בולנט ילדרים, מנהיג IHH, העניק לאחרונה ראיון, שהתמקד באירועי ה”מרמרה” ובכוונת ארה”ב להכריז על IHH כעל ארגון טרור.

כותרת ראיון בולנט ילדרים לעיתון התורכי  Star

כותרת ראיון בולנט ילדרים לעיתון התורכי Star


כותרת ראיון בולנט ילדרים לעיתון התורכי  Star
כותרת ראיון בולנט ילדרים לעיתון התורכי  Star

כללי

1. בולנט ילדרים, מנהיג IHH התורכי, שמילא תפקיד מפתח במשט האחרון, העניק ב-14 בנובמבר 2010 ראיון לעיתון התורכי האסלאמי Star , המקורב לשלטון. הראיון התמקד סביב אירועי הספינה "מרמרה" וההתפתחויות שלאחריהן.

2. הראיון כלל שני חלקים:

א. בחלקו הראשון התייחס בולנט ילדרים בהרחבה להצעה שהועלתה בקונגרס האמריקאי להכריז על IHH כארגון טרור. הוא שב והשתמש  במוטיב האנטישמי לפיו "הציונים" (מונח שהחליף את ה"יהודים") שולטים על ארה"ב ובכלל זה על הנשיא, הקונגרס, הממשל והתקשורת. לדבריו ה"ציונות" שולטת גם על תעשיות התרופות, הנשק והתקשורת בעולם כולו.

ב. בחלקו השני של הראיון מתייחס ילדרים לאירועי ה"מרמרה". הוא שב והאשים את ישראל ב"טבח" מכוון של נוסעים תמימים, שלטענתו לא נשאו עמם שום אמצעי לחימה, הגן על הסיוע ש-IHH מגיש לחמאס ברצועת עזה ואיים כי IHH לא ירפה מישראל עד שזו לא תפסיק את המצור על רצועת עזה. ילדרים העלה טענה מופרכת לפיה ישראל ביצעה את ה"טבח" ב"מרמרה" על מנת להעביר מסר לתורכיה, כי היא הבעלים של הים התיכון על אוצרות הנפט והגז שבו (לטענת ילדרים מיקום תקיפת ה"מרמרה" הינו המקום בו רוצה ישראל להפיק גז תת-ימי). הוא מעלה טענה גרוטסקית נוספת לפיה ישראל תכננה לתקוף את עזה ולבנון ולערוך שם טבח ורק ארגוני הסיוע ההומאניטאריים, שארגנו את המשט, נקטו אמצעים כדי למנוע זאת.  

3. הראיון שב ומעיד על דמותו ודפוסי חשיבתו של מנהיג IHH בולנט ילדרים. הוא מצטייר כבעל תפיסת עולם אסלאמית קיצונית נגוע בדעות אנטישמיות מובהקות, אשר שאובות מ"הפרוטוקולים של זקני ציון", ועוין את ישראל וארה"ב. הנרטיב חסר הבסיס של משט ה"מרמרה", אותו הוא שב ומפיץ בראיון לקהלי יעד תורכיים אסלאמיים נועד להערכתנו, להדוף ביקורת וטענות שהושמעו בתורכיה כלפי IHH ובו בזמן להכשיר את הקרקע להמשך סיוע של IHH לחמאס ופעילותו המקבלת גיבוי וסיוע מממשלת תורכיה (הגם שילדרים מציג את IHH כארגון עצמאי). יוזכר כי בנאום שנשא כחודשיים לפני המשט, תאר יילדרים את המשט לעזה כנדבך במערכה נגד ה"כופרים" (מישראל וארה"ב עד רוסיה וסין) ה"עושקים" את המוסלמים נקבע כי אם המוסלמים ישלטו בירושלים הם ישלטו בעולם1.

4. עיקרי הראיון של בולנט ילדרים ראו נספח.

נספח


עיקרי הראיון, שהעניק בולנט ילדרים, מנהיג IHH לעיתון התורכי Star

כללי

1. ב-14 בנובמבר 2010 פרסם היומון התורכי Star ראיון, שהעניק בולנט ילדרים, מנהיג IHH, לכתבת העיתון Fadime Özkan’a. הראיון התמקד באירועי ה"מרמרה" ובהתפתחויות שלאחריהם. בפתח הכתבה נאמר, כי ברקע הראיון עומדים האפשרות ש-IHH יוכרז כארגון טרור בארה"ב בעקבות פרשת ה"מרמרה", והציפייה שישראל תגיש את מסקנות החקירה הפנימית שלה לועדת מזכ"ל האו"מ.

