמים שבקרבם חיו. לציונות יש תפקיד נכבד ביצירת מצב האיבה כלפי היהודים, בהתאם לתכניותיה".

ד. בעמוד 70-71 מחמוד אלזאהר ממשיך ותוהה: "מדוע כל המדינות, כפי שנתניהו הודה בעצמו, לא רצו לקבל לתוכן את הגזע האנושי היהודי; ומדוע חלק מהעמים תקף אותם במטרה לעקרם מאדמותיו, לאחר שהם ינקו את לשד חייהם ואת כל הטוב שבו; ומדוע אין היהודי מתבייש להאשים את כל מי שמתנגד לו, תוך שימוש בכינויים הגזעניים הגרועים ביותר. קל מאד להאשים את האחרים באנטישמיות, אך מה היא אותה אנטישמיות אשר היהודים מטיחים אותה בפני כל מי שמתנגד להם, כפי שנוהג הנחש בטרפו…השאלה הגדולה היא, מי עומד מאחורי האיבה הזו של העמים כלפי היהודים ומיהו זה המפיק תועלת ממצב זה. התשובה לשאלה היא: הציונים הם מחוללי האנטישמיות והם אלה המפיקים תועלת ממנה יותר מכולם".

ה. בעמוד 506, אלזהאר מדבר על כך שגם היעלמות "הישות היהודית העצמאית" מהזירה לא תשים קץ לאיבה כלפי היהודים (קרי: גם יעד השמדת ישראל אינה סוף הדרך כנגד היהודים): "אפילו אם הישות היהודית העצמאית תחדל מלהתקיים, מצב האיבה המיוחדת והמתמדת לא יחדל, משום שעמי מזרח ומערב אירופה ומדינות ערב היו שותפים למצב זה עם היהודים מאות רבות של שנים לפני הקמת המדינה היהודית בפלסטין. זהו הטבע היהודי הראשוני אשר הלך וגבר עד אשר הדרדר אל קרקעית הביצה עם קבלת הציונות".   

נספח ג’


אופן עקיפת האיסור הצרפתי על שידורי אלאקצא

1. כזכור הורתה ממשלת צרפת ב-7 ביוני 2010 לרשות השידור הצרפתית להפסיק את שידורי ערוץ אלאקצא, באמצעות לוויני חברת התקשורת הצרפתית Eutelsat . זאת, לאחר שצרפת קיבלה אזהרה מנציבות האירופאית כי ערוץ אלאקצא מפר באופן חוזר ונשנה חוקים אירופיים ומשדר תכנים המסיתים לשנאה ואלימות בעיקר נגד ישראל והיהדות (סוכנות הידיעות הצרפתית, 7 ביוני 2010).

2. בעקבות הוראה זאת פעלו גורמים בחמאס באופן מיידי לביטול האיסור, אך ללא הואיל. ב-24 ביוני הודיעה חברת Noorsat , שהחכירה לחמאס יכולת שידורי לווין המכוונים לאירופה, צפון אפריקה והמזרח התיכון, על הפסקת שידורי ערוץ אלאקצא (ערוץ אלאקצא, 25 ביוני 2010).

3. חמאס מצאה דרך לעקוף את האיסור הצרפתי. על פי מחמד ת’ריא, סמנכ"ל ערוץ אלאקצא, מיד לאחר ההודעה על הפסקת השידורים, הצליחו אנשי ערוץ אלאקצא להגיע להסכם עם חברת תקשורת מתווכת חדשה בשם Gulfsat מכווית. עוד הוסיף ת’ריא כי הערוץ מעוניין להרחיב את שידוריו למדינות דרום אמריקה דוגמאת ברזיל, ארגנטינה, צ’ילה, קולומביה וקובה. בנוסף הבטיח כי הערוץ יגיע גם למדינות כמו כורדיסטאן, תורכיסטאן, קזחסטן, טג’יקיסטן, פקיסטן, מזרח סין ורוסיה (ערוץ אלאקצא, 25 ביוני  2010).

