שיירה מהודו וממדינות אסיה נוספות, עומדת לצאת מניו-דלהי בימים אלה ולהגיע לרצועה דרך אלעריש בסוף דצמבר.

INDIA LIFELINE GAZA

INDIA LIFELINE GAZA

Feroze Mithiborwala

Feroze Mithiborwala


INDIA LIFELINE GAZA

כללי

1. בימים הקרובים צפויה לצאת מהודו שיירת סיוע אסיאתית רחבת היקף לרצועת עזה בשם "Asia to Gaza Solidarity Caravan ". בשיירה אמורים להשתתף כ-500 פעילים מ-17 מדינות באסיה, חלקן מדינות מוסלמיות. השיירה תצא מהודו ותעבור במספר רב של ערים בפקיסטאן, איראן ותורכיה. גוף-על בשם Asian People’s Solidarity for Palestine  (APSP ), העוין את ישראל, בולט בקרב מארגני השיירה. מרבית משתתפי השיירה הם מהודו, אך במהלך הדרך אמורים להצטרף פעילים נוספים, כולל ממדינות כמו פקיסטאן ואיראן  (יתכן שיש בכך פוטנציאל להחדרת פעילים לרצועת עזה ע"י גורמים כמו אלקאעדה הדם שאין בידינו כל מידע ברור בכיוון זה).

2. מטרת השיירה, כפי שהוגדרה במסיבת עיתונאים בקראצ’י (פקיסטאן) ערב צאתה (29 בנובמבר 2010) הינה "שחרור פלסטין", "שבירת המצור מעל עזה" "חיסול שיטת האפרטהייד של ישראל" ואיחוד מדינות אסיה סביב מטרות אלו (סוכנות פארס האיראנית, 1 בדצמבר 2010).

3. על פי המידע שבידינו, המבוסס בין השאר על דיווח קודם של מארגני השיירה1, המשתתפים אמורים להתכנס בניו דלהי ממדינות מזרח ודרום אסיה ב-1 בדצמבר. ב- 2 בדצמבר אמורה השיירה לצאת לפקיסטאן ומשם לאיראן-תורכיה-סוריה-ירדן ולבנון. נראה כי מנמל לאד’קיה הם צפויה להפליג לאלעריש ומשם להגיע בדרך מעבר רפיח לרצועת עזה, לקראת סוף דצמבר 2010 . הקטע הימי אינו מוזכר עדין בפרסומי מארגני השיירה להערכתנו משום שהעניין עדיין לא הוסדר עם המצרים.

הרכב השיירה

4. להלן הממצאים העולים מהניתוח הרכב הארגונים והפעילים השותפים לשיירה2:

א. הרכב הפוליטי- חברתי של השיירה: השיירה מורכבת מארגונים ופעילים המזוהים עם השמאל הקיצוני (קומוניסטים, מאואיסטים). אליהם חברו ארגונים ופעילים בעלי אופי אסלאמי כמו גם פעילי זכויות אדם, פעילי חברתיים, פעילים בדלניים ממדינות שונות בהודו פעילים וארגונים אנטי-ממסדיים ופעילות פמיניסטיות (המעבירות סיוע לממשל אסלאמי קיצוני של חמאס המדכא את זכויות האישה). כמו כן מצויים בקרבם פעילים מתנגדי הגלובליזציה, מתנגדי ארה"ב וה"אימפריאליזם" ועוד.

ב. ההרכב הלאומי של השיירה : השיירה צפויה אומנם לכלול נציגים ממדינות רבות (17, לדברי המארגנים) אך בולטת בקרבם הנוכחות ההודית. כנהוג בשיירות קודמות עשויים להצטרף אליהם פעילים וסיוע מהמדינות שבהן תעבור השיירה, כולל פקיסטאן, איראן, סוריה,  לבנון ותורכיה.