2. היומון Star הינו בעל אופי אסלאמיסטי ונחשב כמקורב לממשל התורכי. אופן הצגת וניסוח השאלות בפני בולנט ילדרים עשוי להעיד, להערכתנו, כי המדובר בראיון מוזמן, שהשאלות והתשובות שלו תואמו מראש במטרה לתת במה הולמת למנהיג IHH להשיב למבקריו ולהציג עמדותיו בפני קהלי יעד תורכיים אסלאמיים (בפני שותפיו ארגוני זכויות האדם המערביים ובפני דעת הקהל העולמית נוהג ילדרים להתבטא בסגנון שונה).

היהודים שולטים בארה"ב ובכל העולם

3. בתחילת הראיון התבקש בולנט ילדרים להתייחס להצעה, שהועלתה בקונגרס האמריקאי, להכריז על IHH כארגון טרור. במוקד תשובתו המפורטת של עמדה הטענה  לפיה "ארה"ב נמצאת בשליטת הציונות"2.

4. עיקרי תשובתו של בולנט ילדרים:

א. ההצעה להכריז על IHH כארגון טרור נולדה בעקבות אירועי ה"מרמרה", ביוזמת חברי קונגרס ממוצא יהודי. היא ממחישה עד כמה הציונים משפיעים על החיים בארה"ב ומצליחים לשעבד אותה. איסוף החתימות בקונגרס לצורך הגשת ההצעה ממחיש יותר מכל את "פרצופו המלוכלך" של הקונגרס. לדברי ילדרים, אם היוזמה תתקבל, יאפשר הדבר "להראות את פרצופם המלוכלך של הציונים בארה"ב".

ב. בולנט ילדרים ציין כי הציונים נוהגים לומר: "השיגו לנו את הכספים של מדינה כלשהי, אנחנו כבר נדאג לחוקק חוקים כאוות נפשנו, ובכך ננהל את אותה מדינה". הוא הוסיף, כי לפי השיטה הנהוגה בארה"ב "הכספים שהציונים מעמידים מאפשרים את בחירת הסנאטורים והשרים". הנשיא אובמה חושש מפני תופעה זאת וכפועל יוצא מכך ארה"ב, בהצבעתה באו"מ, "הציבה את עצמה בשורה אחת עם הציונים הכובשים, הלא צודקים וחסרי הצדק". הוא הוסיף וציין כי "כך יכול אובמה, בעת כהונתו, לאפשר לציונים לשעבד אותו".

ג. IHH לא ישתף פעולה עם הקונגרס האמריקאי. "אנחנו הצודקים. כל העולם מודע לצדקתנו". לדבריו עוצמת הציונות בארה"ב נחלשה  בהוסיפו, כי המוסלמים שבה, למרות המצוקות והעינויים להם הם חשופים, מייצגים יפה מאוד את האסלאם. התקשורת האמריקאית, הפועלת תחת השפעה ישראלית, התייצבה כמקובל לצד ישראל. עם זאת, לדבריו, "התקשורת האמריקאית החלופית הגיעה לעוצמה שלא הייתה מוכרת בעבר". לדבריו גם ארגוני זכויות האדם, שמספרם הולך וגובר, הצליחו להתמודד מול המניפולציות הישראליות.

5. בהמשך נשאל בולנט ילדרים ע"י המראיינת כיצד הוא מציע להתמודד עם "התקשורת העולמית", שגם היא תמכה בישראל ותקפה את IHH. תשובתו לשאלה זאת נוצלה גם היא להתקפה אנטישמית: לדברי ילדרים ה"ציונות" שולטת בעולם בארבעה תחומים: תעשיית התרופות, תעשיית המזון, תעשיית הנשק והתקשורת. התקשורת מעניקה עוצמה רבה לתחומי הדלק, הפיננסים, והנשק. כל אלו יוצרים בסיס ל"הפעלת התקשורת" ברחבי העולם ע"י הציונות. "הציונים רוכשים כלי תקשורת בכל העולם".

6. בניסיון להאדיר דמותו בפני קהל הקוראים, סיפר ילדרים כי בחקירות שעבר בישראל איימו חוקריו להפעיל נגד IHH את כל התעמולה [הציונית]. תשובתו הייתה: "לא הפעם". "מהיום ואילך לא חשוב מה תגיד התקשורת שלכם, לא חשוב כמה סרטים תפיקו בהוליווד, האנשים התחילו להפעיל את השכל…העולם כולו צפה מול מסכי הטלוויזיה על הטבח שערכת עם המאוי מרמרה. [עד] כמה שתנסו להסביר את עמדתכם, אתם הפסדתם…"3.

