היערכות מארגני המשט לשימוש בטקטיקות של “התנגדות פאסיבית” העלולה בפועל להתממש תוך הפעלה של אלימות קשה נגד צה”ל

הקטע באתר העוסק בהכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית

הקטע באתר העוסק בהכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית


כללי

1. מארגני "צי החירות 2" שבים ומדגישים את אופיו ההומניטארי כביכול ואת מחויבותם ל"התנגדות אזרחית" ("civil resistance") ול"אי-אלימות" מול האלימות הצפויה של ישראל1. זאת במגמה ליצור למשט דימוי חיובי, לתת מענה למסרים הישראלים אודות אופיים האלים והזהות האסלאמית-קיצונית של כמה ממשתתפי המשט, ולנסות "לרכך" בקרב דעת הקהל המערבית את זיכרון העימות האלים, שהתנהל בפעם הקודמת על גבי ה"מרמרה"2. בפועל, הם נערכים מארגני המשט למתן מענה לתסריט אפשרי של השתלטות ישראלית על הספינות ומעצר נוסעיהן.

2. הוידה עראף, הפעילה הבולטת בהתארגנות-העל FGM הממלאת תפקיד מרכזי בארגון המשט, התבטאה לאחרונה, על היערכות הפעילים לקראת היציאה למשט. היא ציינה, כי "לא יהיו כלי נשק בהם ניתן יהיה להשתמש נגד אף אחד, על אף אחת מהספינות שלנו, אבל אנחנו מאמנים אנשים בטקטיקות שונות בהן אנחנו יכולים להשתמש כדי לנסות ולהרחיק את החיילים מהאונייה באופן לא אלים" (ערוץ 10, 15 ביוני). לאחרונה, דיווח גם מכון מחקר הפועל בניו יורק כי פעילי המשט עברו הכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית לחיילי צה"ל ואף פירט כמה מהטקטיקות הללו (ראו להלן).

3. התארגנויות אנטי-ישראליות שמקורן במדינות המערב הנוטלות חלק במשט, כמו FGM ו-ISM , עושות שימוש בתפיסה ובטקטיקות של התנגדות פאסיבית, במסגרת מה שמכונה "פעולה ישירה".

4. להלן כמה דוגמאות לטקטיקות שכאלה:

א. התבצרות נוסעים בחדר ההגאים (הנתפס כ"מקום אסטרטגי" בספינה) ובחדר המנועים במגמה להקשות על ההשתלטות על הספינה.

ב. התנגדות פאסיבית של הנוסעים לפינוי מהספינה ע"י חיילי צה"ל.

ג. העלאת אח"מים על הסיפון על מנת שישמשו כ"מגן אנושי" בפני חיילי צה"ל.

ד. השלכת חפצים לעבר ספינות חיל הים, שתתקרבנה לספינות או לעבר חיילי צה"ל.

ה. עימות פיזי עם חיילי צה"ל על גבי הספינות. בפועל, תוך שימוש בנשק קר (על ה"מרמרה" היו גם כלי נשק חם, אולם מארגני המשט מכחישים זאת).

ו. הצבת גדרות תיל ומכשולים נוספים על גבי הספינות על מנת להקשות את עליית חיילי צה"ל עליהן.

ז. אלימות מילולית כלפי חיילי צה"ל ומדינת ישראל.

ח. הערמת קשיים בפני ישראל לאחר המעצר (אי שיתוף פעולה, סירוב להיות מגורשים מישראל, עשיית שימוש בכלים משפטיים ותקשורתיים).

5. דיווח על הכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית

6. על פי דיווח באתר האינטרנט Eurasianet.org  (13 ביוני), מכון מחקר הממוקם בניו-יורק, עברו פעילי המשט הכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית לחיילי צה"ל. טקטיקות אלו, על פי הדיווח כוללות שילוב זרועות של הנוסעים מסביב לחדר ההגאים על מנת למנוע השתלטות עליו; ישיבה על הסיפון על מנת למנוע ירידת חיילי צה"ל לתאים שבירכיתי הספינה; והתנגדות לפינוי מהספינה ע"י "going limp" ("הרפיית שרירים", התנגדות פאסיבית למעצר ופינוי).

הקטע באתר העוסק בהכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית
הקטע באתר העוסק בהכשרה בטקטיקות של התנגדות פאסיבית (ההדגשה של מרכז המידע)

דוגמאות לשימוש בטקטיקות של התנגדות פאסיבית במשט הקודם

7. התארגנויות כמו FGM ו-ISM , שפעיליהן נוטלים חלק במשט, אמונות על שימוש בטקטיקות של התנגדות פאסיבית (במסגרת מה שמכונה "פעולה ישירה") ואנשי ההתארגנויות הללו רכשו, ניסיון רב-שנים במהלך השתתפותם בפעילויות אנטי-ישראליות למיניהן (הפרעה לפעילות צה"ל ב"שטחים"; השתתפות במשטים ובשיירות). כמה מ"בוגרי" הפעילויות הללו צפויים ליטול חלק במשט הן על גבי הספינה האמריקאית והן על גבי ספינות נוספות.

