הרכב הארגונים המתעתדים להשתתף במשט לרצועת עזה (23 עד כה), דומה לקואליציה ההטרוגנית, שארגנה את משט ה”מרמרה”.

22 במאי 2011, אתר IHH)

22 במאי 2011, אתר IHH)

לוגו המשט, המכונה ”צי החירות 2“ (derryfriendsofpalestine.org)

לוגו המשט, המכונה ”צי החירות 2“ (derryfriendsofpalestine.org)

משתתפי ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ברומא

משתתפי ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ברומא


22 במאי 2011, אתר IHH)
ה”מאוי מרמרה” המשופצת, שהועמדה לרשות המשט ע”י IHH ואמורה לשמש פעם נוספת כספינת הדגל של המשט

(22 במאי 2011, אתר IHH). על סיפונה אמורים לעלות כ- 500 נוסעים מתורכיה וממדינות נוספות.

כללי

1. באתר האינטרנט של IHH התפרסמה לאחרונה רשימה (לא סופית) של 23 ארגונים מרחבי העולם, אשר הצטרפו למשט "צי החירות 2". בדיקת הארגונים המופיעים ברשימה מצביעה על דמיון ניכר להרכב הקואליציה, שהשתתפה במשט ה"מרמרה"1.

2. כמו במשט הקודם, גם הפעם עומדים במרכז ההכנות שלושה ארגונים וגופי-על בעלי יכולות ארגוניות וכספיות ובמקרה אחד (IHH ) גם בעלי יכולות מדינתיות (בשל תמיכה של תורכיה בארגון). ארגוני ליבה אלה גילו עד כה התמדה ונחישות בהכנותיהם (המתבצעות מזה כשנה) להוציא לפועל את המשט, על אף קשיים לוגיסטיים ומדיניים2.

לוגו המשט, המכונה ”צי החירות 2“ (derryfriendsofpalestine.org)
לוגו המשט, המכונה "צי החירות 2" (derryfriendsofpalestine.org )

3. הבולט שבקרב הארגונים ה"מתמחים" בארגון משטים, והמובילים את ההכנות למשט הנוכחי, הינו IHH (ארגון אסלאמיסטי תורכי אנטי-ישראלי ואנטי-מערבי). שותפיו האסטרטגים של IHH לארגון המשט הינם שני גופי-על ה"מתמחים" בארגון פרוייקט המשטים: ECESG (התארגנות אירופאית, שבסיסה בבריטניה, שבולטים בה ארגונים ופעילים בעלי זיקה אידיאולוגית לאחים המוסלמים); ו-FGM (התארגנות שמקורה בשמאל הקיצוני בארה"ב).

4. שלושת "ארגוני הליבה" הללו הם שמתווים את המדיניות והאסטרטגיה של המשט (כפי שעשו בארגון משט ה"מרמרה"). זאת, באמצעות וועדת ההיגוי (Steering Committee ), שהוקמה לצורך ארגון המשט הנוכחי, המקיימת מעת לעת ישיבות תיאום בהשתתפות פעילים בכירים משלושת "ארגוני הליבה" ומארגונים אנטי-ישראלים נוספים. עד כה התקיימו ישיבות תיאום כאלה באתונה, פריס, אמסטרדם, מדריד וברומא.

משתתפי ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ברומא
משתתפי ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ברומא
(אתר המשט, 24 בפברואר 2011)

5. לצד שלושת "ארגוני הליבה", מופיעים ברשימת משתתפי המשט, התארגנויות וארגונים מאירופה (מדינות מערב אירופה וסקנדינביה, בהן בולטת בריטניה), צפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) ואסיה. ההתארגנויות המקומיות מרחבי העולם שחברו למשט, מאוכוונות ע"י "ארגוני הליבה" ומקיימים ביניהם רמת תיאום טובה. עיקר עיסוקם מתמקד בהיבטים הלוגיסטיים של ההכנות כגון איסוף תרומות, גיוס ותדרוך מתנדבים להשתתפות במשט, והכשרת הקרקע ההסברתית לקראת המשט. במרבית המקרים, בשל העלויות הגבוהות, אין בידי ההתארגנויות המקומיות די אמצעים כדי לרכוש ספינות משלהן. כמה מהן פתרו בעיה זאת ע"י התאגדויות אד-הוק, לעיתים ממספר מדינות, לשם רכישת ספינה. כמה מהם ויתרו על רכישת ספינה והסדירו הצטרפותם לספינות של ארגונים אחרים (ל"מרמרה" של IHH , למשל).

6. מההיבט האידיאולוגי גם במשט הנוכחי, כמו במקרה של ה"מרמרה" המדובר בקואליציה הטרוגנית, במסגרתה מתקיים שיתוף פעולה בין ארגונים שונים: בקצה האחד של הקשת האידיאולוגית מצויים גופים ופעילים בעלי אוריינטציה אסלאמית-רדיקלית מובהקת (IHH וקבוצות אסלאמיות-קיצוניות בתורכיה, או ארגונים ופעילים המזוהים עם האחים המוסלמים ולעיתים גם עם חמאס באירופה); ובקצה השני גופי-על וארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני בארה"ב ובאירופה.

7. בחלק מהמקרים מדובר בארגונים ופעילים הנוטלים חלק פעיל במתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל (יוזמות להחרמתה, פעילות תעמולתית וכו’). לאלו חברו ארגונים ופעילים הנאבקים למען זכויות אדם ולמען מטרות חברתיות-פוליטיות- כמה מהם יהודים, שלא בהכרח מזדהים עם האידיאולוגיה וסדר היום של האסלאם הקיצוני או השמאל הקיצוני, אולם מוכנים ליטול חלק בפעולות אנטי-ישראלית בשל עמדותיהם הביקורתיות כלפי מדיניות ישראל בנושא הפלסטיני.