מניעי ישראל בהשתלטותה על ה"מאוי מרמרה"

7. בהמשך הראיון התייחס בולנט ילדרים, בהרחבה, לאירועי ה"מרמרה". הוא טען כי ישראל התכוונה להרוג אזרחים תורכים תמימים וטען, כי המתקפה על הספינה היוותה התקפה על תורכיה. בהתייחסו לטענה כי המשט היה פרובוקציה, שנועדה להשגת מעמד חוקי לחמאס, השיב בולנט ילדרים כי חמאס הינו חוקי משום ש"הוא התמודד בבחירות וזכה בהן". הוא שאל "מה הפשע שלהם [של חמאס] שקיבלו את אמון העם?".

8. ילדרים פירט את מניעי IHH לביצוע המשט בהעלותו טענות סרק חסרות בסיס. לדבריו, IHH הוא אומנם "ארגון הומניטארי" אך אין הוא מסתיר את זהותו האסלאמית. כארגון מוסלמי חייב היה IHH להתערב כדי למנוע מישראל לבצע פעולות "שיגרמו למלחמת עולם". הוא הוסיף כי "לולא המאוי מרמרה, ישראל הייתה מוכנה לתקוף בעזה ובלבנון ולערוך שם טבח, אזי כולם היו חייבים להתערב. אנחנו מנענו מלחמה ביודעין". מששאלה אותו הכתבת: "על סמך איזה ידיעות הנך אומר זאת?" השיב בולנט ילדרים: "את זה יודעים כולם! כל האסטרטגים! ישראל התכוננה למלחמה. היא הצטיידה במלאי נשק אחרי "עופרת יצוקה". כל המחסנים שלה היו מלאים. היא התכוונה לערוך טבח. החשוב הוא, שארגוני הסיוע ההומניטארי נקטו אמצעים למנוע זאת".

9. בולנט ילדרים ציין: "לפני יציאתנו למשט הזה התייעצנו עם משפטנים מומחים למשפט ימי, ובדקנו שיציאתנו למשט לא נגדה את החוק". עוד הוסיף: "אתם יודעים מדוע ישראל תקפה אותנו? המיקום שאושר ע"י המטכ"ל הישראלי זהה למיקום ממנו רוצים היום להפיק גז תת-ימי". בולנט ילדרים המשיך לפתח את הרעיון: "באיזור הנמצא מדרום לקפריסין יש מרבצי גז ונפט גדולים. האיזור הוא משותף לתורכיה, ישראל, לבנון, מצרים ודרום קפריסין. ישראל תקפה אותנו שם כדי להעביר מסר ליתר המדינות: את הגז הזה אני הולכת להפיק. אני הבעלים של הים התיכון". ולתורכיה היא העבירה מסר: "אל תעיזו להגיע לאיזור הזה. אנחנו כאן הבעלים".

טענות נוספות סביב אירועי ה"מרמרה" והתנהגות IHH

10. בולנט ילדרים ניצל את הראיון לחזרה על טענות מוכרות של IHH (ותורכיה) בעניין המשט:

א. פעילי IHH לא נשאו עימם אמצעי לחימה. לדברי ילדרים הנוסעים על גבי ה"מרמרה" היו אזרחים שנשאו עימם סיוע הומניטארי בלבד. הוא ציין:"יצאנו מהמכס התורכי באופן חוקי". "המכס ערך עלינו חיפוש ופרסם בפני כל העולם את המטען שנשאנו על האוניות" (הערה – על גבי ה"מרמרה" נמצאו אמצעי לחימה קרים רבים ובכלל זה כינים, אלות גרזנים, ורוגטקות, שהוכנו מבעוד מועד, והועלו  ככל הידוע לנו, עלסיפון ה"מרמרה" באיסטנבול).

ב. ישראל מואשמת שהיא תכננה מראש לבצע "טבח" בקרב נוסעי ה"מרמרה".  ילדרים טוען כי אלולא כוונותיהם של הישראלים לבצע טבח "הם יכלו להשתלט קודם יותר על שאר הספינותת, שהיו עליהם 12-10 נוסעים בלבד. במקום זה הם הישראלים בחרו לתקוף את הספינה העמוסה ביותר בנוסעים(קרי, ה"מרמרה") משום שהם "התכוונו להרוג, ובכך רצו להעביר מסר לכל העולם ולתורכיה". הוא מסר כי משפחות ההרוגים הגישו עתירה לבית הדין הבינלאומי בהאג אולם ההביע ספק אם המשפט יתקיים.