4. חברת Gulfsat Communications הוקמה בשנת 1995 בשיתוף עם משרד התקשורת של כווית וחברת Hughes Network Systems מארה"ב. זוהי חברת בת של חברת United Networks שהיא חלק מקבוצת KIPCO חברת השקעות מובילה באיזור. החברה מספקת לערוץ אלאקצא את שידורי הלווין Atlanticbird 2 , השייך אף הוא לחברת התקשורת הצרפתית Eutelsat . טווח שידוריו דומה לזה של Atlanticbird 4 , שבו עשתה שימוש חברת Noorsat , שהודיעה על הספקת שידורי אלאקצא6. נכון למועד כתיבת מסמך זה ממשיך ערוץ אלאקצא לשדר באמצעות הלוויין Atlanticbird , המסייע לקליטת שידורי ההסתה של חמאס במערב אירופה ובדרומה.


1 דוגמא נוספת להסתה אנטישמית, ששודרה בערוץ אלאקצא, ניתן למצוא בדרשת יום השישי שהועברה ב-8 באוקטובר בערוץ אלאקצא. הדרשן, איש דת בשם ואא’ל אלזרד, השתלח ביהודים בהאשימו אותם בחילול כבודן של נשים פלסטיניות הכלואות בישראל.

2 באמנת חמאס מוצגים היהודים באור שלילי ביותר, כמי שנידנו להשפלה ולחיי מסכנות משום שהעלו את חמתו של אללה, כפרו בקוראן והרגו את נביאיהם. באמנה מופיעים גם מיתוסים אנטישמיים ברוח הפרוטוקולים של זקני ציון (המוזכרים בסעיף 32 באמנה) אודות שליטת היהודים בתקשורת, בחינוך ובסרטים. האמנה חוזרת על המיתוס האנטישמי כאילו עמדו היהודים מאחורי רוב המהפכות בעולם ועושה דמוניזציה לעם היהודי.

3 פרוט ראו סקירת יסוד מה-29 באפריל 2008: "האנטישמיות הערבית והמוסלמית בת זמננו, משמעויותיה והשלכותיה". דוגמא נוספת לגישה המטילה על היהודים את האשמה לרדיפות אחריהם ניתן למצוא בסדרה "עדים ועדויות" המשודרת בערוץ הטלויזיה הפלסטינית. בסדרה נכללים מוטיבים אנטי-ישראליים ואנטישמים. בפרקים ששודרו ב-17 וב-24 באוקטובר 2010 התבטא אחד הדוברים, מחמד דוחל: "היהודים היו שנואים בכל החברות בהן חיו…מה שמעניין את היהודים הוא כל האדמה הערבית…או לפחות האיזור הערבי המקיף את פלסטין…כדי לשלוט על כל האיזור והפוטנציאל הכלכלי והחומרי שלו…".

4 המשלחת האלג’ירית ל"מרמרה" הייתה הגדולה בקרב משלחות העולם הערבי והשנייה בגודלה לאחר תורכיה. השתתפו בה 32 אנשים, מרביתם מזוהים עם האסלאם המתון, אך כמה מהם גם עם האסלאם הקיצוני (בעיקר חברי תנועת הרפורמה הלאומית, אלאצלאח, המזדהה עם האחים המוסלמים).

5 ספרו של אלזהאר נקרא באנגלית "No future between the nations" והוא מוצג כמענה לספרו של נתניהו "Place among the nations ".

6 פירוט ראו לקט מידע מה-19 באוגוסט 2010: "מספר חברות לווייני תקשורת, כולל מערביות, ממשיכות לספק שירותים לערוצי הטלויזיה ותחנות הרדיו של חמאס ושל חזבאללה. זאת, למרות שעל שידורי שני ארגונים הוטלו מגבלות באירופה ובארה"ב; ההסתייעות בחברות לווין זרות מאפשרת לחמאס וחזבאללה להרחיב את טווח הקליטה של שידוריהם, כולל בקרב קהילות מוסלמיות ברחבי העולם".

 

לראש העמוד