8. בקרב מארגני המשט ניתן להבחין בתהליך של הפקת לקחים מהמשט הקודם. במרכז הלקחים עומד הצורך, בראייתם, להקשות על ישראל ולמנוע ממנה לעצור את הגעת המשט לרצועת עזה. יישום לקח זה נעשה בדרכים מגוונות, למשל: ע"י הגדלת מספר הספינות לעומת הפעם הקודמת (השאיפה היא להגיע הפעם ל- 15-13 ספינות); הגדלת מספר הפעילים שעל גבי הספינות (ב"מרמרה" לבדה צפויים להיות 500 נוסעים והשאיפה, כפי שהצהיר ילדרים, היא להגיע ל-1,500 נוסעים); הכללת ידוענים בקרב הנוסעים, בדגש על מדינות מערב אירופה, ארה"ב וקנדה, עימם מקיימת ישראל יחסים טובים (פוליטיקאים, אמנים ואנשי תקשורת). גיוס יהודים ואולי אף ישראלים לשורות משתתפי המשט, על מנת לגביר את הלגיטימיות (והאטרקטיביות התקשורתית) שלו. בנוסף, נראה, כי המארגנים מתכננים גם להקשות על ישראל להשתלט על הספינות באמצעות מהלכי התרסה וגילוי התנגדות פאסיבית העלולים, להערכתנו, להתדרדר להפעלת אלימות (כפי שהיה במשט הקודם). כמו כן, נערכים המארגנים להקשות על ישראל לטפל בעצורים מקרב משתתפי המשט.

9. אנו מתרשמים כי גם הפעם ממלא ארגון IHH התורכי תפקיד מרכזי בארגון המשט. כמו במשט הקודם, כך גם הפעם צפויה ה"מאוי מרמרה" שגויסה ע"י IHH לשמש כספינת הדגל של המשט. על סיפונה יהיו, כל הידוע לנו, פעילי IHH (וארגונים אסלאמיסטים תורכיים), אנשי תקשורת ולהערכתנו גם פעילים מוסלמיםערביים ממדינות שונות. להערכתנו בין נוסעי ה"מרמרה" יהיו גם פעילי IHH ובעלי בריתם שהשתתפו במשטים ושיירות קודמים, וצברו ניסיון בעימותים עם צה"ל ועם וכוחות הביטחון של מדינות ערביות. על רקע זה, ועל רקע הצהרות מנהיג IHH , כי הוא מוכן להקריב שהידים נוספים למען המשט, יש לקחת בחשבון התנהגות פרובוקטיבית של נוסעי ה"מרמרה", ברמת אלימות גבוהה מזו של נוסעי שאר הספינות.

10. ברשימת הארגונים שבאתר IHH (באנגלית, תורכית וערבית) לא מופיעים בשלב זה שמות ארגונים מהעולם הערביאסלאמי, ובכלל זה גם לא שמות ארגונים אסלאמיסטים מתורכיה, בעלי בריתו של IHH (שהשתתפו במשט ה"מרמרה"). זאת למרות שמשלחות ערביות נערכות להשתתף במשט והועדה הירדנית למשט (בה בולט חלקם של האחים המוסלמים) אף הודיעה כי מתקיימים דיונים לרכישת ספינה במימון ערבי3. להערכתנו הדבר נובע בעיקר מחשש מארגני המשט שמא פרסום שמות ארגונים ופעילים בעלי אופי אסלאמי-קיצוני, עלול לפגוע במאמצים להציג את המשט כפרויקט שנועד לקדם את השלום וזכויות האדם ולהקשות על מאמצי ההרגעה של הקהילה הבינלאומית מפני הישנות מקרי האלימות. בנוסף לכך, לא מופיעים שמות ארגונים או פעילים מישראל, אשר גם הפעם צפויים להצטרף למשט.

 

למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן


1 הבסיס להשוואה בין הרכב המשט הנוכחי להרכב משט ה"מרמרה" הינו ניתוח הרכב נוסעי ה"מרמרה", כפי שהופיע במסמך של מרכז המידע מה-26 בספטמבר 2010: "בקרב נוסעי וארגוני הספינה "מרמרה" בלטו פעילי האסלאם הקיצוני, האנטי-ישראלי והאנטי-מערבי, מתורכיה ומהעולם הערבי בהובלת ה-IHH ; אליהם חברו פעילים וארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני האירופי ומתנדבים, שנענו לקריאה לסייע לפלסטינים ברצועה, ולא שותפו בתוכניותיו האלימות של ה-IHH ".

2 במוקד הבעיות עמם מתמודדים מארגני המשט עמד ועומד הקושי בגיוס סכומי כסף גדולים הנחוצים לרכישת הספינות. קושי נוסף הינו בתחום המדיני ונובע מכך שהקהילה הבינלאומית מסתייגת מהמשט (כולל ארה"ב, מזכיר האו"מ, האיחוד האירופי ומדינות מערביות כמו צרפת, ספרד, דנמרק, הולנד וקנדה). בכיר ב-ECESG הצהיר לאחרונה (29 במאי) כי ההכנות להוצאת המשט תימשכנה חרף קריאת מזכ"ל האו"מ למדינות למונעו.

3 על פי הודעת הועדה הירדנית, המארגנת את המשלחת המקומית, היא תתרום 20% מעלות הספינה הנאמדות
בכ-1,600,000 יורו (אלסביל, ביטאון האחים המוסלמים בירדן, 23 במאי).

לראש העמוד