ספר וחוברת של ,IHH שנמצאו ב”מרמרה”, שבים וממחישים את תפיסת עולם העוינת לישראל ותומכת באופן גורף בדרישות הפלסטיניות המקסימליסטיות.

צילום של שלושת טורי הילדים במרכז חינוכי, שהוקם בסיוע IHHבמחנה קיץ של חמאס בעזה

צילום של שלושת טורי הילדים במרכז חינוכי, שהוקם בסיוע IHHבמחנה קיץ של חמאס בעזה

תערוכה בשם עזה-תקסים

תערוכה בשם עזה-תקסים

בולנד ילדירים בפגישה עם אסמאעיל הניה ועם אישים נוספים בעזה

בולנד ילדירים בפגישה עם אסמאעיל הניה ועם אישים נוספים בעזה

בולנט ילדירים בחברת ראש ממשל חמאס ברצועה אסמאעיל הניה

בולנט ילדירים בחברת ראש ממשל חמאס ברצועה אסמאעיל הניהצילום של שלושת טורי הילדים במרכז חינוכי, שהוקם בסיוע IHHבמחנה קיץ של חמאס בעזה
צילום של שלושת טורי הילדים במרכז חינוכי, שהוקם בסיוע IHH במחנה קיץ של חמאס בעזה, בשנת 2006. הילדים נושאי שלטים על שמות פעילים מבצעיים של חמאס, שמצאו מותם בעימותים עם צה”ל (עמ’ 16 בחוברת).

 

תערוכה בשם עזה-תקסים
תערוכה בשם עזה-תקסים (כיכר תקסים מצויה בלב איסטנבול), אשר התקיימה במרץ 2009 במסגרת קמפיין התמיכה של IHH בפלסטינים. בכרזה הגדולה שמשמאל כתוב: “אלפי ברכות ל’התנגדות’ [כינוי לארגוני הטרור ובתוכם חמאס] מאיסטנבול לעזה” (עמ’ 32 בחוברת בשפה הערבית של IHH, העוסקת בסיוע התעמולתי, שהארגון מגיש לפלסטינים).

כללי

1. מסמך זה מנתח את התכנים והמשמעויות הפוליטיות של ספר (בשפה התורכית) וחוברת (בשפה הערבית), שנמצאו על גבי הספינה "מרמרה". שני הפרסומים הללו יצאו לאור  ב-2009 ע"י הארגון התורכי IHH , שעמד בראש המשט האחרון.

2. הספר, ששמו "פלסטין – מהרעיון הציוני ועד למציאות הכיבוש", מציג את תולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני באופן חד-צדדי ועוין לישראל, מנקודת מבט אסלאמית קיצונית. ישראל מתוארת כמי שביצעה מעשי טבח בלתי פוסקים בפלסטינים, לאורך כל הדורות, עוד טרם הקמתה. הטרור הפלסטיני מתואר בקצרה ובצורה אוהדת ("תנועת ההתנגדות הפלסטינית", אשר מנהלת לחימה לעצמאות"). ערביי ישראל מוצגים בפרסומים הללו כפלסטינים המתגוררים ב"אדמות הפלסטיניות הכבושות".

3. החוברת מציגה את הסיוע שהגיש IHH לעניין הפלסטיני, בעיקר בשנים 2009-2004. מרבית הסיוע נועד לרצועת עזה שתחת שלטון חמאס. מקצתו נועד ליהודה ושומרון ולערביי ישראל. כמו כן מתוארת בקצרה פעילות IHH במחנות פליטים פלסטינים בסוריה, לבנון וירדן.

4. חלק מהסיוע שהועבר לפלסטינים ע"י IHH הינו סיוע הומניטארי-חברתי, שנועד להקל על מצוקות האוכלוסייה הפלסטינית ולשפר את מצבה הכלכלי. אולם לכמה היבטים של הסיוע, המפורטים בחוברת, יש גם משמעות פוליטית מובהקת: העברת סכומי כסף וציוד לממשל חמאס ברצועה; תרומת כספים למשפחות שהידים ברצועה ובניית בתים (בתי מחבלים?), שנהרסו ע"י ישראל ביהודה ושומרון. התרומה מסייעת למעטפת האזרחית התומכת בטרור ותומכת במערכת החינוכית של חמאס ברצועה, המסייעת להטמעת האסלאם הרדיקלי ותפיסת דרך הטרור ("ההתנגדות") בקרב הדור הפלסטיני הצעיר. כל זאת במקביל לקמפיין תעמולתי שניהל IHH בתורכיה, בשנים שקדמו למבצע "עופרת יצוקה", אשר תרם להעמקת האיבה לישראל והאהדה לחמאס בדעת הקהל התורכית.