ג. אזהרות שקיבל IHH  מממשלת תורכיה. ילדרים הדגיש כי  IHH הינו ארגון אזרחי עצמאי ובלתי תלוי. לטענתו הארגון אינו מקבל תכתיבים מממשלת תורכיה ואין זה משנה איזו ממשלה נמצאת בשלטון. לדבריו: "כשיצאה הספינה ["מרמרה"] לדרכה ניהלנו דיונים רשמיים עם השלטון. הממשלה הציגה בפנינו רעיונותיה. הזהירו אותנו שישראל עשויה לפעול או יכולה לנהוג כך או אחרת, שיכול להיות לא נעים, באומרם תוותרו ואל תצאו. אנחנו פירשנו במושג תקיפה, שהם [הישראלים] עלולים לפגוע במדחפים של הספינה, ובכך ינסו לעצור אותה". בולנט ילדרים שב ומדגיש כי "הממשלה בהחלט הזהירה אותנו. היא חייבת להגן על אזרחיה. היא ניהלה שיחות עם ארה"ב, ישראל ומצרים". ילדרים הוסיף כי האפשרות של השתלטות צבאית ע"י ישראל "לא הייתה כלולה במחשבותינו" ולו הייתה כלולה "יתכן והיו מבטלים לנו את פעילותנו כארגון אזרחי"4.

ד. קשרי בולנט ילדרים עם שר החוץ דאווטוגלו: בתשובה לשאלה בעניין זה השיב ילדרים כי "אנחנו מכירים ומוקירים את אחמד דאווטוגלו", אולם "אין לנו קשרים מיוחדים עימו". ילדרים אינו מכחיש כי "הממשלה פרסה חסות עלינו" בהסבירו כי הדבר היה מחויב המציאות בראייתה של ממשלת תורכיה: "האם איננו אזרחים של המדינה הזאת? התנהגות ראש הממשלה, הנשיא ושר החוץ מאוד החמיאה לנו וריגשה אותנו… הם אמרו שהממשלה התורכית תגן עלינו, ובכל רחבי תורכיה הונפו הדגלים. אילו תורכיה לא הייתה מגנה עלינו [היא] הייתה מפחיתה מערכה".

ה. הדרישות מישראל לאחר המשט: המשט, לדברי ילדרים, יצר מציאות חדשה שישראל עוד תשלם עליה. הוא האשים את ישראל שגרמה לתשעה  הרוגים, באמצעות ירי מטווח ארוך (הערה: חיילי צה"ל השתמשו בנשק חי באופן נקודתי לצרכי הגנה עצמית, משהותקפו ונשקפה להם סכנת חיים ממשית ומיידית). הוא ה וסיף כי לפני המשט מטרת IHH הייתה "למשוך תשומת לב למצור [על] עזה", ועתה משנשפך דם, תובעת תורכיה מישראל להתנצל ולשלם פיצויים. הדבר יכול להועיל. אולם, הוסיף התביעה של IHH ו"בעלי המצפון" היא עתה "הסרת המצור על עזה".

ו. IHH מקיים קשרים עם ממשל חמאס ברצועת עזה. ילדרים ציין כי הוא נשאל ע"י אנשים מארה"ב ומאירופה: "כשאתם באים לעזה, עם איזו ממשלה אתם נפגשים? התשובה לכך: "עם הנהגת חמאס. אנחנו בעזה עובדים בשיתוף פעולה עם חמאס, כי הם בשלטון". ילדרים גם דחה את הטענות על הברחת אמצעי לחימה לרצועת עזה בהשיבו לפונים אליו (ולישראל): "מי עוד יכול להבריח נשק לרצועת עזה? הרי סגרתם את כל הצדדים" (הערה: בפועל מתקיימת פעילות נרחבת של הברחת אמצעי לחימה לרצועה, ותנועת פעילי טרור ממנה ואליה, למרות אמצעי הפיקוח של ישראל ומצרים).