8. יוזכר כי גם לקראת המשט הקודם נערכו FGM  (וארגונים נוספים) לשימוש בטקטיקות של התנגדות פאסיבית נגד חיילי צה"ל והללו אכן יושמו על גבי הספינות, הלכה למעשה:

א. במשט הקודם נתפס מסמך של FGM  (התארגנות-על שבסיסה בארה"ב הממלאת מקום מרכזי בארגון המשט הנוכחי) המפרט את ההערכות המוקדמות לקראת המשט. המסמך מפרט טקטיקות שונות שנועדו למנוע השתלטות צה"ל על הספינות: הנחת מכשולים מחודדים על הסיפון; התבצרות פעילי הארגון בחדר ההגאים ובחדר המנועים; הפיכת חדר ההגאים ל"בלתי חדיר" ע"י החלפת הזכוכיות בזכוכיות משוריינות, החלפת דלתות בדלתות פלדה, והוספת מנעולים; העלאת אח"מים על הסיפון בהנחה, שהימצאותם שם תרתיע את חיילי צה"ל; הקפת הספינה במוטות באורך של 1.5 מטרים3.

ב. טקטיקות מעין אלו הופעלו נגד צה"ל במהלך המשט הקודם לא רק על ה"מרמרה" אלא גם בחמשת הספינות הנוספות. חיילי צה"ל העידו כי במשט הקודם הופעלה כלפי צה"ל אלימות פיזית ומילולית, ברמות שונות. כך למשל, ב-Challenger , שנשלחה מטעם FGM , נתקלו החיילים בניסיון להדיפתם; הסתגרות והתבצרות בתאים מסוימים והשתוללות של כמה מהפעילים. בספינה אחרת Sfendoni ("Boat 8000") , ששוגרה ע"י ECESG , התבטאה האלימות בהשלכת חפצים בשלב גישת כלי השיט של צה"ל; ניסיון חטיפת נשק של חייל; הדיפה ודחיפת חיילים מהמדרגות לקומה התחתונה; עימותים פיזיים בטווחים קרובים של עשרות אנשים וניסיון התבצרות בגשר האוניה. כמו כן עשתה הספינה ניסיון התחמקות באופן שסיכן את כלי השיט של חיל הים הישראלי4

9. טקטיקות "בלתי אלימות" אלה נפלו בהרבה מהאלימות המאורגנת שהפעיל ארגון
לפעילים, FGM על גבי ה"מרמרה". אולם, מנגד, הן לא תאמו את ההנחיות שחילק IHH
וארגונים נוספים שהשתתפו במשט), שאסרו באופן חד ) FGM ואת הצהרותיו הפומביות של
המופיע – "non-violent resistance" משמעי שימוש באלימות, מילולית או פיזית. המונח
גם בהקשר למשט הנוכחי – נתון לפרשנות רחבה של הארגונים השונים, ושל הפעילים
השונים, שכמה מהם ששים להתעמת עם חיילי צה"ל, כפי שהוכח במשט הקודם.


1 "Our ships are attempting to overcome Israeli violence and oppression through civil resistance and non-violent direct action ". מתוך מכתב לנוסע של ECESG (אתר ה-ECESG ).

2 בהקשר לכך דווח כי מארגני המשט מנסים להמעיט ממשקלו של הדימוי של הקשר לאסלאם הקיצוני שדבק ב"מרמרה" וב-IHH . לשם כך, בניגוד לעבר, יהיו על גבי ה"מרמרה" גם פעילים זרים, יחד עם הפעילים התורכים (Eurasianet.org ).

3 פרוט ראו לקט מידע מה-23 ביוני 2010: "מסמכים פנימיים של ארגון Free Gaza , שנתפסו במשט האחרון, חושפים סתירות מהותיות בין מדיניותו האמיתית של הארגון לבין התנהלותו הפומבית. המסמכים מעידים, בין השאר, כי הארגון מנסה להסתיר את סיועו למשטר חמאס, בשל הגדרת חמאס כארגון טרור בארה"ב ובמקומות נוספים".

4 פרוט ראו לקט מידע מה-23 בינואר 2011: "עדויות מפורטות של קציני וחיילי צה"ל, הנחשפות לראשונה ונתמכות ע"י תיעוד רב, ממחישות את אופיה ההתקפי והברוטאלי של לחימת פעילי ה-IHH ושותפיהם על גבי ה"מרמרה"".

לראש העמוד