5. מאפייני הסיוע של IHH המתוארים בחוברת מעידים כי הוא פועל בדפוסים דומים לאלו של קרנות סיוע ואגודות צדקה אסלאמיות פרו-חמאסיות בחו"ל, המאוגדות ברובן במסגרת "קואליציית הצדקה" (אליה משתייך IHH ). קרנות אלו מעבירות סיוע בעיקר לתשתית האזרחית של חמאס ב"שטחים", המהוות את מקור כוחה של חמאס. הן מסייעות לחמאס לחזק אחיזתה בקרב האוכלוסייה, תוך בניית מוקד כוח חלופי ל"רשות הפלסטינית". התשתית האזרחית של חמאס, מהווה גם מעטפת תומכת טרור באמצעותה מעניקה חמאס סיוע לטרוריסטים ובני משפחותיהם ומסייעת להטמעת תפיסת חמאס באמצעות מוסדות החינוך ותשתית המסגדים שבשליטתה. בשל כך הוצאו קרנות סיוע ואגודות צדקה רבות מחוץ לחוק בישראל, בארה"ב ובכמה ממדינות אירופה. IHH אף הוא הוצא מחוץ לחוק בישראל (יולי 2008) ובגרמניה (2010)1.

6. מהחוברת עולה כי הסיוע של IHH לרצועה גבר בשנים שקדמו למבצע "עופרת יצוקה" (2008-2006), והיקפו אף גדל יותר במהלך המבצע ולאחריו (2009). "קפיצת מדרגה", שאינה מתוארת בחוברת (שיצאה לאור ב-2009), התרחשה במחצית הראשונה של שנת 2010, כאשר IHH השתלב בשיגור המשטים לרצועת עזה, והפך לכוח המוביל בקואליציה בינלאומית של ארגונים אנטי-ישראליים.

7. החוברת של IHH אינה עוסקת באופן העברת הסיוע מ-IHH לרצועה, ליהודה ושומרון לישראל. להערכתנו הדבר נובע משיקולים ביטחוניים ומדיניים של IHH, שהיו תקפים בתקופה בה יצאה החוברת לאור (2009), אך התרופפו במהלך 2010.

8. על פי המידע שבידינו פעל IHH כחלק מ"קואליציית הצדקה", באמצעות אגודות צדקה ב"שטחים" המזוהות עם חמאס וברצועת עזה. הוא פעל גם ישירות מול ממשל חמאס. לשם כך הקים IHH ברצועה שלוחה קבועה בראשות מחמד כאיא, המהווה איש קשר לממשל חמאס. ביהודה ושומרון היה ל-IHH איש קשר בשם עזאת שאהין, ששוגר לשם בנובמבר 2009 על מנת להקים משרד של IHH . במהלך שהותו הוא החל לנתב העברת כספים של IHH באמצעות אגודות צדקה חמאסיות (העברת עשרות אלפי דולרים לאגודת הצדקה האסלאמיות בחברון ולאגודת אלתדאמוּן בשכם). פעילות זאת סוכלה ע"י כוחות הביטחון הישראלים. עזאת שהין נעצר לחקירה באפריל 2010 בחשד לעבירות הקשורות למימון טרור ותמיכה בארגון חמאס וגורש מישראל בתום חקירתו, לבקשת גורמים תורכיים רשמיים.

9. מדוע מיקד  ,IHHועדיין ממקד, את עיקר מאמצי הסיוע שלו ברצועת עזה? את ההסבר לכך ניתן למצוא, להערכתנו, בכמה שיקולים של IHH (ושל ממשלת תורכיה האסלאמית העומדת מאחוריו):

א. הראשון, השיקול ההומניטארי, שעיקרו בראיית הארגון בקשיי היום-יום הגוברים, בצירוף העוני הבסיסי, של הפלסטינים ברצועה (קשיים שהוחרפו לאחר השתלטות חמאס על הרצועה בשל מתקפת הרקטות על ישראל והבידוד בזירה הבינלאומית).

ב. השני, השיקול האידיאולוגי, שעיקרו הזדהות בסיסית של IHH עם האידיאולוגיה האסלאמית-קיצונית של חמאס, מבית מדרשם של "האחים המוסלמים", הקרובה לזו של IHH .

ג. השלישי, השיקול הביטחוני, הנובע מקשיי הפעולה של IHH ביהודה ושומרון ובישראל, ואפשר גם בזירות פעולה פלסטיניות אחרות.