ז. תוצאות ועדת החקירה של האו"מ. ילדרים נשאל מה עשויות להיות התוצאות של ועדת החקירה של האו"מ (וועדת פאלמר, שמונתה ע"י מזכיר האו"מ), לנוכח המסקנות שישראל עומדת להעביר אליה באמצע חודש נובמבר. ילדרים הדגיש כי "ועדת האו"מ" [לזכויות האדם] אישרה את היותנו צודקים"5 ולפיכך הוא ממשיך וטוען הדו"ח שיפורסם אחריה "יהיה דו"ח פוליטי". עם זאת הביע ילדרים תקוותו שגם הדו"ח של הוועדה שמינה מזכיר האו"ם יהיה חיובי: "מה הם יכולים כבר לומר? אנחנו שטנו בים הפתוח, כאזרחים לא חמושים. ישראל ביצעה התערבות מזוינת. לכל היותר הם יכולים להעיר לנו שאנחנו גרמנו לפרובוקציה. גם אם כן, מה קרה? מה, ישראל היא עד כדי כך מטומטמת שתגיב לפרובוקציה כזאת?…מה ישאלו [אותנו] מדוע התנגדנו? הם [הישראלים] באו בכוחות מזוינים, מה היה עלינו לעשות?".

ח. מהות ה-IHH : ילדרים הגדיר את ה-IHH כארגון הנאבק נגד חוסר הצדק בעולם, תוך ניתוח המציאות הפוליטית במקומות שונים ברחבי העולם. הוא נמנע מלהיכנס לפרטים על פעילות הארגון. הוא טען כי בעקבות פרשת ה"מרמרה" גדל היקף התרומות ל-IHH הגם שארגונו אינו "רודף" אחר התרומות. משנשאל ילדרים מהו תקציבו של IHH השיב בין 120 ל-130 מיליון לירות תורכיות חדשות (קרי, כ-100 מיליון דולר). באמצעותו מגיש הארגון סיוע ל-125 מדינות.


1 ראו לקט מידע מה-5 בספטמבר 2010: "בנאום שנשא מנהיג IHH בולנט ילדרים, כחודשיים לפני המשט, הוא שטח בפני קהל תומכיו אידאולוגיה אסאלמית-רדיקלית בעלת אופי אנטי-מערבי ואנטי-ישראלי. הוא תיאר את המשט כמיועד לבודד את ישראל באמצעות "פריצת המצור"; הדגיש נחישות הארגון להגיע לעזה גם אם ישראל תתקוף את אחת הספינות; תיאר את ההתמודדות בהקשר של המערכה נגד "הכופרים"(מישראל וארה"ב ועד רוסיה וסין) ה"עושקים" את המוסלמים; וקבע כי אם המוסלמים ישלטו בירושלים הם ישלטו בעולם".

2 האנטישמיות בעולם הערבימוסלמי מכוונת בדרך כלל כלפי ישראל כמדינה ציונית-יהודית, בבחינת האויב הקונקרטי וכלפי העם היהודי הנתפס כתומך בישראל. פעמים רבות לא נעשית אבחנה ברורה בין ביקורת ארסית המופנית כלפי ישראל לבין התנועה הציונית והעם היהודי.

3 בהמשך הראיונות המשיך בולנט ילדרים לספר סיפורים מצוצים מהאצבע על מה שעבר בעת מעצרו בידי ישראל. למשל, הוא טען כי חוקרי ה"מוסד" ערכו לו בדיקות DNA כדי ללמוד איזה רעל יכול לפגוע בגופו.

4 מדובר בהצגה מגמתית, שנועדה להדוף האשמות נגד ממשלת תורכיה על שלא מנעה יציאת המשט וטענות שהופנו כלפי IHH על אחריותו לעימות האלים למרות שהוזהר ע"י ממשלת תורכיה. הצגה זאת סותרת דברים קודמים שאמר ילדרים, לפני צאת המשט,. בנאום שנשא באחד מפרברי איסטנבול, כחודשיים לפני המשט (31 במרץ) הוא מנה שלושה תסריטים אפשריים להתנהלות המשט. התסריט השלישי היה "ישראל עלולה להשתגע ולפגוע במשט". הוא הוסיף כי בתסריט השלישי נלקחה בחשבון פתיחה באש מצד ישראל: "…מה כבר יכולה ישראל לעשות? מה, היא תפתח נגדנו באש? הרי אלה שעלו על הספינה לקחו זאת בחשבון. אנחנו כבר החלטנו. אנחנו כבר הצלחנו ברגע שהחלטנו…".

5   הוועדה לזכויות האדם בג’נבה הזדרזה לפרסם דו"ח חד-צדדי ומוטה לרעת ישראל.

 

לראש העמוד