ג. היחס לישראל: APSP , גוף-העל המארגן את השיירה, עוין לישראל ומזדהה עם תפיסת עולם השוללת את הלגיטימיות שלה הוא תומך ב"התנגדות", קרי-הטרור; מביע מחויבות להקמת מדינה פלסטינית בתוך "פלסטין ההיסטורית"; מגדיר את הציונות כסוג של קולוניאליזם; ואפרטהייד; ועוין את ארה"ב ואת האימפריאליזם). בשיירה כמה נציגי ארגונים נוספים בעלי רקורד של עוינות לישראל. לעומת זאת לארגונים ופעילים רבים שחברו לשיירה כלל אין קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ד. זיקות לשיירות ולמשטים קודמים: למארגני המשט זיקה ל- Free Gaza Movement FGM,  גוף- על שבראשו עומדים פעילי שמאל קיצוני מארה"ב, אשר מילא תפקיד מפתח במשטים הקודמים. הוידה עראף, הדמות הבולטת ב- FGM, ביקרה במומבאי בספטמבר 2009 ונפגשה עם ראש סניף FGM בהודו, הממלא תפקיד מרכזי בארגון השיירה הנוכחית (ראו להלן). באתר APSP , מידע על משטים ושיירות של FGM  ו- Viva Palestine  וקריאה למעורבות אסיאתית נרחבת בתנועה הבינלאומית ל"סיום המצור על רצועת עזה" (20 באוגוסט 2010, www.countercurrents.org).

5. בשיירה משתתפים פעילים רבים, חלקם נציגי ארגונים וגופים שונים שחברו לארגון השיירה, וחלקם על בסיס אישי.  הדמות המרכזית בקרב מארגני השיירה הינו Feroze Mithiborwala , פעיל זכויות אדם ופעיל חברתי ממומבאי, משמש גם כראש הסניף ההודי של FGM . המדובר באיש שמאל בעברו, שהחל לפעול למען המוסלמים במומבאי במסגרת ארגון שהקים בשם Muslim Intellectual Forum . הוא משמש גם כנשיא ארגון Awami Bharat הקורא להידברות בין מוסלמים ללא מוסלמים (www.countercurrent.org). ביולי 2009 נעצר Feroze במומבאי במהלך ביקורו של שרת החוץ האמריקאית.

6. ערב צאתה של השיירה ערך Feroze Mithiborwala מסיבת עיתונאים בקראצ’י (29 בנובמבר 2010) בה הגדיר את מטרותיה כפי שפורטו לעיל. במסיבת העיתונאים תאר את השיירה כצעד בגיבוש חזית נגד האימפריאליזם וה"ציונות העולמית".

Feroze Mithiborwala
Feroze Mithiborwala (דף פייסבוק של השיירה)

7. Feroze שהה בבירות במהלך מלחמת לבנון השנייה וכתב מאמר על ניצחון לבנון במלחמה (www.aljazirah.info 26 באוגוסט 2006). הוא משמש  כאיש הקשר בהודו של FGM ואף אירח את הוידה עראף בעת ביקורה במומבאי בספטמבר 2009 (www.intifada-palestine.com ספטמבר 2009).  בדברים שנשא ב"יום ירושלים" (ספטמבר 2010) במומבאי אמר כי ההודים חייבים להרחיב את הסולידריות עם הפלסטינים ולספק תמיכה ל"התנגדות" שלהם נגד "הכיבוש הישראלי הציוני". לדבריו "ההתנגדות הפלסטינית" מהווה "חלוץ הבינלאומי" במאבק משותף  נגד האימפריאליזם הציונות (www.twocircles.net).

8. פעילה נוספת הנוטלת חלק בארגון השיירה היא  Rakh Sehgal מניו דלהי, המטפלת גם  באיסוף תרומות עבורה. לא ברור לנו אם היא עומדת להשתתף בשיירה.

9. מארגני השיירה וכמה מהארגונים והפעילים שבה משולבים במערכה הבינלאומית המתנהלת נגד הלגיטימציה של מדינת ישראל (חרמות, תעמולה נגד ישראל). כך למשל בדף פייסבוק של השיירה הושמעה קריאה לבטל הופעה של להקה ישראלית שעמדה להופיע בהודו בחסות הממשלה (הכוונה ככל הנראה הייתה לביטול הופעות של להקת רוקפור שהופיעה בהודו ב-26 באוקטובר 2010) .

10. המסמך כולל שני נספחים:

  • נספח א’ – מאפייני הארגונים המשתתפים בשיירה האסיאתית.

  • נספח ב’ – פעילים בולטים בקרב משתתפי השיירה.

 

למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן


1 www.just-intemnsional.org    באוקטובר 2010 , באתר זה פורסמו תוואי המסלול ולוחות הזמנים. בתוואי זה ובלוחות הזמנים חלו מספר שינויים, כפועל יוצא מאילוצים מנהליים, לוגיסטיים ומדיניים. שינויים נוספים עשויים לחול בהמשך. אין בידנו מידע קונקרטי לגבי לוחות הזמנים העדכניים של השיירה.

2 הניתוח מבוסס על פרסומים של מארגני השיירה, מופיעים בהם שמות הארגונים והפעילים על פי סדר האותיות באנגלית.

 

לראש העמוד