ד. מעבר לכך, השיקול המדיני, הנובע מהמדיניות האיזורית שאימצה לעצמה ממשלת תורכיה האסלאמית החותרת לביסוס מעמדה של תורכיה בזירה האיזורית, על חשבון יחסיה עם ישראל, ורואה בסיוע לחמאס מנוף לרכישת אהדה ברחוב הערבי והמוסלמי ובקרב מחנה ה"התנגדות" במזה"ת (איראן, סוריה, חזבאללה, חמאס).

10.  בשני הפרסומים, שיצאו לאור בנקודת זמן בה עדיין לא התדרדרו יחסי ישראל-תורכיה, נמנע IHH מלתמוך באופן מפורש בחמאס, הגם שאהדתו לחמאס ולתפיסת העולם האסלאמית קיצונית שהיא מייצגת עולה מבין השיטין.

11. אולם במחצית הראשונה של שנת 2010 הפכה תמיכתו של IHH בממשל חמאס לפומבית ופעילותו למען חמאס הפכה לברורה ולאגרסיבית יותר: בסוף 2009 השתלב IHH בשיירת הסיוע של Viva Palestina, ופעיליו התעמתו עם כוחות הביטחון המצריים (ינואר 2010). מנהיגו בולנט ילדרים הורשה בסופו של דבר להכנס לרצועה ונפגש עם אסמאעיל הניה, ראש ממשל חמאס (7 בינואר 2010); לאחר מכן הנהיג IHH משט משודרג, ופעיליו ניהלו קרב אלים, מתוכנן מראש, עם חיילי צה"ל על סיפון ה"מרמרה". במישור הפומבי נשא בולנט ילדרים נאום (21 במרץ 2010) לקהל תומכיו באחד מפרברי איסטנבול, בו שיבח את חמאס והציג אותה כקורבן תמים של ישראל וכוחות עולמיים חזקים ממנה2.

בולנד ילדירים בפגישה עם אסמאעיל הניה ועם אישים נוספים בעזה
בולנד ילדירים בפגישה עם אסמאעיל הניה ועם אישים נוספים בעזה (7 בינואר 2010)4

 

בולנט ילדירים בחברת ראש ממשל חמאס ברצועה אסמאעיל הניה
בולנט ילדירים בחברת ראש ממשל חמאס ברצועה אסמאעיל הניה (7 בינואר 2010) 3

12. שני הנספחים במסמך זה סוקרים את תכני החוברת והספר, שנמצאו על גבי ה"מרמרה", ומנתחים את משמעות הפרסומים הללו:

  • נספח א’ – עיקרי חוברת של IHH בשפה הערבית אודות פעילותו למען הפלסטינים.

  • נספח ב’ – "פלסטין – מהרעיון הציוני ועד למציאות הכיבוש": ספר אודות הבעיה הפלסטינית שיצא לאור ע"י IHH .


למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן


1 על המימד האידיאולוגי של העברת כספי צדקה אסלאמיים למימון פעולות טרור ראו נספח ב’ ללקט מידע מה-16 בספטמבר 2010: "בתקשורת האיראנית התפרסם ראיון עם מומחה איראני לנושא הפלסטיני, ששהה בתורכיה, ונפגש עם פעילי ה-IHH . הראיון מתאר את נסיבות הקמת ה-IHH כארגון אסלאמי ג’יהאדיסטי שפעיליו לחמו בבוסניה ומדגיש את השפעת דרכי החשיבה של ח’מיני על דפוסי הפעולה של הארגון".

2 ראו לקט מידע מה-5 בספטמבר 2010: "בנאום שנשא מנהיג IHH , בולנט ילדרים, כחודשיים לפני המשט, הוא שטח בפני קהל תומכיו אידיאולוגיה אסלאמית-קיצונית בעלת אופי אנטי-מערבי ואנטי-ישראלי; הוא תיאר את המשט כמיועד לבודד את ישראל באמצעות "פריצת המצור"; הדגיש נחישות הארגון להגיע לעזה גם אם ישראל תתקוף את אחת הספינות; תיאר את ההתמודדות בהקשר של המערכה כנגד ה"כופרים" (מישראל וארה"ב ועד רוסיה וסין) "העושקים" את המוסלמים; וקבע, כי אם המוסלמים ישלטו בירושלים הם ישלטו בעולם".

3 http://hurryupharry.org/2010/04/14/oh-jesus .http://www.velfecr.com/gazze-de-goz-yasartan-buyuk-bulusma-video-foto-1408-haberi.html .

4 http://www.velfecr.com/gazze-de-goz-yasartan-buyuk-bulusma-video-foto-1408-haberi.html , 7 בינואר 2010.

לראש העמוד